Содержание материала

15. Засоби захисту для ВРПН. Призначення та вимоги до конструкції

15.1. Загальні положення

15.1.1. В електроустановках для виконання робіт під напругою (далі – ВРПН) необхідно застосовувати засоби захисту для ВРПН, до яких належать всі засоби захисту, що застосовуються за звичайних умов, а також ті, застосування яких потребує технологія ВРПН.
15.1.2. У цьому розділі розглядаються засоби захисту для ВРПН, що визначаються технологією ВРПН.
Засоби захисту для ВРПН повинні виготовлятись і експлуатуватись з дотриманням таких вимог:
– пристрої для ВРПН повинні виготовлятись з твердих ізоляційних матеріалів і металу і повинні мати запас механічної міцності (відношення нормованої механічної руйнівної сили до максимально можливої сили під час ВРПН) не менше 3; канати, призначені для піднімання і переміщування таких пристроїв з працівником, – не менше 12; інші канати – не менше 6;
– порожнисті вироби для ВРПН повинні виготовлятись з ізоляційного матеріалу і бути захищеними від проникнення в їхні порожнини вологи, що може досягатись за допомогою пінних заповнювачів, а у разі неможливості їхнього застосування необхідно передбачити можливість періодичного огляду і очищення внутрішніх порожнин цих виробів;
– маркування в зоні ізолювальної ділянки не повинно бути струмопровідним і не повинно порушувати електричні характеристики засобу захисту для ВРПН;
– на всі засоби захисту та ізолювальні пристрої для ВРПН, крім ізолювальних канатів, необхідно наносити таке саме маркування, як і на засоби захисту загального призначення;
– на ізолювальних канатах або на табличці, прикріпленій до канатів, повинно бути видно напис "Для робіт під напругою";
– повинні бути витримані мінімально допустимі розміри ізоляційних проміжків для обладнання, що наведені в таблиці 15.1. У цьому разі елементи конструкцій, виготовлені з неізоляційного матеріалу, не повинні скорочувати ізоляційні відстані до рівнів, менших за допустимі, що наведені в таблиці 15.1.
Таблиця 15.1.
Мінімально допустимі розміри ізоляційних проміжків для обладнання


Номінальна напруга
електроустановок, кВ

Мінімальний ізоляційний
проміжок, мм

до 10

150

20

250

35

350

110

900

150

1300

220

1800

330

2500

400 – 500

3200

750

4600

15.1.3. Засоби захисту, ізолювальні пристрої для ВРПН підлягають механічним і електричним випробуванням після виготовлення їх та в процесі експлуатації; електричні випробування цих виробів необхідно проводити після механічних.
15.1.4. Засоби захисту, ізолювальні пристрої для ВРПН підлягають механічним приймально-здавальним випробуванням, результати яких необхідно записувати в "Протокол механічних приймально-здавальних випробувань засобів захисту, ізолювальних пристроїв для ВРПН" згідно з додатком 5 до цих Правил. У разі позитивних результатів випробувань на виріб наносять маркування згідно з цими Правилами.
15.1.5. В процесі експлуатації механічні випробування засобів захисту повинні проводитись 1 раз на 12 міс. Результати випробувань необхідно записувати в "Журнал реєстрації механічних експлуатаційних випробувань засобів захисту та ізолювальних пристроїв для ВРПН" згідно з додатком 6 до цих Правил.
15.1.6. Після ремонту засобів захисту та ізолювальних пристроїв необхідно проводити позачергові механічні випробування їх в обсязі експлуатаційних випробувань.

15.2. Діелектричні ковпаки для ВРПН

15.2.1. В електроустановках для ізоляції струмовідних частин ПЛ 0,38 кВ як основний засіб захисту необхідно застосовувати діелектричні ковпаки для ВРПН, які повинні накладатись на ізолятори.
15.2.2. Діелектричні ковпаки для ВРПН повинні виготовлятись з дотриманням таких вимог:
– матеріал ковпаків повинен бути полімерний або інший з аналогічними діелектричними та механічними властивостями;
– ковпаки повинні мати яскравий колір (червоний, оранжевий, зелений);
– ковпаки не повинні мати з'єднувальних швів;
– ковпаки повинні мати розрізи для зручності накладання їх на ізолятори ПЛ 0,38 кВ;
– ковпаки повинні мати однорідну гладку зовнішню поверхню без тріщин, проколів;
– конструкція ковпаків повинна забезпечувати можливість надійного кріплення їх на ізоляторах.
Допускаються напливи на поверхні ковпаків для ВРПН, що не погіршують їхні експлуатаційні характеристики.
15.2.3. Струм витоку під час випробувань діелектричних ковпаків для ВРПН напругою 6 кВ частотою 50 Гц протягом 60 с не повинен перевищувати 1 мА на 1 дм2 площі поверхні ковпака.

