Содержание материала

9. Покажчики напруги для фазування. Призначення та вимоги до конструкції

9.1. Призначення покажчиків напруги для фазування

9.1.1. Під час виконання робіт на повітряних та кабельних лініях електропередавання, трансформаторах та інших електроустановках напругою від 3 до 110 кВ для визначення збігу або зустрічного увімкнення фаз необхідно застосовувати покажчики напруги для фазування.

9.2. Конструкція покажчиків напруги для фазування та вимоги до них

9.2.1. Конструктивне виконання покажчиків напруги для фазування повинно задовольняти таким вимогам:
– покажчики повинні виготовлятись у вигляді двополюсних пристроїв, що працюють у безпосередньому контакті із струмовідними частинами електроустановок, що перебувають під напругою;
– покажчики повинні складатись з двох, виготовлених з електроізоляційних матеріалів, корпусів, які повинні мати робочі, ізолювальні частини та рукоятки;
– елементи електричної схеми покажчиків (контактні електроди і відповідні електронні елементи) повинні бути змонтовані в робочих частинах покажчика, з'єднаних між собою гнучким проводом завдовжки не менше 1 м, який не втрачає еластичності за мінусових температур;
– конструкція покажчиків повинна унеможливлювати перекривання за умови одночасного контакту із струмовідними і заземленими частинами електроустановок.
9.2.2. Допускається виготовлення робочих та ізолювальних частин покажчиків рознімними і з'єднання цих частин за допомогою нарізевих елементів.
9.2.3. Покажчики напруги для фазування повинні забезпечувати наведені в таблиці 9.1 напруги індикації та (або) сигналізації.
Таблиця 9.1.
Напруга індикації та (або) сигналізації покажчиків напруги для фазування


Номінальна напруга
електроустановки, кВ

Напруга індикації (сигналізації), кВ

за умови збігу фаз,
не нижче

за умови зустрічного ввімкнення фаз, не більше

3 – 6

7,6

1,5

10

12,7

2,5

15

20

3,5

20

28

4 – 6

35

40

20

110

100

50

9.2.4. Поздовжня ізоляція робочої частини покажчика напруги для фазування повинна витримувати протягом 60 с напругу, не нижчу за наведену в таблиці 9.2.
Таблиця 9.2.
Випробна напруга поздовжньої ізоляції робочої частини покажчиків напруги для фазування


Номінальна напруга електроустановки, кВ

Випробна напруга, кВ

До 10 включно

12

Більше 10 до 20 включно

24

35

42

110

140

9.2.5. Ізолювальна частина покажчика напруги для фазування протягом 300 с повинна витримувати напругу, не нижчу за наведену в таблиці 9.3.
Таблиця 9.3.
Випробна напруга поздовжньої ізоляції ізолювальної частини покажчиків напруги для фазування


Номінальна напруга електроустановки, кВ

Випробна напруга, кВ

До 10 включно

40

Більше 10 до 20 включно

60

Більше 20 до 35 включно

105

110

190

9.2.6. Ізоляція гнучкого з'єднання покажчиків напруги для фазування повинна витримувати протягом 60 с таку напругу:
– 20 кВ – для покажчиків напруги до 20 кВ включно;
– 50 кВ – для покажчиків напруги 35 – 110 кВ.