Содержание материала

6. Ізолювальні оперативні штанги та штанги переносних заземлень. Призначення та вимоги до конструкції

6.1. Призначення ізолювальних оперативних штанг та штанг переносних заземлень

6.1.1. В електроустановках для виконання оперативних вмикань (вимикань) роз'єднувачів, відокремлювачів, вимикачів напругою понад 1000 В з ручним приводом, установлення деталей розрядників тощо необхідно використовувати ізолювальні оперативні штанги.
6.1.2. В електроустановках для виконання різних операцій (наприклад, для замінювання запобіжників) слід застосовувати універсальні ізолювальні оперативні штанги зі знімними головками (робочими частинами).
6.1.3. В електроустановках у разі установлення на їхніх струмовідних частинах переносних заземлень слід застосовувати штанги переносних заземлень.
6.1.4. В електроустановках 110 кВ і більше для складених штанг переносних захисних заземлень допускається застосовувати металеві струмопровідні частини за наявності ізолювальної частини (з рукояткою).
6.1.5. Роботи із використанням ізолювальних оперативних штанг в середовищах, що містять струмопровідний пил і агресивні гази підвищеної концентрації, роботи під напругою, а також роботи під дощем повинні виконуватись за спеціальною технологією.

6.2. Конструкція ізолювальних оперативних штанг та штанг переносних заземлень та вимоги до них

6.2.1. Загальні технічні вимоги до ізолювальних оперативних штанг і штанг переносних захисних заземлень повинні відповідати ГОСТ 20494.
6.2.2. Для проміжних опор ПЛ напругою від 35 до 750 кВ конструкція заземлення може мати замість ізолювальної штанги гнучкий елемент.
6.2.3. Ізолювальні оперативні штанги повинні виготовлятись з дотриманням таких вимог:
– штанги повинні складатись з таких трьох основних частин: робочої, ізолювальної і рукоятки; вони можуть бути складеними з кількох частин з обов'язковим використанням для з'єднання окремих частин між собою деталей, виготовлених з ізоляційного матеріалу або металу. Дозволяється застосовувати штанги телескопічної конструкції;
– рукоятка штанги повинна виготовлятись з ізолювальною частиною як одне ціле або бути окремою частиною;
– конструкція робочої частини ізолювальної оперативної штанги повинна забезпечувати надійне кріплення змінних пристроїв;
– конструкція штанг переносних захисних заземлень повинна забезпечувати їхнє надійне рознімне або нерознімне з'єднання із затискачами переносного заземлення, можливість простого і легкого установлення цих затискачів на струмовідні частини електроустановок та зняття їх;
– конструкція затискачів повинна бути такою, щоб у разі проходження струму короткого замикання переносне захисне заземлення не могло бути зірване електродинамічними зусиллями з місця, де воно встановлене.
6.2.4. Конструкція і маса штанг повинні забезпечувати можливість працювати з ними одному працівнику. У цьому разі найбільше зусилля на одну руку, що підтримує штангу біля обмежувального кільця, не повинно перевищувати:
– 80 Н – для вимірювальних штанг;
– 160 Н – для інших штанг, у тому числі для штанг, призначених для накладання заземлення.
Конструкція штанг переносних заземлень в електроустановках 500 кВ і більше повинна бути такою, щоб два працівники могли, застосовуючи підтримувальний пристрій, встановити та зняти заземлення.
6.2.5. Основні розміри ізолювальних штанг повинні бути не менші, ніж наведені в таблицях 6.1 і 6.2.
Таблиця 6.1.
Мінімальні розміри ізолювальних штанг


Номінальна напруга
електроустановки, кВ

Довжина, мм

ізолювальної частини

рукоятки

До 1 включно

Не нормується, визначається
зручністю користування

Більше 1 до 15 включно

700

300

Більше 15 до 35 включно

1100

400

Більше 35 до 110 включно

1400

600

150

2000

800

220

2500

800

330

3000

800

Більше 300 до 750 включно

4000

1000

Примітка. Довжина ізолювального гнучкого елемента заземлення безштангової конструкції для ПЛ напругою 35 – 750 кВ повинна бути не менша за довжину заземлювального проводу.


Таблиця 6.2.
Мінімальні розміри штанг переносних заземлень і штанг для перенесення потенціалу


Призначення штанг

Довжина, мм

ізолювальної
частини

рукоятки

1

2

3

Для установлення заземлення в електроустановках напругою до 1000 В включно

Не нормується, визначається зручністю користування

Для установлення заземлення:
– в РУ понад 1 кВ (до 500 кВ включно);
– на проводи ПЛ напругою понад 1 кВ (до 220 кВ включно). Заземлення установлюється за допомогою штанг, виготовлених цілком з електроізоляційних матеріалів

За таблицею 6.1

За таблицею 6.1

Для установлення заземлення на проводи ПЛ напругою від 110 до 220 кВ включно. Заземлення установлюється за допомогою штанг, складених з металевих частин

500

За таблицею 6.1

Для установлення заземлення на проводи ПЛ напругою від 330 до 750 кВ включно. Заземлення установлюється за допомогою штанг, складених з металевих частин

1000

За таблицею 6.1

Для установлення заземлення на ізольовані від опор грозозахисні троси ПЛ напругою від 110 до 500 кВ включно

700

300

Для установлення заземлення на ізольовані від опор грозозахисні троси ПЛ напругою 750 кВ включно

1400

500

Для установлення заземлення в лабораторних і випробних установках

Не менше 700

300

Для перенесення потенціалу проводу

Не нормується, визначається зручністю користування

Примітка. Довжина ізолювального гнучкого елемента заземлення безштангової конструкції для проводів ПЛ напругою від 35 до 750 кВ повинна бути не менша за довжину заземлювального проводу.