Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Оглавление
Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14


Чергове число

Назва організації, підприємства, яка звернулася з запитанням, пропозицією

Номер пункту Методики чи змін до Правил

Запитання, зауваження, проблемне питання

Пропозиція щодо вирішення питання

Відповідь розробників Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

134

ВАТ „ЕК Одеса
-обленерго”

П. 2.5 Правил згідно Змінам п.3.2 Правил

8. П. 11 Змін до Правил виключений підпункт щодо надання Замовником до заяви на приєднання квитанції про оплату вартості видачі технічних умов. У зв’язку з цим в абзаці другому п.3.2 необхідно замінити фразу „з дня подання власнику мереж заяви про приєднання” на фразу „з дня оплати вартості видачі технічних умов приєднання”.

Внести відповідні зміни.

Власники мереж, що надають послуги з приєднання мають керуватись вимогами пункту 2.3 Правил.
Ця норма на сьогодні узгоджена з Положенням про Держенергонагляд, затвердженим постановою КМУ від 07.08.96 № 929 (абзац шостий пункту 2.9 Правил).

135

ВАТ „ЕК Одеса
-обленерго”

П.2.9 Правил

9. Зазначено, що у разі, якщо напруга в точці приєднання електроустановки понад 1000 В, технічні умови приєднання цієї електроустановки мають бути погоджені власником електричних мереж з Держенергонаглядом. Правилами не визначений термін погодження технічних умов Держенергонаглядом. Необхідно конкретизувати, що термін погодження технічних умов Держенергонаглядом не входить в термін надання Замовнику Власником мереж проекту договору та технічних умов приєднання (15 робочих днів).

Внести відповідні зміни.

Вимога Правил щодо погодження Держенергонаглядом технічних умов приєднання електроустановок напругою понад 1 000 в виключена з положень Правил.

1

2

3

4

5

6

136

ВАТ „Полтава
-обленерго”

Правила

10. Нараховується чи ні плата за приєднання тимчасовим споживачам, а саме: циркам, атракціонам.

Зазначене питання нормами Правил на сьогодні не врегульовано, разом з тим, Комісія вважає, що зазначені замовники можуть приєднувати свої електроустановки без стягнення плати за приєднання, оскільки потужність, яку вони тимчасово будуть споживати залишиться вільною в резерві енергопостачальника та енергокомпанія в майбутньому зможе використати її для приєднання інших замовників.

137

ВАТ „Полтава
-обленерго”

Правила

11. Нараховується чи ні плата за приєднання субспоживачам, якщо потужність надається в рахунок дозволеної потужності основного споживача.

Відповідно до пункту 1.6 Правил споживач має право приєднати до власних технологічних електричних мереж електроустановку замовника в межах дозволеної потужності за умови надання замовником техніко-економічного обґрунтування щодо приєднання до технологічних електричних мереж споживача. В такому випадку послугу з приєднання надає лише основний споживач і, таким чином, лише основний споживач може отримати плату за приєднання електроустановок субспоживача.

138

ВАТ „Полтава
-обленерго”

Правила

2. В зв’язку з введенням в дію „Методики обрахування
плати за приєднання електроустановок до електричних мереж”, необхідно внести зміни в типовий договір приєднання.

Відповідно до статті 179 Господарського кодексу України коли під час укладення конкретного господарського договору сторони визначають його зміст на основі примірного, вони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або змінювати його зміст.
Звертаємо увагу, що в окремих випадках (замовлена потужність > 10 МВт) плату за приєднання електроустановок замовника визначають на підставі розробленої згідно з ТЕО проектно-кошторисної документації будівництва, реконструкції, технічного переоснащення електричних мереж. Такти чином, НКРЕ не вбачає нагальної необхідності вносити зміни в примірний договір про приєднання.

139

ВАТ „Полтава
-обленерго”

П. 1.2 Правил

4. Пункт 1.2 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж доповнити терміном „прогнозована приєднана потужність”.

НКРЕ врахує висловлене зауваження під час розробки змін до Правил (після додаткового розгляду пропозицій та визначенні щодо їх доцільності).

1

2

3

4

5

6

140

ВАТ „Полтава
-обленерго”

П. 1.8 Правил

5. П. 1.8, абзац 7 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж викласти в редакції:
„Кошти, отримані власником електричних мереж за надання послуг з приєднання електроустановок замовників, обліковуються на окремому поточному рахунку та використовуються виключно на нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розвиток електричних мереж власника та придбання електромереж споживача, пов’язаних з наданням послуг з приєднання”.

Придбання мереж споживача не може входити в склад послуг з надання технічної можливості приєднання електроустановок споживача. Враховуючи наведене, кошти, отримані за надані послуги з приєднання не можуть бути використані на придбання електричних мереж споживача.
В той же час, придбання електричних мереж споживача може бути враховане в інвестиційній програмі енергокомпанії.

