Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Оглавление
Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14


Чергове число

Назва організації, підприємства, яка звернулася з запитанням, пропозицією

Номер пункту Методики чи змін до Правил

Запитання, зауваження, проблемне питання

Пропозиція щодо вирішення питання

Відповідь розробників Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

97

ВАТ ЕК „Хмельницьк-
обленерго”

Методика (Програма)

2. У зв’язку з можливістю приєднання замовника до технологічних електричних мереж споживачів, не передбачено можливість висвітлення окремо лінійної та підстанційної складової на всіх ступенях напруги.

Передбачити таку можливість.

Згідно з версією 2.0 програми обрахування плати за приєднання, надісланої енергопостачальним компаніям (у тому числі ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго”) з листом від 20.12.07 №04-01/690, визначаються лінійна та підстанційна складові плати за приєднання на всіх ступенях напруги.

98

ВАТ ЕК „Хмельницьк-
обленерго”

Проект змін до Правил

6. В програмі обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, розробленій інститутом „Укрсільенергопроект” точка забезпечення потужності – ступінь напруги 110 кВ.

В проекті змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж визначення „точка забезпечення потужності” викласти в такій редакції: „точка забезпечення потужності – ступінь напруги 110 кВ”.

Програму обрахування плати за приєднання буде відкориговано (версія 3.0) для умов, якщо точка забезпечення потужності буде прийматися як на ступені напруги 110(150) кВ, так і на інших ступенях напруги згідно зі змінами до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.

99

ВАТ ЕК „Хмельницьк-
обленерго”

Розділ 4 та додаток 12 Методики

7. Замовник має струмоприймачі, які відносяться до першої, другої та третьої категорії надійності електропостачання та планується його заживлення від двох ПС-110/10 кВ.

Просимо надати приклад розрахунку.

Методику буде доповнено умовами обрахування плати за приєднання у разі електропостачання електроустановок замовника І, ІІ та ІІІ категорії надійності від двох джерел живлення ПС 110(150) кВ.
Найкращий приклад – конкретний випадок для ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго”. Надішліть усі необхідні дані (схему електропостачання та необхідні для обрахування плати за приєднання вихідні дані), отримаєте відповідь.

100

ВАТ „Черкаси
-обленерго”

П. 1.8 абзац 2 Правил

1. Стосовно приєднання електроустановок замовника потужністю 10 МВт і більше.
За умови достатнього резерву трансформаторної потужності електропередавальної організації, вартість приєднання таких електроустановок може бути меншою ніж приєднання електроустановок замовника потужністю менше 0 МВт. Крім того пропорційний розподіл витрат на забезпечення технічної можливості між замовником та електропередавальною організацією призводить до додаткового фінансового навантаження на електропередавальну організацію до того, що вона вже при отриманні коштів від замовника сплачує 25% податку на прибуток.

Пропонується за верхнє обмеження плати за приєднання прийняти суму коштів в розмірі 15000 тис. грн., вище якої проводити техніко-економічний розрахунок, на підставі якого вже визначати вартість приєднання без пропорційного розподілу витрат між замовником та електропередавальною організацією.

Прийняття грошової оцінки умов, за яких плату за приєднання пропонується приймати на підставі ТЕО, має ряд недоліків, основними з яких є те, що:
- до розроблення ТЕО за звичай потрібно виконати обрахування плати за приєднання;
- у розумінні Методики та змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж розроблення ТЕО має за мету визначення схеми електропостачання не тільки електроустановок певного замовника, а в цілому інших існуючих і перспективних замовників у зоні приєднання.
Проте, під час підготовки змін до Методики, цю пропозицію буде розглянуто спільно з НКРЕ.

1

2

3

4

5

6

101

ВАТ „Черкаси
-обленерго”

Розділ 4 Методики

2. Визначити порядок обрахування плати за приєднання, у разі приєднання електроустановок замовника напругою 10 кВ до ліній 10 кВ електропередавальної організації, які в свою чергу заживлені від шин 10 кВ ПС 330/110/10 кВ, що належать НЕК „Укренерго”. Як визначається точка забезпечення потужності та які коефіцієнти завантаження приймаються?

Практично Методика не поширюється на магістральні електричні мережі.
Умови оплати послуг з приєднання до магістральних електричних мереж висвітлюється в пункті 1.11 Правил, а саме, порядок надання послуг з приєднання у випадку, коли точка забезпечення потужності зміщується в магістральні мережі. В такому випадку відносини між сторонами, які надають послугу з приєднання та між замовником мають бути врегульовані багатостороннім договором на основі примірного договору про приєднання. Відносини між електропередавальною організацією місцевими (локальними) мережами та ліцензіатом з передачі електроенергії магістральними мережами регулюються згідно з положеннями Правил.

