Содержание материала

30. Засоби індивідуального захисту. Випробування

30.1. Протигази та респіратори. Випробування

30.1.1. Протигази підлягають періодичним випробуванням і перезаряджанням, які повинні проводитись на спеціалізованих підприємствах.
Способи і терміни проведення таких випробувань і перезаряджань повинні зазначатись в інструкції з експлуатації цих виробів.
30.1.2. Після проведення кожного випробування протигазів і респіраторів необхідно складати протокол, в якому повинні зазначатись результати випробувань.
На протигазі повинен проставлятись такий самий штамп, як і на інших засобах захисту.

30.2. Пояси та канати. Випробування

30.2.1. Монтерські пояси та страхувальні канати необхідно випробовувати на механічну міцність статичним навантаженням 4000 Н (400 кгс) в такі терміни:
– перед введенням в експлуатацію;
– в процесі експлуатації – 1 раз на 6 міс.
Такі випробування необхідно проводити за методикою, наведеною в ТУ та інструкції з експлуатації цих виробів.