Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Оглавление
Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14


Чергове число

Назва організації, підприємства, яка звернулася з запитанням, пропозицією

Номер пункту Методики чи змін до Правил

Запитання, зауваження, проблемне питання

Пропозиція щодо вирішення питання

Відповідь розробників Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

36

ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго” та ЗАТ „Ей-І-Ес „Рівне-енерго”

П.1.10 абз.1 Методики та п.1.13 Правил

2. Не зрозуміло, що собою являє процедура погодження щодо відведення земельної ділянки для об’єктів електричних мереж, які необхідно спорудити. За рахунок яких коштів буде проводиться придбання земельних ділянок під енергооб’єкти та яким чином визначається вартість землі під будівництво?

Кошти за покупку земельних ділянок під енергооб’єкти необхідно передбачити в тарифі.

Згідно з п. 1.13 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж узгодження трас ліній та майданчиків об’єктів будівництва власників електричних мереж, а також узгодження відведення земельних ділянок для них покладається на замовника.
Кошти на оплату вартості чи оренди землі для об’єктів електричних мереж передбачають у главі І зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва цих об’єктів.

37

ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго” та ЗАТ „Ей-І-Ес „Рівне-енерго”

Правила

3. Які терміни виконання приєднання вказувати в договорі на приєднання, якщо для цього необхідно провести будівництво чи реконструкцію?

Розробити рекомендовані терміни будівництва енергооб’єктів різної складності будівництва.

Термін та умови виконання приєднання установлюються договором про приєднання у відповідності з даними опитувального листа замовника щодо приєднання.
Згідно з новим абзацом п’ять пункту 3.2 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж термін приєднання, зазначений у договорі про приєднання, установлюється сторонами з урахуванням часу, необхідного власнику електричних мереж для нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж, пов’язаних з приєднанням електроустановок замовника.
Не коректно розроблення рекомендованої тривалості будівництва об’єктів електричних мереж різної складності будівництва при наявності діючого нормативного документу з цього питання: СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве зданий и сооружений. Часть І. Электроэнергетика, а также Пособие и Рекомендации к СНиП 1.04.03-85*.

38

ВАТ „Львів
-обленерго”

П. 3.2 Правил

5. Якими критеріями керуватися при визначенні (узгодженні) терміну подачі напруги на об’єкт замовника, адже замовник наполягатиме на якнайшвидшій реалізації робіт, подекуди й з нереальними термінами.

Абзац 5 п 3.2. доповнити реченням "Остаточний термін приєднання визначає власник електричних мереж".

39

ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго” та ЗАТ „Ей-І-Ес „Рівне-енерго”

П.4.7 абз. 6 Методики

6. Не зрозуміло, як визначати коеф. фактичного завантаження ПС, що значить існуючого максимального завантаження, це завантаження по замірах режимних днів чи завантаження визначене по заключних договорах на електропостачання. Адже є такі споживачі, що замовили певну потужність і на даний час її не вибирають, але через деякий час будуть брати всю замовлену потужність.

Пропонуємо чітко визначити і прописати по яким показникам визначати коеф. фактичного завантаження ПС.

Коефіцієнт фактичного завантаження ПС визначають за формулою (34) з урахуванням усіх складових навантаження, зазначених у шостому абзаці пункту 4.7 Методики.
Однією із складових навантаження ПС є існуюче максимальне навантаження ПС, яке приймають як найбільше згідно з вимірюваннями протягом року або в один із режимних днів.
Інші складові навантаження ПС це:

- дозволена потужність для замовників згідно з діючими технічними умовами та договорами про приєднання;
- резерв потужності, передбачений для існуючих споживачів.
Резерв потужності для існуючих споживачів (замовників) – це не введена в дію на поточний момент частина заявленої потужності споживачів (замовників), які передбачають поетапне введення потужностей по роках, для підключення якої в електричних мережах створено (передбачено створити) технічну можливість згідно з технічними умовами на приєднання до електричних мереж або нараховано плату за приєднання до електричних мереж.

1

2

3

4

5

6

40

ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго” та ЗАТ „Ей-І-Ес „Рівне-енерго”

П.1.13 Правил

8. Не зрозуміло на основі чого замовник буде забезпечувати узгодження трас ліній та майданчиків об’єктів будівництва та погодження щодо відведення відповідних земельних ділянок власника мереж у разі необхідності будівництва об’єктів електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановки замовника, якщо в ТУ ми вказуємо тільки точку приєднання.

Узгодити цей пункт з пунктами в ТУ.

