Стартовая >> Книги >> Правила >> Норми випробування електрообладнання

Силові кабельні лінії - Норми випробування електрообладнання

Оглавление
Норми випробування електрообладнання
Синхронні генератори, компенсатори і колекторні збудники
Машини постійного струму
Електродвигуни змінного струму
Силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори
Вимірювальні трансформатори
Масляні та електромагнітні вимикачі
Повітряні вимикачі
Вимикачі навантаження
Роз'єднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі
Комплектні розподільні пристрої
Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище
Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів
Струмообмежувальні сухі реактори
Високовольтні вакуумні вимикачі
Конденсатори
Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
Трубчасті розрядники
Запобіжники (на напругу вище 1 кВ)
Вводи та прохідні ізолятори
Підвісні, опірні та опірно-стрижньові ізолятори
Трансформаторне масло
Апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В
Повітряні лінії електропередавання
Акумуляторні батареї
Заземлюючі пристрої
Силові кабельні лінії
Інструкція з увімкнення в роботу обертових електричних машин
Контроль стану ізоляції трансформаторів перед введенням у експлуатацію
Контроль стану ізоляції трансформаторів після капітального ремонту
Норми випробувань електродвигунів змінного струму під час ремонту обмоток
Норми випробувань генераторів і синхронних компенсаторів під час ремонту обмоток
Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання

30 Силові кабельні лінії
Норми, обсяг і періодичність вимірювань і випробувань силових кабельних ліній мають відповідати таким підрозділам:
- під час першого ввімкнення (П) - 30.1-30.6, 30.8, 30.9, 30.13-30.16, 30.18;
- у процесі технічного обслуговування (Т) - 30.1,30.2,30.4, 30.7-30.18.
Випробування проб масла з маслонаповнених кабельних ліній провадиться через один рік після ввімкнення, потім - через три роки, а далі -один раз у шість років.
Норми вимірювань і випробувань силових кабелів наведено в 30. 1 -30. 18.
30. 1 Вимірювання опору ізоляції
Опір ізоляції вимірюють мегаомметром напругою 2,5 кВ протягом 1 хв до і після випробування кабеля підвищеною випрямною напругою.
У силових кабелях на напругу 1 кВ і нижче значення опору ізоляції повинне бути не нижче ніж 0,5 МОм, на напругу вище 1 кВ значення опору ізоляції не нормується.
30.2 Випробування підвищеною випрямною напругою
Випробна напруга приймається згідно з таблицею 54 з урахуванням місцевих умов роботи силових кабельних ліній.
У процесі технічного обслуговування силових кабельних ліній випробування їх підвищеною напругою здійснюється так:
- кабелів на напругу 3-35 кВ з просоченою паперовою і пластмасовою ізоляцією:
а) декілька разів на рік - для кабельних ліній з великою ймовірністю механічних і корозійних пошкоджень ліній, на трасах яких (або поблизу їх) виконувались або виконуються будівельні або ремонтні роботи, ліній з дефектами, ліній, на яких систематично відбуваються відкази кабелів у роботі;
б) один раз на рік-для кабельних ліній, в яких показники за переліком а) виражено слабко, але на яких періодично відбуваються відкази кабелів переважно під час випробувань;
в) один раз у два-три роки - для кабельних ліній, в яких показники за переліком а) відсутні і на яких протягом п'яти років не спостерігались відкази кабелів у роботі і під час профілактичних випробувань;

Таблиця 54 - Випробна випрямна напруга для силових кабелів


Вид випробувань

Значення випробної напруги, кВ, для силових кабелів на напругу, кВ, з ізоляцією

паперовою

пластмасовою

гумовою

до1

2

3

6

10

20

35

110

150

220

330

500

0,66

1

3

6

10

3

6

10

При першому ввімкненні

6

12

18

36

60

100

175

285

350

450

670

865

3,5*)

5*)

15

36

60

6

12

20

В експлуатації

2,5

10-
17

15-
25

35-
45

50-
60

80-
100

140-
175

285

350

450

670

865

-

2,5*)

7,5

36

60

6**)

12**)

20**)

*) Обов'язкове лише для кабелів електричних станцій, підстанцій і розподільчих пристроїв. Для решти кабелiв допускається заміна перевіркою мегаомметром на напругу 2,5 кВ.
**) Для дрібних ремонтів, не пов'язаних з перемонтажем кабеля, ізоляція перевіряється мегаомметром на напругу 2,5 кВ.

