Стартовая >> Книги >> Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Зв\'язок - Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Оглавление
Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів
Загальні вимоги
Об'єкти загального призначення
Лінійна частина
Компресорні станції
Підземні сховища газу
Газорозподільні станції
Електроустановки
Захист від корозії
Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, телемеханіка, АСУ
Зв'язок
Організація експлуатації газопроводів
Перелік використаних джерел
Додаток Б, В, Д
Додаток Ж-Х

10 Зв'язок
10.1 Засоби зв'язку є невід'ємною частиною магістрального газопроводу і входять у комплекс засобів контролю і управління процесом транспортування газу.
На магістральних газопроводах передбачають оперативно-технологічний ізагальнотехнологічний зв'язок.
10.2 До складу оперативно-технологічного зв'язку входять центральний і лінійний диспетчерський зв'язок, зв'язок мережених нарад, канали передачі даних для телемеханіки і АСУ, внутрішній об'єктний зв'язок.
10.3 До складу загально-технологічного зв'язку входять дальній телефонний і місцевий телефонний зв'язок з виходом у загально-державну телефонну мережу.
10.4 Зв'язок на магістральних газопроводах організується відповідно до діючих загальних вимог до технологічного зв'язку магістральних газопроводів ДК "Укртрансгаз". Для його організації використовуються кабельні, радіокабельні, радіорелейні лінії зв'язку, ВОЛЗ, а також орендовані канали інших відомств.
10.5 Методичне керівництво експлуатацією засобів зв'язку здійснює відділ зв'язку ДК "Укртрансгаз".
10.6 Технічну політику по реконструкції та розвитку засобів зв'язку проводить філія "Управління "Укртехзв'язок" спільно з відділом зв'язку ДК "Укртрансгаз".
10.7 Технічну експлуатацію засобів зв'язку здійснює спеціалізована філія - Управління "Укртехзв'язок" через прилеглі їй цехи технологічного зв'язку і забезпечує:
- безперебійну роботу технологічного зв'язку;
- підтримку у справному стані споруд зв'язку, які експлуатуються відповідно до технічних норм і правил;
- оперативне усунення пошкоджень пристроїв і споруд технологічного зв'язку;
- проведення заходів по попередженню аварій, нещасних випадків і порушень правил техніки безпеки при експлуатації споруд зв'язку;
- справний стан і правильне застосування вимірювальних приладів відповідно до вимог НТД з метрологічного нагляду;
- організацію тимчасового зв'язку на трасі газопроводів під час проведення аварійних, вогневих і планових робіт на об'єктах, що обслуговуються;
- організацію засобів зв'язку з урахуванням вимог цивільної оборони;
- експлуатацію споруд і каналів телемеханіки;
технічне обслуговування і поточний ремонт пошкоджених засобів зв'язку.
10.8 Працівники, що використовують спеціальні засоби зв'язку (радіостанції та ін.), треба мати дозвіл на їх застосування, яке видається у порядку визначеному філією- Управлінням "Укртехзв'язок" .
Персонал цеху технологічного зв'язку контролює правильне використання засобів зв'язку, усуває порушення в їх роботі.
10.9 При пошкодженні ліній зв'язку їх відновлюють в такому порядку: лінійний диспетчерський зв'язок, диспетчерський зв'язок підприємства, диспетчерський зв'язок ОДУ, канали передачі даних, зв'язок мережі нарад "Укртрансгазу".
10.10 Блок-бокси, шафи та інші споруди, які призначені для розміщення апаратури зв'язку на відкритих об'єктах КС і лінійної частини МГ, повинні мати надписи з позначенням належності до об'єкта, підтримуватися у справному стані і надійно захищати апаратуру від прямого впливу сонячної радіації та атмосферних опадів.
10.11 Доступ сторонніх до блокбоксів, шаф та інших споруд, які призначені для розміщення апаратури зв'язку на відкритих об'єктах КС і лінійної частини МГ, повинен бути заборонений.
10.12 Аварійні засоби зв'язку і засоби їх доставки потрібно утримувати у справному і укомплектованому стані. Строк їх ремонту погоджується з ДК "Укртрансгаз". 
« Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів   Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі »
электрические сети