Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Оглавление
Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14


Чергове число

Назва організації, підприємства, яка звернулася з запитанням, пропозицією

Номер пункту Методики чи змін до Правил

Запитання, зауваження, проблемне питання

Пропозиція щодо вирішення питання

Відповідь розробників Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

12

ВАТ „Донецьк
-обленерго”

П. 1.10 Методики і п.1.14 Правил

5. У Методиці зазначено, що у випадку приєднаної потужності 10 МВт та більше оплату за приєднання визначають на підставі техніко-економічного обґрунтування визначенням частини замовника пропорційно потужності, але не зазначено за чий рахунок виконується техніко-економічне обґрунтування.

Другий абзац п. 1.10 доповнити: „техніко-економічне обґрунтування виконується за рахунок замовника технічних умов”.

Згідно з пунктом 1.14 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж у разі необхідності розроблення ТЕО, оплату його розроблення забезпечує замовник.

13

ВАТ „Донецьк
-обленерго”

П. 4.7 Методики і п.1.10 Правил

6. Згідно з Методикою обрахування вартості приєднання до електричних мереж електроустановок замовника починають зі ступеня напруги точки приєднання і продовжують до точки забезпечення потужності. Точка забезпечення потужності – точка в електричних мережах, від якої передбачають нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення електричних мереж власника для надання послуги з приєднання в узгодженій точці приєднання. Виникає та сама ситуація, що була і до введення Методики, тобто доки технічна можливість електричних мереж на ступенях напруги, вищих за ступінь напруги у точці приєднання, дозволяє збільшення потужності – розрахунок вартості приєднання на вищих ступенях напруги не виконується.

Абзац другий п.4.7 „Методики...” викласти: „Обрахування плати за приєднання електроустановок замовника до електричних мереж починають зі ступеня напруги точки приєднання електроустановок і продовжують до межі балансової належності з магістральними електричними мережами.

Пунктом 1.10 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж (абзац четвертий) передбачено, що точку забезпечення потужності, як правило, визначають виходячи зі ступеня напруги в пункті підключення місцевих (локальних) мереж до магістральних мереж, що співпадає з межею балансової належності з магістральними електричними мережами.
Проте, в змінах до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж передбачено, що таке рішення приймають „як правило”, і тому це рішення переважне, а відхилення від нього повинно бути обґрунтованим.

1

2

3

4

5

6

14

ВАТ „Донецьк
-обленерго”

Додаток 3 Методики

7. Згідно приміток 2, 3, 5 Додатку 3 до „Методики...” коефіцієнт надійності електропостачання приймається рівним 1, тобто виходить, що електропостачальній компанії вигідно приєднувати споживачів ІІ та І категорії до однієї однотрансформаторної підстанції тільки однією ЛЕП, бо в цьому випадку коефіцієнт надійності приймається 1,5 або 2, але це суперечить вимогам ПУЕ.

Спростити методику використання коефіцієнтів категорії надійності або надати додаткові роз’яснення.

Коефіцієнти категорії надійності в методиці передбачено для обрахування плати за приєднання у разі відсутності на час обрахування плати за приєднання схеми електропостачання електроустановок І і ІІ категорії надійності від двох незалежних джерел живлення.
У разі наявності існуючої схеми електропостачання електроустановок І і ІІ категорії надійності від двох незалежних джерел живлення (навіть у разі, коли окремі об’єкти електричних мереж цієї схеми потребують реконструкції чи доповнення), плату за приєднання слід визначати як сумарну від двох схем живлення.
Останніми умовами буде доповнено Методику під час внесення до неї змін і доповнень.

15

ВАТ „Донецьк
-обленерго”

П. 3.1 Правил

9. У разі незгоди Замовника з вартістю приєднання хто вирішує спірні питання?

П. 3.1 Правил доповнити абзацом: „У разі незгоди Замовника з розрахунком вартості приєднання Замовник має право звернутися до НКРЕ за експертним висновком щодо правильності виконаного розрахунку”.

Згідно з пунктом 1.17 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж спірні питання між замовником і власником електричних мереж розглядаються в межах наданих законодавством повноважень НКРЕ, центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, Антимонопольним комітетом України, Держенергонаглядом та в суді.
Крім того, згідно з пунктом 1.12 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж для вирішення спірних питань між власниками електричних мереж та замовниками стосовно відповідності та правомірності застосування вихідних даних для визначення плати за приєднання до електричних мереж (коефіцієнт завантаження, коефіцієнт потужності, коефіцієнт віддаленості тощо) можуть бути залучені представники Держенергонагляду.

1

2

3

4

5

6

16

ВАТ „ЕК „Житомир
-обленерго”

П. 1.8 Правил

1. Необхідність придбання існуючих абонентських мереж для виключення транзиту.

Придбання абонентських мереж, які знаходяться в транзиті, за кошти, що поступили як плата за приєднання.

Під час внесення змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж друге речення сьомого абзацу пункту 1.8 має закінчуватися словами „...та придбання транзитних електроустановок споживачів”.
На сьогодні Комісією прийнято рішення, що надходження коштів як плати за приєднання, має бути одним із джерел фінансування інвестиційних програм.
При затвердженні інвестиційних програм, кошти у відповідному обсязі передбачаються у джерелах фінансування.
У зв’язку із зазначеним, необхідністю експертної оцінки об’єктів, які мають придбаватись, придбання існуючих абонентських мереж з метою виключення транзиту споживачами має бути включене в склад інвестиційної програми.

