Стартовая >> Книги >> Правила >> Норми випробування електрообладнання

Струмообмежувальні сухі реактори - Норми випробування електрообладнання

Оглавление
Норми випробування електрообладнання
Синхронні генератори, компенсатори і колекторні збудники
Машини постійного струму
Електродвигуни змінного струму
Силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори
Вимірювальні трансформатори
Масляні та електромагнітні вимикачі
Повітряні вимикачі
Вимикачі навантаження
Роз'єднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі
Комплектні розподільні пристрої
Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище
Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів
Струмообмежувальні сухі реактори
Високовольтні вакуумні вимикачі
Конденсатори
Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
Трубчасті розрядники
Запобіжники (на напругу вище 1 кВ)
Вводи та прохідні ізолятори
Підвісні, опірні та опірно-стрижньові ізолятори
Трансформаторне масло
Апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В
Повітряні лінії електропередавання
Акумуляторні батареї
Заземлюючі пристрої
Силові кабельні лінії
Інструкція з увімкнення в роботу обертових електричних машин
Контроль стану ізоляції трансформаторів перед введенням у експлуатацію
Контроль стану ізоляції трансформаторів після капітального ремонту
Норми випробувань електродвигунів змінного струму під час ремонту обмоток
Норми випробувань генераторів і синхронних компенсаторів під час ремонту обмоток
Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання

17 Струмообмежувальні сухі реактори
Норми та періодичність випробувань реакторів, змонтованих у РП 6-10 кВ при приймально-здавальних випробуваннях (П) і під час капітального ремонту (К) обладнання розподільних пристроїв, приймаються згідно з 17.1 і 17.2.
17.2 Випробування опірних ізоляторів реактора підвищеною напругою промислової частоти
Значення випробної напруги опірних ізоляторів повністю зібраного реактора становить 32 кВ для РП-6 кВ, 42 кВ - для РП-10 кВ.
Тривалість прикладення випробної напруги - 1 хв.
Випробування опірних ізоляторів реакторів та ізоляторів ошиновки комірки може виконуватись одночасно. 
« Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж   Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности »
электрические сети