Стартовая >> Книги >> Правила >> Норми випробування електрообладнання

Трубчасті розрядники - Норми випробування електрообладнання

Оглавление
Норми випробування електрообладнання
Синхронні генератори, компенсатори і колекторні збудники
Машини постійного струму
Електродвигуни змінного струму
Силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори
Вимірювальні трансформатори
Масляні та електромагнітні вимикачі
Повітряні вимикачі
Вимикачі навантаження
Роз'єднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі
Комплектні розподільні пристрої
Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище
Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів
Струмообмежувальні сухі реактори
Високовольтні вакуумні вимикачі
Конденсатори
Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
Трубчасті розрядники
Запобіжники (на напругу вище 1 кВ)
Вводи та прохідні ізолятори
Підвісні, опірні та опірно-стрижньові ізолятори
Трансформаторне масло
Апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В
Повітряні лінії електропередавання
Акумуляторні батареї
Заземлюючі пристрої
Силові кабельні лінії
Інструкція з увімкнення в роботу обертових електричних машин
Контроль стану ізоляції трансформаторів перед введенням у експлуатацію
Контроль стану ізоляції трансформаторів після капітального ремонту
Норми випробувань електродвигунів змінного струму під час ремонту обмоток
Норми випробувань генераторів і синхронних компенсаторів під час ремонту обмоток
Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання

21 Трубчасті розрядники
Трубчасті розрядники перевіряються:
- перед установленням, при першому увімкненні (П) - за 21.1, 21.4, 21.5;
- в експлуатації (Т) - за 21.1-21.5, один раз у 3 роки зі зняттям з опори.
21.1 Перевірка стану поверхні розрядника
На зовнішній поверхні розрядника не повинно бути опіків від електричної дуги, тріщин, розшарувань та подряпин глибиною більше ніж 0,3-0,5 мм на довжині більше третини відстані між наконечниками.
21.2 Вимірювання внутрішнього діаметра розрядника
Внутрішній діаметр дугогасного каналу повинен відповідати зазначеному в таблиці 38. При збільшенні внутрішнього діаметра каналу більше ніж на 40 % порівняно з початковим розрядник бракується.
21.3 Вимірювання внутрішнього іскрового проміжку розрядника
Внутрішній іскровий проміжок повинен відрізнятись від заданого значення не більше ніж на ±1 мм. Внутрішній іскровий проміжок має відповідати зазначеному в таблиці 38.
Внутрішній стрижньовий електрод розрядника потрібно замінити новим, якщо внутрішній іскровий проміжок збільшився більше ніж:
- на 3 мм - для РТФ на напругу 3-20 кВ;
- на 5 мм - для РТФ на напругу 35-110 кВ;
- на 8 мм - для РТФ на напругу 6-10 кВ;

Таблиця 38 - Геометричні параметри трубчастих розрядників

Виконання

Довжина зовнішнього іскрового проміжку, мм

Довжина внутрішнього іскрового проміжку, мм

Початковий діаметр дугогасного каналу, не більше, мм

Кільцевий діаметр дугогасного каналу, не більше, мм

РТФ-3-03/5УХЛ1

10

75

8

11,0

РТФ-6-0,5/10УХЛ1

20

150

10

14,0

РТФ-10-2/1УХЛ1

25

225

10

14,0

РТФ-10-0,5/5УХЛ1

25

150

10

14,0

РТФ-35-О,5/2,5УХЛ1

130

250

10

14,0

РТФ-35-1/5УХЛ1

130

200

10

15,7

РТФ-35-2/10УХЛ1

130

220

16

22,0

РТФ-110-0,5/2,5УХЛ

450

450

12

18,0

РТФ-110-1/5УХЛ1

450

450

20

28,0

РТВ-10-0,5/2,5У1*)

15 (10)

60

6

9,0

РТВ-10-2/10У1*)

15 (10)

60

10

14,0

РТВ-20-2/10У1

40

100

10

14,0

РТВ-35-2/10У1

100

140

10

16,0

РТВС-110-0,5/5УХЛ1

400

343

22

31,0

*) У дужках зазначено величину зовнішнього іскрового проміжку розрядників при використанні їх у мережах
6 кВ

21.4 Перевірка зовнішнього іскрового проміжку
Зовнішній іскровий проміжок розрядника не повинен відрізнятись від заданого значення. Зовнішній електрод розрядника, який кріпиться до обойми, повинен мати довжину не менше ніж 250 мм.
21.5 Перевірка розташування зони вихлопу розрядника
Зони вихлопу розрядників різних фаз не повинні пересікатись і охоплювати елементи конструкцій і проводів ПЛ.
У випадку заземлення вихлопних обойм розрядників допускається пересікання їх зон вихлопу. 
« Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж   Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности »
электрические сети