15.3. Діелектричні накладки для ВРПН

15.3.1. В електроустановках для ізоляції струмовідних частин ПЛ 0,38 кВ необхідно застосовувати як основний засіб захисту діелектричні накладки для ВРПН, які повинні накладатись на проводи ПЛ.
15.3.2. Діелектричні накладки для ВРПН повинні виготовлятись з дотриманням таких вимог:
– матеріалом накладок повинен слугувати латекс, еластомірні з'єднання або неформова діелектрична гума, яка має аналогічні фізико-механічні властивості (група гуми: В – вологостійка; ступінь твердості: С – середня; П – підвищена);
– накладки повинні мати однорідну гладку зовнішню поверхню без тріщин, проколів;
– форма і лінійні розміри накладок повинні забезпечувати можливість надійного кріплення їх на проводи ПЛ;
– мінімальна товщина накладки для ВРПН повинна визначатись здатністю витримувати випробні навантаження і напруги, а максимальна її товщина – необхідною гнучкістю, яка повинна забезпечувати зручність у роботі;
– маса накладки завдовжки 1,5 м не повинна перевищувати 1,0 кг, а її умовна міцність у разі розтягування повинна бути не менше 4,5 Н/мм (45 кгс/см).
Допускаються напливи на поверхні накладок, що не погіршують їхні експлуатаційні характеристики.
15.3.3. Струм витоку під час випробувань діелектричних накладок для ВРПН напругою 6 кВ частотою 50 Гц протягом 60 с не повинен перевищувати 1 мА на 1 дм2 площі поверхні накладки.

15.4. Діелектричні лист-пластини для ВРПН

15.4.1. В електроустановках для ізоляції струмовідних частин електроустановок згідно з технологією ВРПН необхідно застосовувати як основний засіб захисту для напруги до 1000 В діелектричні лист-пластини для ВРПН, які повинні кріпитись на струмовідних частинах спеціальними неструмопровідними прищіпками.
15.4.2. Діелектричні лист-пластини для ВРПН повинні виготовлятись з дотриманням таких вимог:
– матеріал лист-пластини повинен бути полімерним або іншим, що має аналогічні діелектричні властивості;
– поверхня лист-пластини повинна бути однорідною і не мати механічних пошкоджень;
– лист-пластина повинна мати яскравий колір (червоний, оранжевий та ін.);
– лист-пластина повинна мати такі розміри, мм: 300×200; 500×300; 600×400;
– мінімальна товщина лист-пластини повинна визначатись здатністю витримувати випробні навантаження і напруги, а максимальна – необхідною гнучкістю лист-пластини, яка повинна забезпечувати зручність у роботі;
– механічна міцність лист-пластини у разі проколювання (відношення пробивної сили до товщини зразка) повинна бути не менше 10 Н/мм.
Допускаються напливи на поверхні лист-пластин, що не погіршують їхні експлуатаційні властивості.
15.4.3. Струм витоку під час випробувань лист-пластин для ВРПН напругою 6 кВ частотою 50 Гц протягом 60 с не повинен перевищувати 1 мА на 1 дм2 площі поверхні лист-пластини.

