Стартовая >> Книги >> Правила >> Норми випробування електрообладнання

Конденсатори - Норми випробування електрообладнання

Оглавление
Норми випробування електрообладнання
Синхронні генератори, компенсатори і колекторні збудники
Машини постійного струму
Електродвигуни змінного струму
Силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори
Вимірювальні трансформатори
Масляні та електромагнітні вимикачі
Повітряні вимикачі
Вимикачі навантаження
Роз'єднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі
Комплектні розподільні пристрої
Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище
Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів
Струмообмежувальні сухі реактори
Високовольтні вакуумні вимикачі
Конденсатори
Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
Трубчасті розрядники
Запобіжники (на напругу вище 1 кВ)
Вводи та прохідні ізолятори
Підвісні, опірні та опірно-стрижньові ізолятори
Трансформаторне масло
Апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В
Повітряні лінії електропередавання
Акумуляторні батареї
Заземлюючі пристрої
Силові кабельні лінії
Інструкція з увімкнення в роботу обертових електричних машин
Контроль стану ізоляції трансформаторів перед введенням у експлуатацію
Контроль стану ізоляції трансформаторів після капітального ремонту
Норми випробувань електродвигунів змінного струму під час ремонту обмоток
Норми випробувань генераторів і синхронних компенсаторів під час ремонту обмоток
Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання

19 Конденсатори
Норми та періодичність перевірок і випробувань конденсаторів (конденсатори зв'язку, конденсатори відбору потужності, конденсатори підвищення коефіцієнта потужності, конденсатори для подільників напруги та конденсатори установок поздовжньої компенсації) повинні відповідати:
- під час приймально-здавальних випробувань (П)- 19.1-19.5*);
- під час капітального ремонту(К)-19.1, 19.2.1, 19.3,-,19.5;
- у міжремонтний період (Т) - 19.2.2.
19.1 Вимірювання опору ізоляції
Вимірювання виконується мегаомметром на напругу 2,5 кВ конденсаторів зв'язку, конденсаторів відбору потужності, конденсаторів подільників напруги, ізолюючих фарфорових підставок.
Значення опору ізоляції між виводами конденсатора не нормується, але воно має бути не менше 100 МОм.
Опір ізоляції ізолюючих фарфорових підставок конденсаторів вимірюється згідно з 24.2.
19.2 Вимірювання ємності
19.2.1 Ємність вимірюється у кожному елементі конденсатора
Вимірювання ємності є обов'язковим після випробування конденсатора підвищеною напругою.
Виміряні значення ємності конденсатора не повинні відрізнятись від значень, поданих у таблиці 32.
19.2.2 За наявності пристроїв для контролю конденсаторів під робочою напругою вимірюється ємнісний струм конденсаторів (групи конденсаторів).
Оцінення стану конденсаторів здійснюється порівнянням виміряних значень (різниця не більше ніж 5 %) ємнісного струму конденсатора (групи конденсаторів) з попередніми значеннями вимірювань (під час приймально-здавальних випробувань або значеннями, одержаними для конденсаторів інших фаз або приєднань.


*) За 19.2.2 випробування провадяться протягом десяти днів після вмикання напруги.

Таблиця 32 - Допустиме змінювання ємності конденсаторів

Вид конденсатора

Допустиме змінювання виміряної ємності конденсатора відносно паспортного значення, %

під час приймально - здавальних випробувань

під час експлуатації

Косинусний конденсатор на напругу 3,15 кВ і вище

±5

±10

Конденсатор поздовжньої компенсації

+5
-10

+10
-15

Конденсатори зв'язку, конденсатори відбору потужності та конденсатори подільників напруги

±5

19.3 Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат
Тангенс кута діелектричних втрат вимірюється на конденсаторах зв'язку, відбору потужності та конденсаторах для подільників напруги.
Виміряні значення tg δ не повинні перевищувати (за температури 20 °С) 0,3 % під час приймально-здавальних випробувань і 0,8 % - під час експлуатації.
19.4 Випробування конденсаторів підвищеною напругою
Необхідність проведення випробування конденсаторів підвищеною напругою, значення випробної напруги та тривалість її прикладення визначаються заводськими інструкціями.
19.5 Випробування батареї конденсаторів
Випробування провадиться трикратним увімкненням батареї на номінальну напругу з контролем значень струмів по усіх фазах.
Струми в різних фазах не повинні відрізнятись один від одного більше ніж на 5 %.
19.6 Тепловізійний контроль
Тепловізійний контроль провадиться згідно з додатком Е. 
« Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж   Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности »
электрические сети