Стартовая >> Книги >> Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Додаток Ж-Х - Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Оглавление
Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів
Загальні вимоги
Об'єкти загального призначення
Лінійна частина
Компресорні станції
Підземні сховища газу
Газорозподільні станції
Електроустановки
Захист від корозії
Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, телемеханіка, АСУ
Зв'язок
Організація експлуатації газопроводів
Перелік використаних джерел
Додаток Б, В, Д
Додаток Ж-Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки до таблиці Е1.
1.Електроспоживачі особливої групи (особлива група електроспоживачів) повинні мати живлення від джерел електропостачання об'єкту, на якому вони встановлені, і аварійні джерела, що забезпечують їхнє автономне живлення.
2. Насосні станції протипожежного водопостачання, вузли зв'язку, станції радіорелейного зв'язку і котельні в випадку відмов основних джерел забезпечуються автономним живленням від аварійних джерел.
3. На ГРС добовою продуктивністю від 1 до 10 млн. м3 за наявності особливих вимог і ТЕО в якості другого джерела рекомендується застосування аварійного двигун-генератора.


Додаток Ж
(обов'язковий)
Категорії забезпечення надійності електропостачання споживачів систем катодного захисту

Наймену-
вання газопро-
водів

Катего-
рійність електро-
споживачів СКЗ у відповідності з ПУЕ

Наявність резервних джерел електро-
постачання

Питомий електричний опір ґрунту Ом.м

Кількість незалежних джерел електро-
енергії

Примітка

Газопроводи з сталевих труб, розташовані в зоні з високою і дуже високою корозійною активністю ґрунту

2

Так

10

2

Обов'язкова наявність резервного джерела

Газопроводи, розташовані в анодній, або знакозмінній зо-ні блукаючих струмів

2

Так

Не регламентується

2

Відсутність резервного джерела

В усіх інших випадках про-кладки газопроводів

3

Немає

10

1

 


Додаток И
Дані про можливі наслідки перерв електропостачання електроспоживачів об'єктів транспорту газу

 Таблиця И1

Найменування об'єктів і електро-
споживачів всередині них

Наслідки перерв електро-
постачання

Можлива тривалість відклю-
чення при перервах електро-
постачання

На час дії автома-
тики, с

На час переклю-
чення (0.5 ручного або 1-2г)

На час виїзду ремонтної бригади, декілька годин - діб

На час відновних робіт, декілька діб

1

2

3

4

5

6

Установка вогневої регенерації ДЕГ-я

До 20 хвилин

Немає

Погіршення якості осушення газу

Втрати реагенту, відсутність осушення газу

Зупинка процесу осушення, припинення видобутку і підготовки газу

Очисні каналізаційні споруди

До 1г

Немає

Переповнення ємностей і систем каналізаційних стоків, загибель мікроорганізмів

Скидання неочищених стічних вод, порушення навколишнього середовища

Скидання неочищених стічних вод, порушення навколишнього середовища

Електрохімзахист
 

До 1 доби

Немає

Немає

Немає

Корозія труби

Інші споживачі

До 1 г

Немає

Відключення допоміжного обладнання

Зупинка технологічних апаратів

 

Компресорний цех, в т. ч. ГПА - загально-цехове навантаження

АВР

Немає

Аварійна зупинка КС, припинення транспорту газу

 

 

Навантаження промплощадки

До 1 г

Немає

Зупинка технологічного процесу, розморожування систем, припинення транспорту газу

 

 

Установка повітряного охолоджування

До 1 г

Немає

Порушення температурного режиму

Припинення транспорту газу, аварійне руйнування МГ

 

Позаплощадочні споруди

До 1 г

Немає

Розморожування водоводу і систем

Розморожування водоводу і систем, не буде поповнення водою пожежних резервуарів

Розморожування водоводу і системНайменування об'єктів і електро-
споживачів всередині них