141

ВАТ „При-карпаття
-обленерго”

П.п.1.5, 1.10 Методики

1. П. 1.5 Методики врегульовано визначення поняття плати за приєднання, а саме це плата за послуги надані власником електричних мереж замовнику, зі створення технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустановок
замовника відповідної потужності з забезпеченням якості електричної енергії та надійності електропостачання.
Відповідно до п.1.10 Методики плата за приєднання передбачає відшкодування витрат на нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів електричних мереж.

Пропонуємо перше речення п.1.10 Методики після коми доповнити словами „а також відшкодування витрат на купівлю абонентських електроустановок”.

Придбання мереж споживача не може входити в склад послуг з надання технічної можливості приєднання електроустановок споживача. Враховуючи наведене, кошти, отримані за надані послуги з приєднання не можуть бути використані ну придбання електричних мереж споживача.
В той же час, придбання електричних мереж споживача може бути враховане в інвестиційній програмі енергокомпанії.

1

2

3

4

5

6

142

ВАТ „При-карпаття
-обленерго”

Загальні питання Правил

2. Згідно Закону України „Про систему оподаткування” у редакції від 25.06.1991 р. №1251-ХІІ, зі змінами та доповненнями, Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції від 22.05.1997 р. №283/97-ВР, зі змінами та доповненнями, підприємство повинно сплатити податок на прибуток, так як зобов’язане дотримуватись норм податкового законодавства. Таким чином, підприємством при виконанні робіт по приєднанню не будуть компенсовуватись витрати, передбачені даною Методикою.
Враховуючи те, що „плата за приєднання електроустановок до електричних мереж (плата за приєднання)плата за послуги, надані власником електричних мереж замовнику, зі створення технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустановок замовника відповідної потужності з забезпеченням якості електричної
енергії та надійності електропостачання” і кошти, що поступили за приєднання фактично будуть прибутком підприємства в звітному періоді, тому реально підприємство зможе використовувати на нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів електричних мереж 70-75% від сум, що поступили.
ВАТ „Прикарпаттяобленерго” звертає увагу на те, що фактично виконати вимоги даної Методики буде не в змозі, так як за підсумками звітного періоду змушене буде оподаткувати всі прибутки підприємства, в тому числі і кошти, отримані за приєднання, тому дані об’єкти будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів електричних мереж будуть недофінансовані.

Врегулювати суперечності між Законом України „Про систему оподаткування” у редакції від 25.06.1991 р. №1251-ХІІ, зі змінами та доповненнями, Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції від 22.05.1997 р. №283/97-ВР, зі змінами та доповненнями, та Постановою НКРЕ від 19.07.2007 р. №983.

НКРЕ було розроблено відповідний законопроект, однак він не пройшов процедуру погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України та державною податковою адміністрацією. Таким чином, оподаткування коштів, отриманих як плата за надані послуги з приєднання, має провадитись згідно з загальним законодавством.
Разом з тим, отримані як плата за приєднання кошти є не прибутком а доходом підприємства і має обліковуватись як валовий дохід енергокомпанії.
Базою оподаткування податку на прибуток є різниця між валовим доходом та валовими витратами за звітний період.
Абзацом п’ятим пункту 1.8 Правил передбачено можливість отримувати плату за приєднання частинами.
Отже, питання оптимізації податкових зобов’язань може бути вирішене менеджментом енергокомпанії.

1

2

3

4

5

6

143

ВАТ ЕК „Севастопольенерго”

Загальні питання Правил

1. При получении денежных средств от потребителей за присоединение к сетям у компании возникает обязательство по уплате налогов: НДС – 20% и прибыль 25%.
Если компания, в свою очередь, направляет полученные средства на выполнение работ по реконструкции сетей, то НДС может быть частично скомпенсирован, а валовые расходы у предприятия возникнут только после ввода объекта в эксплуатацию и только в размере амортизационных отчислений. Таким образом, у предприятия нет источника для погашения налога на прибыль, кроме как оставить на расчетном счету часть суммы, полученной от потребителя. Методика не дает ответа на данный вопрос.

НКРЕ було розроблено відповідний законопроект, однак він не пройшов процедуру погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України та державною податковою адміністрацією. Таким чином, оподаткування коштів, отриманих як плата за надані послуги з приєднання, має провадитись згідно з загальним законодавством.

144

ВАТ ЕК „Севастопольенерго”

П.1.8 Правил

4.1. Имеет ли право компания в случае, изложенном в п.1.8 абзац 4 Правил присоединения, при отсутствии единого заказчика, рассчитывать оплату каждому заявителю на основе ПСД, пропорционально мощности?

Абзацом 4 пункту 1.8 Правил не встановлено, що замовником електрифікації житлового комплексу (кварталу, вулиці) має бути єдиний замовник. Отже, енергопостачальник має право нараховувати плату за приєднання кожному співвласнику пропорційну потужності його електроустановок окремо. 
« Використання Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії для залізниць   Договор подряда на оказание услуг »
электрические сети