Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок

Оглавление
Відповіді на питання щодо застосування Методики обрахування плати за приєднання електроустановок
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8
Страница 9
Страница 10
Страница 11
Страница 12
Страница 13
Страница 14


Чергове число

Назва організації, підприємства, яка звернулася з запитанням, пропозицією

Номер пункту Методики чи змін до Правил

Запитання, зауваження, проблемне питання

Пропозиція щодо вирішення питання

Відповідь розробників Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж і змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж

145

ВАТ ЕК „Севастопольенерго”

Загальні питання Правил

8.1. Необходимо разработать новый типовой договор о присоединении, с учетом вступившей в силу Методики, и внесенных изменений в Правила присоединения.

Відповідно до статті 179 Господарського кодексу України коли під час укладення конкретного господарського договору сторони визначають його зміст на основі примірного, вони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або змінювати його зміст.
Звертаємо увагу, що в окремих випадках (замовлена потужність > 10 МВт) плату за приєднання електроустановок замовника визначають на підставі розробленої згідно з ТЕО проектно-кошторисної документації будівництва, реконструкції, технічного переоснащення електричних мереж. Такти чином, НКРЕ не вбачає нагальної необхідності вносити зміни в примірний договір про приєднання.

146

АК „Харків
-обленерго”

Загальні питання Методики

7. Методика, враховує розбіжність у вартості приєднання по різним обленерго, не враховує різницю у вартості приєднання всередині обленерго. Розрахована за Методикою вартість приєднаного кВт у центрі м. Харкова й будь-якому селі однакова, хоча це суперечить здоровому глузду.
Село за цією Методикою буде фінансувати місто по розвитку електричних мереж.

На сьогодні це питання не обговорювалось. Під час внесення змін до Правил та Методики зазначену інформацію буде досконало вивчено та проаналізовано та у разі доцільності враховано.

147

АК „Харків
-обленерго”

Загальні питанняПравил

10. У зв'язку із прямою залежністю між вартістю приєднання й заявленою потужністю виникає зацікавленість споживача у зниженні заявленої розрахункової потужності. При відсутності механізму контролю й санкцій за перевищення дозволеної по ТУ потужності електричні мережі будуть перевантажені. Необхідно вирішувати питання про санкції за перевищення дозволеної потужності.

Енергопостачальник має право встановлювати технічні засоби щодо обмеження потужності, яка споживається споживачем до величини, обумовленої договорами.

1

2

3

4

5

6

148

АК „Харків
-обленерго”

Загальні питанняПравил

16 На семінарі 24-26 вересня учасникам був розданий Проект змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж. Ці зміни пройшли часткові узгодження, перебувають у Мін'юсті.
Вважаємо за необхідне організувати терміновий розгляд цих змін у широкому колі фахівців.

Після набрання чинності постанови НКРЕ від 20.09.2007 № 1232 „Про затвердження змін до Правил приєднання електричних установок до електричних мереж” порушене питання втратило актуальність.
Разом з тим, Комісія створить умови для обговорення та надання пропозицій до будь-яких змін, які будуть розроблені до Правил.

149

ВАТ ЕК „Хмельницьк-
обленерго”

П. 6 Правил

1. У п.6 проекту змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж пропонується доповнити Правила пунктом 1.8. В сьомому абзаці передбачається, що кошти, отримані власником електричних мереж за надання послуг з приєднання електроустановок замовників обліковуються на окремому поточному рахунку, що тягне за собою стягнення з цих коштів податку на прибуток.

У п. 6 проекту змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж у сьомому абзаці слова ”обліковуються на окремому поточному рахунку” викласти в такому вигляді: „обліковуються на окремому рахунку, звільненому від оподаткування”.

Зазначене питання може бути вирішене лише на законодавчому рівні.
НКРЕ було розроблено відповідний законопроект, однак він не пройшов процедуру погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України та державною податковою адміністрацією. Таким чином, оподаткування коштів, отриманих як плата за надані послуги з приєднання, має провадитись згідно з загальним законодавством.

