Стартовая >> Книги >> Правила >> Норми випробування електрообладнання

Електродвигуни змінного струму - Норми випробування електрообладнання

Оглавление
Норми випробування електрообладнання
Синхронні генератори, компенсатори і колекторні збудники
Машини постійного струму
Електродвигуни змінного струму
Силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори
Вимірювальні трансформатори
Масляні та електромагнітні вимикачі
Повітряні вимикачі
Вимикачі навантаження
Роз'єднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі
Комплектні розподільні пристрої
Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище
Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів
Струмообмежувальні сухі реактори
Високовольтні вакуумні вимикачі
Конденсатори
Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
Трубчасті розрядники
Запобіжники (на напругу вище 1 кВ)
Вводи та прохідні ізолятори
Підвісні, опірні та опірно-стрижньові ізолятори
Трансформаторне масло
Апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В
Повітряні лінії електропередавання
Акумуляторні батареї
Заземлюючі пристрої
Силові кабельні лінії
Інструкція з увімкнення в роботу обертових електричних машин
Контроль стану ізоляції трансформаторів перед введенням у експлуатацію
Контроль стану ізоляції трансформаторів після капітального ремонту
Норми випробувань електродвигунів змінного струму під час ремонту обмоток
Норми випробувань генераторів і синхронних компенсаторів під час ремонту обмоток
Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання

7 Електродвигуни змінного струму
Електродвигуни змінного струму підлягають вимірюванням і випробуванням у такому обсязі:
- при приймально-здавальних випробуваннях (П) - за 7.1-7.12;
- при капітальному ремонті (К) - за 7.1,7.2,7.4-7.6,7.8-7.13;
- при поточному ремонті (Т) - за 7.2.
7.1 Оцінення стану ізоляції обмоток електродвигунів
При розв'язанні питання про необхідність сушіння ізоляції обмоток електродвигунів слід керуватись таблицею 8 і додатком Г.
7.2 Вимірювання опору ізоляції Виконується мегаомметром
Допустимі значення опору ізоляції наведено в таблиці 9
7.3 Випробування ізоляції обмотки статора підвищеною випрямною напругою з вимірюванням струму витоку по фазах
Випробування провадиться в електродвигунах потужністю більше 5000 кВт згідно з додатком Г для розв'язання питання про можливість їх вмикання без сушіння.

7.4 Випробування підвищеною напругою промислової частоти
Значення випробної напруги приймається згідно з таблицею 10. Тривалість подання випробної напруги - 1 хв.
Таблиця 8 - Умови вмикання електродвигунів без сушіння

Потужність, номінальна напруга, вид ізоляції

Критерії оцінення стану ізоляції обмотки статора

Абсолютне значення опору ізоляції, МОм

Значення коефіцієнта абсорбції

Більше ніж 5000 кВт
Напруга - більше ніж 1 кВ

Не менше значень, наведених у додатку А при температурі ізоляції не нижче 10 °С

Не менше ніж 1,3 при температурі ізоляції від 10 до 30 °С

Менше ніж 5000 кВт
Напруга - більше ніж 1 кВ

Не менше ніж 1,2 при температурі ізоляції від 10 до 30 °С

Термореактивна ізоляція обмотки статора

R60" - не менше ніж 10Uном при температурі ізоляції від 10 до 30 °С

Не нормується

Потужність - будь-яка
Напруга - менше ніж 1 кВ

Не менше ніж 0,5 МОм при температурі ізоляції від 10 до 30 °С

Не нормується

Таблиця 9 - Допустимі значення опору ізоляції

Випробний елемент

Періодичність вимірювання

Напруга мегаомметра

Допустимі значення опору ізоляції, МОм

Примітка

Обмотка статора

П,К,Т**)

0,5/1,0/2,5*)

Відповідно до вказівок 7.1 для електродвигунів, які знаходяться в експлуатації, допустимі значення опору ізоляції R60" і коефіцієнт абсорбції не нормуються, але вони мають враховуватись при розв'язанні питання про необхідність їх сушіння

В експлуатації визначення коефіцієнта абсорбції R60"/R15" обов'язкове лише для електродвигунів на напругу вищe ніж 3 кВ або потужністю більше ніж 1000 кВт

Обмотка ротора

П

За вимогами заводу, але не більше ніж 1,0

0,2

Вимірювання провадиться в синхронних електродвигунах, електродвигунах з фазним ротором на напругу 3 кВ і вище або потужністю більше ніж 1000 кВт

К,Т**)

За вимогами заводу, але не більше ніж 1,0

Не нормується

Термоіндикатори із з'єднувальними проводами

П,К

0,2

Те саме

Підшипники

П, К

1,0

Вимірювання провадиться в електродвигунах на напругу 3 кВ і вище, підшипники мають ізоляцію відносно корпуса.
Вимірювання провадиться відносно фундаментної плити при повністю зібраних маслопроводах. В експлуатації вимірювання провадиться під час ремонтів з вийманням ротора

*) Опір ізоляції вимірюється при номінальній напрузі обмотки до 0,5 кВ мегаомметром на 0,5 кВ; при номінальній напрузі обмотки більше 0,5 кВ до 1 кВ - мегаомметром на 1,0 кВ, а при номінальній напрузі понад 1 кВ - мегаомметром на 2,5 кВ.
**) Вимірюється під час поточних ремонтів, якщо для цього не потрібно провадити спеціальні демонтажні роботи.

