Стартовая >> Книги >> Правила >> Норми випробування електрообладнання

Трансформаторне масло - Норми випробування електрообладнання

Оглавление
Норми випробування електрообладнання
Синхронні генератори, компенсатори і колекторні збудники
Машини постійного струму
Електродвигуни змінного струму
Силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори
Вимірювальні трансформатори
Масляні та електромагнітні вимикачі
Повітряні вимикачі
Вимикачі навантаження
Роз'єднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі
Комплектні розподільні пристрої
Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище
Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів
Струмообмежувальні сухі реактори
Високовольтні вакуумні вимикачі
Конденсатори
Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
Трубчасті розрядники
Запобіжники (на напругу вище 1 кВ)
Вводи та прохідні ізолятори
Підвісні, опірні та опірно-стрижньові ізолятори
Трансформаторне масло
Апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В
Повітряні лінії електропередавання
Акумуляторні батареї
Заземлюючі пристрої
Силові кабельні лінії
Інструкція з увімкнення в роботу обертових електричних машин
Контроль стану ізоляції трансформаторів перед введенням у експлуатацію
Контроль стану ізоляції трансформаторів після капітального ремонту
Норми випробувань електродвигунів змінного струму під час ремонту обмоток
Норми випробувань генераторів і синхронних компенсаторів під час ремонту обмоток
Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання

25 Трансформаторне масло
25.1 Аналіз свіжого масла
Масла, які надійшли з підприємства-виготовлювача (постачальника), після зливання з обладнання в технологічні місткості перевіряють на відповідність гранично допустимим значенням показників якості за переліками 2, 4-6, 13 таблиці 48.
Масло, яке зберігається, перевіряється за 1, 2, 4 - 6 щорічно.
25.2 Аналіз масла перед увімкненням обладнання
Свіже сухе масло, яке підготували для заливання, і після заливання, крім вимикачів, необхідно випробувати:
- для обладнання напругою до 35 кВ
- за переліками 1, 2, 4-6 таблиці 48;
- для обладнання напругою 110- 750 кВ - за переліками 1,2,4-7,9,10 таблиці 48.
У трансформаторах з плівковим (азотним) захистом масла додатково випробуються за переліком 11. У всіх масляних вимикачах до заливання і після (для багатооб'ємних) проби масла випробуються за переліками 1 і 2 таблиці 48.
У всіх випадках показники якості повинні бути не менше від наведених у таблиці 48.
25.3 Аналіз масла в процесі експлуатації
У експлуатації відбирання проб масла виконується з періодичністю, зазначеною у відповідних розділах на маслонаповненому обладнанні, але не менше ніж один раз у три роки, і не рідше ніж за РД 34.43.105.
Випробування проб масла відповідно до 25.2, крім вимірювання згідно з розділом 7 таблиці 48 для обладнання до 150 кВ, виконуються у випадку зростання tg δ основної ізоляції. У герметичних вимірювальних трансформаторах і з об'ємом масла до 30 кг з герметичних вводів (якщо стан ізоляції задовільний), і маломасляних вимикачів проби масла не відбираються. При погіршенні характеристик ізоляції масло замінюють. З негерметичного обладнання, що захищається повітроосушувачем, з масою масла більше ніж 10000 кг, масло додатково перевіряється, за переліком 3 таблиці 48.
25.4 Порядок змішування масел
Змішування різних марок масел провадять за ГКД 34.43.101
25.5 Контроль якості трансформаторних масел при їх заливанні в електрообладнання
Свіжі трансформаторні масла, що підготовлені до заливання в нове електрообладнання, повинні задовольняти вимоги таблиці 48.
25.6 Розширені випробування трансформаторного масла
Необхідність розширення об'єму показників якості масел та почастішання періодичності контролю визначається рішенням технічного керівництва енергопідприємства. 
« Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж   Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности »
электрические сети