Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Оглавление
Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14


Чергове число

Назва організації, підприємства, яка звернулася з запитанням, пропозицією

Номер пункту Методики чи змін до Правил

Запитання, зауваження, проблемне питання

Пропозиція щодо вирішення питання

Відповідь розробників Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

109

ЕК ТОВ „Сервіс-Інвест”

П.1.11 Правил

7. В Методиці не визначені взаємовідносини між ліцензіатами (приєднання до електричних мереж, передача потужності через мережі інших ліцензіатів).

Чітко регламентувати у Методиці.

Взаємовідносини між декількома ліцензіатами з передачі електричної енергії (власниками електричних мереж), мережі яких використовують для електропостачання електроустановок замовника, передбачаються згідно з пунктом 1.11 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж. В такому випадку відносини між сторонами, які надають послугу з приєднання, та замовником мають бути врегульовані багатостороннім договором на основі примірного договору про приєднання. Відносини між електропередавальною організацією місцевими (локальними) мережами та ліцензіатом з передачі електроенергії магістральними мережами регулюються згідно з положеннями Правил.

110

ЕК ТОВ „Сервіс-Інвест”

П. 3.6 Правил

8. У Методиці не зазначено, чи потребують розрахунку плати за приєднання випадки тимчасового приєднання електроустановок (наприклад, на час будівництва).

Визначити у Методиці або дати окремі пояснення.

Відповідно до пунктів 3.5 та 3.6 Правил тимчасове електрозабезпечення струмоприймачів від мереж електропередавальної організації, які планується використати для будівництва (реконструкції чи технічного переоснащення) електроустановки, у тому числі будівельно-монтажних, налагоджувальних, випробувальних та інших робіт, пов'язаних з виконанням технічних умов приєднання та умов договору про приєднання електроустановок замовника до електричної мережі, виконується на підставі договору про постачання електричної енергії між підрядником з будівництва і відповідним постачальником електричної енергії.
Приєднання будівельних струмоприймачів підрядної організації до електричних мереж електропередавальної організації за тимчасовою схемою виконується відповідно до цих Правил без справляння плати за приєднання.

У разі приєднання струмоприймачів підрядних організацій до мереж замовника, взаємовідносини та відповідальність сторін регулюються відповідними договорами між цим замовником та підрядною організацією.
Під час розрахунку плати за приєднання потужність будівельних струмоприймачів враховується в складі приєднаної потужності замовника. Якщо величина потужності будівельних струмоприймачів, які приєднуються тимчасово до електричних мереж власника, перевищує величину потужності, яку приєднує замовник, плата за приєднання справляється за потужність, яку приєднує замовник.

1

2

3

4

5

6

111

ВАТ „Укренерго-вугілля”

П.п. 4.2 і 4.7 Методики

1. С учетом каких исходных данных (п. 5 приложения № 13 к «Методике»…») производится расчет подстанционной составляющей платы за присоединение: данные о подстанциях ООО «ЛЭО» или наших подстанций, использование которых приводит в результате расчета к «нулевой» стоимости присоединения даже в тех случаях, когда для его осуществления необходимо выполнить ряд мероприятий по изменениям технических параметров нашего оборудования (например, замена ячеек)?

Обрахування плати за приєднання на певному ступені напруги виконують з урахуванням розрахункового коефіцієнта завантаження електричних мереж на цьому ступені напруги, який приймають залежно від фактичного коефіцієнта завантаження ПС, якою трансформується потужність до цього ступеня напруги.
Коефіцієнт завантаження електричних мереж на ступені напруги 110(150) кВ приймають як середній коефіцієнт завантаження магістральних електричних мереж, рівний 0,6.
Розрахункові коефіцієнти завантаження призначено для визначення комплексного завантаження (ПС і ЛЕП), на певному ступені напруги і цим визначено їх місце в формулі (39) Методики.
При цьому мається на увазі, що мережі побудовано гармонізовано щодо узгодження пропускної здатності ПС і ЛЕП.

112

ВАТ „Укренерго-вугілля”

Загальні питання Методики і Правил

2. Если необходимо учитывать данные ООО «ЛЭО», то что должно служить официальным их подтверждением (письмо, договор и т.д.)?

Завантаження ПС ТОВ „ЛЕО”, яке використовує ВАТ „Укренерговугілля” в розрахунку плати за приєднання, чи інші дані стосовно мереж ТОВ „ЛЕО” краще мати в письмовій формі.

