Стартовая >> Книги >> Правила >> Норми випробування електрообладнання

Вимикачі навантаження - Норми випробування електрообладнання

Оглавление
Норми випробування електрообладнання
Синхронні генератори, компенсатори і колекторні збудники
Машини постійного струму
Електродвигуни змінного струму
Силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори
Вимірювальні трансформатори
Масляні та електромагнітні вимикачі
Повітряні вимикачі
Вимикачі навантаження
Роз'єднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі
Комплектні розподільні пристрої
Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище
Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів
Струмообмежувальні сухі реактори
Високовольтні вакуумні вимикачі
Конденсатори
Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
Трубчасті розрядники
Запобіжники (на напругу вище 1 кВ)
Вводи та прохідні ізолятори
Підвісні, опірні та опірно-стрижньові ізолятори
Трансформаторне масло
Апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В
Повітряні лінії електропередавання
Акумуляторні батареї
Заземлюючі пристрої
Силові кабельні лінії
Інструкція з увімкнення в роботу обертових електричних машин
Контроль стану ізоляції трансформаторів перед введенням у експлуатацію
Контроль стану ізоляції трансформаторів після капітального ремонту
Норми випробувань електродвигунів змінного струму під час ремонту обмоток
Норми випробувань генераторів і синхронних компенсаторів під час ремонту обмоток
Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання

12 Вимикачі навантаження
Повністю змонтований і відрегульований вимикач навантажень випробується в зазначеному нижче обсязі:
- при першому увімкненні (П)- за 12.1-12.3,12.6-12.10;
- при капітальному ремонті (К)- за 12.1-12.10;
- у міжремонтний період (Т) - за 12.4-12.5 та місцевими інструкціями.
12.1 Вимірювання опору ізоляції
12.1.1 Вимірювання опору ізоляції тяг з органічних матеріалів
Опір ізоляції вимірюється мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Опір ізоляції повинен бути не менше 1000 МОм під час приймально-здавальних випробувань і 300 МОм - під час капітального ремонту.
12.1.2 Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування
Опір ізоляції вимірюється мегаомметром на напругу 1 кВ. Опір ізоляції повинен бути не менше ніж 10 МОм під час приймально-здавальних випробувань і 1 МOм - під час капітального ремонту.
12.2 Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти
12.2.1 Випробування ізоляції вимикача навантаження
Виконується випробною напругою згідно з таблицею 19.
12.2.2 Випробування ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування
Виконується згідно з розділом 26.
12.3 Вимірювання опору постійному струму
12.3.1 Вимірювання опору контактів вимикача
Вимірюється опір струмопровідної системи полюса і кожної пари робочих контактів.
Значення опору повинне відповідати даним заводу-виготовлювача.
12.3.2 Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування
Значення опору повинне відповідати даним обмоток.
12.4 Визначення ступеня зносу гасильних вкладишів
Найменша товщина стінки вкладишів має бути в межах 0,5-1,0 мм.
12.5 Визначення ступеня обгоряння контактів
Сумарний розмір обгоряння рухомого та нерухомого дугогасних контактів визначається відстанню між рухомим і нерухомим головними контактами в момент замикання дугогасних контактів. Зазначена відстань має бути не менше 4 мм.
12.6 Перевірка дії механізму вільного розчеплення
Виконується згідно з 10.8.
12.7 Перевірка спрацьовування приводу при зниженій напрузі на виводах електромагнітів
Виконується згідно з 10.9.
12.8 Багаторазові випробування вимикачів навантаження
Виконується згідно з 10.12.
12.9 Випробування запобіжників
Виконується згідно з розділом 22.
12.10 Вимірювання швидкісних і часових характеристик вимикача
Виконується за вимогою та методикою заводу-виготовлювача.
12.11 Тепловізійний контроль
Під час контролю оцінюється нагрівання контактів і контактних з'єднань токопровідного контура вимикача. Тепловізійний контроль провадиться згідно з додатком Е.


 
« Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж   Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности »
электрические сети