г) строки встановлюються розпорядженням технічного керівника електромережі або електростанції для кабельних ліній і зношеною ізоляцією зі строком експлуатації більше ЗО років, для живильних ліній з кількістю з'єднувальних муфт більше 10 шт на 1 км довжини лінії, кабельних ліній, які підлягають реконструкції та виведенню із роботи в найближчі п'ять років, кабельних ліній 6-10 кВ з терміном експлуатації більше ніж 15 років, на яких встановлено кінцеві затулки типу КВВ, КВБ і КВЕ кустарного виготовлення, а також для кабельних ліній 20-35 кВ з терміном експлуатації більше ніж 15 років;
- кабелів на напругу 110-500 кВ - через три роки після введення в експлуатацію, а далі - один раз у п'ять років;
- кабельних ліній (кабелів) у закритих трасах - один раз у три роки;
- кабелів, приєднаних до агрегатів, - під час капітальних ремонтів агрегатів;
- кабелів на напругу 3-10 кВ з гумовою ізоляцією:
а) у стаціонарних установках - один раз на рік;
б) у сезонних установках - перед наставанням сезону;
в) після капітального ремонту агрегата, до якого приєднано даний кабель.
Для кабелів на напругу 110-500 кВ тривалість прикладення повної випробної напруги під час приймально-здавальних випробувань і експлуатації становить 15 хв.
Для кабелів на напругу до 35 кВ з паперовою і пластмасовою ізоляцією тривалість прикладення повної випробної напруги під час приймально-здавальних випробувань становить 10 хв, а в експлуатації - 5 хв.
Для кабелів з гумовою ізоляцією на напругу 3-10 кВ тривалість прикладення повної випробної напруги становить 5 хв. Кабелі з гумовою ізоляцією на напругу 1 кВ випробуванням підвищеною напругою не підлягають.
Під час проведення випробувань необхідно звертати увагу на характер змінювання струму витоку. Абсолютне значення струму витоку не являється браківним показником. Кабельні лінії з задовільною ізоляцією, як показує досвід експлуатації, мають стабільні значення струму витоку: кабелі з паперовою ізоляцією на напругу до 10 кВ - 300 мкА, на напругу 20-35 кВ - 800 мкА, при асиметрії по фазах - до 2,5 %.
Для коротких кабельних ліній (довжиною до 100 м) на напругу 3-10 кВ без з'єднувальних муфт допустимі струми витоку не повинні перевищувати 2-3 мкА на 1 кВ випробної напруги. При цьому асиметрія струмів витоку по фазах не повинна перевищувати 8-10 % за умови, що абсолютні значення струмів не перевищують допустимі.
30.3 Випробування підвищеною напругою промислової частоти
Таке випробування допускається для кабельних ліній на напругу 110, 220 і 500 кВ замість випробування випрямною напругою:
Значення випробної напруги (в дужках - по відношенню до землі), кВ:
Для кабельних ліній на напругу 110 кВ - 195(110)
Для кабельних ліній на напругу 220 кВ - 380 (220)
Для кабельних ліній на напругу 500, кВ - 865 (500)
Тривалість випробування - 15 хв.
30.4 Визначення відсутності обривів оболонок і жил кабелів і фазування кабельних ліній
Виконується після закінчення монтажу, перемонтажу муфт або від'єднання жил кабеля.
30.5 Визначення активного опору жил кабеля
Виконується для ліній на напругу 20 кВ і вище. Активний опір жил кабелів постійному струму, приведений до питомого значення (на 1 мм2 перерізу, 1 м довжини, при температурі 20 °С), повинен бути не більше ніж 0,0179 Ом - для мідної жили і не більше ніж 0,0294 Ом - для алюмінієвої.
30.6 Визначення електричної робочої ємності жил кабелів
Виконується для ліній на напругу 20 кВ і вище.
Виміряне значення ємності, приведене до питомого значення, повинне відрізнятись від значення під час заводських випробувань не більше ніж на 5 %.
30. 7 Контроль ступеня осушування вертикальних відрізків
Виконується для кабелів з в'язким складом паперової ізоляції на напругу 20-35 кВ шляхом вимірювання і порівняння температури нагрівання металевих оболонок у різних точках вертикального відрізка лінії. Різниця в нагріванні окремих точок повинна бути не більше ніж 2-3 °С.
30.8 Вимірювання струморозподілу по одножильних кабелях
Нерівномірність розподілу струмів по кабелях має бути не більше ніж 10 % (особливо, якщо це може призвести до перевантаження окремих фаз)
30.9 Вимірювання струмів блукання
Під час приймання лінії в експлуатацію перевіряється дія антикорозійних захистів. У процесі експлуатації вимірюються потенціали і струми на оболонках кабелів у контрольних точках, а також параметри електрозахисту.
Небезпечними з точки зору корозії, яка викликається струмами блукання, вважаються відрізки ліній в анодних і знакозмінних зонах у випадках, коли:
- кабелі з металевою оболонкою прокладено в грунтах з середньою та низькою корозійною активністю (ρ - питомий опір грунту, більше ніж 20 Ом•м) при середньодобовій густині струму витоку в землю більше ніж 0,15 мА/дм2;
- кабелі з металевою оболонкою прокладено в грунтах з високою корозійною активністю (ρ - менше 20 Ом•м) при будь-якій середньодобовій густині струму витоку в землю;
- кабелі мають металеву оболонку, яка не захищається, зруйновану броню і захисні покриття;
- відрізок ліній - стальний трубопровід високого тиску незалежно від агресивності навколишнього грунту та видів ізоляційних покриттів на ньому.
30.10 Визначення хімічної корозії
Виконується під час експлуатації при пошкодженні кабелів корозією і відсутності відомостей про корозійні умови на трасі.
Оцінюють активність грунтів і природних вод за даними хімічного аналізу середовища або методами втрати ваги металу.
Корозійну активність грунтів оцінюють за відношенням до алюмінієвих і стальних оболонок кабелів згідно з нормами та методиками визначення агресивності середовища відносно алюмінієвої та стальної оболонок електричних кабелів (ГОСТ 9.602). 30.11 Вимірювання навантажень і перевантажень кабелів
Значення навантажень і перевантажень кабелів мають відповідати вимогам "Правил устройства электроустановок" і РД 34.20.501.
30.12 Вимірювання температури кабелів
Виконується згідно з вказівками місцевих інструкцій на відрізках траси, на яких можливі перегріви кабелів, з допомогою приладів інфрачервоної техніки.
30.13 Визначення характеристик масла
Виконується для всіх елементів маслонаповненої кабельної лінії напругою 110-500 кВ.
Проби масел марок С-220, МН-3, МН-4, які відбираються з різних елементів кабельних ліній, мають задовольняти норми, зазначені в таблицях 55 і 56.
Таблиця 55 - Норма показників якості масел марок С-220, МН-3, МН-4