Згідно з пунктом 1.13 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж замовник забезпечує, у разі необхідності будівництва об’єктів електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок замовника, узгодження трас ліній та майданчиків об’єктів будівництва та погодження відведення земельних ділянок для власника мереж. Забезпечення замовником узгодження трас ліній та майданчиків об’єктів будівництва електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок, на нашу думку, повинно бути прописано у підрозділі „Обов’язки замовника” договору про приєднання.
Отже, норма щодо забезпечення узгодження замовником трас ліній та майданчиків не є нормою технічних умов та має бути врегульована договором про приєднання.

41

ВАТ „Кіровоград
-обленерго”

П.1.7 абзац 6 Методики

1. Нечітко визначено який резерв потужності, передбачений згідно з діючими договорами для існуючих споживачів (замовників).

Слова „резерву потужності, передбаченого згідно з діючими договорами для існуючих споживачів (замовників)” замінити словами - „резерву потужності, передбаченого згідно з діючими договорами для існуючих споживачів (замовників), які виконують поетапне введення потужностей по роках”.

Методику буде доповнено визначенням терміну „резерв потужності для існуючих споживачів (замовників)” такого змісту.
Резерв потужності для існуючих споживачів (замовників) – це не введена в дію на поточний момент частина заявленої потужності споживачів (замовників), які передбачають поетапне введення потужності по роках, для підключення якої в електричних мережах створено (передбачено створити) технічну можливість згідно з технічними умовами на приєднання до електричних мереж або нараховано плату за приєднання до електричних мереж.
Сьогодні слід керуватись визначенням з Правил.

1

2

3

4

5

6

42

ВАТ „Полтава
-обленерго”

П.п.1.7,4.1 і 4.2 Методики

1. Що означає резерв потужності згідно з діючими договорами (стр.21 Методики) і можливо чи ні різницю між середнім фактичним споживанням споживача та його дозволеною потужністю (згідно договору на постачання) вважати резервом потужності?


Резерв потужності - не введена в дію частина заявленої потужності електроустановок споживачів та замовників та/або не заявлена до приєднання потужність, для підключення якої в електричних мережах створено (передбачено створити) технічну можливість приєднання.
Методику буде доповнено визначенням терміну „резерв потужності для існуючих споживачів (замовників)” такого змісту.
Резерв потужності для існуючих споживачів (замовників) – це не введена в дію на поточний момент частина заявленої потужності споживачів (замовників), які передбачають поетапне введення потужності по роках, для підключення якої в електричних мережах створено (передбачено створити) технічну можливість згідно з технічними умовами на приєднання до електричних мереж або нараховано плату за приєднання до електричних мереж.

43

ВАТ „Кіровоград
-обленерго”

П. 1.10 1 абзац, останнє речення Методики

2. 1) Законодавчими актами з оподаткування („Закон про оподаткування прибутку підприємств”) визначено зобов’язання сплати з коштів за приєднання електроустановок замовників податку на прибуток за ставкою 25%, що вже зменшує суму для витрат на виконання робіт з приєднання.
2) По кожному окремому приєднанню неможливо визначити фінансовий результат (прибуток чи збиток).

1) Внести зміни до діючого законодавства.
2) Слова „без отримання власником мереж прибутку від надання послуг з приєднання” слід замінити словами - „без отримання власником мереж прибутку від надання послуг з приєднання за результатами звітного періоду (квартал, рік)”.

У останньому реченні першого абзацу пункту 1.10 Методики наголошується на тому, що кошти, отримані від замовників як плата за приєднання, компенсують без залишку затрати власника електричних мереж на виконання робіт із створення технічної можливості приєднання електроустановок усіх можливих замовників в регіоні функціонування відповідних мереж, і тому не передбачається отримання власником мереж прибутку від надання послуги з приєднання.

1

2

3

4

5

6

44

ВАТ „Кіровоград
-обленерго”

П. 1.13 Методики

3. В Методиці чітко не визначено урахування ПДВ у платі за приєднання електроустановок до електричних мереж.

Доповнити п. 1.13 словами „з урахуванням ПДВ”.

Методикою визначається плата за послуги з приєднання без урахування ПДВ.
Оподаткування коштів, отриманих як плата за надані послуги з приєднання, має провадитись згідно з загальним законодавством, зокрема згідно з положеннями Закону України „Про податок на додану вартість”.

45

ВАТ „Кіровоград
-обленерго”

П.4.2 остан-ній аб-зац Ме-тодики

4. В Методиці не визначено граничне значення коефіцієнта Кзф>1 на ступені напруги точки приєднання електроустановок.

Речення „Для ступеня напруги точки приєднання електроустановок завжди приймають коефіцієнт фактичного завантаження електричної мережі” слід замінити реченням - „Для ступеня напруги точки приєднання електроустановок завжди приймають коефіцієнт фактичного завантаження електричної мережі, якщо коефіцієнт фактичного завантаження Кзф > 1, то розрахунковий коефіцієнт завантаження Кзф = 1”.