150

ВАТ ЕК „Хмельницьк-
обленерго”

П. 7 Правил

3. У зв’язку з великим обсягом робіт по підготовці переліку варіантів приєднання з обрахуванням плати за приєднання по кожному з варіантів і з великою ймовірністю відмови замовника від приєднання до електричних мереж, не передбачена плата саме за підготовку варіантів приєднання.

З-й абзац проекту змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж доповнити наступним „оплата замовником вартості підготовки переліку варіантів підключення електроустановок”.

Зазначені витрати мають бути враховані в структурі тарифу на передачу електричної енергії як операційні витрати.
Енергокомпанія, виходячи із схеми існуючих електричних мереж, перспективної схеми розвитку, мереж інших власників має запропонувати лише можливі варіанти приєднання. В подальшому замовник самостійно вирішує питання проведення розрахунків за кожним із запропонованих варіантів (необхідність їх виконання, спосіб виконання (самостійно, замовляє в енергокомпанії, замовляє в спеціалізованій організації).

1

2

3

4

5

6

151

ВАТ ЕК „Хмельницьк-
обленерго”

П. 7 Правил

4. Згідно п.7 проекту змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж документи, які необхідні для видачі ТУ надаються разом з заявою про приєднання електроустановки споживача до електромережі, а не з листом щодо наміру приєднати електроустановки певної потужності.

Змінити п. 7 змін до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.

НКРЕ не вбачає необхідності вносити запропоновані зміни. Оскільки після розгляду можливих запропонованих варіантів приєднання замовник може відмовитись від приєднання.
Крім того, реєстрація заяви про приєднання зобов’язує енергокомпанію підготувати та видати протягом 15 діб технічні умови та проект договору про приєднання до конкретної точки приєднання.

152

ВАТ ЕК „Хмельницьк-
обленерго”

Проект змін до Правил

5. На стадії підготовки технічних умов проектна організація не може достовірно визначити максимальне розрахункове навантаження об’єкту замовника, що впливає на обрахування вартості приєднання.

Оплату вартості приєднання проводити в два етапи: 1-й – вартість приєднання визначати по потужності, яка наведена в опитувальному листі; 2-й етап – остаточна вартість буде визначена після виготовлення проектної документації.

Прогнозована приєднана потужність зазначена в опитувальному листі, який замовник додає до заяви про видачу ТУ. Виходячи із величини цієї потужності власник мереж розраховує плату за приєднання до мереж.
Якщо відбувається зміна даних опитувального листа відбувається зміна технічних умов відбувається зміна вихідних даних для проектування та, таким чином, відбувається зміна результатів розрахунку.

153

ВАТ „Черкаси
-обленерго”

П.1.8, абзац 7 Правил

4. Викласти в редакції, яка виключає двозначне трактування.

У випадку надходження конкретних пропозицій, НКРЕ їх розгляне та за доцільності врахує.

154

ВАТ „Черкаси
-обленерго”

Правила

5. Чи є акт допуску підставою для укладання договору про постачання електричної енергії та подачі напруги?

Підставою для укладення договору про постачання електричної енергії є звернення споживача.
Перелік документів, які необхідно надати для укладення договору про постачання наведено в пункті 5.4 Правил користування електричною енергією (постанова НКРЕ від 31.07.96 № 28). У визначених випадках одним із документів, які необхідно надати для укладення такого договору, є акт допуску на підключення електроустановки.

155

ВАТ „Черкаси
-обленерго”

Правила

6. Якими регуляторними актами (Правилами) керуватись при зверненні замовника за технічними умовами про приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії (крім когенераційних)?

Станом на теперішній час за аналогією слід керуватись Правилами приєднання когенераційних установок до електричних мереж. 
« Використання Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії для залізниць   Договор подряда на оказание услуг »
электрические сети