102

ВАТ ЕК „Чернігів
-обленерго”

П. 5.4.2.1 додатка 13

1. Відсутність чіткого визначення (нормативного, методичного), яким чином обраховувати максимальне навантаження ТП 10/0,4 кВ
а) за сумою договірних потужностей споживачів, підключених до ТП 10/0,4 кВ згідно договорів про постачання електричної енергії та договорів про користування електричною енергією;
б) за розрахунковим навантаженням (з використанням коефіцієнтів одночасності, питомого навантаження чи ін.). Немає документу, який визначає порядок цього розрахунку.

В п. 4.3 визначити, що для розрахунків плати за приєднання, існуюче максимальне навантаження трансформаторів ТП-10/0,4 кВ визначати як суму дозволених до використання потужностей споживачів, підключених до цієї ТП, згідно договорів про постачання та користування електричною енергією, але розрахунковий коефіцієнт завантаження не повинен бути >1.

При обчисленні коефіцієнта фактичного завантаження ПС Кзф за формулою (34) Методики максимальне навантаження ПС певної напруги, у тому числі ПС 10(6) кВ, слід приймати з урахуванням:
- існуючого максимального навантаження ПС;
- приєднуваної потужності електроустановок замовника, який звернувся стосовно приєднання;

  • резерву потужності, передбаченого згідно з діючими договорами про постачання електроенергії для існуючих споживачів;

- сумарної дозволеної потужності для замовників згідно з технічними умовами та договорами про приєднання.
Існуюче максимальне навантаження ПС можна визначати:
- за результатами обстеження (показами статичних лічильників електричної енергії у разі їх наявності на ПС; результатами замірів, виконаних у режимні дні);
- розрахунковим шляхом (за споживанням електричної енергії протягом року; за дозволеними потужностями згідно з діючими технічними умовами та договорами про приєднання з урахуванням коефіцієнту одночасності).
Максимальне навантаження ПС можна визначати згідно з наступними НД:
– ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення;
– Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения, М.:1981;
– Р 50-072-98 Енергозбереження. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в мережах електропостачання напругою від 0,38 до 110 кВ включно (в частині обчислення навантажень елементів мережі).
При цьому розрахунковий коефіцієнт завантаження повинен бути не більше одиниці.

1

2

3

4

5

6

103

ВАТ ЕК „Чернігів
-обленерго”

П.п. 5.1.3.3, 5.1.3.4, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.3.2.3, 5.3.2.4 додатка13 Ме-тодики

5. Необґрунтовано великі витрати часу для заповнення форми вихідних даних для обрахунку плати за приєднання. Кількість номерів та дат укладання договорів на приєднання замовників, у яких джерело живлення ПС 110/35/10 кВ та 35/10 кВ може складати до сотні для кожного замовника.

Вказувати кількість договорів на приєднання та загальну потужність за цими договорами.

Форма додатка 13 запропонована як зразок.
Одночасно звертаємо увагу на те, що повинні бути указані будь-які відомості для обґрунтування прийнятих величин.
Неузгоджені вихідні дані – причина виникнення непорозумінь, які можуть мати наслідком не тільки ще більші витрати часу, але і певні фінансові втрати та витрати.

104

ВАТ ЕК „Чернігів
-обленерго”

Додаток 11 Ме-тодики та п.1.11 абзац 4 Правил

7. Кількість ПС, для яких надано в додатку 11 поділ вартості за ступенями напруги суттєво менше ніж кількість ПС, наведених в додатку 7. Невизначеність Методикою: як проводити поділ вартості інших (не наведених в додатку 7) ПС. Це необхідно для розподілу плати за приєднання між різними власниками мереж по п.1.11 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.

Навести в додатку 11 дані по поді-лу вартості за ступенями напруги для всіх ПС зазначених в додатку 7, або навести алгоритм поділу вартості за ступенями напруги для не наведених в додатку 11 ПС.

Поділ за ступенями напруги вартості двотрансформаторних та однотрансформаторних ПС певної напруги з трансформаторними усіх потужностей під час визначення питомої вартості приєднання виконано за таблицею додатка 11, що не підлягає перегляду.
Поділ плати за приєднання між власниками електричних мереж, мережі яких використовують для електропостачання електроустановок замовника, виконують згідно з пунктом 1.11 змін до Правил з урахуванням прийнятого поділу вартості ПС за ступенями напруги для визначення питомої вартості приєднання (додаток 1), за такою схемою:
а) лінійна складова на кожному ступені напруги - власникам електричних мереж відповідної напруги, а у разі якщо власники ЛЕП володіють лініями однакового ступеня напруги, пропорційно обсягу в умовних одиницях ліній, які належать власникам ліній;
б) підстанційна складова - власникам підстанцій згідно з наведеною таблицею за ступенями напруги та напругою підстанцій.