17

ВАТ „ЕК „Житомиробленерго”

П. 4.2 Методики

2. Є варіанти, коли коефіцієнт завантаження певної ПС дорівнює 0, а лінія, що йде від цієї ПС потребує реконструкції. Вихідні дані на розрахунок: ПС 35/10 кВ, ПЛ-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ. Кзр 0,4кВ=1;
Кзр 10кВ=0. В той же час ПЛ-10 кВ потребує реконструкції, а можливості передбачити заміну проводу на ПЛ-10 кВ немає.

Внести в розрахунок коефіцієнт, який враховує пропускну спроможність ПЛ певної напруги.

Розрахункові коефіцієнти завантаження призначено для визначення комплексного завантаження ПС і ЛЕП на певному ступені напруги, і цим визначено їх місце в формулі (39) Методики.
При цьому мається на увазі, що мережі побудовано гармонізовано щодо узгодження пропускної здатності ПС і ЛЕП.

18

ВАТ „При-карпаття
-обленерго”

П.п. 4.2 і 4.7 Методики

3. Якщо для приєднання споживача необхідно збудувати лінію електропередач, яка буде живитись від підстанції з завантаженням меншим 0,4, то у платі за приєднання не буде враховано потребу такого будівництва.

Пропонуємо коефіцієнт завантаження на кожному ступені напруги застосувати тільки до підстанційної складової, оскільки завантаженість підстанції не впливає на потребу будівництва ліній.

1

2

3

4

5

6

19

АК „Харків
-обленерго”

П.4.2 Методики

4. Коефіцієнт завантаження трансформаторів розподіляється не тільки на підстанційну, але й на лінійну складову, це призводить до того, що при коефіцієнті фактичного завантаження трансформатора менше 0,4 розрахунковий коефіцієнт завантаження дорівнює нулю, цим у розрахунку вартості обнуляється лінійна складова, хоча фактично може виникнути необхідність будівництва нової лінії.

При Кзф ? 0,7 Кзф прийняти по фактичному завантаженню.

Розрахункові коефіцієнти завантаження призначено для визначення комплексного завантаження ПС і ЛЕП на певному ступені напруги, і цим визначено їх місце в формулі (39) Методики.
При цьому мається на увазі, що мережі побудовано гармонізовано щодо узгодження пропускної здатності ПС і ЛЕП.

20

АК „Харків
-обленерго”

П.п. 4.2 і 4.7 Методики

17. З формули (39) обрахування
плати за приєднання до електричних мереж електроустановок замовника Кзр внести в дужки до підстанційної складової, щоб цей коефіцієнт не впливав на лінійну складову, інакше обнуляється плата за приєднання на тому ступені напруги, де потрібне будівництво ЛЕП. Як правило, будівництво обумовлено місцезнаходженням електроустановок споживача.

21

ВАТ ЕК „Чернігів
-обленерго”

Формула (39) п. 4.7. Методики

3. За цією формулою обнуляється лінійна складова плати за приєднання при коефіцієнті завантаження ПС 110/35/10, 110/10, 35/10 кВ.
Кзф<0,4, незалежно від коефіцієнта віддаленості Клв.

Формулу (39) викласти наступним чином:
складова плати за приєднання
В п.4.2 визначити, що Кзр=0 при Кзр < 0,4 тільки для підстанційної складової ППс (Кзрс=0; Кзрл=Кзф).

1

2

3

4

5

6

22

ВАТ „За-поріжжя
-обленерго”

Розділ 4 Методики

1. Как принимать коэффициент загрузки сети на напряжении 10(6) кВ ПС 110(150)/35/10(6) кВ, если точка присоединения на напряжении 10(6) кВ и 0,4 кВ?

Коефіцієнт фактичного завантаження електричної мережі на ступені напруги 10(6) кВ при безпосередньому приєднанні ліній 10(6) кВ до ПС 110(150)/35/10(6) кВ визначають як коефіцієнт фактичного завантаження ПС, якою трансформується потужність до ступеня напруги 10(6) кВ, а саме:
- за формулою (34) Методики з урахуванням загального максимального навантаження ПС на стороні 110(150) кВ у разі, коли трансформатори мають стовідсоткове співвідношення номінальних потужностей обмоток;
- за формулою (35) Методики з урахуванням максимального навантаження обмотки 10(6) кВ ПС у разі, коли трансформатори конструктивно мають фіксовану знижену номінальну потужність обмотки низької напруги.
Розрахункові коефіцієнти завантаження на ступені напруги точки приєднання (10(6) кВ чи 0,4 кВ) приймають:
- рівним фактичному коефіцієнту завантаження при його значенні Кзф<0,7;
- рівним одиниці при фактичному коефіцієнту завантаження Кзф>0,7.
На ступенях напруги, вищих ступеня напруги точки приєднання, розрахункові коефіцієнти завантаження приймають такими:
Кзр=0, якщо Кзф<0,4;
Кзр= Кзф, якщо Кзф становить 0,4-0,7;
Кзр=1, якщо Кзф>0,7.
Стосовно розрахункового коефіцієнта завантаження на ступені напруги приєднання місцевих (локальних) мереж до магістральних мереж необхідно керуватися тим, що під час внесення змін до Методики п’ятий абзац пункту 4.2 буде подано у такій редакції: „Коефіцієнт завантаження електричних мереж на ступенях напруги приєднання місцевих (локальних) мереж до магістральних мереж приймають як середній коефіцієнт завантаження магістральних електричних мереж, рівний 0,6”. 
« Використання Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії для залізниць   Договор подряда на оказание услуг »
электрические сети