Стартовая >> Книги >> Правила >> Норми випробування електрообладнання

Комплектні розподільні пристрої - Норми випробування електрообладнання

Оглавление
Норми випробування електрообладнання
Синхронні генератори, компенсатори і колекторні збудники
Машини постійного струму
Електродвигуни змінного струму
Силові трансформатори, автотрансформатори та масляні реактори
Вимірювальні трансформатори
Масляні та електромагнітні вимикачі
Повітряні вимикачі
Вимикачі навантаження
Роз'єднувачі, відокремлювачі та короткозамикачі
Комплектні розподільні пристрої
Комплектні екрановані струмопроводи 6 кВ і вище
Контактні з'єднання проводів, грозозахисних тросів
Струмообмежувальні сухі реактори
Високовольтні вакуумні вимикачі
Конденсатори
Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг
Трубчасті розрядники
Запобіжники (на напругу вище 1 кВ)
Вводи та прохідні ізолятори
Підвісні, опірні та опірно-стрижньові ізолятори
Трансформаторне масло
Апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1000 В
Повітряні лінії електропередавання
Акумуляторні батареї
Заземлюючі пристрої
Силові кабельні лінії
Інструкція з увімкнення в роботу обертових електричних машин
Контроль стану ізоляції трансформаторів перед введенням у експлуатацію
Контроль стану ізоляції трансформаторів після капітального ремонту
Норми випробувань електродвигунів змінного струму під час ремонту обмоток
Норми випробувань генераторів і синхронних компенсаторів під час ремонту обмоток
Тепловізійний контроль електрообладнання та повітряних ліній електропередавання

14 Комплектні розподільні пристрої внутрішнього та зовнішнього установлення
Норми випробувань елементів КРП і КРПЗ (вимикачі, вимірювальні трансформатори, вимикачі навантаження, вентильні розрядники, запобіжники, роз'єднувачі, кабелі тощо) наведено у відповідних розділах Норм.
Крім того, для комірок КРП, КРПЗ додатково провадять такі випробування:
- при приймально-здавальних випробуваннях і капітальному ремонті за 14.1-14.4;
- у міжремонтний період - за 14.5.
14.1 Вимірювання опору ізоляції
14.1.1 Опір ізоляції елементів комірок, виготовлених із фарфорової ізоляції, вимірюється згідно з 24.2.
14.1.2 Опір ізоляції елементів, виготовлених лише з органічних матеріалів, вимірюється мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Опір ізоляції при першому увімкненні має бути не менше ніж 1000 МОм, у експлуатації - не менше ніж 300 МОм.
14.2 Випробування підвищеною напругою промислової частоті
14.2.1 Випробування ізоляції первинних кіл комірок
Випробна напруга встановлюється згідно з таблицею 26.
Тривалість прикладення випробної напруги для комірок фарфоровою ізоляцією - 1хв.
Якщо ізоляція комірок містить елементи з твердих органічних матеріалів, тривалість прикладення випробної напруги - 5 хв.
Під час приймально-здавальних випробувань комірок КРП і після проведення їх реконструкції випробування підвищеною напругою промислової частоти рекомендується виконувати до приєднання силових кабелів при змонтованих комірках і висувних елементах у робочому положенні (крім висувних елементів з трансформаторами напруги і вентильними розрядниками).
14.2.2 Випробування ізоляції вторинних кіл комірок
Випробування виконується згідно з розділом 26.
14.3 Механічні випробування
Випробування виконується відповідно до інструкції з експлуатації КРП і КРПЗ заводів-виготовлювачів. До механічних випробувань відносяться:
- п'ятиразове викочування та вкочування висувних елементів з перевіркою стану і точності зчленування етичних контактів, а також робота шторок, блокування, фіксаторів, механічних частин дугового захисту тощо;
- вимірювання зусилля контактного натиску етичних контактів первинного кола. Тиск кожної ламелі на нерухомий контакт або металеву пластину рівної товщини має бути у межах 12-15 кг;
- перевірка роботи і стану контактів заземлювального роз'єднувача.

Таблиця 26 - Випробна напруга промислової частоти комірок КРП, КРПЗ

Вид випробування

Номінальна напруга
КРП, КРПЗ, кВ

Випробна напруга, кВ, для виготовлення комірок

з фарфорової ізоляцією

з ізоляцією елементів з твердих органічних матеріалів

При першому увімкненні

6

32

28,8

10

42

37,8

В експлуатації

6

32

28,8

10

42

37,8

14.4 Контроль болтових контактних з 'єднань
14.4.1 Перевірка якості виконання болтових контактних з'єднань шин
Болтові з'єднання підлягають вибірковій перевірці на затягування болтів (на 2-3% приєднань) за 16.3.
14.4.2 Вимірювання опору контактів постійному струму
Опір роз'ємних і болтових контактів не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці 27.
14.5 Тепловізійний контроль
Тепловізійний контроль провадиться згідно з додатком Е. 
« Норми аварійного запасу електроустаткування, конструкцій та матеріалів для електричних мереж   Перечень помещений и зданий энергетических предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности »
электрические сети