Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Оглавление
Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14


Чергове число

Назва організації, підприємства, яка звернулася з запитанням, пропозицією

Номер пункту Методики чи змін до Правил

Запитання, зауваження, проблемне питання

Пропозиція щодо вирішення питання

Відповідь розробників Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

80

ВАТ ЕК „Севастопольенерго”

П.1.1 Методики

3.1. Имеет ли право компания рассчитать оплату на основе ПСД, если заказчик настаивает на выполнении работ в сжатые сроки и согласен оплатить на основе сметного расчета?

Плату за приєднання нараховують усім замовникам після набрання чинності змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж і Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.
Проектно-кошторисна документація на будівництво (реконструкцію) електричних мереж може використовуватися замовником у разі, якщо цю документацію розроблено за технічними умовами до договору про приєднання, укладеного до набрання чинності змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж і Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

81

ВАТ ЕК „Севастопольенерго”

П.1.1 Методики

5.1. Заказчик Музей обороны Севастополя, хочет повысить надежность электроснабжения объекта. Предполагается строительство резервной ЛЭП-6 кВ, 2 км. Как рассчитать оплату по Методике? Либо допускается оплата на основе ПСД (пункт 1.8 абзац 3 ПП)?

Замовнику „Музей оборони Севастополя” плата за приєднання нараховується за зміну категорії з надійності за пунктом 4.5 Методики обрахування плати за приєднання з урахуванням лінійної і підстанційної складових на всіх ступенях напруги існуючої схеми електропостачання.

82

ВАТ ЕК „Севастопольенерго”

П. 1.10 Правил і розділ 4 Методики

6.1. При расчете оплаты для жилых домов до 15 кВт программа учитывает и подстанционную составляющую. Как это согласуется с п. 10 абзац 5 ПП?

Для всіх замовників (безвтратних і втратних) під час розрахунку плати за приєднання згідно з методологією Методики обрахування плати за приєднання присутня підстанційна складова навіть у разі, коли в конкретному випадку реконструкція ПС не передбачається.

83

ВАТ ЕК „Севастопольенерго”

Загальні питанняМетодики

7.1. Для объекта 1200 кВт ІІ категории возможны варианты строительства: или одной ТП-2х1600 кВА, или нескольких ТП с трансформаторами меньшей мощности – что определяется проектом. Оплата, рассчитанная по Методике, примерно одинакова для этих вариантов, а фактические затраты на строительство одной ТП или двух ТП отличаются почти на 100%. Как учесть изложенное несоответствие при расчете оплаты?

Згідно з прийнятою методологією, обрахування плати за приєднання виконують виходячи з приєднаної потужності електроустановок замовника, без урахування кількості ПС 10(6)/0,4 кВ та потужності трансформаторів на них.
Величина плати за приєднання суттєво залежить від прийнятої точки приєднання, і якщо ця точка прийнята на шинах 10(6) кВ ПС 10(6)/0,4 кВ (точка С 3.1), то кількість ПС 10(6)/0,4 кВ для плати за приєднання не має значення.
Припущення, що затрати на будівництво двох ПС будуть у два рази більші, ніж однієї ПС, не вірне. Наприклад: для об’єкта з приєднаною потужністю 1200 кВт ІІ категорії надійності можливі варіанти ЗТП 10(6)/0,4 кВ: одна ПС з трансформаторами 2х1600 кВА (вартість будівництва 1,32х892,5 тис. грн.) і дві ПС з трансформаторами 2х1000 кВА і 2х400 кВА (вартість будівництва 1,32х(790,4+297,5) тис. грн.).
Затрати на будівництво двох ПС перевищують затрати на на будівництво однієї ПС у 1,219 рази (1,32х(790,4+297,5)/(1,32х892,5))
Будівництво двох ПС на території об’єкта з наближенням до електроустановок створює умови зменшення затрат на будівництво ліній 0,38 кВ.
Тому економічність будівництва однієї чи двох ПС 10(6)/0,4 кВ на об’єкті повинна розглядатися в комплексі.

1

2

3

4

5

6

84

АК „Харків
-обленерго”

П.3.2 Правил

1. Ні в Правилах приєднання електроустановок до електричних мереж, ні в Методиці не зазначено, чи необхідно та у які строки, у якому вигляді планувати роботи, пов'язані із приєднанням?

