Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Оглавление
Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14


Чергове число

Назва організації, підприємства, яка звернулася з запитанням, пропозицією

Номер пункту Методики чи змін до Правил

Запитання, зауваження, проблемне питання

Пропозиція щодо вирішення питання

Відповідь розробників Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

156

ВАТ „Черкаси
-обленерго”

Правила

7. Чи потрібно погоджувати технічні умови з Держенергонаглядом, у разі якщо між власником електричних мереж та замовником не виникає спірних питань?

Правилами не встановлена необхідність погодження виданих технічних умов Держенергонаглядом.

157

ВАТ „Черкаси
-обленерго”

Правила

8. Чи нараховується ПДВ на вартість приєднання визначену згідно Методики?

Відповідно до пунктів 1.13 та 2.3 Методики питому вартість приєднання визначено у цінах 2006 року, без ПДВ та показники умовної оціночної вартості прийнято у цінах 2006 року за зведеними кошторисними розрахунками без податку на додану вартість.
Оподаткування коштів, отриманих як плата за надані послуги з приєднання, має провадитись згідно з загальним законодавством.
Базою оподаткування податку на прибуток є різниця між валовим доходом та валовими витратами за звітний період.

158

ВАТ „Черкаси
-обленерго”

Правила

9. Який порядок бухгалтерського обліку послуг з приєднання електроустановок замовника до електричних мереж?

Бухгалтерський облік коштів, отриманих як плата за надані послуги з приєднання, має провадитись згідно з загальним законодавством, так як це є доходом власника мереж.

159

ВАТ ЕК „Чернігів
-обленерго”

П.1.7 Правил

6. Невизначений замовник електрифікації Житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці).

Доповнити п.1.7 наступним текстом: „Замовником електрифікації цього житлового комплексу виступає орган місцевого самоврядування”.

Відповідно до положень пункту 1 статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать крім іншого, повноваження щодо виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності.
Відповідно до пункту 1.7 Правил у випадку, коли електроустановка населення розташована в новому житловому комплексі (мікрорайоні/кварталі, вулиці), її приєднання та підключення здійснюється на основі договору про приєднання після проведення електрифікації цього житлового комплексу (мікрорайону/кварталу, вулиці) електропередавальною організацією, на території здійснення ліцензованої діяльності якої розташований цей житловий комплекс (мікрорайон/квартал, вулиця), згідно із затвердженими органом місцевого самоврядування детальним планом території або проектом забудови території, згідно з якими визначають потужність комплексу в цілому та окремих його частин.

1

2

3

4

5

6

160

ВАТ ЕК „Чернігів
-обленерго”

П.5.4; п.2.1 абзац 2, п.1 додатка 8 до Правил, п.5.4; 6.18 Правил користування...

9. Є протиріччя між зазначеними пунктами правил.
При заміні власника відповідно п. 6.18 Правил користування електричною енергією електропостачання об’єкту повинно бути припинено. Електропостачання припиняється до укладання договору про постачання ел. енергії з новим власником. Для укладання договору про постачання ел. енергії заявник (новий власник) повинен надати копію акту допуску про підключення електроустановки. Пункт 5.4 також вимагає оформлення акта допуску. Пункт 1 акту допуску (Додаток 8 до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж) вимагає надання технічних умов, а п.2.1 наголошує, що при зміні форми власності чи власника... нові тех. умови не видаються.

Вказати в п.1 Акту допуску, що при зміні Власника електроустановки без зміни її технічних параметрів можливо використання іншого документа ніж тех. умови на підключення нового споживача (договір про постачання ел. енергії та однолінійна схема електрозабезпечення попереднього власника).

Пунктом 5.4 вказано, що Акт допуску, крім інших документів, надається лише у випадках, коли електроустановка вводиться в експлуатацію вперше, або після реконструкції.
Отже, при зміні власника електроустановки, надавати Акт допуску новий власник електроустановки для підписання договору про постачання не зобов’язаний.

