Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Оглавление
Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14


Чергове число

Назва організації, підприємства, яка звернулася з запитанням, пропозицією

Номер пункту Методики чи змін до Правил

Запитання, зауваження, проблемне питання

Пропозиція щодо вирішення питання

Відповідь розробників Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

119

ЗАТ „ПЕЕМ „ЦЕК”

П.4 Ме-тодики

1. Пропонуємо для обрахування вартості приєднання на ступені напруги 0,4 кВ, в разі завантаження ПС на ступені напруги 10 кВ з коефіцієнтом, який не перевищує 0,7 виключити обрахування на ступені напруги 110(150) кВ.

Пропозицію може бути розглянуто спільно з НКРЕ після накопичення досвіду з обрахування плати за приєднання.
Для цього енергопостачальники мають накопичувати в електронному та/або паперовому вигляді статистичні дані за формою додатку 5 змін до Правил.

120

ВАТ „АК Вінниця
-обленерго”

Правила

5. Норми та положення Правил приєднання електроустановок до електричних мереж затверджені постановою НКРЕ від 14 грудня 2005 року №1137 (зі змінами та доповненнями) потребують приведення у відповідність з іншими нормативно-правовими документами, а саме:

Закон України „Про електроенергетику” від 16.10.97 №575/97-ВР (зі змінами та доповненнями) ст.18 абзац 2;

Закон України „Про архітектурну діяльність” (зі змінами та доповненнями) ст.5;
Правила користування електричною енергією для населення (Постанова КМУ від 26 липня 1999 р. №1357 зі змінами та доповненнями) та інше.

Розробити та узгодити зміни для відповідних документів.

У разі надання конкретних пропозицій та зауважень НКРЕ їх розгляне та в разі доцільності врахує, оскільки на теперішній час не бачаться неузгодженості в зазначених законах та правових актах.

121

ВАТ „Донецьк
-обленерго”

П.3.1 Примірного Договору про приєднання до електричних мереж

1. Зазначено, що „Вартість приєднання електроустановок замовника визначається після розробки та узгодження проектної документації відповідно до Правил”. Тепер вартість приєднання повинна визначатися згідно „Методики...” (до виконання проектної документації).

П. 3.1 викласти у редакції: „Вартість приєднання електроустановок замовника визначена на підставі „Методики...” і становить ______тис. грн.

Відповідно до статті 179 Господарського кодексу України коли під час укладення конкретного господарського договору сторони визначають його зміст на основі примірного, вони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або змінювати його зміст.
Звертаємо увагу, що в окремих випадках (замовлена потужність > 10 МВт) плату за приєднання електроустановок замовника визначають на підставі розробленої згідно з ТЕО проектно-кошторисної документації будівництва, реконструкції, технічного переоснащення електричних мереж.

1

2

3

4

5

6

122

ВАТ „Донецьк
-обленерго”

П. 3.1 Правил

8. Виникає питання: чи повинен власник тимчасових об’єктів (бурові, земснаряди, тощо) сплачувати вартість приєднання своїх електроустановок до електричних мереж?

У п. 3.1 „Правил приєднання...” третій абзац доповнити словами: „... а також оплачує вартість приєднання до електричних мереж згідно з „Методикою...”.

Відповідно до абзацу третього пункту 3.1 Правил у разі приєднання віддалених географічно тимчасових об'єктів (бурових, земснарядів тощо) плата за приєднання обраховується згідно з договором про приєднання на основі проектно-кошторисної документації, розробленої згідно з ТЕО в кожному окремому випадку приєднання.

123

ВАТ „Донецьк
-обленерго”

П. 3.2 Правил

10. П. 3.2 „Правил приєднання...” доповнити перший абзац словами: „Технічні умови, вихідні дані для обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та розрахунок плати за приєднання є невід’ємною частиною Договору про приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж.

Зазначені положення врегульовані Правилами, а саме – в абзаці другому пункту 1.3 Правил та в абзаці п’ятому пункту 1.8 Правил.

124

ВАТ „Донецьк
-обленерго”

П.3.7 Правил

11. Часто виникають ситуації, коли необхідна виноска електричних мереж електропередавальної компанії з території будівництва замовника.

П. 3.7 „Правил приєднання...” доповнити: „У разі необхідності виноски електричних мереж електропередавальної компанії з території будівництва замовника, послуга з переносу електричних мереж власника за межі земельної ділянки замовника надається власником цих мереж. Вартість послуги з переносу електричних мереж визначається після розробки та узгодження замовником проектної документації відповідно до Правил”.

