Стартовая >> Книги >> Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Газорозподільні станції - Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Оглавление
Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів
Загальні вимоги
Об'єкти загального призначення
Лінійна частина
Компресорні станції
Підземні сховища газу
Газорозподільні станції
Електроустановки
Захист від корозії
Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, телемеханіка, АСУ
Зв'язок
Організація експлуатації газопроводів
Перелік використаних джерел
Додаток Б, В, Д
Додаток Ж-Х

6 Газорозподільні станції

6.1 Загальні вимоги
6.1.1 Основним призначенням газорозподільних станцій (далі ГРС) є забезпечення подачі споживачам (підприємствам і населеним пунктам) природного газу обумовленої якості, необхідним тиском, ступенем очищення і одоризації.
Для цього на ГРС здійснюються основні технологічні процеси очищення газу від твердих і рідких забруднень, зниження (редукування) тиску, одоризація та облік кількості газу.
6.1.2 Надійність і безпечна експлуатація ГРС повинні забезпечуватись:
- періодичним контролем технічного стану технологічного обладнання і систем;
- підтриманням технологічного обладнання і систем у справному стані за рахунок своєчасного виконання ремонтно-профілактичних робіт;
- своєчасною модернізацією і реновацією морально і фізично зношених обладнання і систем;
- дотриманням вимог "Правил охорони магістральних трубопроводів", "Правил безпеки при експлуатації магістральних газопроводів", цих Правил та інших нормативних документів;
- своєчасним попередженням і ліквідацією відмов у роботі обладнання ГРС;
- наявністю джерел резервного та автономного енергоживлення обладнання;
- використанням технічних рішень щодо захисту обладнання від блискавки.
6.1.3 Введення в експлуатацію ГРС після будівництва, реконструкції і модернізації без виконання комплексу пусконалагоджувальних робіт забороняється.
6.1.4 ГРС повинні бути обладнані системами автоматичного керування у відповідності до Проекту на будівництво або реконструкцію ГРС, яка повинна забезпечувати:
- включення в роботу резервної нитки редукування під час виходу з ладу однієї з робочих;
- відключення нитки редукування, яка вийшла з ладу;
- сигналізацію про переключення ниток;
- управління вузлом переключення;
- управління вузлом запобіжної арматури;
- управління вузлом очищення;
- управління вузлом підігрівання газу;
- облік кількості газу;
- управління вузлом одоризації газу;
- управління допоміжним обладнанням (системи опалення, вентиляції, пожежної і охоронної сигналізації, зв'язку тощо).
6.1.5 Кожна ГРС повинна бути зупинена 1 раз на рік для виконання ремонтно-профілактичних робіт.
6.1.6 Порядок допуску на ГРС сторонніх осіб і в'їзд транспортних засобів на територію ГРС визначається виробничим підрозділом (ЛВУ МГ, ПCГ, ВУ ПЗГ тощо) газотранспортного підприємства.
6.1.7 На в'їзді на територію ГРС повинна бути встановлена табличка з назвою ГРС, належність її виробничому підрозділу і газотранспортному підприємству (№ телефонів), посада і прізвище особи, відповідальної за експлуатацію ГРС.
6.1.8 Наявні на ГРС системи сигналізації (пожежні, охоронні, порушення режиму роботи тощо) повинні утримуватися у справному стані.
6.2 Організація експлуатації

6.2.1 Технічне і методичне керівництво експлуатацією ГРС у газотранспортному підприємстві виконує відповідний виробничий відділ.
Технічне і адміністративне керівництво експлуатацією ГРС у виробничих підрозділах виконує технічний керівник підрозділу (головний інженер) згідно із встановленим розподілом обов'язків.
Безпосереднє керівництво експлуатацією ГРС виконує начальник (інженер ГРС) лінійно-експлуатаційної служби або начальник служби ГРС і обліку газу виробничого підрозділу.
6.2.2 Експлуатація, поточний і капітальний ремонт, реконструкція та заміна обладнання і систем, технічний нагляд за виконанням ремонтних робіт і реконструкції, як правило, повинні виконуватись:
- лінійно-експлуатаційною службою або службою ГРС і обліку газу технологічного обладнання, газопроводів;
- службою КВПіА контрольно-вимірювальних приладів, систем автоматики, сигналізації, телемеханіки і обліку газу ;
- службою (дільницею) ЕХЗ обладнання і засобів електрохімзахисту;
- службою енерговодопостачання ліній і обладнання електропостачання, освітлення, заземлення і захисту від блискавки, системи опалення та вентиляції ГРС;
- ремонтно-будівельною службою (групою) будинків приміщень ГРС, будинків операторів ГРС, під'їзних автодоріг і території проммайданчиків ГРС;
- службою зв'язку (цехом, дільницею) засобів і ліній технологічного зв'язку.
Розподіл обов'язків між службами виробничого підрозділу може бути відкореговано газотранспортним підприємством виходячи із структури підприємства і місцевих особливостей.
