Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Оглавление
Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14


Чергове число

Назва організації, підприємства, яка звернулася з запитанням, пропозицією

Номер пункту Методики чи змін до Правил

Запитання, зауваження, проблемне питання

Пропозиція щодо вирішення питання

Відповідь розробників Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

69

ВАТ „Полтава
-обленерго”

Загальні питання Методики і Правил

9. Коли нараховується плата за приєднання, повинна чи ні межа балансової належності для індивідуальних будинків завжди співпадати з межею експлуатаційної відповідальності. Якщо межа балансової належності і експлуатаційної відповідальності співпадає, і наприклад, встановлюється на вихідних клемах розрахункового обліку (якщо ввідно-розподільний пристрій та засіб обліку розміщені ззовні будівлі), входить чи ні в вартість приєднання монтаж заземлення металевої коробки для лічильника, обмежувачі перенапруги.

Порядок установлення приладів обліку електричної енергії, визначення (вибору) межі балансової належності та межі експлуатаційної відповідальності у населення з індивідуальною забудовою житла повинен вирішуватися в Правилах користування електричною енергією для населення, проект змін до яких перебуває в процедурі розробки та затвердження.
На нашу думку, прилади обліку електричної енергії повинні установлюватися зовні будівель; точка приєднання, вона ж межа балансової належності та межа експлуатаційної відповідальності установлена на вихідних клемах засобу обліку електричної енергії.
В такому випадку організація вузла обліку здійснюється енергокомпанією, а замовник оплачує ці послуги в складі плати за приєднання.
Додатково повідомляємо, що заземлення металевої шафи ввідно-розподільчого пристрою з засобами обліку електричної енергії не передбачають; металеву шафу згідно з п.1.7.67 глави 1.7 ПУЕ:2006 приєднують до PEN-проводу.

70

ВАТ „Полтава
-обленерго”

Загальні питання Методики і Правил

12. Плата за приєднання для населення до 10 кВт (однофазний ввід) повинна бути фіксована, а не нараховуватися згідно „Методики...”.

Змінами до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж передбачено спрощені умови обрахування плати за приєднання для населення з індивідуальною забудовою житла з приєднаною потужністю до 15 кВт включно.
А саме, визначено, що точка забезпечення потужності встановлюється на ступені напруги 10 (6) кВ.
Фіксовану плату за приєднання для населення з приєднаною потужністю до 10 кВт не передбачено.

71

ВАТ „Полтава
-обленерго”

Методика (Програма)

13. Також вважаємо, що для обрахування плати за приєднання повинна бути розроблена ліцензована програма.

На цей час інститут працює над сертифікацією розробленого програмного забезпечення. Роботу планується закінчити у другому кварталі 2008 р.

1

2

3

4

5

6

72

ВАТ „Полтава
-обленерго”

Правила

3. Введення в дію змін до „Правил приєднання електроустановок до електричних мереж” та „Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж”, зобов’язує обленерго відповідно до листа щодо наміру приєднання електроустановки певної напруги готовити пакет документів з визначенням декількох варіантів приєднання, можливих точок приєднання, у тому числі до технологічних мереж споживачів, обраховувати плату за приєднання, супроводжувати виконання проектної документації для організації точки приєднання. Однак трудозатрати на вищевказані роботи не враховуються в вартості видачі ТУ, що визначається згідно з Порядком надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1999 №2328 з урахуванням коефіцієнта індексації, який діє на час видачі ТУ. В зв’язку з вищевикладеним просимо Вас вирішити питання внесення змін в нормативні документи, що визначають вартість видачі технічних умов.

Підпункт 3 пункту 1.15 Правил не містить вимог щодо „підготовки пакету документів”. Енергокомпанія, виходячи із схеми існуючих електричних мереж, перспективної схеми розвитку, мереж інших власників має запропонувати лише можливі варіанти приєднання. В подальшому замовник самостійно вирішує питання проведення розрахунків за кожним із запропонованих варіантів (необхідність їх виконання, спосіб виконання (самостійно, замовляє в енергокомпанії, замовляє в спеціалізованій організації)).

1

2

3

4

5

6

73

ВАТ „При-карпаття
-обленерго”

П. 4.2 Методики

4. Якщо для приєднання споживача потужністю, наприклад, 5 МВт на напрузі 10 кВ необхідно збудувати ПС 110/10 кВ з трансформаторами потужністю 2х10 МВА, то коефіцієнт завантаження на класі напруги 10 кВ
складає: .
При цьому для обрахування плати за приєднання інших споживачів, які приєднуються на напрузі 0,4 кВ з потужностями, наприклад, 100 кВт, коефіцієнт завантаження на напрузі 10 кВ буде прийнятий Кз=0 і потреба будівництва ПС не буде врахована.

Пропонуємо при обрахуванні вартості приєднання від існуючих ПС на всіх класах напруги враховувати фактичний коефіцієнт завантаження, а для проектних ПС приймати Кз=1.

Пропозицію відхилено як необґрунтовану. Присутня також необґрунтованість наведеного прикладу пояснення суті проблеми, яка полягає в тому, чи правильно вибрана потужність ПС 2х10 МВА для замовника з приєднаною потужністю електроустановок 5 МВт, відсутні дані існуючих споживачів, яких планується приєднати до нової ПС, та інші дані.

