Содержание материала

Додаток 12
до пункту 19.1.4 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Норми електричних приймально-здавальних випробувань засобів захисту


Найменування
засобів захисту

Напруга електроустановок, кВ

Випробна напруга, кВ

Тривалість випробування, с

Струм, що протікає через виріб, не більше, мА

Ізолювальні штанги
(крім вимірювальних)

До 1
До 35
включно
110 і більше

2
3-кратна лінійна, але не менше 40
3-кратна фазна

300

300
300


Ізолювальна частина штанг переносних заземлень з металевими елементами

110 – 220
330 – 500
750

50
100
150

300
300
300Ізолювальні гнучкі елементи заземлення безштангової конструкції

500
750

100
150

300
300


Вимірювальні штанги

До 35
включно
110 і більше

3-кратна лінійна, але не менше 40
3-кратна фазна

300
300Головки вимірювальних штанг

35 – 500

35

300

Поздовжні і поперечні планки повзункових головок та ізолювальний канатик вимірювальних штанг

220 – 500

2,5 на 1 см

300

Ізолювальні кліщі

До 1
6 – 10

35

3
3-кратна лінійна, але не менше 40
3-кратна лінійна

300

300
300

Покажчик напруги понад 1000 В з газорозрядною лампою:
– робоча частина (поздовжня і поперечна ізоляція)

До 10
10 < U < 20
20 < U < 35

12
24
42

60
60
60– ізолювальна частина

До 10
10 < U < 20
20 < U < 35 110
110 < U < 220

Не менше 40
Не менше 60
Не менше 105
Не менше 190
Не менше 380

60
60
60
60
60

– напруга індикації

2 – 10
6 – 10
10 < U < 20
20 < U < 35 35 < U < 220

Не більше 0,55
Не більше 1,5
Не більше 2,5
Не більше 5,0
Не більше 9,0

Покажчики напруги понад 1000 В безконтактного типу:
– ізолювальна частина

6 – 35

105

300

Покажчики напруги
до 1000 В:
– напруга індикації

До 1

Не більше 0,09

– ізоляція корпусів

До 0,05
0,5 < U < 1

1
2

60
60


– перевірка справності схеми:
а) однополюсні покажчики

До 1

Не менше 1,2 Uроб.макс

60

б) двополюсні покажчики

До 1

Не менше 1,2 Uроб.макс

60

10

Покажчики напруги для перевірки збігу фаз:
– ізолювальна частина

До 10
10 < U < 20 20 < U < 35
110

40
60
105
190

300
300
300
300
– робоча частина (поздовжня і поперечна ізоляція)

До 10
10 < U < 20
20 < U < 35 110

12
24
70
190

60
60
60
60
– напруга індикації:
– за схемою збігу фаз

3 – 6
10
20
35
110

Не менше 7,6
Не менше 12,7
Не менше 28
Не менше 40
Не менше 100

– за схемою зустрічного увімкнення фаз

3 – 6

Не більше 1,5

– з'єднувальний провід

10
20
35
110
До 20
35 – 110

Не більше 2,5
Не більше 10
Не більше 20
Не більше 50
20
50

60
60

Електровимірювальні кліщі:
– ізолювальна частина

До 1
1<U<10

3
3-кратна лінійна, але не менше 40

300

300


Рукавички гумові діелектричні

Всі напруги

За технічними
умовами

Боти діелектричні

Всі напруги

За ГОСТ 13385

Калоші діелектричні

До 1

За ГОСТ 13385

Килими гумові діелектричні

Всі напруги

За ГОСТ 4997

Ізолювальні підставки

До 10

36

60

Ізолювальні накладки:
– жорсткі

До 0,5

1

60

– гумові

0,5 < U < 1
1 < U < 10
15
20
До 0,5
0,5 < U < 1

2
20
30
40
1
2

60
300
300
300
60
60

6
6

Ізолювальні ковпаки:
– на жили відімкнених кабелів

До 10

20

120

– на відімкнені ножі роз'єднувачів

До 10

10

120

Ізолювальний інструмент:
– з одношаровою ізоляцією

До 1

6

60

1мА/
20 см

– з багатошаровою ізоляцією,

у тому числі головки торцевих ключів

До 1

До 1

10

6

180

180

1 мА/
20 см

Інші засоби захисту, ізолювальні пристрої для ВРПН в електроустановках 110 кВ і більше

110 – 750

2,5 на 1 см

60

0,5

Iнші засоби захисту для ВРПН в розподільних мережах:
– гнучкі ізолювальні покриття

До 1

6

60

1 мА/
1 дм2

– гнучкі ізолювальні
накладки

До 1

9

60

9

Примітка. Приймально-здавальні і періодичні випробування засобів захисту проводяться тими самими методами, що й експлуатаційні випробування.

до пункту 42.13.4 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Протокол
вимірювання напруженості електричного поля

(рекомендована форма)

Назва
електроустановки

Дата проведення вимірювань

Номер і дані
вимірювача

Місце проведення вимірювань

Робоча напруженість електроустановки, кВ

Температура і відносна вологість повітря

Результати
вимірювань

Висновок

Прізвище і посада працівника, який проводив вимірювання

Підпис працівника, який проводив
вимірювання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10