15.5. Діелектричні наконечники для ВРПН

15.5.1. В електроустановках для надягання на від'єднані кінці проводів, що перебувають під напругою, згідно з технологією ВРПН необхідно застосовувати як основний засіб захисту для напруги до 1000 В діелектричні наконечники для ВРПН.
15.5.2. Діелектричні наконечники для ВРПН повинні виготовлятись з дотриманням таких вимог:
– матеріал наконечників повинен бути полімерним або іншим, що має аналогічні діелектричні і механічні властивості;
– наконечники повинні мати яскравий колір (червоний, оранжевий, зелений);
– наконечники не повинні мати з'єднувальних швів;
– поверхня наконечників повинна бути однорідною і не мати тріщин, проколів.
Допускаються напливи на поверхні наконечників, що не погіршують їхні експлуатаційні властивості.
15.5.3. Струм витоку під час випробувань наконечників для ВРПН напругою 2,5 кВ частотою 50 Гц протягом 60 с не повинен перевищувати 1 мА на 0,2 м довжини наконечника.
15.6. Комплект ізолювального слюсарно-монтажного інструменту (СМІ) для ВРПН
15.6.1. Комплект ізолювального СМІ для ВРПН за своїм набором повинен відповідати вимогам технологічних інструкцій і карт для ВРПН.
15.7. Штанги-маніпулятори для ВРПН
15.7.1. В електроустановках напругою 6, 10, 20, 35 кВ для виконання різних операцій згідно з технологією ВРПН необхідно застосовувати як основний засіб захисту штанги-маніпулятори для ВРПН таких типів:
– оперативні – для від'єднання і приєднання проводів ПЛ до ізоляторів;
– універсальні – для виконання різних операцій із знімними інструментами;
– штанги з гаком – для виконання різних операцій із знімними інструментами і діелектричними коробами;
– штанги-ключі – для установлювання та знімання гайок і болтів, якими кріпляться конструктивні елементи ПЛ;
– штанги для відведення проводу від опори – для кріплення проводу до опори ПЛ і для його віддаляння від опори ПЛ.
15.7.2. Штанги-маніпулятори для ВРПН повинні виготовлятись з дотриманням таких вимог:
– усі ізолювальні частини штанг-маніпуляторів необхідно виготовляти із склопластикових трубок з пінополіуретановим наповнювачем, що захищає внутрішню поверхню штанги від попадання вологи;
– робочі частини штанг-маніпуляторів необхідно виготовляти з некорозійного металу, що має високі механічні властивості, і ці частини повинні бути жорстко з'єднані з ізолювальною частиною;
– конструкція і розміри робочої частини штанг-маніпуляторів повинні унеможливлювати виникнення міжфазного замикання і замикання на заземлені частини електроустановки;
– зовнішні поверхні склопластикових трубок повинні бути покриті діелектричною емаллю, бути однорідними і не мати слідів від ударів, подряпин, розшарувань, сколів тощо.
15.7.3. Зазначені в пункті 15.7.1 цих Правил типи штанг-маніпуляторів повинні мати таке конструктивне виконання:
– оперативні штанги повинні складатись з ізолювальної частини і двох робочих частин; штанга повинна мати два гаки для підвішування;
– універсальні штанги повинні складатись з рукоятки, ізолювальної частини, а також універсальної робочої частини, яка повинна легко припасовуватись до різних знімних інструментів і мати гак для підвішування. На кінці рукоятки штанги повинен бути закріплений захисний ковпачок;
– штанги з гаком повинні складатись з ізолювальної частини, рукоятки, тяги, робочої головки та гака;
– штанги-ключі повинні складатись з ізолювальної частини, рукоятки, робочої частини та тяги, яка виготовляється із склопластикового стрижня. Робоча частина такої штанги повинна бути карданного типу і забезпечувати жорстку фіксацію головок торцевих ключів розміром від 8 до 32 мм. Рукоятку необхідно виготовляти з легкого корозійностійкого металу і з'єднувати з робочою частиною через тягу;
– штанги для відведення проводу від опори повинні складатися з рукоятки, ізолювальної і робочої частин. На торці рукоятки повинно бути закріплено металеве кільце. Кільце, робоча і ізолювальна частини штанги повинні бути жорстко з'єднані між собою. Маніпулятор штанги повинен забезпечувати надійне захвачування трубок або стрижнів діаметром від 4 до 50 мм.
15.7.4. Механічні параметри штанг-маніпуляторів для ВРПН повинні відповідати наведеним в таблиці 15.2.
Таблиця 15.2.
Механічні параметри штанг для відведення проводу від опори


Найменування параметра

Діаметр штанги

39 мм

64 мм

Стійкість до згинання, Н

1000

4900

Стійкість на розривання, Н

10500

9500

15.7.5. Експлуатаційні випробування ізоляції штанг-маніпуляторів для ВРПН необхідно проводити аналогічно випробуванням оперативних штанг на відповідні напруги.
15.7.6. Приймально-здавальні випробування штанг-маніпуляторів для ВРПН необхідно проводити за методиками, що наведені в ТУ на виготовлення цих виробів.