Згідно з п’ятим абзацом п.3.2 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж термін приєднання, зазначений у договорі про приєднання, установлюється сторонами з урахуванням часу, необхідного власнику електричних мереж для нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж, пов’язаних з приєднанням електроустановок замовника.

85

АК „Харків
-обленерго”

П. 3.2 і додаток 3 Методики

3. При розрахунку коефіцієнта віддаленості за Методикою в прикладах розрахунку довжини ліній не підсумовуються, однак на семінарі представниками Укрсільенергопроекту сказано, що приклади надані неправильні й довжини ліній необхідно підсумувати.

Довжини ліній необхідно підсумувати.

Під час визначення коефіцієнтів віддаленості від ПС, від яких передбачають забезпечення потужності, сумарну довжину ліній на певному ступені напруги приймають:

  • якщо передбачають будівництво (реконструкцію) двох ліній для забезпечення надійності електропостачання електроустановок І і ІІ категорії надійності (при цьому коефіцієнт категорії надійності приймають рівним одиниці);
  • якщо будівництво декількох ліній необхідно для видачі потужності.

Перша умова зазначена в примітці 3) додатка 3 затвердженої Методики, друга - буде внесена до змін до Методики.

1

2

3

4

5

6

86

АК „Харків
-обленерго”

Загальні питанняМетодики

6. Вартість мереж узята середньою по Обленерго, виходячи із фактично сформованого співвідношення ПЛ і КЛ, хоча по новому ПУЕ в містах ПЛ-35-110кВ заборонені, КЛ стоять на порядок дорожче - це не враховано в Методиці.

Питома вартість приєднання визначена окремо для міст, може мати менші значення ніж опосередкована, визначена в Методиці, внаслідок прийнятої методології її визначення шляхом віднесення умовної грошової оцінки електричних мереж до одиниці потужності трансформаторів ПС. Для міст під час визначення питомої вартості приєднання у чисельнику – високі показники питомої вартості об’єктів електричних мереж і короткі лінії електропередачі, у знаменнику – великі потужності трансформаторів ПС. Свідченням цього є питома вартість приєднання для Київенерго та Севастопольенерго, наведена в додатку 1, в порівнянні з іншими ліцензіатами.

87

АК „Харків
-обленерго”

Загальні питанняМетодики

8. Розрахунок вартості складний, вимагає багато фактичного матеріалу, на збір якого потрібно кілька місяців (наприклад, визначити резервну потужність для споживачів, що виконали ТУ, але поки що не взяли дозволену потужність), а на уведення Методики не дали практично часу.

Обрахування плати за приєднання потребує не більше інформації, ніж її було необхідно раніше під час видачі обгрунтованих технічних умов.

88

АК „Харків
-обленерго”

Загальні питанняМетодики і Правил

9. Розрахувати єдину по Україні вартість приєднання 1 кВт залежно від рівня напруги, місця розташування об'єкта: село, місто, велике місто, найбільше місто. Це виключить можливість зловживання при розрахунках, конфлікти між Обленерго й споживачами.

Відхилено. Прийняття такої пропозиції означатиме розроблення методології розрахунку за іншими вихідними даними або взагалі без всякого економічного обґрунтування прейскуранту цін.

89

АК „Харків
-обленерго”

Загальні питання Правил

11. Роботи, пов'язані із приєднанням, не погоджувати із НКРЕ, МПЕ. Ці роботи не повинні бути пов'язані з інвестпрограмою. Контролюється тільки цільове використання коштів, що надійшли, через великий термін затвердження та зміни ІП.

На думку інституту „Укрсільенергопроект”, роботи, пов’язані з необхідною реконструкцією електричних мереж для приєднання електроустановок замовників, слід розглядати разом з інвестиційними програмами, а плату за приєднання розглядати як одне із джерел фінансування таких програм.

Об’єкти, які фінансуються за рахунок інвестиційних програм, задіяні в електрозабезпеченні регіону в цілому, тому їх необхідно враховувати під час обрахування плати за приєднання.