1

2

3

4

5

6

113

ВАТ „Укренерго-вугілля”

П. 1.11 Правил

3. При использовании данных по электросетям ООО «ЛЭО» на чей расчетный счет в итоге должны поступать денежные средства в качестве платы за присоединение (наш или ООО «ЛЭО»), в какой пропорции делить стоимость присоединения?

Згідно з п. 1.11 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж якщо в схемі електрозабезпечення електроустановок замовника від точки приєднання до точки забезпечення потужності передбачають використання мереж декількох власників мереж, оформлення договору про приєднання та розрахунок плати за приєднання покладається на власника мереж, безпосередньо до мереж якого приєднуються електроустановки замовника.
Кошти, визначені до оплати замовником як плата за приєднання, розподіляють між власниками електричних мереж відповідно до ступеня напруги, за підстанційною чи лінійною складовою плати за приєднання певного ступеня напруги , або пропорційно обсягу електричних мереж в умовних одиницях, якщо власники електричних мереж володіють частинами певних об’єктів електричних мереж певного ступеня напруги.
Наприклад: у обрахуванні плати за приєднання передбачено використання ліній напругою 6 кВ ТОВ „ЛЕО” довжиною L1 км і ВАТ „Укренерговугілля”, довжиною L2 км, у цьому разі лінійну складову плати за приєднання на ступені напруги 10(6) кВ поділяють пропорційно обсягу електричних мереж в умовних одиницях:
;
;
де і - лінійна складова вартості приєднання на ступені напруги 10(6) кВ для ТОВ „ЛЕО” (1) і ВАТ „Укренерговугілля” (2), тис.грн.;
- загальна лінійна складова вартості приєднання на ступені напруги 10(6) кВ, тис.грн.;
і - обсяг ліній 6 кВ в умовних одиницях ТОВ „ЛЕО” (1) і ВАТ „Укренерговугілля” (2), у.о.

1

2

3

4

5

6

114

ВАТ „Укренерго-вугілля”

П.1.11 Правил

4. При необходимости проведения работ как на нашем оборудовании, так и на оборудовании ООО «ЛЭО», по какому принципу должна распределяться плата за присоединение?

Згідно з Методикою (пункт 1.10) і Правилами (абзац 7 пункту 1.8) стосовно використання коштів, отриманих як плата за приєднання є одна умова: кошти, отримані власником електричних мереж за надання послуг з приєднання електроустановок замовників, обліковуються на окремому поточному рахунку та використовуються виключно на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення та розвиток електричних мереж власника, пов’язаних з наданням послуг з приєднання.

115

ВАТ „Укренерго-вугілля”

Додатки 4, 10 Методики

5. В Методике указано присоединение по 6 кВ мощностью до 1,0 МВт, а как быть если присоединяемая мощность 3,0-5.0 МВт?

У додатках 4 і 10 Методики для ступенів напруги наведено рекомендовані потужності електроустановок, електропостачання яких економічно доцільно на певному ступені напруги.
Потужність електроустановок, приєднання яких приймають на напрузі 6 кВ, вирішують під час обґрунтування схеми електропостачання.

116

ВАТ „Укренерго-вугілля”

П.1.1 Методики

6. Если потребитель уже подключен и ему необходимо увеличение мощности, нужно ли в этом случае рассчитывать стоимость присоединения?

Плату за приєднання замовникам, які збільшують приєднану потужність, нараховують на збільшення потужності.

117

ВАТ „Укренерго-вугілля”

П.1.1 Методики

7. Если потребитель подключен к шахтным электросетям, а ему необходимо заключить договор на поставку электроэнергии с Луганским филиалом, как рассчитывать стоимость присоединения и является ли это присоединением?

Плату за приєднання не передбачають, якщо споживач не збільшує приєднану потужність і не змінює точку приєднання під час укладення договору про постачання електричної енергії.
Укладення договору про постачання електричної енергії на об’єкти, які вже приєднані до електричних мереж, не є процедурою з приєднання (пункт 1.2 Правил).

118

ВАТ „Укренерго-вугілля”

П.1.8, абз.5 Правил

8. Можно ли в рассрочку или по частям брать деньги за присоединение?
Прошу Вашего содействия в разъяснении выполнения расчетов за присоединение потребителей в данной ситуации.

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж (абзац 5 пункту 1.8) передбачають, що замовник здійснює оплату за приєднання разовим платежем або частинами згідно з договором про приєднання. Величину відповідного платежу приводять до поточних цін здійснення платежу по відношенню до цін періоду нарахування плати за приєднання. 
« Використання Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії для залізниць   Договор подряда на оказание услуг »
электрические сети