Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Оглавление
Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14


Чергове число

Назва організації, підприємства, яка звернулася з запитанням, пропозицією

Номер пункту Методики чи змін до Правил

Запитання, зауваження, проблемне питання

Пропозиція щодо вирішення питання

Відповідь розробників Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

49

ВАТ „Львів
-обленерго”

Додаток 13 Ме-тодики ("Вихідні дані”)
п. 6

3. Не записано хто і як визначає відстань та довжину перспективної ЛЕП від точки забезпечення потужності до точки приєднання – (очевидно це слід робити спільно, за участю замовника та постачальника електроенергії). Проте, і це не
забезпечить від похибок, адже потім, в ході проектування довжина цієї траси обов’язково зміниться (внаслідок архітектурних, геологічних факторів, або містобудівних вимог щодо червоних смуг доріг і транспортних розв`язок чи відсутності можливості прокладки КЛ через наявність підземних комунікацій інших власників), що на стадії попереднього визначення довжини врахувати неможливо.

Пропонуємо внести доповнення, що "Для визначення довжини слід спільно (замовнику і власнику) наносити трасу на архітектурній підоснові, а у разі перевищення довжини з незалежної від Власника та Замовника причини
здійснюється перерахунок вартості спорудження ЛЕП за результатами проектування". Це слід обумовлювати теж у Договорі на приєднання і змінити типову форму Договору у Правилах приєднання електроустановок до електричних мереж.

Орієнтовну довжину нових ЛЕП під час обрахування плати за приєднання приймають спільно з замовником по топографічних картах, на генпланах і детальних планах територій з перевіркою, при необхідності, на місцевості. Крім того, згідно з ГКД 341.004.003-94 Норми технологічного проектування енергетичних систем та електричних мереж 35 кВ та вище, пункт 3.19,
рекомендується довжину ліній електропередачі, будівництво яких планується, приймати на 25% більшу від повітряної прямої.
Пропозиція щодо перерахування плати за приєднання у разі, якщо довжина ЛЕП згідно проекту буде перевищувати попередньо прийняту для обрахування плати за приєднання, може бути відображена в особливих умовах договору про приєднання.
Відповідно до абзацу п’ятого пункту 1.8 Правил Розрахунок плати за приєднання погоджується із замовником і є додатком до договору про приєднання. Сторонами, крім того, узгоджуються вихідні дані для розрахунку плати за приєднання.
Отже, пропонуємо в цьому додатку встановлювати положення згідно з яким остаточний сума до сплати за приєднання може бути відкоригована після розробки та затвердження проекту електропостачання.

1

2

3

4

5

6

50

ВАТ „Львів
-обленерго”

П.п. 1.10, 1.13 Правил

4. Викликає низка запитань щодо відводу землі та проектування перспективної ЛЕП від точки забезпечення потужності до точки приєднання, яка співпадає з межею земельної ділянки Замовника, або до погодженого Замовником місця розташування його ПС (ТП). Згідно п. 1.13 Змінених Правил приєднання електроустановок до електричних мереж функції щодо узгодження трас ЛЕП та майданчиків об’єктів будівництва електромереж Власника від точки забезпечення потужності до точки приєднання та погодження щодо відведення земельних ділянок Власника електромереж повинен виконувати Замовник.
Згідно п. 1.10 проектування електромереж як внутрішніх Замовника, так і зовнішніх Власника – виконується одночасно.
П. 1.10 і 1.13 конкретно не визначено
що це входить у функції і обов’язки замовника.

В п.1.10 доцільно додати абзац "Замовником з розробки проектно-кошторисної документації виступає Замовник. Замовник повинен забезпечити можливість участі Власника в підготовці тендерної документації та проведення тендерної процедури на виконання проектної документації".
Необхідно також внести у типову форму Договору ( п. 3.2. Правил приєднання електроустановок до електричних мереж абзац 1) пункт, щодо виконання Замовником спільного проектування та відведення земельної ділянки як для об’єктів Замовника, так і для нових мереж Власника від точки забезпечення потужності до точки приєднання, а фінансування цих робіт - за кошти Власника. У разі відсутності таких граф у типовому Договорі це може послужити підставою для Замовника чи Держенергонагляду відхиляти конкретні Договори.