1

2

3

4

5

6

90

АК „Харків
-обленерго”

Загальні питання Правил

12. Оскільки найчастіше строки уведення об'єкта в експлуатацію будуть не збігатися зі строками, за які Обленерго зможе побудувати мережі до цього об'єкта, уважаємо, що необхідно дозволити й інші схеми взаємин між Обленерго й споживачами, коли за узгодженням між сторонами споживач сам будує необхідні мережі. Ми підготували таку схему через договір доручення на суми, що не потребують тендера. Фінансові взаємини можуть будуватися на основі Методики, але споживач, зацікавлений у швидкому уведенні об'єкта, має більше можливості прискорити будівництво й повинен одержати таку можливість.

Застосування „договору доручення” на будівництво замовником електричних мереж для власника електричних мереж з метою прискорення будівництва, необхідно узгодити, на думку інституту „Укрсільенергопроект”, з НКРЕ.
Ця процедура потребує ґрунтовного аналізу та додаткового обговорення щодо доцільності її включення в норми Правил.

91

АК „Харків
-обленерго”

Загальні питання Методики і Правил

13. Включати в розраховану за Методикою вартість приєднання податок на прибуток.

Чинні нормативно-правові акти не передбачають включення до Методики податку на прибуток.

92

АК „Харків-” обленерго”

Загальні питання та П.1.13 Правил

14. Зберегти зазначений у Правилах приєднання електроустановок до електричних мереж порядок, відповідно до якого роботи із проектування, пов'язані із приєднанням, узгодженням проекту, у т.ч. і в мережах електропередавальної організації, покладають на замовника.

Замовником проектів об’єктів електричних мереж, будівництво (реконструкція) яких передбачають від точки приєднання до точки забезпечення потужності, є власник електричних мереж. Згідно п.1.13 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж на замовника покладається узгодження трас ліній та майданчиків об’єктів будівництва та узгодження відведення відповідних земельних ділянок.

1

2

3

4

5

6

93

АК „Харків
-обленерго”

Загальні питання Правил

15. До врегулювання, роз'яснення спірних, неясних питань, роботу із приєднання споживачів вести за «старою» схемою.

Слід керуватися затвердженою Методикою.

94

АК „Харків
-обленерго”

Рис.1 додатка 10 Ме-тодики

18 В рис. 1 Методики (додаток 10) надати характерне місце приєднання електроустановок, якщо мережі електропередавальної організації виходять з шин 35 (6/10) кВ магістральних підстанцій.

Методика передбачає обрахування плати за приєднання до місцевих (локальних) електричних мереж і не поширюється на приєднання електроустановок замовників до електричних мереж НЕК „Укренерго”. Вирішують такі питання згідно з пунктом 1.11 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.
Пунктом 1.11 Правил визначено порядок надання послуг з приєднання у випадку, коли точка забезпечення потужності зміщується в магістральні мережі. В такому випадку відносини між сторонами, які надають послугу з приєднання, та замовником мають бути врегульовані багатостороннім договором на основі примірного договору про приєднання. Відносини між електропередавальною організацією місцевими (локальними) мережами та ліцензіатом з передачі електроенергії магістральними мережами регулюються згідно з положеннями Правил. Методику буде доповнено рисунком 2 додатка 10 з зазначенням характерних точок приєднання електроустановок до електричних мереж у разі, якщо місцеві (локальні) мережі мають підключення на напрузі 35 чи 10(6) кВ до магістральних мереж або ТЕЦ, ГЕС.

95

ЕК ТОВ „Сервіс-Інвест”

Рис.1 додатка 10 Ме-тодики

9.У Методиці не має показників для розрахунку вартості приєднання у випадку, коли приєднання здійснюється до ПЛ 35-110кВ, що живляться від ПС класом напруги 330кВ чи 220кВ (ПС ДЕС НЕК «Укренерго»).

Визначити у Методиці або дати окремі пояснення.

96

АК „Харків
-обленерго”

П. 4.3 Методики

19. При розрахунку коефіцієнта завантаження при підключенні до трьохобмоткових трансформаторів з 50% обмотками СН та НН, до розрахунку брати найбільш завантажену обмотку, яка задіяна в схемі електрозабезпечення замовника.

Під час розрахунку коефіцієнта завантаження ПС напругою 110(150) кВ з трьохобмотковими трансформаторами зі співвідношенням потужностей обмоток 100/50/50 відсотків, для обрахування плати за приєднання визначають завантаження тієї вторинної обмотки трансформаторів, яку використовують у розрахунку. 
« Використання Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії для залізниць   Договор подряда на оказание услуг »
электрические сети