6.2.3 Експлуатація ГРС повинна здійснюватись згідно із інструкцією з експлуатації ГРС, розробленої індивідуально для кожної ГРС і затвердженої виробничим підрозділом на основі вимог цих Правил, інструкції з експлуатації обладнання ГРС, норм і Правил пожежної безпеки, "Правил безпеки при експлуатації магістральних газопроводів", "Положенням по технічній експлуатації ГРС", "Правил технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів ДК "Укртрансгаз" та інших нормативних документів.
6.2.4 Обладнання, запірна, регулююча і запобіжна арматура повинні мати технологічну нумерацію, нанесену незмиваючою фарбою на видних місцях згідно із принципіальною технологічною схемою ГРС.
Запірна арматура повинна мати показник напряму руху газу (рідини), а також показник напряму повертання штурвалу при відкриванні і закриванні.
6.2.5 Зміна тиску на виході ГРС виконується оператором тільки за розпорядженням диспетчера виробничого підрозділу із відповідним записом у оперативний журнал ГРС.
6.2.6 ГРС повинна бути зупинена (прийняті заходи з закривання вхідних і вихідних кранів) самостійно оператором ГРС у випадках розриву технологічних газопроводів ГРС, газопроводу-відгалуження і вихідного газопроводу поблизу ГРС, аварії на обладнанні, пожежі на території ГРС, стихійного лиха, на вимогу споживача газу. Експлуатація ГРС під час відсутності електроживлення від зовнішньої електромережі (ЛЕП) забороняється.
6.2.7 ГРС повинна бути обладнана системами сигналізації і автоматичного захисту від перевищення і зниження тиску на виході на величину, що не перевищує допустимі значення згідно з договором із споживачем газу.
Порядок і періодичність перевірки систем сигналізації і захисту повинні передбачатись в інструкції з експлуатації ГРС.
Експлуатація ГРС без систем і засобів сигналізації і автоматичного захисту забороняється.

У випадках відсутності на діючій ГРС систем автоматичного захисту, порядок оснащення їх цими системами встановлюється газотранспортним підприємством (УМГ).
6.2.8 Кожна ГРС повинна мати два види зв'язку: технологічний з диспетчером підрозділу і по лінії Мінзв'язку із споживачем. Експлуатація ГРС у разі відсутності хоча б одного з видів зв'язку забороняється.
6.2.9 Періодичність і порядок перевірки запобіжних клапанів повинні передбачатись в інструкції з експлуатації ГРС.
6.2.10 Засоби автоматики і сигналізації дозволяється відключати тільки за розпорядженням особи, відповідальної за експлуатацію ГРС, на період виконання ремонтних і налагоджувальних робіт з реєстрацією у журналі оператора ГРС.
6.2.11 Системи контролю загазованості на ГРС повинні підтримуватись у справному стані за рахунок періодичної їх перевірки і настроювання, що визначається інструкцією з експлуатації ГРС.
6.2.12 Запірна арматура на обвідній лінії ГРС повинна бути закрита і опломбована. Робота ГРС по обвідній лінії дозволяється тільки у виняткових випадках під час виконання ремонтних робіт і в аварійних ситуаціях.
Під час роботи по обвідній лінії обов'язковою є постійна присутність біля неї оператора ГРС і здійснення ним постійного регулювання, контролю та періодичної реєстрації вихідного тиску.
Переведення ГРС на роботу по обвідній лінії повинно реєструватися у журналі оператора ГРС.
6.2.13 Порядок і періодичність вилучення забруднення (рідини) із пристроїв очищення газу визначається підрозділом газотранспортного підприємства. При цьому необхідно дотримуватись вимог зако-нодавства щодо захисту оточуючого середовища, санітарної і пожежної безпеки, а також забезпечення виключення попадання забруд-нень у мережі споживачів.
6.2.14 Газ, що подається споживачам, повинен бути одоризованим згідно з вимогами ГОСТ 5542-87. В окремих випадках, які визначаються угодами на постачання газу споживачам, одоризація може не виконуватись.
Газ, що подається на власні потреби ГРС (опалення приміщення ГРС, будинку оператора тощо) повинен бути одоризованим. Системи опалення ГРС і будинків операторів повинні бути автоматизовані.
6.2.15 Порядок одоризації газу та обліку витрат одоранту на ГРС встановлюється відповідною інструкцією з експлуатації одоризаційної установки, затвердженою газотранспортним підприємством (УМГ).
6.2.16 ГРС повинна бути обладнана системою обліку кількості газу, що подається споживачам. Технічне виконання системи повинно відповідати вимогам проекту і нормативної документації Держстандарту України.
6.2.17 До виконання робіт, пов'язаних з вимірюванням витрат газу, допускаються тільки фахівці групи вимірювань і обліку газу, визначені наказом керівника підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).
6.2.18 На виході ГРС необхідно забезпечити подавання заданої кількості газу з підтриманням робочого тиску згідно з договором між постачальником (УМГ, ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) і споживачем газу з точністю, що обумовлена технічними характеристиками регулюючого обладнання.
6.2.19 Усі ремонтні роботи, які пов'язані із необхідністю відключення ГРС, повинні плануватись на період найменшого споживання газу за погодженнями із споживачами.
