Стартовая >> Книги >> Правила >> Норми випробування електрообладнання

Контактні з\'єднання проводів, грозозахисних тросів - Норми випробування електрообладнання

Оглавление
Норми випробування електрообладнання
Синхронні генератори, компенсатори і колекторні збудники
Машини постійного струму
Електродвигуни змінного струму
Силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори
Вимірювальні трансформатори
Масляні та електромагнітні вимикачі
Повітряні вимикачі
Вимикачі навантаження
Роз'єднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі
Комплектні розподільні пристрої
Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище
Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів
Струмообмежувальні сухі реактори
Високовольтні вакуумні вимикачі
Конденсатори
Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
Трубчасті розрядники
Запобіжники (на напругу вище 1 кВ)
Вводи та прохідні ізолятори
Підвісні, опірні та опірно-стрижньові ізолятори
Трансформаторне масло
Апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В
Повітряні лінії електропередавання
Акумуляторні батареї
Заземлюючі пристрої
Силові кабельні лінії
Інструкція з увімкнення в роботу обертових електричних машин
Контроль стану ізоляції трансформаторів перед введенням у експлуатацію
Контроль стану ізоляції трансформаторів після капітального ремонту
Норми випробувань електродвигунів змінного струму під час ремонту обмоток
Норми випробувань генераторів і синхронних компенсаторів під час ремонту обмоток
Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання

16 Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів (тросів), збірних та з'єднувальних шин
16.1 Тепловізійний контроль контактних з'єднань
Провадиться тепловізійний контроль контактних з'єднань усіх виконань згідно з додатком Е.
16.2 Контроль опресованих контактних з'єднань
Контролюються геометричні розміри і стан контактних з'єднань проводів і грозозахисних тросів (тросів) ПЛ та шин розподільних пристроїв.
Геометричні розміри (довжина і діаметр спресованої частини корпуса затискача) не повинні відрізнятись від тих, які вимагаються технологічними вказівками з монтажу контактних з'єднань.
Стальне осердя опресованого з'єднувального затискача не повинне зміщуватись відносно симетричного положення більш ніж на 15 % довжини частини проводу, який пресується.
На поверхні затискача не повинно бути ущільнень, корозії, механічних пошкоджень.
Під час приймання в експлуатацію вибірково контролюється не менше 3% установлених затискачів кожного типорозміру (марки).
16.3 Контроль контактних з'єднань, виконаних із застосуванням овальних з'єднувальних затискачів
Перевіряють геометричні розміри і стан контактних з'єднань проводів і грозозахисних тросів.
Геометричні розміри з'єднувальних затискачів після монтажу не повинні відрізнятись від передбачуваних технологічними вказівками з монтажу затискачів.
На поверхні затискачів не повинно бути ущільнень, корозії (на сталевих з'єднувальних затискачах), механічних пошкоджень.
Кількість витків скрутки затискачів, які скручуються, у сталеалюмінієвих, алюмінієвих та мідних проводах повинна становити не менше чотирьох і не більше чотирьох з половиною витків, а затискачів типу СОАС-95-3 при з'єднанні проводів марки АЖС 70/39 - не менше п'яти і не більше п'яти з половиною витків.
Під час приймання в експлуатацію ПЛ контролюються вибірково не менше 2% встановлених затискачів кожного типорозміру.
16.4 Контроль болтових контактних з'єднань
16.4.1 Контроль затяжки болтів контактних з'єднань перевіряють затяжку болтів контактних з'єднань, виконаних з застосуванням з'єднувальних плашкових, петльових, перехідних, з'єднувальних перехідних, відгалужених і апаратних затискачів; перевірка проводиться відповідно до інструкції з їх монтажу.
16.4.2 Вимірювання перехідних опорів
Перевіряють перехідний опір усіх болтових контактних з'єднань неізольованих проводів ПЛ напругою 35-750 кВ, шин і струмопроводу на струм 1000 А і більше, контактних з'єднань шин відкритих розподільних пристроїв 35 кВ і вище.
На ПЛ опір ділянки проводу зі з'єднувачем не повинен перевищувати опір усієї ділянки проводу такої ж довжини більше ніж у два рази; для з'єднувачів на підстанції співвідношення вимірюваних опорів повинне бути не більше 1,2.
Періодичність контролю - не рідше одного разу в шість років.
При задовільних результатах тепловізійного контролю контроль і перевірку згідно з 16.4.2 можна не провадити.
16.5 Контроль зварних контактних з'єднань
16.5.1 Контроль контактних з'єднань, виконаних з застосуванням термітних патронів
Контролюється контактне з'єднання проводів ПЛ і збірних з'єднувальних шин РП, виконаних з застосуванням термітних патронів.
У зварювальному з'єднанні не повинно бути :
- перепалів зовнішньої повивки проводу або порушення зварки під час перегибу зварювальних кінцівок проводу;
-усадкових раковин в місці зварювання глибиною більше 1/3 діаметра проводу з алюмінія, сплавів або міді, глибиною більше 6 мм - сталеалюмінієвого проводу перерізом 150-600 мм2.
16.5.2 Контроль контактних з'єднань жорстких збірних і з'єднувальних шин РП, виконаних зварюванням
Перевіряють стан зварювання контактних з'єднань. У зварюваному з'єднанні не повинно бути ущільнень, пропалів, кратерів, непроварів зварного шва більше 10 % його довжини при глибині більше 15 % товщини зварювального металу; сумарне значення непроварів, підрізів, газових пор і вольфрамових увімкнень у шви зварювальних алюмінієвих шин повинне бути не більше 15 % товщини зварювального металу. 
« Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж   Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности »
электрические сети