Содержание материала

Додаток 2
до пункту 4.2.9 Правил експлуатації електрозахисних засобів
Норми комплектування засобами захисту

Найменування засобів захисту

Кількість

Розподільні пристрої напругою понад 1000 В

Ізолювальна штанга (оперативна або універсальна)

2 шт. на кожний клас напруг

Покажчик напруги

2 шт. на кожний клас напруг

Ізолювальні кліщі (за відсутності універсальної штанги)

1 шт. на кожний клас напруг (за наявності запобіжників на ці напруги)

Діелектричні рукавички

Не менше 2 пар

Діелектричне взуття (для ВРУ)

1 пара

Переносні заземлення

Не менше 2 шт. на кожний клас напруг

Захисні огородження (щити)

Не менше 2 шт.

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами експлуатації обладнання (далі – за місцевими умовами)

Захисні окуляри

2 пари

Електроустановки напругою 330 кВ і більше

Індивідуальні екранувальні комплекти одягу

За місцевими умовами

Екранувальні пристрої

За місцевими умовами

Розподільні пристрої напругою до 1000 В

Ізолювальна штанга (оперативна
або універсальна)

За місцевими умовами

Покажчик напруги

2 шт.

Ізолювальні кліщі

1 шт.

Діелектричні рукавички

2 пари

Діелектричні калоші

2 пари

Діелектричний килим або ізолювальна підставка

За місцевими умовами

Захисні огородження, ізолювальні накладки, переносні плакати і знаки безпеки

За місцевими умовами

Захисні окуляри

1 пара

Переносні заземлення

За місцевими умовами

Трансформаторні підстанції і розподільні пункти розподільних електромереж
напругою від 6 до 20 кВ (крім комплектних трансформаторних підстанцій (КТП),
комплектного розподільного устаткування для експлуатації просто неба і щоглових підстанцій)

Ізолювальна штанга (оперативна
або універсальна)

1 шт.

Діелектричний килим
або ізолювальна підставка

За місцевими умовами

Щити і пульти керування електростанцій і підстанцій,
приміщення чергових електромонтерів

Покажчики напруги

1 шт. на кожний клас напруг понад 1000 В і 2 шт. на напругу до 1000 В

Ізолювальні кліщі на напругу понад 1000 В (за відсутності універсальної штанги)

1 шт. на кожний клас напруг (за наявності запобіжників на ці напруги)

Ізолювальні кліщі на напругу до 1000 В

1 шт.

Електровимірювальні кліщі

За місцевими умовами

Діелектричні рукавички

2 пари

Діелектричне взуття

2 пари

Інструмент з ізолювальними рукоятками

1 комплект

Переносні заземлення

За місцевими умовами

Діелектричні килими
та ізолювальні накладки

За місцевими умовами

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами

Захисні каски

1 шт. на кожного працівника

Респіратори

2 шт.

Захисні окуляри

2 пари

Оперативно-виїзні бригади, які обслуговують підстанції і розподільні мережі

Ізолювальні штанги (оперативні
або універсальні)

1 шт. на кожний клас напруг

Покажчики напруги до 1000 В і більше

2 шт. на кожний клас напруг

Ізолювальні кліщі на напругу понад 1000 В (за відсутності універсальної штанги)

1 шт. на кожний клас напруг (за наявності запобіжників на ці напруги)

Ізолювальні кліщі на напругу до 1000 В

За місцевими умовами

Діелектричні рукавички

Не менше 3 пар

Діелектричне взуття (для ВРУ)

2 пари

Інструмент з ізолювальними рукоятками

1 комплект

Електровимірювальні кліщі на напругу до 1000 В і більше

За місцевими умовами

Переносні заземлення

За місцевими умовами, але не менше 2 шт.

Діелектричні килими та ізолювальні накладки

За місцевими умовами

Захисні окуляри

2 пари

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами

Покажчики напруги для фазування

За місцевими умовами

Респіратори

За місцевими умовами

Захисні каски

По 1 шт. на кожного працівника

Запобіжний монтерський пояс

За місцевими умовами

Бригада експлуатаційного обслуговування підстанцій,
повітряних і кабельних ліній електропередавання

Ізолювальні штанги (оперативні
або універсальні, вимірювальні)

По 1 шт. на кожний клас напруг

Покажчик напруги понад 1000 В

1 шт.

Покажчик напруги до 1000 В

2 шт.

Переносні заземлення

За місцевими умовами

Покажчик напруги для фазування

За місцевими умовами

Діелектричні рукавички

4 пари

Діелектричне взуття

1 пара

Запобіжні монтерські пояси
і страхувальні канати

За місцевими умовами

Захисні окуляри

2 пари

Захисний щиток електрозварника

За місцевими умовами

Інструмент з ізолювальними рукоятками

2 комплекти

Діелектричні килими
та ізолювальні накладки

За місцевими умовами

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами

Респіратори

За місцевими умовами

Захисні каски

1 шт. на кожного працівника

Пересувні високовольтні лабораторії

Покажчик напруги понад 1000 В

По 1 шт. на кожний клас напруг

Ізолювальна штанга (оперативна)

По 1 шт. на кожний клас напруг

Діелектричні рукавички

2 пари

Діелектричне взуття

1 пара

Комплект плакатів безпеки

1 комплект

Комплект універсальних пристроїв для кабельних мереж

1 комплект

Захисні каски

По 1 шт. на кожного члена бригади

Примітка 1. Норми комплектування є мінімальними і обов'язковими. Головним інженерам надається право залежно від місцевих умов (компоновки і напруги електроустановок, сфери обслуговування оперативних і ремонтних працівників і їхньої кількості в зміні або бригаді та ін.) збільшувати їхню кількість і доповнювати номенклатуру.
Примітка 2. У разі розміщення обладнання РУ однієї напруги (до 1000 В і більше) на різних поверхах або в кількох приміщеннях, що відокремлені між собою дверима або іншими приміщеннями, зазначена кількість засобів захисту належить до всього РУ в цілому.
Примітка 3. Якщо кількість РУ однієї напруги не більше чотирьох і ці РУ розміщені в межах однієї будівлі (електростанції, цеху підприємства) і обслуговуються тими самими працівниками, то вони можуть забезпечуватись одним комплектом захисних засобів (за винятком захисних огороджень та переносних заземлень).
Примітка 4. Щоглові підстанції, КТП і комплектне розподільне устаткування для експлуатації просто неба комплектують засобами захисту згідно з місцевими умовами.