На думку НКРЕ послуги, що передбачають перенесення електричних мереж електропередавальної організації не мають безпосереднього відношення до послуг зі створення технічної можливості з приєднання чи до ліцензованої діяльності. Таким чином, надання таких послуг та їх оплата мають регулюватись окремими цивільно-правовими договорами згідно з загальними нормами законодавства.

1

2

3

4

5

6

125

ВАТ „ЕК „Житомир
-обленерго”

Загальні питання Правил

3. Внести до Закону України „Про податок на прибуток” в частині:
- звільнення коштів, які поступили як плата за приєднання, від податку на прибуток;
- віднесення витрат споживачів на ці цілі до валових витрат.

НКРЕ було розроблено відповідний законопроект, однак він не пройшов процедуру погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України та Державною податковою адміністрацією. Таким чином, оподаткування коштів, отриманих як плата за надані послуги з приєднання, має провадитись згідно з загальним законодавством.

126

ВАТ „За-поріжжя
-обленерго”

Загальні питання Правил

10. Не ясен вопрос по налогообложению.
а) просим прописать поэтапно налогообложение по договорам на присоединение.
б) можно ли оплату по договору на присоединение рассматривать как доход по оказанной услуге и сразу в соответствии с Актами выполненных работ отнести на затраты?

Оподаткування коштів, отриманих як плата за надані послуги з приєднання, має провадитись згідно з загальним законодавством.

127

ВАТ „За-поріжжя
-обленерго”

Загальні питання Правил

12. Іншим зауваженням до Правил є відсутність послідовності дій власника мереж у випадку коли з заявою про приєднання звертається замовник значної потужності і виникає потреба у зверненні до магістральних електричних мереж. При цьому виникає необхідність в укладенні також і тристоронніх договорів на приєднання, що підвищить взаємну відповідальність сторін і зменшить ризики від неузгодженості термінів виконання етапів робіт по приєднанню електроустановок замовника.

Необхідно привести в наступному виданні Правил форму багатостороннього договору на приєднання електроустановок замовників до електричних мереж.

Пунктом 1.11 Правил визначено порядок надання послуг з приєднання у випадку, коли точка забезпечення потужності зміщується в магістральні мережі. В такому випадку відносини між сторонами, які надають послугу з приєднання та між замовником мають бути врегульовані багатостороннім договором на основі примірного договору про приєднання. Відносини між електропередавальною організацією місцевими (локальними) мережами та ліцензіатом з передачі електроенергії магістральними мережами регулюються згідно з положеннями Правил.
Відповідно до статті 179 Господарського кодексу України коли під час укладення конкретного господарського договору сторони визначають його зміст на основі примірного, вони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або змінювати його зміст, в тому числі щодо збільшення сторін договору.

1

2

3

4

5

6

128

ВАТ „За-поріжжя
-обленерго”

Загальні питання Правил

13. У змінах до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж пропонується доповнити п.1.6 новим абзацом: „Електричні установки, які внаслідок приєднання до технологічних електричних мереж споживача стають транзитними, мають бути передані за відповідним договором на баланс електропередавальної організації, яка здійснює ліцензовану діяльність на закріпленій території”. Який механізм передачі електроустановок споживача на баланс (чи може у власність?) електропередавальної організації? При відсутності такого механізму, це доповнення працювати не буде. Бажано привести форму договору.

Електроустановки, які внаслідок приєднання стають транзитними, мають бути передані на баланс або в оперативно-технічне обслуговування електропередавальній організації. Такі відносини мають бути врегульовані відповідно до цивільно-правового договору згідно з загальним законодавством. А саме, при зміні власника транзитної електроустановки – це договори дарування чи купівлі-продажу; без зміни власника транзитної електроустановки – це договори оренди чи оперативно-технічного обслуговування.
Звертаємо увагу, що передача електроустановки на баланс енергокомпанії не обов’язково є зміною права власності на цю електроустановку.

129

ВАТ „Запоріжжя
-обленерго”

Загальні питання Правил

14. Введення „Методики...” зумовлює виконання персоналом енергопостачальної організації додаткових робіт таких як визначення довжин ліній, що передбачається будувати на стадії, коли ще нема проекту на електрозабезпечення об’єкта, ведення журналу обліку укладених договорів про приєднання електроустановок, з 18 колонок якого для практичного застосування Методики потрібні лише перші три.