Таблиця 10 - Випробні напруги промислової частоти для обмоток електродвигунів змінного струму

Випробний елемент

Періодич-
ність випробу-
вання

Потужність електродвигуна, кВт

Номінальна напруга електродвигуна, кВ

Випробна напруга, кВ

Обмотка статора

П

Менше 1,0

Нижче 0,1

0,8(2Uном+0,5)

Від 1,0 і більше

Нижче 0,1

0,8(2Uном+1)

До 1000

Понад 0,1

0,8(2Uном+1), але не менш як 1,2

Від 1000 і більше

До 3,3

0,8(2Uном+1)

Від 1000 і більше

Понад 3,3 до 6,6

0,8(2,5Uном)

Обмотка статора

K

40 і більше і електродвигуни відповідальних механізмів *)

Понад 6,6

0,8(2Uном+3)

0,4 і нижче

1,0

0,5

1,5

0,66

1,7

2,0

4,0

3,0

5,0

6,0

10,0

10,0

16,0

Менш ніж 40

0,66 і нижче

1,0

Обмотка ротора синхронних електродвигунів, призначених для безпосереднього пуску, з обмоткою збудження, замкнутою на резистор або джерело живлення

П

-

-

8-кратне Uном системи збудження, але не менше як 1,2 і не більше як 2,8

K

-

-

1,0

Обмотка ротора електродвигуна з фазним ротором

П, К

-

-

1,5Uрот**), але не менше ніж 1,0

Резистор кола гасіння поля

П, К

-

-

2,0

Реостати та пускорегулювальні резистори

П, К

-

-

1,5Uрот***), але не менше ніж 1,0

*) Випробування провадять під час капітального ремонту (без зміни обмоток) відразу після зупину електродвигуна до його очищeння від забруднення
**) Uрот - напруга на кільцях при розімкнутому нерухомому роторі і повній напрузі на статор
***) Випробується в синхронних електродвигунах

7.5 Вимірювання зазорів між сталлю ротора і статора
Вимірювання зазорів повинне провадитись, якщо дозволяє конструкція електродвигуна. При цьому в електродвигунах потужністю 100 кВт і більше, у всіх електродвигунах відповідальних механізмів, а також у електродвигунах з виносними підшипниками і підшипниками ковзання, значення повітряних зазорів у місцях, розміщених по обводу ротора і зсунутих один відносно одного під кутом 90° або в точках, спеціально передбачених при виготовленні електродвигуна, не повинні відрізнятись більше ніж на 10 % від середнього значення зазору.
7.6 Вимірювання зазорів підшипника ковзання
Вимірювання провадиться відповідно до вказівок підприємства-виготовлювача.
7.7 Вимірювання опору обмоток постійному струму
Вимірювання провадяться при практично холодному стані машини.
7.7.1 Обмотки статора та ротора
Вимірювання провадяться в електродвигунах, установлених на напругу 3 кВ і вище і в електродвигунах потужністю 300 кВт і більше.
Вимірювання опору постійному струму обмотки ротора провадиться в синхронних електродвигунах і в електродвигунах із фазним ротором.
Значення опорів різних фаз обмотки не повинні відрізнятись один від одного або від попередніх вимірювань, також від заводських даних більше ніж на 2 %.
Під час ремонтів обмотки електродвигунів змінного струму потрібно керуватись додатком Г.
7.7.2 Реостати та пускорегулювальні резистори
У реостатах і резисторах, установлених на електродвигунах на напругу 1 З кВ і вище, опір вимірюється на усіх відгалуженнях, у решти вимірюється загальний опір реостатів і резисторів і перевіряється мегаомметром цілість відпайок.
Значення опорів не повинні відрізнятись від паспортних, проектних значень або попередніх вимірювань більше ніж на ±10 %.
7.8 Гідравлічне випробування повітроохолоджувача
Випробування провадиться надмірним тиском 0,2-0,25 МПа (2-2,25 кгс/см2) протягом 5-10 хв, якщо відсутні інші вказівки заводу-виготовлювача.
7.9 Перевірка роботи електродвигуна на холостому ході або з ненавантаженим механізмом
Провадиться в електродвигунах на напругу 3 кВ і вище, потужністю 100 кВт і більше. Значення струму XX для електродвигунів, які вводяться в роботу, не нормується. Значення струму XX після капітального ремонту електродвигуна не повинне відрізнятись більше ніж на 10 % від значення струму, виміряного перед ремонтом.
Тривалість безперервної роботи електродвигуна на XX - не менше 1 год.
7.10 Вимірювання вібрації підшипників Провадиться в електродвигунах на напругу 3 кВ і вище, а також у всіх електродвигунах відповідальних механізмів. Допустиме значення вібрації на кожному підшипнику електродвигуна не повинне перевищувати таких значень:
- синхронна частота обертання, об/хв-3000,1500,1000, 750 і нижче;
- вібрація підшипників, мкм - 50, 100, 13О і 160 відповідно.
7.11 Вимірювання розбігу в осьовому напрямку
Вимірювання провадиться в електродвигунах, які мають підшипники ковзання.
Осьовий розбіг не повинен перевищувати 2-4 мм. Розбіг ротора перевіряється під час капітального ремонту в електродвигунах відповідальних механізмів або при вийманні ротора.
7.12 Перевірка роботи електродвигуна під навантаженням
Перевірка провадиться під навантаженням, що забезпечене технологічним обладнанням до моменту здачі в експлуатацію, але не менше ніж 50 % номінального.
Тривалість безперервної роботи - до температури, яка установилась.
7.13 Перевірка справності стрижнів короткозамкнутих роторів
Перевірка провадиться в асинхронних електродвигунах потужністю 100 кВт і більше під час капітального ремонту з вийманням ротора.
7.14 Випробування збудників
Випробування збудників провадиться в синхронних електродвигунах згідно з розділом 5. 
« Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж   Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности »
электрические сети