15.8. Діелектричні короби для ВРПН

15.8.1. В електроустановках під час виконання робіт за технологією ВРПН для захисту працівників від ураження електричним струмом необхідно застосовувати діелектричні короби для ВРПН, які необхідно установлювати на окремі ізолятори, проводи, підтримувальні та натяжні гірлянди ізоляторів, на натяжні затискачі та елементи опор ПЛ.
15.8.2. Діелектричні короби для ВРПН повинні виготовлятись з дотриманням таких вимог:
– короби повинні виготовлятись з листового діелектричного матеріалу зварюванням;
– конструкція коробів повинна унеможливлювати спадання їх з елементів, які підлягають ізолюванню, за будь-яких умов;
– короби повинні надійно входити в зачеплення один з одним і забезпечуватись кронштейнами для захвачування їх штангами-маніпуляторами;
– короби повинні мати червоний або оранжевий колір;
– короби повинні мати однорідну поверхню без механічних пошкоджень.

15.9. Складені ізолювальні драбини для ВРПН

15.9.1. В електроустановках для піднімання працівників на опори ПЛ напругою від 0,38 до 35 кВ і безпечного виконання ремонтних робіт за технологією ВРПН необхідно застосовувати складені ізолювальні драбини для ВРПН.
15.9.2. Складені ізолювальні драбини для ВРПН та їх окремі елементи повинні виготовлятись з дотриманням таких вимог:
– тятиви і щаблі верхніх модулів драбини необхідно виготовляти з склопластикових профілів з пінополіуретановим наповнювачем;
– склопластикові профілі тятив необхідно покривати лаком, емаллю червоного або оранжевого кольору;
– зовнішня поверхня щаблів драбини повинна бути шершавою;
– модулі драбин повинні мати з'єднувальні шипи і стакани – для складання їх в єдину конструкцію;
– шипи і стакани необхідно надійно кріпити до торців тятив для забезпечення стійкості;
– для кріплення модулів до опори необхідно передбачати підпори з ізоляційного матеріалу;
– для кріплення до опори модулі повинні мати стяжні паси та фіксувальні пряжки.
– за фізико-механічними показниками кожний модуль драбини, з яких вона повинна складатись в єдину конструкцію з рекомендованою довжиною 1,2 або 2,1 м, повинен відповідати вимогам, наведеним в таблиці 15.3.
Таблиця 15.3.
Фізико-механічні показники модулів драбин


Показник

Значення величини

Стріла прогину щабля під статичним навантаженням 2600 Н, мм, не більше

7,5

Випробна напруга модуля драбини завдовжки 300 мм, кВ, не менше

100

15.10. Полімерні ізолятори для ВРПН

15.10.1. В електроустановках під час виконання робіт за технологією ВРПН для створення механічного навантаження та ізоляції струмовідних частин електрообладнання від заземлених, а також для ізоляції від землі пристроїв для ВРПН, що мають потенціал струмовідних частин напругою 110 кВ і більше, необхідно застосовувати полімерні ізолятори для ВРПН.
15.10.2. Полімерні ізолятори для ВРПН повинні складатись із склопластикового стрижня, вологотрекінгостійкої оболонки та металевих наконечників.
15.10.3. В електроустановках 500 кВ і більше повинні застосовуватись екранні кільця (диски), і ізолятори доцільно комплектувати в гірлянди, що складаються з двох або більше послідовно з'єднаних ізоляторів. У цьому разі довжина окремого елемента не повинна перевищувати 4 м.
15.10.4. Для ВРПН допускається застосовувати як лінійні підвісні ізолятори серії ЛК, так і спеціальні серії СК, що призначені для ВРПН.

15.11. Ізолювальні штанги та тяги для ВРПН

15.11.1. Вимоги до ізолювальних штанг для ВРПН, що застосовуються в електроустановках для виконання робіт за технологією ВРПН, наведено в підрозділі 5.2 цих Правил.
15.11.2. В електроустановках для приймання механічного навантаження між струмовідними і заземленими частинами електропристроїв, а також для ізоляції від землі пристроїв для ВРПН замість полімерних ізоляторів можна застосовувати ізолювальні тяги для ВРПН, які розраховані на прикладання розтягувального навантаження і повинні виготовлятись у вигляді ізолювального стрижня або заповненої спіненим поліуретаном труби, що мають металеві наконечники.

