Содержание материала

14. Пристрої заземлення

14.1. Переносні заземлення

14.1.1. В електроустановках під час виконання робіт на вимкнених струмовідних частинах для захисту працівників від помилково поданої напруги необхідно застосовувати переносні заземлення, що складаються: із штанги; провідників – для заземлювання і закорочування між собою струмовідних частин усіх фаз електроустановки; затискачів – для закріплювання заземлювальних провідників на струмовідних частинах, а також наконечника або струбцини – для приєднання до заземлювальних провідників або до конструкцій.
Допускається використання переносного заземлення без штанги. У цьому разі ізолювальний гнучкий елемент заземлення безштангової конструкції повинен виготовлятись із синтетичних матеріалів (капрону тощо).
14.1.2. Проводи для заземлювання і закорочування повинні виготовлятись з голих гнучких мідних жил і мати поперечний переріз, що задовольняє вимогам термічної стійкості у разі трифазних коротких замикань, але не менше:
– 25 мм2 – в електроустановках напругою понад 1000 В;
– 16 мм2 – в електроустановках напругою до 1000 В.
В електричних мережах із заземленою нейтраллю поперечний переріз проводів повинен задовольняти вимогам щодо термічної стійкості у разі однофазного короткого замикання.
Визначати переріз мідних проводів переносних заземлень, виходячи з вимог термічної стійкості для електростанцій, підстанцій і ліній електропередавання, допускається за таких температур: початкова – плюс 30 °С, кінцева – плюс 850 °С.
Для розрахунків переносних заземлень на нагрівання струмами короткого замикання рекомендується користуватись такою формулою:
, (1)
де – мінімальний переріз проводу, мм;
– найбільше значення усталеного струму короткого замикання, А;
– тривалість найбільшої витримки основного релейного захисту, с.
Поперечний переріз заземлювальних провідників для електроустановок напругою понад 1000 В можна визначати також за таблицею 14.1.
Таблиця 14.1.
Вибір перерізу заземлювальних провідників в електроустановках напругою понад 1000 В


Переріз
заземлювального
провідника, мм2

Максимально допустимий струм короткого
замикання, кА, у разі тривалості витримки часу
основного релейного захисту, с

0,5

1,0

3,0

25

10

7

4

50

20

14

8

70

25

18

10

90

35

25

15

2×50

40

28

16

2×95

70

50

30

Примітка. У разі великих струмів короткого замикання дозволяється встановлювати кілька заземлень паралельно.

14.1.3. Затискачі для приєднання закорочувальних проводів до шин повинні мати таку конструкцію, щоб, у разі протікання струму короткого замикання, динамічні сили не могли зірвати переносне заземлення з місця приєднання. Затискачі повинні мати пристрій, що забезпечує їхнє накладання, надійне закріплення, а також зручне знімання з шин за допомогою штанги для накладання заземлення.
Гнучкий мідний провід необхідно приєднувати до затискача безпосередньо або за допомогою надійно обпресованого мідного наконечника.
Для захисту проводу від переламування в місцях приєднання рекомендується вміщувати його в оболонки у вигляді пружин з гнучкого сталевого дроту. Для захисту жил проводу від механічних пошкоджень його дозволяється вміщувати в прозору гнучку оболонку.
14.1.4. Наконечник на проводі для заземлення повинен виготовлятись у вигляді струбцини або спеціального затискача для приєднання до заземлювального проводу або конструкції.
14.1.5. Елементи переносного заземлення повинні бути міцно і надійно з'єднані способом обпресування, зварювання або болтами з попереднім лудінням контактних поверхонь.
Забороняється застосовувати паяння для з'єднання елементів переносного заземлення.
14.1.6. Переріз проводу переносного заземлення повинен бути не менше 4 мм2, якщо це заземлення застосовують для:
– знімання заряду з проводу під час проведення випробувань;
– випробної апаратури;
– обладнання, що випробовують.
14.1.7. Переріз проводу переносного заземлення, за умов механічної міцності, повинен бути не менше 10 мм2, якщо це заземлення застосовують для:
– заземлення ізольованого від опор грозозахисного троса ПЛ;
– заземлення пересувних установок (лабораторій, майстерень тощо).
14.1.8. На кожному переносному заземленні необхідно позначити його номер і переріз заземлювальних проводів. Ці дані необхідно вибивати на бирці, закріпленій на заземленні, або на струбцині (наконечнику).