6.2.20 Форми обслуговування і чисельність персоналу кожної окремої ГРС встановлюється газотранспортним підприємством залежно від ступеню її автоматизації, телемеханізації, продуктивності, категорії споживачів та місцевих особливостей.
6.3 Технічне обслуговування
6.3.1 Терміни і періодичність технічного обслуговування і ремонту технологічного обладнання, систем і окремих блоків ГРС встановлюється головним інженером підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ) залежно від технічного стану і згідно з вимогами заводських інструкцій з експлуатації та "Правил технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів ДК "Укртрансгаз".
6.3.2 Відповідальність за якість технічного обслуговування і ремонту несуть: персонал, який виконує його, керівники відповідних служб та технічні керівники (головні інженери) виробничих підрозділів газотранспортних підприємств (УМГ).
6.3.3 Технічне обслуговування і поточний ремонт на ГРС, як правило, виконуються експлуатаційним персоналом (операторами) ГРС та службою з експлуатації ГРС.
Перелік робіт із технічного обслуговування і поточного ремонту, що можуть виконуватись операторами ГРС самостійно, затверджується головним інженером підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо).
6.3.4 Усі несправності, виявлені під час технічного обслуговування, необхідно реєструвати в оперативний журнал ГРС. У випадку виявлення несправностей, які можуть призвести до порушення технологічних процесів, необхідно виконати заходи, передбачені інструкцією з експлуатації ГРС.
6.3.5 Технічне обслуговування і ремонти (поточний і капітальний) технологічного обладнання, електрообладнання, обладнання і систем КВПіА, телемеханіки і автоматики, опалення, вентиляції повинні виконуватись за графіками, затвердженими керівником виробничого підрозділу (ЛВУ МГ; ВУ ПЗГ).
6.3.6 Технологічні газопроводи ГРС в небезпечних місцях (відводи, трійники, дільниці з високими швидкостями потоку газу) проходять обстеження, дефектоскопію не рідше ніж :
- для ГРС після 10 років з початку експлуатації - 1 раз у 5 років;
- для нових ГРС - перша перевірка не пізніше 10-го року після введення в експлуатацію.
6.4 Технічна документація
6.4.1 На кожну ГРС повинна бути така технічна документація:
- проектно-кошторисна документація (із штампом підрядної організації - "Виконавча документація");
- виконавча технічна документація згідно вимог нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України;
- акт відводу земельної ділянки;
- акт приймання ГРС і газопроводу-відгалуження комісією до експлуатації;
- принципові схеми (технологічна, автоматики, управління і сигналізації , електроосвітлення, заземлення, захисту від блискавки тощо);
- технічний паспорт ГРС (дивись додаток У);
- паспорти заводів-виготовлювачів на обладнання і прилади, та заводські інструкції з їх експлуатації;
- інструкція з експлуатації ГРС, затверджена керівником виробничого підрозділу;
- інша нормативно-технічна документація, встановлена газотранспортним підприємством.
6.4.2 Безпосередньо на кожній ГРС повинна бути така документація:
- Інструкція з експлуатації даної ГРС;
- ПЛАС для даної ГРС;
- журнал оператора ГРС;
- інструкція з безпечної експлуатації газового господарства для власних потреб;
- принципова схема технологічних комунікацій та імпульсних трубних комунікацій;
- інструкція з охорони праці для оператора (старшого оператора) ГРС;
- робоча інструкція оператора (старшого оператора) ГРС;
- інструкція з безпечного обслуговування систем захисту і сигналізації ГРС;
- інструкція з безпечного обслуговування обладнання очищення газу;
- інструкція з безпечного обслуговування вузла одоризації газу;
- інструкція з безпечного обслуговування установки для введення метанолу в комунікації ГРС (за умови її наявності);
- інструкція з безпечного обслуговування вузлів (пунктів) вимірювання витрати газу (ВВГ, ПВВГ);
- комплект документації на ВВГ (ПВВГ) згідно з СТП 320.30019801.028;
- інструкція з безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
- інструкція з техніки безпеки під час роботи із ртуттю і ртутними приладами (за умови наявності на ГРС таких приладів);
- інструкція з безпечного обслуговування та ремонту надземних газопроводів;
- інструкція з безпечної експлуатації котлів опалення та підігрівачів газу;
- журнал обліку режимів роботи СКЗ (у разі наявності на ГРС);
- інструкція з безпечної експлуатації вантажопідіймальних механізмів (за умови наявності їх на ГРС);
- інструкція з безпечної експлуатації влаштувань захисту від блискавки та від статичної електрики;
- інструкція з пожежної безпеки ГРС;
- маршрут-схема контролю загазованості;
- принципова схема системи пневмоавтоматики;
- журнал відомчого оперативного контролю стану охорони праці. Інша документація, встановлена підрозділом і газотранспортним підприємством.
6.4.3 Технічний стан обладнання, систем і окремих блоків ГРС, стан ведення оператором ГРС експлуатаційної документації повинен перевіряти працівник підрозділу, відповідальний за експлуатацію ГРС. 
« Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів   Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі »
электрические сети