Содержание материала

19. Загальні вимоги до випробувань засобів захисту

19.1. Загальні положення

19.1.1. Під час експлуатації засоби захисту повинні проходити такі випробування:
– експлуатаційні;
– періодичні;
– позачергові – після ремонту, замінювання будь-яких деталей, за наявності ознак несправності.
19.1.2. Позачергові випробування засобів захисту повинні проводитись за нормами експлуатаційних випробувань.
19.1.3. На підприємствах-виробниках засобів захисту повинні проводитись приймально-здавальні, періодичні та типові механічні та електричні випробування засобів захисту, результати яких повинні оформлятись згідно з додатками 3 – 6 до цих Правил.
19.1.4. Механічні та електричні експлуатаційні випробування засобів захисту повинні проводитись за нормами, наведеними в додатках 9 та 10 до цих Правил, механічні періодичні і приймально-здавальні, а також електричні приймально-здавальні випробування засобів захисту повинні проводитись за нормами, наведеними в додатках 11 та 12 до цих Правил.
19.1.5. Під час проведення випробувань засобів захисту повинні перевірятись їхні механічні та електричні характеристики.
19.1.6. Механічні випробування засобів захисту повинні проводитись перед електричними.