15.12. Ізолювальні канати для ВРПН

15.12.1. В електроустановках для виконання робіт за технологією ВРПН, пов'язаних з підніманням (спусканням) кабіни з електромонтером, пристроїв та їхніх елементів, що підлягають ремонту, а також з переміщуванням, відтягуванням та страхуванням візків, кабін, драбин та пристроїв, необхідно застосовувати ізолювальні канати для ВРПН.
15.12.2. Ізолювальні канати для ВРПН повинні виготовлятись з негігроскопічних важкозаймистих матеріалів (поліпропілену тощо), зберігати механічну міцність і мати основні характеристики, наведені в таблиці 15.4.
Таблиця 15.4.
Основні характеристики поліпропіленових канатів


Діаметр каната, мм

Довжина обводу перерізу, мм

Розривне
навантаження, кН

Випробне навантаження, кН

9,55

30

9,7

2,5

12,74

40

15

3,75

15,92

50

23

7,75

22,29

70

40

10

25,47

80

50

12,5

31,84

100

72

18

15.12.3. Довжина поліпропіленового каната, один кінець якого перебуває під потенціалом проводу, а інший – під потенціалом землі, повинна бути не менша за наведену в таблиці 15.5.


Таблиця 15.5.
Залежність довжини поліпропіленових канатів від номінальної напруги ПЛ


Номінальна напруга ПЛ, кВ

Довжина каната, м

110

1,2

220

2,4

330

3,2

450 – 500

4,5

750

6,6

15.13. Гнучкі ізолятори з атмосферостійкою захисною оболонкою для ВРПН

15.13.1. В електроустановках для виконання робіт за технологією ВРПН, пов'язаних з транспортуванням кабіни з електромонтером до проводу, підніманням (спусканням) інструментів, пристосувань та елементів, що підлягають ремонту, переміщуванням візків з електромонтером вздовж проводів ПЛ, необхідно застосовувати гнучкі ізолятори з атмосферостійкою захисною оболонкою для ВРПН, які допускається експлуатувати незалежно від вологості повітря – навіть за його вологості понад 90 %, але за умови відсутності опадів.
15.13.2. Гнучкі ізолятори повинні складатися з тримального елемента (лавсанового каната у захисній оболонці з етіленпропіленової гуми) та герметично обпресованих кінцевиків.
15.13.3. Номінальне механічне навантаження гнучких ізоляторів типу ГЕП-100 повинно становити 1000 Н (100 кгс), а ізоляторів типу ГЕП-250 – 2500 Н (250 кгс).

15.14. Гнучкі ізолювальні драбини для ВРПН

15.14.1. В електроустановках для виконання робіт за технологією ВРПН для піднімання (спускання) електромонтера, який працює на струмовідних частинах електроустановок, що перебувають під напругою, необхідно застосовувати гнучкі ізолювальні драбини для ВРПН.
15.14.2. Гнучкі ізолювальні драбини для ВРПН повинні виготовлятись з дотриманням таких вимог:
– тятиви драбин повинні виготовлятись з поліпропіленового каната, щаблі – з склопластикового профілю;
– конструкція драбини повинна давати змогу складати її з кількох секцій, з'єднання яких між собою, а також кріплення драбини до конструкції повинно здійснюватись за допомогою карабінів або зчіпної арматури;
– номінальне навантаження драбини повинно бути 1000 Н (100 кгс).

15.15. Ізолювальні вставки автопідіймачів для ВРПН

15.15.1. В електроустановках для ізоляції робочої корзини з електромонтером від землі під час виконання робіт на струмовідних частинах, що перебувають під напругою, необхідно застосовувати ізолювальні вставки автопідіймачів для ВРПН.
15.15.2. Під час виконання робіт за технологією ВРПН верхній кінець ізолювальної вставки необхідно кріпити до робочої корзини, а нижній – до верхньої секції підіймача, і в цьому разі вставка може замінювати цю секцію частково або повністю.
15.15.3. Оснащення підіймача ізолювальною вставкою не повинно призводити до механічного перевантаження вузлів підіймача.
Допускається знижувати номінальну вантажопідйомність робочої корзини.

