Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Оглавление
Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14


Чергове число

Назва організації, підприємства, яка звернулася з запитанням, пропозицією

Номер пункту Методики чи змін до Правил

Запитання, зауваження, проблемне питання

Пропозиція щодо вирішення питання

Відповідь розробників Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

58

ВАТ „ЕК Одеса
-обленерго”

П. 1.10 Правил

6. Не визначено, хто виступає замовником проектно-кошторисної документації з проектування ділянки електромереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання на підставі завдання на проектування. За чий рахунок (замовника або власника електромереж) буде виконуватись ця проектно-кошторисна документація? Чи зобов’язана передавальна організація надавати Замовнику разом з технічними умовами завдання на проектування електромереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок Замовника?

Визначити у Правилах.

земельної ділянки об’єкта будівництва замовника, замовляє власник електричних мереж.

59

ВАТ „Полтава
-обленерго”

П. 1.10 Правил

6. П.1.10, абзац другий Правил приєднання електроустановок до електричних мереж викласти в редакції: „Проектування електричних мереж у межах виділеної для будівництва об’єкта замовника земельної ділянки виконується проектувальником в комплексі з іншими комунікаціями інженерного забезпечення об’єкта за кошти замовника. Проектна організація (організації) під час проектування використовує вихідні дані технічних умов приєднання для проектування ділянки від струмоприймачів замовника до точки приєднання та завдання на проектування відповідного власника (власників) мереж для проектування ділянки від точки забезпечення потужності до точки приєднання”.

1

2

3

4

5

6

60

ВАТ „ЕК Одеса
-обленерго”

П. 1.15 Правил

7. Відсутній етап приєднання електроустановки Замовника до електричних мереж, коли проводиться остаточний розрахунок вартості приєднання. Необхідно доповнити п. 1.15 Правил зазначеним етапом після етапу розроблення й узгодження замовником проектної документації. Для нових об’єктів електромереж електропередавальної організації, які будуються з метою приєднання електроустановок Замовника, розрахунок приєднання неможливо визначити до розробки й узгодження проекту (у зв’язку з відсутністю вихідних даних щодо нових об’єктів електромереж).

Внести відповідні зміни до Правил.

На думку інституту „Укрсільенергопроект”, неможливо погодитися з пропозицією стосовно виконання остаточного обрахування плати за приєднання на другому етапі, після розроблення замовником проектної документації для об’єктів електричних мереж електропередавальної організації, з наступних міркувань:
- на час „першого” етапу обрахування плати за приєднання відсутніми вихідними даними можуть бути тільки довжини ліній електропередачі, які планується будувати і узгодження трас для яких згідно з пунктом 1.13 зміни до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж забезпечує замовник (звичайно спільно з майбутнім власником ліній);
- у зв’язку з впровадженням плати за приєднання, призначеної для нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електричних мереж власника мереж, неможливо зобов’язати замовника виступити замовником проекту цих об’єктів електричних мереж власника мереж.
І, нарешті, довжини ліній та інші вихідні дані для окремих складних об’єктів можуть бути вирішені в ТЕО навіть при потужності електроустановок замовника менше 10 МВт.
Не коректно прописувати в Правилах приєднання електроустановок до електричних мереж, що остаточне обрахування плати за приєднання виконується після виготовлення проектної документації.

61

ВАТ „Полтава
-обленерго”

П.4.3 Методики

2. Якщо трансформатор трьохобмотковий зі стовідсотковими обмотками, то при визначенні Кзф потужності певної обмотки трансформатора необхідно використовувати Wмф (повне завантаження трансформатора) чи іншу величину?

Під час визначення завантаження ПС 110(150) кВ з трьохобмотковими трансформаторами зі стовідсотковим співвідношенням потужностей обмоток приймають загальне завантаження ПС. Для ПС конструктивно не призначеної для видачі усієї потужності, як на стороні середньої напруги, так і на стороні нижчої напруги, визначають завантаження обмотки, від якої передбачають електропостачання електроустановок замовника.

1

2

3

4

5

6

62

АК „Харків
-обленерго”

П.4.3 Методики

5. При розрахунку коефіцієнта завантаження береться завантаження обмотки напруги приєднання при підключенні до трьохобмоткових трансформаторів, хоча, як правило, найбільш завантаженою є обмотка ВН.

В розрахунках прийняти завантаження обмотки ВН трьох-обмоткового трансформатору.

Під час визначення завантаження ПС 110(150) кВ з трьохобмотковими трансформаторами зі стовідсотковим співвідношенням потужностей обмоток приймають загальне завантаження ПС. Для ПС конструктивно не призначеної для видачі усієї потужності, як на стороні середньої напруги, так і на стороні нижчої напруги, визначають завантаження обмотки, від якої передбачають електропостачання електроустановок замовника.

