Содержание материала

Додаток 10
до пункту 19.1.3 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Норми і терміни електричних експлуатаційних випробувань засобів захисту


Найменування
засобів захисту

Номінальна напруга, для якої використовується електрозахисний засіб, кВ

Випробна
напруга, кВ

Тривалість випробування, с

Струм, що протікає через виріб, мА, не більше

Періодичність випробувань

Штанги ізолювальні (крім вимірювальних)

До 1
До 35 включно

110 і більше

2
3-кратна лінійна, але не менше 40
3-кратна фазна

300

300
300


1 раз на
24 міс.

Ізолювальна частина штанг переносних заземлень з металевими ланками

110 – 220
330 – 500
750

50
100
150

300
300
300Ізолювальні гнучкі елементи заземлення безштангової конструкції

500
750

100
150

300
300


Вимірювальні штанги

До 35 включно

110 і більше

3-кратна лінійна, але не менше 40
3-кратна фазна

300
300


1 раз на
12 міс.

Головки вимірювальних штанг

35 – 500

30

300

Поздовжні і поперечні планки повзункових головок та ізолювальний капроновий канатик вимірювальних штанг

220 – 500

2,5 на 1 см

300

1 раз на
24 міс.

Ізолювальні
кліщі

До 1
6 – 10

35

2
3-кратна лінійна, але не менше 40
3-кратна лінійна

300

300
300


1 раз на
24 міс.

Покажчики напруги понад 1000 В з газорозрядною лампою:
– робоча частина (поздовжня ізоляція)

– ізолювальна частина

– напруга індикації

До 10
10 < U < 20
20 < U < 35
До 10
10 < U < 20
20 < U < 35
110
110 < U < 220
2 – 10
6 – 10
10 < U < 20
20 < U < 35
35 < U < 220

12
24
42
Не менше 40
Не менше 60
Не менше 105
Не менше 190
Не менше 380
Не більше 0,55
Не більше 1,5
Не більше 2,5
Не більше 5,0
Не більше 9,0

60
60
60
60
60
60
60
60
1 раз на
12 міс.

Покажчики напруги понад 1000 В безконтактного типу:
– ізолювальна частина

6 – 35

105

300

1 раз на
12 міс.

Покажчики напруги до 1000 В:
– напруга індикації
– перевірка справності схеми:
а) однополюсні
покажчики
б) двополюсні
покажчики
– ізолювальна частина

До 1

До 1

До 1

До 0,5
0,5 < U < 1

Не більше 0,09

Не менше
1,2 Uроб.макс

Не менше
1,2 Uроб.макс
1
2

60

60

60
60

0,6

10


1 раз на
12 міс.

Покажчики напруги для перевірки збігу фаз:
– ізолювальна частина

До 10
10 < U < 20
20 < U < 35
110

40
60
105
190

300
300
300
300
1 раз на
12 міс.

– робоча частина (поздовжня ізоляція)

До 10
10 < U < 20
20 < U < 35
110

Не менше 12
Не менше 24
Не менше 70
Не менше 140

60
60
60
60
Напруга індикації:
– за схемою збігу фаз

3 – 6
10
15
20
35
110

Не менше 7,6
Не менше 12,7
Не менше 20
Не менше 28
Не менше 40
Не менше 100– за схемою зустрічного увімкнення

3 – 6
10
15
20
35
110

Не більше 1,5
Не більше 2,5
Не більше 3,5
Не більше 10
Не більше 20
Не більше 50– з'єднувальний провід

До 20
35 – 110

20
50

60
60

Електровимірювальні кліщі

До 1
0 < U < 10

2
40

300
300

1 раз на
24 міс.

Світлосигнальний покажчик пошкодження кабелів:
– робоча частина

6 і 10

10

60

1 раз на
12 міс.

– ізолювальна частина

6 і 10

40

300

– з'єднувальний провід

6 і 10

20

60

– струм індикації

6 і 10

6 і 10

10

Гумові діелектричні рукавички

Всі класи
напруг

6

60

6

1 раз на
6 міс.

Діелектричні боти та діелектричні калоші

Всі класи
напруг

15

60

7,5

1 раз на
36 міс.

Діелектричні калоші

До 1

3,5

60

2

1 раз на
12 міс.

Ізолювальні накладки:
– жорсткі

До 0,5
0,5 < U < 1
1< U < 10
15
20

1
2
20
30
40

60
60
300
300
300

1 раз на
24 міс.

– гумові

До 0,5
0,5 < U < 1

1
2

60
60

6
6

Ізолювальні ковпаки на жили відімкнених кабелів

До 10

20

60

1 раз на
12 міс.

Ізолювальний інструмент з одношаровою ізоляцією

До 1

2

60

1 раз на
12 міс.

Інші засоби захисту для ВРПН в електроустановках 110 кВ і більше:
– ізолювальні пристрої

110 – 750

2,5 на 1 см

60

0,5

1 раз на
12 міс.

Інші засоби захисту для ВРПН в розподільних мережах:
– гнучкі ізолювальні покриття

До 1

6

60

1мА/
1 дм2

1 раз на
12 міс.

– гнучкі ізолювальні накладки

До 1

6

60

Примітка 1. Усі засоби захисту необхідно оглядати перед застосуванням незалежно від термінів періодичних оглядів.
Примітка 2. Діелектричні килими в процесі експлуатації підлягають огляду 1 раз на 6 міс., ізолювальні підставки – 1 раз на 36 міс., ізолювальні ковпаки на відімкнені ножі роз'єднувачів – 1 раз на 12 міс.