Содержание материала

Додаток 11
до пункту 19.1.4 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Норми механічних періодичних і приймально-здавальних випробувань засобів захисту
(для виробників)


Найменування
засобів захисту

Вид механічних випробувань

Тривалість випробування, с

Навантаження, Н (кгс),
під час випробувань

періодичних

приймально-здавальних

1

2

3

4

5

Ізолювальні штанги:
– оперативні на напругу понад 1000 В

На розривання
На згинання

60
60

1000 (100)
Власна маса* або маса робочої частини разом із запобіжником**

– для накладання заземлення на проводи ПЛ понад 1000 В

На розривання

60

1000 (100)
Власна маса і маса заземлювального проводу

На згинання

60

– вимірювальні

На згинання

60

Подвійна маса робочої частини

Ізолювальні кліщі напругою понад 1000 В

На розривання

60

1000 (100)

Покажчики напруги понад 35 кВ***

На згинання

60

Подвійна маса робочої частини

Ізолювальні підставки

На стискання

60

3500 Н/м (350 кгс/м)
рівномірно розподілена

На стійкість до перекидання

60

800 (80) на краю

Ізолювальний інструмент з одношаровою ізоляцією

На удар у відповідності з ДСТУ 3646

Інші засоби захисту, ізолювальні пристрої для ремонтних робіт під напругою в електроустановках напругою 110 кВ і більше:
– спеціальні полімерні ізолятори

На розривання

60

1,25 Рн

– ізолювальні канати

На розривання

60

0,25 Рр

– гнучкі ізолятори

На розривання

60

1,25 Рн

– гнучка ізольована драбина:
– тятива

На розтягування

60

2000 (200)

– щабель

На розтягування

60

1250 (125)

– жорстка ізолювальна драбина:
– тятива

На розтягування

60

2000 (200)

– щабель

На розтягування

60

1250 (125)

На згинання

60

1250 (125)

Інші засоби захисту для ВРПН в розподільних мережах:
– ізолювальні покриття

На проколювання

60

10 Н/мм

– гнучкі ізолювальні
накладки

На розтягування

60

45 кгс/см2

Запобіжні монтерські пояси і страхувальні канати****

На розривання

300

4000 (400)

4000 (400)

* Прогин ізолювальної частини не більше 10 % – для штанг до 220 кВ і до 20 % – для штанг понад 220 кВ. Методика проведення періодичних випробувань – згідно з ГОСТ 20494.
** Для штанг універсальних до 35 кВ для замінювання запобіжників.
*** Покажчики напруги всіх типів, у тому числі для перевірки збігу фаз, а також електровимірювальні, ізолювальні кліщі, під час періодичних випробувань перевіряються на механічну міцність перевезенням партії автомашиною на відстані: по грунтових дорогах – 50 км із середньою швидкістю 20 км/год або по дорогах з асфальтовим покриттям – 200 км із швидкістю 50 км/год (або на вібростенді з амплітудою не менше 5 мм).
**** Запобіжні монтерські пояси під час періодичних випробувань підлягають динамічним випробуванням згідно з ГОСТ 12.4.089.