Витрати на здійснення операційної діяльності закладено в тариф на електричну енергію.
Управління господарською діяльністю належить виключно до компетенції менеджменту енергокомпанії.

130

ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго” та

Загальні питання Правил

4. Як оподатковуються отримані підприємством суми плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і які податки на ці суми потрібно нараховувати при нарахуванні плати за приєднання для споживача і в яких законодавчих актах це прописано?

Пропонуємо в Законі України „Про прибуток” оплату вартості приєднання електроустановок до електричних мереж оподатковувати по нульовій ставці податку на прибуток.

НКРЕ було розроблено відповідний законопроект, однак він не пройшов процедуру погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України та державною податковою адміністрацією. Таким чином, оподаткування коштів, отриманих як плата за надані послуги з приєднання, має провадитись згідно з загальним законодавством.

1

2

3

4

5

6

131

ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго” та ЗАТ „Ей-І-Ес „Рівне-енерго”

Загальні питання Правил

5. Не зрозуміло, що нам робити чи нараховувати ПДВ на вартість приєднання електроустановки до електричних мереж чи ні, адже це просто подана інформація.

Пропонуємо чітко прописати, що при видачі рахунку на оплату вартості приєднання електроустановки до електричних мереж потрібно на обраховану суму нараховувати ПДВ.

Відповідно до пунктів 1.13 та 2.3 Методики питому вартість приєднання визначено у цінах 2006 року, без ПДВ та показники умовної оціночної вартості прийнято у цінах 2006 року за зведеними кошторисними розрахунками без податку на додану вартість.
Отже, оподаткування коштів, отриманих як плата за надані послуги з приєднання, має провадитись згідно з загальним законодавством.

132

ЗАТ „А.Е. С. Київобленерго” та ЗАТ „Ей-І-Ес „Рівне-енерго”

Загальні питання Правил

7. Не зрозуміло, як обліковувати дані суми плати за приєднання?

Пропонуємо чітко прописати саму процедуру обліковування сум оплати за приєднання.

Управлінський облік коштів, отриманих як плата за приєднання, має здійснюватись відповідно до додатку 5 до Правил. В бухгалтерському обліку всі отримані таким чином кошти мають відображатись як дохід енергопостачальника.

133

ВАТ „ЕК Одеса
-обленерго”

П 1.11 Правил

4. На сьогодні, згідно з п. 5.2.1 і 5.2.2 типової інструкції з видачі технічних умов на приєднання до магістральних електричних мереж нових і зміну потужності діючих електроустановок (далі-Інструкція), якщо у ліцензіата з передавання електричної енергії місцевими (локальними) електромережами через приєднання до нього споживачів виникає потреба спорудження нових об’єктів (або додаткового обладнання), що будуть приєднуватись як безпосередньо до магістральних мереж так і до власних електромереж, цей ліцензіат повинен запросити технічні умови від НЕК „Укренерго” (у т.ч. на приєднання абонентських ПС враховуючи неможливість приєднання електроустановок Замовників до магістральних мереж безпосередньо). Правилами не встановлений порядок та строки видачі електропередавальною організацією Замовнику технічних умов приєднання та договору про приєднання у разі, коли приєднання (збільшення потужності) локальних електромереж до магістральних електричних мереж пов’язано з наданням послуги з приєднання з урахуванням вимог зазначеної інструкції.

Доповнити п.1.8 Правил

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж (із змінами) затверджені постановою НКРЕ та зареєстровані в Міністерстві юстиції України, отже, є нормативно-правовим документом обов’язковим до викона-ння всіма суб’єктами господарювання на території України.
Пунктом 1.11 Правил визначено порядок надання послуг з приєднання у випадку, коли точка забезпечення потужності зміщується в магістральні мережі. В такому випадку відносини між сторонами, які надають послугу з приєднання та між замовником мають бути врегульовані багатостороннім договором на основі примірного договору про приєднання. Відносини між електропередавальною організацією місцевими (локальними) мережами та ліцензіатом з передачі електроенергії магістральними мережами регулюються згідно з положеннями Правил.
Інструкція має відповідати положенням. Отже, інструкція діє в частині, що не суперечить нормам Правил. 
« Використання Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії для залізниць   Договор подряда на оказание услуг »
электрические сети