Згідно з пунктом 1.10 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж проектування електричних мереж власника мереж виконується в комплексі з іншими комунікаціями об’єкта будівництва замовника тільки у межах земельної ділянки об’єкта будівництва замовника.
Виходячи з цього перший абзац пункту 1.10 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж потребує уточнення.
На думку інституту „Укрсільенергопроект”, взаємовідносини замовника та власника електричних мереж стосовно проектування, будівництва об’єктів електричних мереж, узгодження трас ЛЕП та земельних ділянок для об’єктів будівництва, а також відведення землі вирішуються змінами до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж таким чином:
- узгодження трас і майданчиків об’єктів електричних мереж і узгодження відведення земельних ділянок для них власника електричних мереж від точки приєднання в напрямку точки забезпечення потужності, розміщених в межах земельної ділянки об’єкта замовника, а також їх проектування здійснюється в комплексі об’єкта будівництва замовника і на цьому етапі оплачується замовником;
- вартість проекту мереж власника на території замовника оплачується за рахунок замовника;
- власник електричних мереж зменшує величину плати за приєднання замовнику на вартість проектних робіт стосовно цих об’єктів електричних мереж;
- будівництво об’єктів електричних мереж у межах земельної ділянки замовника виконується власником електричних мереж;
- земельні ділянки для об’єктів електричних мереж відводяться власнику електричних мереж з оплатою її вартості згідно оцінці;
- проектуванням електричних мереж від межі земельної ділянки замовника до точки забезпечення потужності, будівництвом (реконструкцією) цих об’єктів, відведенням землі займається власник електричних мереж;

- узгодження трас ліній та майданчиків об’єктів будівництва власника електричних мереж, а також узгодження відведення земельних ділянок для них покладається на замовника.
Проект електричних мереж від точки забезпечення потужності в напрямку точки приєднання, але до межі земельної ділянки об’єкта будівництва замовника, замовляє власник електричних мереж.

1

2

3

4

5

6

51

ВАТ „Львів
-обленерго”

Додаток 12 Ме-тодики (Приклади обрахування плати)

6. Не наведені конкретні схеми з нанесеними параметрами та ділянками ЛЕП, що будуються (реконструюються), тому важко зрозуміти звідки з'являються дані в п. 9 щодо довжин ЛЕП, зокрема на різних класах напруги.

Необхідно навести у прикладах схему з розгалуженою мережею для різних варіантів підключення.

Відповідно до положень пункту 1.8 Правил окремі вихідні дані для обрахування плати за приєднання, зокрема параметри ЛЕП, які передбачають будувати (реконструювати), визначають спільно з замовником і приймають згідно зі схемою електропостачання електроустановок замовника, виходячи з розміщення їх на місцевості відносно електричних мереж, з урахуванням генеральних планів населених пунктів і детальних планів територій та схем розвитку місцевих (локальних ) електричних мереж.
Для обрахування плати за приєднання додається, за необхідності, прийнята схема електропостачання електроустановок замовника без непотрібних розгалужень мережі, навіть у разі, коли для вибору схеми доводиться виконувати варіанти розрахунків.
Під час внесення змін до Методики найбільш складні приклади обрахування плати за приєднання буде доповнено схемами електропостачання електроустановок замовників.

52

ВАТ „Львів
-обленерго”

П. 3.3. Методики

7. При обчисленні плати за приєднання ми пропонуємо враховувати повністю довжину ЛЕП (на кожному ступені напруги), оскільки приєднання додаткових споживачів обов’язково викличе потребу в реконструкції існуючих чи будівництві нових ліній і тоді оплата за реконструкцію усієї існуючої перевантаженої лінії чи будівництво нової лягає лише на одного додаткового споживача, а всі попередні цих витрат уникнули.

Пропонуємо вилучити речення "Якщо нове будівництво чи реконструкцію лінії електропередачі певної напруги не передбачають коефіцієнт віддаленості приймають рівним нулю." Мотиви: при підключені скажімо, 5 споживачів заміна проводу на ПЛ-110кВ не вимагається, проте, для шостого це вже буде необхідно.

Безпідставне нарахування плати замовнику на будівництво (реконструкцію) ЛЕП, яке може і не знадобитися.
Усім замовникам нарахування плати за приєднання на будівництво (реконструкцію) певної ЛЕП можливо у разі, коли будівництво (реконструкцію) цієї лінії передбачено схемою розвитку електричних мереж.

1

2

3

4

5

6

53

ВАТ „ЕК Одеса
-обленерго”

П. 3.3 Методики

1. Стосовно визначення коефіцієнта віддаленості від ПС, від яких передбачають забезпечення потужності (Кв) зазначено, що якщо нове будівництво чи реконструкцію ліній електропередачі певної напруги не передбачають, коефіцієнт віддаленості приймають рівним 0.

Оскільки, підключення будь-якої додаткової потужності вказує вплив на усі елементи електричної мережі, задіяні у схемі електропостачання електроустановок Замовника, зокрема на завантаження ліній електропередачі певної напруги, вважаємо за необхідне приймати Кв шляхом співставлення довжини ліній електропередачі певної напруги , які є найдовшими в ланцюгу певної напруги в схемі електропостачання електроустановок Замовника, з наведеною в додатку 2 середньою довжиною однієї лінії відповідної напруги.
Внести відповідні зміни до п. 3.3 Методики.

У Методиці коефіцієнт віддаленості вжито у значенні коефіцієнта, що враховує необхідність будівництва чи реконструкції лінії електропередачі на певному ступені напруги. Якщо передбачається завантаження лінії іншими споживачами (замовниками), під час обрахування плати за приєднання кожному замовнику слід враховувати будівництво (реконструкцію) певної лінії.