15.16. Ізолювальні навісні та опорні конструкції для ВРПН

15.16.1. Ізолювальні навісні та опорні конструкції для ВРПН, виготовлені з ізоляційних стрижнів та тяг, що утворюють об'ємну конструкцію, до якої (або на якій) монтують корзину (площадку), повинні застосовуватись для ізоляції від землі робочої корзини (площадки) з електромонтером, який під час виконання роботи на струмовідних частинах, що перебувають під напругою, повинен мати змогу безпечно переміщуватись з потенціалу землі на потенціал проводу.
15.16.2. Як під час виконання робіт на струмовідних частинах, що перебувають під напругою, так і під час переміщування електромонтера до проводу і в зворотному напрямку сумарна відстань по повітрю "струмовідна частина – людина" і "людина – земля" повинна бути не менша за відстань, що наведена в таблиці 15.1.
15.16.3. Монтаж і експлуатацію ізолювальних навісних і опорних конструкцій для ВРПН необхідно проводити згідно з інструкціями заводу-виробника.

15.17. Засоби захисту працівників від впливу електричних полів під час ВРПН

15.17.1. В електроустановках під час виконання робіт за технологією ВРПН для зменшення напруженості електричного поля до рівня, допустимого для перебування працівників в електричному полі протягом робочого дня без використання засобів захисту, тобто до 5 кВ/м, необхідно застосовувати стаціонарні, переносні та знімні екранувальні пристрої і захисні індивідуальні екранувальні комплекти одягу.
15.17.2. Допустимий час перебування працівника в електричному полі без засобів захисту повинен обмежуватись згідно з вимогами ГОСТ 12.1.002 (додаток 7 до цих Правил).
15.17.3. Загальні технічні вимоги, основні параметри і розміри пристроїв для захисту від впливу електричних полів промислової частоти під час виконання робіт у ВРУ та на ПЛ 330 – 750 кВ повинні відповідати ГОСТ 12.4.154.
Експлуатувати екранувальні пристрої необхідно з дотриманням таких вимог:
– екранувальні пристрої необхідно заземлювати приєднанням їх до заземлювачів або до заземлених частин обладнання;
– знімні екранувальні пристрої повинні мати гальванічний контакт з машинами і механізмами, на яких вони змонтовані.
У разі заземлення машин і механізмів додатково заземлювати знімні екранувальні пристрої не потрібно.
15.17.4. В електроустановках під час виконання робіт за технологією ВРПН для захисту працівників від впливу електричних полів промислової частоти повинні застосовуватись такі індивідуальні екранувальні комплекти одягу:
– комплекти одягу, призначені для виконання робіт із землі та на заземлених конструкціях (на потенціалі землі), – у ВРУ та на ПЛ напругою від 330 до 1150 кВ за напруженості електричного поля до 60 кВ/м;
– комплекти одягу, призначені для виконання робіт під потенціалом проводу, – в електроустановках напругою від 110 до 1150 кВ з безпосереднім дотиком до струмовідних частин.
15.17.5. Індивідуальні екранувальні комплекти одягу повинні виготовлятись з дотриманням таких вимог:
– кожен комплект одягу повинен складатись з таких струмопровідних елементів: куртки і штанів (або комбінезона), капюшона або накасника, екрана для обличчя, взуття і шкарпеток, рукавичок. При цьому всі елементи комплекту одягу повинні мати між собою гальванічний зв'язок, для забезпечення якого застосовуються струмопровідні стрічки або кнопки;
– комплекти одягу повинні зберігати свої гігієнічні експлуатаційні та захисні властивості протягом всього терміну експлуатації, але не менше 12 міс.;
– коефіцієнт екранування (захисту) комплектів одягу для роботи під потенціалом землі повинен бути не менше 30, а комплектів для виконання робіт під потенціалом проводу – не менше 100.

15.18. Вимірювачі напруженості електричного поля для ВРПН

15.18.1. Для вимірювання напруженості ЕП промислової частоти в робочих зонах електроустановок з метою контролю за допустимими рівнями напруженості поля необхідно застосовувати вимірювачі напруженості ЕП для ВРПН, які повинні вимірювати діючі значення напруженості ЕП і забезпечувати необхідні межі вимірювання з допустимою похибкою до 10 %.