Показник масла

Норма показника

для нововведеної лінії (через три доби після заливання)

в експлуатації

С-220

МН-3 і МН-4

С-220

МН-3 і МН-4

Пробивна напруга, що визначається в стандартній судині, кВ, не менше

45

42,5

Кислотне число, мг КОН, не більше

0,02

0,02/0,03 *)

Ступінь дегазації, %, не більше

0,5

1

0,5

1

*) Для кабельних ліній 110 кВ.

Таблиця 56 - Значення тангенса кута діелектричних втрат масла (при 100 °С)

Строк роботи кабельних ліній

Значення тангенса кута діелектричних втрат, %, масла кабеля з номінальною напругою, кВ

110

150-220

330-500

Під час введення в роботу

0,5*)/0,8

0,5

В експлуатації протягом перших десяти років

3,0

2,0

В експлуатації протягом 20 років

5,0

3,0

-

В експлуатації більше 20 років

5,0

-

*) У числівнику - для масел середньої в'язкості, у знаменнику - для малов'язких масел.

30. 14 Випробування на вміст нерозчиненого газу (випробування просочування)
Випробування виконується для маслонаповнених ліній на напругу 110-500 кВ.
Вміст нерозчиненого газу в ізоляції має бути не більше ніж 0,1 %.
30.15 Випробування агрегатів підживлення та пристроїв автоматичного підігрівання кінцевих муфт
Випробування виконується для маслонаповнених ліній на напругу 110-500 кВ. Пристрої автоматичного підігрівання перевіряються при зниженні температури зовнішнього повітря до 5 °С.
30.16 Контроль стану антикорозійного покриття
Контроль стального трубопроводу маслонаповнених ліній на напругу 110-500кВ виконується відповідно до місцевих інструкцій.
30.17 Випробування електричних мереж на напругу 6 кВ під навантаженням
Випробування виконуються на розсуд технічного керівника енергосистеми, за винятком:
- електричних мереж на напругу 10 кВ і вище;
- електричних мереж з увімкненням обертових машин на напругу 3-6 кВ (генераторів, синхронних компенсаторів, електродвигунів), які не можуть бути вимкнуті на час випробування;
- змішаних повітряно-кабельних електричних мереж при довжині по вітряних ліній більше ніж 20 % загальної довжини ліній випробного відрізка;
- електрично пов'язаних мереж з загальним ємнісним струмом 200 А і більше;
-кабельних ліній, які живлять електроприймачі 1-ї категорії за відсутності автоматичного резерву живлення;
- відрізків електричних мереж, які потребують значних перемикань при підготовці схеми випробувань;
- електричних мереж за відсутності резерву трансформаторної потужності.
Значення ємнісного струму одночасно випробуваного під навантаженням відрізка електромережі повинне бути не більше ніж 20-30 А. На час випробування дугогасні котушки слід вимкнути.
Випрямна напруга, що накладається на робочу, повинна бути не більше 4 Uном. Тривалість випробування - 3 хв. Напруга підвищується не більше двох разів.
30.18 Випробування пластмасової оболонки (шланга) кабелів на напругу 110 кВ і вище підвищеною випрямною напругою
При випробуваннях випрямна напруга 10 кВ прикладається поміж металевою оболонкою (екраном) і землею протягом 1 хв. Випробування провадяться перед введенням в експлуатацію, через один рік після введення в експлуатацію, а надалі - через кожні три роки.
30.19 Випробування на вміст окремих розчинених газів
Випробування провадиться для маслонаповнених кабельних ліній напругою 110-500 кВ при перевищенні норми на загальний вміст розчинених або нерозчинених газів згідно з 30.13 та 30.14.
Для цієї мети застосовується метод хроматографічного аналізу по газах Н2, СО та СО2. Якщо спостерігається стійка тенденція росту вмісту газу, то лінія вимикається, і подальший режим роботи визначається узгодженим рішенням енергопідприємства і підприємства-виготовлювача. 
« Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж   Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности »
электрические сети