74

ВАТ „При-карпаття
-обленерго”

П.4.3 Методики

5. Для трьохобмоткових трансформаторів, конструктивне виконання яких дозволяє видавати по 100% потужності в обмотки середньої і низької напруги, при розрахунку коефіцієнта завантаження однієї з обмоток не враховується навантаження іншої.

Пропонуємо для таких трансформаторів коефіцієнт завантаження рахувати по обмотці високої напруги.

Коефіцієнт завантаження ПС з трьохобмотковими трансформаторами визначають:
- за формулою (34) Методики з урахуванням загального максимального навантаження ПС на стороні 110(150) кВ у разі, коли трансформатори мають стовідсоткове співвідношення номінальних потужностей обмоток;
- за формулою (35) Методики з урахуванням максимального навантаження обмотки середньої чи низької напруги (що використовується в окремій схемі електропостачання) ПС у разі, коли трансформатори конструктивно мають фіксовану знижену номінальну потужність відповідної обмотки.

75

ВАТ „При-карпаття
-обленерго”

П. 4.7 абзац 2 Методики

6. Плата за приєднання для більшості споживачів, які приєднуються на напрузі 0,4 кВ і 10 кВ не враховує потреби розвитку мереж 35-110 кВ.

Обрахування плати за приєднання необхідно починати зі ступеня напруги точки приєднання і продовжувати до ступеня напруги 110кВ.

Згідно з пунктом 4.7 і формулою (39) Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж починають зі ступеня напруги точки приєднання, продовжують на ступенях напруги, вищих ступеня напруги точки приєднання, і закінчують на ступені напруги точки забезпечення потужності.
Згідно з третім і четвертим абзацами пункту 1.10 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж точка забезпечення приєднаної потужності визначається власником мереж (електропередавальною організацією, яка надає точку приєднання).
Точку забезпечення потужності, як правило, визначають виходячи зі ступеня напруги в пункті підключення місцевих (локальних) мереж до магістральних мереж.
Таким чином, точка забезпечення приєднаної потужності є вихідною умовою для обрахування плати за приєднання.

76

АК „Харків
-обленерго”

П.4.7 Методики, п.1.10 Правил

2. У Методиці передбачено, що розрахунок вартості приєднання треба вести до точки забезпечення, тобто останньої точки, у якій провадиться реконструкція, будівництво. Це означає, що електропередавальна організація безплатно роздає резерв пропускної здатності ліній і підстанцій. Коли цей резерв буде вичерпано одному із споживачів точку забезпечення буде перенесено на більш вищу ступінь напруги, він заплатить незначну, пропорційну до своєї потужності частину вартості реконструкції, яка пов’язана із збільшенням пропускної здатності. Основна частина розходів ляже на власника мереж. Яке джерело фінансування в цьому випадку?

Розрахунок вартості приєднання провадити до сторони 110 кВ незалежно від точки приєднання. При цьому будуть плануватися кошти на реконструкцію мереж для збільшення пропускної здатності на всіх ступенях напруги.

1

2

3

4

5

6

77

ВАТ „При-карпаття
-обленерго”

П. 3.3 Методики

7. Якщо нове будівництво чи реконструкція ліній електропередачі на класі напруги точки приєднання на час звернення замовника не передбачені, то коефіцієнт віддаленості приймають рівним 0. При цьому не враховуються необхідність розвитку мереж у майбутньому.

Пропонуємо при розрахунку коефіцієнта віддаленості використовувати довжини ліній електропередачі певної напруги, які існують або планують збудувати (реконструювати) від ПС, від яких передбачають забезпечення потужності.

Згідно з Методикою коефіцієнт віддаленості Клв приймають шляхом співвідношення довжини ліній електропередачі певної напруги lф, які планують будувати (реконструювати), з наведеною в додатку 2 середньою довжиною лінії відповідної напруги, за якої визначено лінійну складову питомої вартості приєднання (пункт 3.3 Методики).

78

ВАТ ЕК „Севастопольенерго”

Розділ 4 Методики

По применению Методики расчета оплаты присоединения
1.1. Как рассчитать оплату присоединения, если объект ІІ категории подключается к двум разным ТП, как учитывать характеристики каждой ТП?

У разі електропостачання електроустановок ІІ категорії надійності від двох різних ТП 10(6)/0,4 кВ, плату за приєднання визначають як суму за двома розрахунками, в кожному з яких враховується відповідна характеристика об’єктів електричних мереж з використанням в кожному з розрахунків коефіцієнта надійності як для ІІІ категорії.

79

ВАТ ЕК „Севастопольенерго”

Розділ 4 Методики

2.1. Какие исходные данные принять для расчета, если в зоне объекта сетей нет или совершенно не развитые (периферия 0,4 кВ), а требуется строить ТП, РП или ПС?

Якщо в зоні розміщення електроустановок замовника відсутні існуючі електричні мережі, плату за приєднання до електричних мереж розраховують за прийнятою попередньо розробленою схемою розвитку електричних мереж в зоні приєднання.



 
« Використання Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії для залізниць   Договор подряда на оказание услуг »
электрические сети