Напруга ПС, кВ

Поділ підстанційної складової за ступенями напруги, кВ

110(150)

35

10(6)1)

10(6)1)

0,4

1

2

3

4

5

6

110(150)/35/10(6)

100

64

28

110(150)/10(6)

100

77

35/10(6) (110)

36

55

10(6)/0,4

17

23

100

1) У колонці 4 наведено розподіл плати за приєднання у разі використання ПС з трьохобмотковими трансформаторами напругою 110(150) кВ, у колонці 5 - з використанням ПС з двухобмотковими трансформаторами напругою 110(150) кВ.

1

2

3

4

5

6

105

ЕК ТОВ „Сервіс-Інвест”

п.1.10 Методики

1. У Методиці зазначено, що кошти, отримані від замовників як плата за приєднання, компенсують витрати власника електричних мереж на виконання робіт із створення технічної можливості приєднання, без отримання власником мереж прибутку від надання послуг з приєднання. Не визначено операції із коштами, отриманими за приєднання, якщо вартість буде більшою або меншою фактичних витрат на реалізацію технічних умов.

Чітко регламентувати, що зайві кошти сумуються та направляються на виконання Інвестиційної програми. Щодо коштів, у випадку меншої вартості фактичних витрат пропозицій немає.

Кошти, отримані власником електричних мереж за надання послуг з приєднання електроустановок, обліковуються на окремому поточному рахунку та використовуються виключно на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення та розвиток електричних мереж власника, пов’язаних з наданням послуг за приєднання. Тому можлива недостача коштів від плати за приєднання для одного об’єкта буде компенсуватися залишком коштів від плати за приєднання для іншого об’єкта. Потрібен час для накопичення досвіду з цього питання.
На нашу думку, роботи, пов’язані з необхідною реконструкцією електричних мереж для приєднання електроустановок замовників, слід розглядати разом з інвестиційними програмами, а плату за приєднання розглядати як одне із джерел фінансування таких програм.

1

2

3

4

5

6

106

ЕК ТОВ „Сервіс-Інвест”

п.1.10 Методики

2. При приєднанні потужності електроустановок замовника 10 МВт і більше, плату за приєднання визначають на підставі техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва електричних мереж у зоні приєднання з визначенням частки замовника в загальних затратах на будівництво, пропорційної приєднаній потужності його електроустановок. За чий рахунок буде виконуватись ТЕО?

У Правилах приєднання електроустановок до електричних мереж регламентувати, що звертатися до ліцензіата у випадку приєднання потужності 10МВт і більше споживач повинен, маючи обгрунтоване ТЕО.

На думку інституту, замовником розроблення ТЕО в зоні приєднання електроустановок з приєднаною потужністю 10 МВт і більше повинна бути електропередавальна організація, яка володіє вихідними даними для ТЕО.
Тому, пунктом 1.14 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж передбачено, що замовник забезпечує тільки оплату розроблення ТЕО.

107

ЕК ТОВ „Сервіс-Інвест”

Правила

3. У випадку, коли існує технічна можливість для приєднання електроустановок замовника, кошти, отримані від замовника як плата за приєднання, повинні надходити до ремонтного фонду? Чи визначено порядок створення цього ремонтного фонду та порядок використання отриманих коштів?

Чітко визначити порядок створення ремонтного фонду та порядок використання отриманих коштів.

Кошти, отримані власником електричних мереж за надання послуг з приєднання електроустановок замовників, обліковуються на окремому поточному рахунку та використовуються виключно на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення та розвиток електричних мереж власника, пов'язаних з наданням послуг з приєднання.
Отже, кошти, отримані як плата за приєднання не мають відношення до ремонтного фонду.

108

ЕК ТОВ „Сервіс-Інвест”

П.п.1.17 і 1.12 Правил

4. В Методиці не зазначено, хто здійснює контроль щодо правильності визначення вартості приєднання.

Визначити порядок здійснення контролю щодо правильності визначення вартості приєднання.

Згідно пункту 1.17 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж спірні питання між замовником і власником електричних мереж розглядаються в межах наданих законодавством повноважень НКРЕ, центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, Антимонопольним комітетом України, Держенергонаглядом та в суді.
Крім того, згідно з пунктом 1.12 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж для вирішення спірних питань між власниками електричних мереж та замовниками стосовно відповідності та правомірності застосування вихідних даних для визначення плати за приєднання до електричних мереж (коефіцієнт завантаження, коефіцієнт потужності, коефіцієнт віддаленості тощо) можуть бути залучені представники Держенергонагляду. 
« Використання Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії для залізниць   Договор подряда на оказание услуг »
электрические сети