63

ВАТ „Полтава
-обленерго”

П.п. 4.2 і 4.7 Методики

3. Якщо на певному ступені напруги Кзф менше ніж 0,4 і Кзр = 0, чи необхідно чи ні точкою забезпечення потужності завжди приймати С1.0.1 або С1.0.2 і продовжувати розрахунки до цього ступеня напруги.

Відповідно до абзацу третього пункту 1.10 Правил точка забезпечення приєднаної потужності (ступінь напруги, якому вона відповідає) визначається власником мереж (електропередавальною організацією, яка надає точку приєднання) та узгоджується, у разі необхідності, з іншими власниками електричних мереж, електроустановки яких об'єктивно присутні в схемі електрозабезпечення приєднаної потужності замовника.
Тому, якщо на одному із ступенів напруги, вищому ступеня напруги точки приєднання Кзф<0,4 (Кзр=0), за точку забезпечення потужності, як правило, приймають точку С1.1 на рисунку 1, в якій згідно пункту 4.2 Методики Кзф=0,6. Тому обрахування плати за приєднання продовжують, як правило, і на ступені напруги 110 кВ.

64

ВАТ „Полтава
-обленерго”

П.п. 3.3 і додаток 3 Методики

4. Якщо необхідно побудувати п’ять ліній для споживачів ІІІ категорії , то в розрахунках береться довжина однієї лінії чи п’яти ліній?

У разі необхідності будівництва декількох ліній певної напруги для видачі потужності замовнику, під час нарахування плати за приєднання приймають їх сумарну довжину.

65

ВАТ „Полтава
-обленерго”

Загальні питання Методики

5. При визначенні величини потужності по договорах і виданих технічних умовах, необхідно чи ні застосовувати коефіцієнт одночасності і відповідно до якої нормативної літератури?

Таке рішення може бути прийнято з його обґрунтуванням згідно з наступними нормативними документами:
– ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення;
– Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения, М.:1981;

– Р 50-072-98 Енергозбереження. Методика розрахунку технологічних втрат електроенергії в мережах електропостачання напругою від 0,38 до 110 кВ включно (в частині обчислення навантажень елементів мережі).

1

2

3

4

5

6

66

ВАТ „Полтава
-обленерго”

Додатки 2,12 Ме-тодики

6. Значення lф,, що приведено на стр. № 24 Методики та в п.9 додатку №12 необхідно привести у відповідність.

Зауваження прийнято та буде враховано під час розробки змін до Методики.

67

ВАТ „Полтава
-обленерго”

П.п. 4.1 і 4.7 Методики

7. Як вірно застосовувати Кіцв, чи правильною буде величина 1,26 в 2007 році?

Величина індексу зміни цін виробників промислової продукції КІЦВ може змінюватися протягом року.
Індекс зміни цін виробників промислової продукції станом на 1 жовтня 2007 р. до цін на 01.01.2006 р. становить 1,32 (лист Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19.10.2007 р. №7/8-647).

68

ВАТ „Полтава
-обленерго”

Загальні питання Методики і Правил

8. Якщо прилади обліку встановлюються (юридичний споживач), наприклад, в комірці № 1 РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Гожули». Межа балансової належності встановлюється на кабельних наконечниках кабелів, які відходять від вищезазначеної комірки. Вартість придбання лічильника, його встановлення, підключення оплачується замовником додатково чи входить в плату за приєднання і енергопостачальна компанія організовує облік в рахунок плати за приєднання? В рахунок чого встановлюються прилади обліку у населення в індивідуальних будинках.

Установлення засобів обліку електричної енергії та інші роботи в комірках розподільчих пристроїв 10 кВ ПС чи РП 10 кВ виконують за рахунок плати за приєднання у разі, коли точка приєднання електроустановок замовника прийнята на кабельних наконечниках кабельних ліній 10 кВ, що відходять від ПС чи РП і належать замовнику.
Порядок придбання приладів обліку для населення визначено в пункті 8 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою КМУ від 26.07.99 № 1357.
Разом з цим на енергокомпанію покладається обов’язок експлуатації та обслуговування приладів обліку, призначених для розрахунків з населенням.
З огляду на зазначене, з метою коректного відображення в бухгалтерському обліку витрат на обслуговування та експлуатацію приладів обліку, за показами яких розраховується населення, ці лічильники мають належати енергопостачальникам.
У зв’язку з цим, ці лічильники мають бути придбані і встановлені енергокомпанією за рахунок інвестиційної програми, одним із джерел фінансування якої є плата за приєднання. 
« Використання Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії для залізниць   Договор подряда на оказание услуг »
электрические сети