Стартовая >> Книги >> Правила >> Норми випробування електрообладнання

Запобіжники (на напругу вище 1 кВ) - Норми випробування електрообладнання

Оглавление
Норми випробування електрообладнання
Синхронні генератори, компенсатори і колекторні збудники
Машини постійного струму
Електродвигуни змінного струму
Силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори
Вимірювальні трансформатори
Масляні та електромагнітні вимикачі
Повітряні вимикачі
Вимикачі навантаження
Роз'єднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі
Комплектні розподільні пристрої
Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище
Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів
Струмообмежувальні сухі реактори
Високовольтні вакуумні вимикачі
Конденсатори
Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
Трубчасті розрядники
Запобіжники (на напругу вище 1 кВ)
Вводи та прохідні ізолятори
Підвісні, опірні та опірно-стрижньові ізолятори
Трансформаторне масло
Апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В
Повітряні лінії електропередавання
Акумуляторні батареї
Заземлюючі пристрої
Силові кабельні лінії
Інструкція з увімкнення в роботу обертових електричних машин
Контроль стану ізоляції трансформаторів перед введенням у експлуатацію
Контроль стану ізоляції трансформаторів після капітального ремонту
Норми випробувань електродвигунів змінного струму під час ремонту обмоток
Норми випробувань генераторів і синхронних компенсаторів під час ремонту обмоток
Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання

22 Запобіжники (на напругу вище 1 кВ)
Обсяг і періодичність випробувань запобіжників повинні відповідати 22.1 і 22.2:
- під час приймально-здавальних випробувань (при першому увімкненні) (П);
- під час капітального ремонту обладнання розподільного пристрою (К).
Найменування норм випробувань наведено в 22.1; 22.2.
22.1 Випробування підвищеною напругою промислової частоти
Значення випробної напруги опорної ізоляції запобіжників приймається згідно з таблицею 39.
Тривалість прикладення випробної напруги - 1 хв.
Випробування опірної ізоляції запобіжників виконується разом з випробуванням ізоляторів ошиновки комірок.
22.2 Перевірка правильності вибору запобіжників
Перед установленням запобіжників, які мають патрон з наповнювачем, перевіряється відповідність маркування на кришці патрона параметрам установки, яка захищається.
Перед установленням плавкої вставки вихлопних запобіжників перевіряється діаметр дугогасної трубки, який не повинен перевищувати, мм:
- у запобіжниках напругою 10 і 35 кВ - 27;
- у запобіжниках напругою 110 кВ, виготовлених до 1979 року - 16;
- у запобіжниках напругою 110 кВ, виготовлених у 1979 році і пізніше, -23.
Значення номінального струму плавкої вставки мають відповідати параметрам установки, що захищається.
Таблиця 39

Найменування

Значення випробної напруги, кВ для запобіжників, установлених у РП на номінальну напругу, кВ

6

10

35

110

Фарфорові ізолятори запобіжників

32

42

100

265 
« Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж   Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности »
электрические сети