Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Оглавление
Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14


Чергове число

Назва організації, підприємства, яка звернулася з запитанням, пропозицією

Номер пункту Методики чи змін до Правил

Запитання, зауваження, проблемне питання

Пропозиція щодо вирішення питання

Відповідь розробників Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

23

ВАТ „За-поріжжя
-обленерго”

Додаток 4 і 10 Методики

2. В приложении 4 приведена рекомендуемая мощность ЭУ. В рас четах она не используется. Для чего она приведена?

Рекомендована потужність на ступенях напруги додатка 4, а також додатка 10 є характеристикою ступенів напруги і використана для визначення коефіцієнтів діапазону потужностей на ступенях напруги та віднесення елементів електричних мереж до ступенів напруги.

24

ВАТ „За-поріжжя
-обленерго”

Загальні питання Методика

3. Как производить расчет платы за присоединение ЭУ потребителя к ПС, которая находится на стадии проектирования? Какой в этом случае принимать коэффициент загрузки ПС?

Для визначення коефіцієнта завантаження ПС, що проек-тується, приймають максимальне навантаження ПС, яке ви-користовують також для обґрунтування кількості та потуж-ності силових трансформаторів, виходячи зі схеми розвитку електричних мереж напругою 35-110(150) кВ при її наяв-ності, або шляхом обрахування перспективної потужності електроустановок споживачів і замовників, яких планують приєднати в нормальному режимі до зазначеної ПС.

25

ВАТ „За-поріжжя
-обленерго”

П.4.2 Методики

4. Какой принимать реальный коэффициент загрузки сети, если фактический коэффициент більше 1?

Коли фактичний коефіцієнт завантаження електричних мереж більше 0,7, розрахунковий коефіцієнт завантаження приймають рівним одиниці.

26

ВАТ „За-поріжжя
-обленерго”

П. 1.10, абзац 4 Правил

5. Согласно п.1.10 (абзац 4) Правил точку обеспечения мощности принимают в месте подключения к магистральным сетям (т.е. 150 кВ), а в п.1.2 (абзац 10) точка обеспечения мощности - это точка, от которой предполагается строительство, реконструкция или техническое переоснащение сетей. Если строительство, реконструкция или техническое переоснащение сетей на напряжении 150, 35 кВ не предполагается, то на каком напряжении принимать точку обеспечения?

Визначення поняття терміну „точка забезпечення потужності” (абзац 10 пункту 1.2 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж) не має протиріччя з абзацом 4 пункту 1.10, тому що „передбачають будівництво” означає: бачити будівництво (реконструкцію) в майбутньому, на здійснення чого відбувається накопичення коштів.

27

ВАТ „За-поріжжя
-обленерго”

Загальні питання Правил

6. При вводе новых ПС 110(150)/35/10(6) кВ, 35/10(6) кВ и ЛЭП 150, 35 кВ необходимо ли производить перерасчет условных единиц в Методике (приложениях)? И кто это будет делать (энергопередающая организация или разработчик)?

Введення нових об’єктів електричних мереж потребує нарахування умовних одиниць їх обслуговування, яке виконують згідно з додатком до наказу Міненерго СРСР від 26.01.87 №51.

1

2

3

4

5

6

28

ВАТ „За-поріжжя
-обленерго”

П.1.9 Методики

7. При расчете от сетей основного потребителя, при условии реконструкции только в сетях потребителя, где брать условную стоимость и средние показатели их сетей, если расчет будем производить мы по договору с основным потребителем?

Під час обрахування плати за приєднання до електричних мереж основного споживача, що виконують електропередавальні організації за договором з основним споживачем, згідно з пунктом 1.9 Методики питому вартість приєднання (додаток 1) та інші показники (додатки 2-4) приймають визначені для електропередавальних організацій, розміщених на територіях відповідно до адміністративно-територіального поділу України.

29

ВАТ „За-поріжжя
-обленерго”

П.3.3 і додаток 3 Методики

8. При расчете коэффициента отдаленности от ПС как принимать фактическую длину линии, если предполагается реконструкция двух линий? В примерах Методики приводится только длина одной самой длинной ЛЭП.

Під час визначення коефіцієнта віддаленості на певному ступені напруги довжину лінії цієї напруги приймають:
- для електропостачання електроустановок ІІІ категорії надійності - одну лінію від ПС живлення в напрямку електроустановок замовника, яка може складатися з декількох ділянок;
- для надійності електропостачання електроустановок І і ІІ категорії надійності - одну лінію від ПС живлення, яка може складатися з декількох ділянок; а коефіцієнт надійності до лінійної складової, рівний 2 (1,5), або сумарну довжину двох ліній від незалежних джерел живлення (у тому числі від різних секцій розподільчого пристрою двотрансформаторної ПС), а коефіцієнт надійності до лінійної складової рівний 1.

30

ВАТ „За-поріжжя
-обленерго”

Розділ 4 Методики

9. Если потребитель 3 категории и питание происходит от одного трансформатора, то почему коэффициент загрузки сети 10 кВ принимается как коэффициент загрузки всей ПС, а не одного трансформатора?

Методикою передбачено використання коефіцієнта завантаження в цілому ПС, а не окремого її трансформатора, з метою визначення вільної потужності на ПС для живлення від ПС електроустановок нових замовників.

31

ЗАТ „ПЕЕМ „ЦЕК”

П.4 Методики

2. Не коректний розрахунок завантаження існуючого обладнання (Кзр – коефіцієнт завантаження розрахунковий).