161

ЕК ТОВ „Сервіс-Інвест”

Правила

5. У зв’язку із затвердженням Методики, типовий договір про приєднання до електричних мереж потребує змін.

Внести зміни до типового договору про приєднання до електричних мереж.

Відповідно до статті 179 Господарського кодексу України коли під час укладення конкретного господарського договору сторони визначають його зміст на основі примірного, вони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або змінювати його зміст.
Звертаємо увагу, що в окремих випадках (замовлена потужність > 10 МВт) плату за приєднання електроустановок замовника визначають на підставі розробленої згідно з ТЕО проектно-кошторисної документації будівництва, реконструкції, технічного переоснащення електричних мереж. Такти чином, НКРЕ не вбачає нагальної необхідності вносити зміни в примірний договір про приєднання.

1

2

3

4

5

6

162

ЕК ТОВ „Сервіс-Інвест”

Правила

6. В Методиці не визначено податкові операції, а також операції щодо оформлення актів виконаних робіт у випадку приєднання бюджетних організацій.

Визначити порядок проведення податкових операцій та оформлення актів.

НКРЕ було розроблено відповідний законопроект, однак він не пройшов процедуру погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України та державною податковою адміністрацією. Таким чином, оподаткування коштів, отриманих як плата за надані послуги з приєднання, має провадитись згідно з загальним законодавством.

163

ЗАТ „ПЕЕМ „ЦЕК”

П. 1.15 Правил

3. В разі необхідності проектування ділянки від точки забезпечення потужності до точки приєднання замовника, не зрозуміло, що виконується спочатку: оплата договору приєднання або розробка проекту з уточненнями довжини траси.

Конкретно уточнити.

Абзацом 5 пункту 1.8 Правил встановлено, що розрахунок плати за приєднання погоджується із замовником і є додатком до договору про приєднання. Сторонами, крім того, узгоджуються вихідні дані для розрахунку плати за приєднання. У разі якщо на момент підписання договору ті чи інші вихідні дані невідомі, у цьому ж додатку до договору про приєднання зазначаються порядок та строки їх визначення. Замовник здійснює оплату за приєднання разовим платежем або частинами згідно з договором про приєднання.
Таким чином, питання щодо розробки проекту та оплати за послуги з підключення мають бути визначені в договорі про приєднання або в додатках до нього.

164

ЗАТ „ПЕЕМ „ЦЕК”

П.2.9 Правил

4. Залишити цей пункт незмінним, згідно діючих Правил користування електричною енергією, без переносу межі балансової належності на межу земельної ділянки замовника.

Пункт відповідає статті 5 Закону України „Про архітектурну діяльність”

1

2

3

4

5

6

165

ЗАТ „ПЕЕМ „ЦЕК”

П.3.5 Правил

5. Конкретно не вказано, в яких випадках тимчасові технічні умови видаються без стягнення плати за приєднання.

Приєднання будівельних струмоприймачів та електроустановок підрядних організацій до мереж енергопостачальника з метою будівництва чи реконструкції об’єкта замовника здійснюється без справляння плати за приєднання (Абзац п’ятий пункту 3.5 Правил).

166

ЗАТ „ПЕЕМ „ЦЕК”

П.4.8 Правил

6. Пропонуємо залишити „Довідку про виконання технічних умов”, з метою контролю виконання технічних умов.

На думку НКРЕ така довідка недоцільна оскільки відповідно до пункту 4.11 Правил Акт допуску на підключення до електричної мережі електроустановки містить висновок про відповідність будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт затвердженій проектній документації та про можливість підключення електроустановки до електричної мережі.
Таким чином, наявність Акта допуску є підтвердженням про виконання замовником технічних умов приєднання.

Директор інституту
«Укрсільенергопроект»

В.В. Лях

Головний спеціаліст

О.В. Шевченко 
« Використання Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії для залізниць   Договор подряда на оказание услуг »
электрические сети