Коефіцієнт фактичного завантаження електричних мереж Кзф на всіх ступенях напруги, у тому числі на ступені напруги точки приєднання, визначають за формулою (34), без обмеження отриманого його значення.
Значення розрахункових коефіцієнтів завантаження на всіх ступенях напруги, вищих ступеня напруги точки приєднання, приймають в залежності від коефіцієнтів фактичного завантаження за умов, наведених в кінці першого абзацу пункту 4.2.
На ступені напруги точки приєднання розрахунковий коефіцієнт завантаження приймають рівним коефіцієнту фактичного завантаження, якщо значення останнього менше 0,7, і рівним одиниці, якщо значення фактичного коефіцієнта завантаження більше 0,7.
До Методики буде внесено відповідні зміни стосовно розрахункового коефіцієнта завантаження електричних мереж на ступені напруги точки приєднання.

46

ВАТ „Кіровоград
-обленерго”

Додаток 12 При-клад 6 Методики

В прикладі розрахунку плати за приєднання для замовника з приєднаною потужністю 25 кВт при приєднанні до електричних мереж напругою 0,4 кВ за точку забезпечення потужності приймається точка ступеня напруги 10(6) кВ.
П.1.10 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж четвертий, п’ятий абзац –
„Точку забезпечення потужності, як правило, визначають, виходячи з ступеня напруги в пункті підключення місцевих (локальних) мереж до магістральних мереж за однолінійною схемою.
Для населення з індивідуальною забудовою житла з приєднаною потужністю до 15 кВт включно у разі приєднання до електричних мереж напругою 0,4 кВ за точку забезпечення потужності приймається точка ступеня напруги 10 (6) кВ”.
Виникає суперечність між прикладом та пунктами Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.

Необхідно привести розрахунок в Прикладі 6 Методики у відповідність до вимог четвертого абзацу п.1.10 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, а саме за точку забезпечення потужності, прийняти точку підключення місцевих (локальних) мереж до магістральних мереж за однолінійною схемою.

У Методиці приклад 6 обрахування плати за приєднання до електричних мереж виконано раніше редакції пункту 1.10 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж. У збірнику відповідей на проблемні питання щодо практичного застосування Методики після семінару, проведеного 24-26 вересня 2007 року, приклад 6 обраховано з урахуванням точки забезпечення потужності на ступені напруги 110 (150) кВ підключення місцевих (локальних) мереж до магістральних.
Крім того, змінами до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж передбачено, що точку забезпечення потужності, як правило, визначають виходячи зі ступеня напруги в пункті підключення місцевих (локальних) мереж до магістральних мереж. Вираз „як правило” означає, що це рішення є переважним, а відхилення від нього повинно бути обґрунтованим.
Зокрема, зміщення точки забезпечення потужності в магістральні мережі має бути обґрунтованою ТЕО ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними електричними мережами (шостий абзац пункту 1.10 Правил).

1

2

3

4

5

6

47

ВАТ „Львів
-обленерго”

П. 4.3 Методики

1. Зазначено, що максимальне навантаження підстанції (ПС) визначається, як сума "максимального навантаження ПС, приєднаної потужності замовника, що звернувся стосовно приєднання, резерву потужності, передбаченого згідно з діючими договорами для існуючих споживачів, та дозволеної потужності для замовників згідно з діючими технічними умовами та договорами про приєднання". В цьому визначенні не конкретизовано, про які договори для існуючих споживачів йдеться.

На нашу думку потрібно сформулювати "резерву потужності, передбаченого згідно з діючими договорами про постачання електричної енергії для існуючих споживачів ".

Зауваження приймається. У змінах до Методики вираз „...резерву потужності, передбаченого згідно з діючими договорами для існуючих споживачів...” буде замінено виразом „...резерву потужності, передбаченого згідно з діючими договорами про постачання електричної енергії для існуючих споживачів...”.

48

ВАТ „Львів
-обленерго”

Додаток 13 Ме-тодики ("Вихід-ні дані”)

2. В графі 4 цих пунктів, де передбачено перечислити резерв потужності для існуючих споживачів, проставлено "Діючі договори про приєднання". Це не зовсім вірно, адже для тих споживачів, які підключені до 2006 року, тобто до часу введення "Правил приєднання електроустановок до електричних мереж", договори про приєднання не складалися, їм лише видавалися Технічні умови, а їхню дозволену потужність зазначено саме в діючих договорах про постачання електричної енергії.

На нашу думку потрібно сформулювати "резерву потужності, передбаченого згідно з діючими договорами про постачання електричної енергії для існуючих споживачів ". 
« Використання Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії для залізниць   Договор подряда на оказание услуг »
электрические сети