Пропонуємо при обрахуванні споживачів по ІІІ категорії надійності електропостачання, якщо в схемі від точки забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок на ПС встановлені два трансформатори, враховувати тільки потужність трансформатора, до якого приєднується споживач.

Методикою передбачено використання коефіцієнта завантаження в цілому ПС, а не окремого її трансформатора, з метою визначення вільної потужності на ПС для живлення від ПС електроустановок нових замовників.

1

2

3

4

5

6

32

ВАТ „За-поріжжя
-обленерго”

П.1.7 Правил

11. Пунктом 1.7 Правил передбачено, що одним з етапів приєднання електроустановки замовника до електричної мережі є „розроблення й узгодження замовником (або проектною організацією на договірних умовах із замовником) проектної документації для об’єктів будівництва, реконструкції або модернізації”.

Вважаємо, що замовлення проекту на будівництво або реконструкцію схеми електрозабезпечення споживача від точки забезпечення приєднаної потужності до точки приєднання має виконувати власник електричних мереж за кошти замовника. Завдяки цьому буде скорочено час від початку проектування до отримання узгодження проекту власником мереж, а також виключаються непорозуміння, що будуть виникати через залучення проектних організацій, що не мають достатньої кваліфікації.

Правилами регулюються взаємовідносини „власник мереж – замовник”. Мережі власника мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання не можуть бути предметом регулювання Правил.
Тобто, пункт 1.15 змін до Правил розглядає лише ділянку мереж від точки приєднання до електроустановок замовника.
Отже, кожна сторона відносин роботи в своїх мережах виконує самостійно.
Виготовлення проектної документації на будівництво (реконструкцію) об’єктів електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання, пов’язане з приєднанням до електричних мереж, замовляє власник електричної мережі спеціалізованій проектній організації з оплатою проектних робіт за рахунок плати за приєднання.

33

АЕК „Київ-енерго”

Загальні питання Методики

1. Складність обрахування та нерівномірне фінансове навантаження на споживачів, котрі підключаються до одного джерела живлення в різні терміни.
Значна кількість споживачів приєднується до мереж з навантаженням 0,1-5,0 кВт.

Пропонуємо для вирішення питання на базі методики відповідно до питомої вартості приєднання до електричних мереж розробити прейскурант цін з приєднання електроустановок до електричних мереж для
м. Києва залежно від:

  • ступеня напруги;
  • приєднаної потужності електроустановок;
  • категорії надійності електропостачання;
        • типу підключення (втратне, безвтратне) та окремо для фізичних осіб.

Пропозиція не прийнятна, оскільки енергокомпанія зобов’язана розробити або придбати спеціалізоване програмне забезпечення, автоматизувати процес обрахунку плати за приєднання та керуватися виключно положеннями Методики.

1

2

3

4

5

6

34

АЕК „Київ-енерго”

П. 1.10 Методики

2. У Методиці зазначено про необхідність визначення вартості приєднання потужності 10 МВт і більше на підставі техніко-економічного обгрунтування.

Пропонуємо чітко визначити, за чиї кошти замовника чи енергокомпанії розробляється техніко-економічного обгрунтування.

Згідно з пунктом 1.14 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, у разі необхідності розроблення ТЕО, оплату його розроблення забезпечує замовник. Якщо ТЕО стосується мереж енергокомпанії в цілому, енергокомпанія замовляє та оплачує розроблення ТЕО, на підставі якого кожному замовнику визначається плата за приєднання як частка від загальних затрат, пропорційно його потужності.

35

ЗАТ „А.Е.С. Київобленерго” та ЗАТ „Ей-І-Ес „Рівне-енерго”

П.1.2 абз. 2 Методики

1. Яким чином підключати споживачів, ТУ яким були видані до введення методики і термін дії їх не закінчився, але реалізація таких ТУ вимагає від споживача реконструкції мереж живлення і на даний час ТУ не виконані через значну вартість реконструкції? Але, після введення методики заключені договори з іншими споживачами і отримана плата за приєднання до цих же мереж. Для підключення споживачів, які оплатили вартість приєднання, енергопостачальна компанія повинна провести необхідну реконструкцію мереж з урахуванням перспективи розвитку. Таким чином, споживачі, з якими заключені договори до введення методики отримують можливість безоплатно приєднатися до електричних мереж компанії, внаслідок чого компанія буде нести збитки не отримуючи плати за приєднання від таких споживачів.

Всі споживачі, що підключаються до мереж, які потребують реконструкції, повинні переукласти договір на приєднання з урахуванням нової методології.

Відповідно до пункту 1.2 Методики, Методика не застосовується, якщо договір про приєднання укладено між суб'єктами господарювання до набрання чинності цією Методикою.
Діючі договори про приєднання, укладені між суб’єктами господарювання до набрання чинності Методикою, технічні умови на будівництво (реконструкцію) електричних мереж власника мереж згідно з якими не виконано, можуть бути переукладені з урахуванням плати за приєднання.
Отже, це питання може бути вирішене виключно за взаємною згодою сторін за умови, що замовником не розпочато виконання виданих енергокомпанією технічних умов.
Звертаємо увагу, що плата за приєднання, яка розраховується за проектно-кошторисною документацією (для замовників із заявленою потужність 10 МВт і більше) була запроваджена постановою НКРЕ від 14.12.2005
№ 1137.

Звертаємо увагу, твердження енергокомпанії про можливість безоплатності приєднання свідчить про недотримання енергокомпанією законодавства. 
« Використання Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії для залізниць   Договор подряда на оказание услуг »
электрические сети