54

ВАТ „ЕК Одеса
-обленерго”

П. 4.2 остан-ній аб-зац Ме-тодики

2. Зазначено, що для ступеня напруги точки приєднання завжди приймають коефіцієнт фактичного завантаження електричної мережі (Кзф).

Оскільки коефіцієнт завантаження силових трансформаторів в нормальному режимі становить 0,7, а при перевищенні його величини необхідна заміна трансформатора, вважаємо за необхідність для ступеня напруги точки приєднання прийняти Кзр=Кзф, у разі якщо Кзф менше 0,7. Якщо Кзф більше 0,7, Кзр=1.

Для електромереж, які планується побудувати, Кзр прийняти рівним 1.
Внести відповідні зміни до п. 4.2 Методики.

Розрахункові коефіцієнти завантаження на ступені напруги точки приєднання приймають такими:
Кзр=Кзф, якщо Кзф ? 0,7;
Кзр=1, якщо Кзф > 0,7.
Про це буде прописано в змінах до Методики.

55

ВАТ „Черкаси
-обленерго”

п. 4.2 Методики

3. Яким приймається Кзр відносно Кзф для ступеня напруги точки приєднання електроустановок, у разі якщо Кзф>0,7.

56

ВАТ „ЕК Одеса
-обленерго”

п.1.10 Методики

3. В п. 1.10 зазначено, що плата за приєднання передбачає відшкодування витрат на нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів електричних мереж, пов’язаних з приєднанням до них електроустановок замовників. ВАТ „Одесаобленерго” є суб’єктом господарської діяльності, який приймає участь в торгах на землю на рівних правах з іншими суб’єктами господарювання. При визначенні вартості приєднання до електричних мереж не передбачений коефіцієнт, який враховує необхідність відведення земельної ділянки під будівництво нових об’єктів електромереж, взагалі ПС, ТП.

Внести відповідні зміни до Методики або надати роз’яснення щодо джерел фінансування або компенсації витрат на придбання земельних ділянок.

На сьогодні немає даних, які можна було б використати для врахування в платі за приєднання затрат на придбання чи оренду земельних ділянок для будівництва нових об’єктів електричних мереж.
У зв’язку з цим, ці кошти необхідно передбачити в інвестиційних програмах енергокомпаній на відповідні роки.

57

ВАТ „ЕК Одеса
-обленерго”

П. 1.10 Правил

5. Абзацом 2 П.1.10 розділене поняття вихідних даних для проектування на технічніумови та завдання на проектування.

Змінити значення терміну „технічні умови приєднання електроустановки замовника до електричної мережі”, а саме: визначити технічні умови приєднання... як документ певної форми, що видається замовнику власником електричних мереж і містить перелік обґрунтованих технічних вимог щодо проектування і спорудження електричних мереж від струмоприймачів Замовника до точки приєднання. Вихідні дані для проектування визначити як перелік документів, які надаються в проектну організацію для виконання проектних робіт. До складу вихідних даних відносяться: АПЗ; технічні умови; завдання на проектування; акти вибору площадки (траси) або акти обстеження площадки; рішення виконавчого органу самоврядування про видачу дозволу на будівництво та інше згідно з діючими ДБН з проектування.

Відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.99 № 2328 технічні умови виконуються замовником за його рахунок.
Тому Правилами розділено повноваження замовника та власника мереж як власників щодо будівництва нових мереж.
Абзац 2 пункту 1.10 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж дійсно потребує пояснень.

На думку інституту „Укрсільенергопроект”, взаємовідносини замовника та власника електричних мереж стосовно проектування, будівництва об’єктів електричних мереж, узгодження трас ЛЕП та земельних ділянок для об’єктів будівництва, а також відведення землі вирішуються змінами до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 20.09.2007 3 1232. Таким чином:
- узгодження трас і майданчиків об’єктів електричних мереж і узгодження відведення земельних ділянок для них власника електричних мереж від точки приєднання в напрямку точки забезпечення потужності, розміщених в межах земельної ділянки об’єкта замовника, а також їх проектування здійснюється в комплексі об’єкта будівництва замовника;
- власник електричних мереж враховує в платі за приєднання замовнику вартість проектних робіт стосовно цих об’єктів електричних мереж;
- будівництво об’єктів електричних мереж у межах земельної ділянки замовника виконується власником електричних мереж;
- земельні ділянки для об’єктів електричних мереж відводяться власнику електричних мереж з оплатою її вартості згідно оцінці;
- проектуванням електричних мереж від межі земельної ділянки замовника до точки забезпечення потужності, будівництвом (реконструкцією) цих об’єктів, відведенням землі займається власник електричних мереж;
- узгодження трас ліній та майданчиків об’єктів будівництва власника електричних мереж, а також узгодження відведення земельних ділянок для них покладається на замовника.
Проект електричних мереж від точки забезпечення потужності в напрямку точки приєднання, але до межі 
« Використання Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії для залізниць   Договор подряда на оказание услуг »
электрические сети