Наслідки перерв електро-
постачання

Можлива тривалість відклю-
чення при перервах електро-
постачання

На час дії автома-
тики, с

На час переклю-
чення (0.5 ручного або 1-2г)

На час виїзду ремонтної бригади, декілька годин - діб

На час відновних робіт, декілька діб

Житлове селище

До 1 г

Немає

Розморожування водоводу і систем

Розморожування водоводу і систем

Розморожування водоводу і систем

КС в цілому

АВР

Немає

Аварійна зупинка КС. Припинення транспорту газу, розморожування систем

Аварійна зупинка КС, припинення транспорту газу, розморожування систем

Аварійна зупинка КС, припинення транспорту газу, розморожування систем

Насосна складу мастил і ДЕГ-я

До 1 г

Немає

Зупинка обладнання неможливість подачі мастила на ГПА

Зупинка обладнання, припинення подачі газу

Зупинка обладнання, припинення подачі газу

Котельня

АВР

Немає

Розморожування тепломереж і комунікацій

Розморожування тепломереж і комунікацій

Розморожування тепломереж і комунікацій

Насосна пінного пожежогасіння

АВР

Немає

Непрацездатність систем пожежогасіння. Вимушена зупинка ГПА

Непрацездатність систем пожежогасіння.

Непрацездатність систем пожежогасіння.

Водозабірні споруди

До 1 г

Немає

Порушення технологіних процесів

Розморожування водоводу

Розморожування водоводу

Промбази

До 1 г

Немає

Перерва в роботі з ремонту техніки і обладнання

Перерва в роботі з ремонту техніки і обладнання

Перерва в роботі з ремонту техніки і обладнання


Додаток К
Знак "Обережно, газопровід"

Встановлюється у місцях перетинання газопроводу
із автомобільними і водними шляхами, а також
залізницями

Додаток Л
Знак "Зупинка заборонена"

Встановлюється на перетинах газопроводу із
автомобільними дорогами


Додаток М
Знаки "Куріння заборонено" і "Вхід заборонений"

Встановлюються на загорожах кранових вузлів,
приймання-запуску очисних засобів, конденсато-
збірників, амбарів, ГРС,КС,ПСГ, вузлів аварійного
збирання конденсату, тощо.

Додаток Н
Знак "Газопровід високого тиску"

Встановлюється для позначення на трасі
газопроводу.


Додаток П
Знак "Газопровід. Переїзд заборонений"


Додаток Р
Знак "Газ. З вогнем не наближатися"

Встановлюється у місцях витоків газу і в
зонах загазованості атмосфери.


Додаток С
Знак "Закріплення траси газопроводу на місцевості"

Встановлюється для прив'язки газопроводу
до місцевості, позначення охоронної зони,
вказування глибини закладання газопроводу.
Повідомляє місцезнаходження власника газопроводу


Додаток Т
Знак "Якоря не кидати"

Знак виготовлюється згідно ГОСТ 20339-79 і
встановлюється на сигнальних стовпах на
віддалі 100-350 м вище і нижче по течії від
крайніх ниток газопроводу на обох берегах,
як правило, у місцях , що не затопляються
(залежно від діаметра газопроводу згідно
п.1 табл 4 СНиП- 2-05-06-85).


Додаток У
Технічний паспорт ГРС (АГРС)
(Обов'язковий)

Форма технічного паспорта ГРС (АГРС)

     Затверджую
     Головний інженер ЛВУ МГ (ВУ ПЗГ)
     _______________________________________
     "__"     ____________________________________ __200_ р.
  
                     ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ГРС
     ______________________________________________________
     УМГ ____________ ЛВУ МГ (ВУ ПЗГ) ____________________
 
              1 Загальна характеристика
     1.1. Тип ГРС 
     1.2. Пропускна спроможність ГРС, мЗ/год (проектна) 
     1.3. Рік введення до експлуатації 
     1.4. Відомості про автора та номер проекту (для ГРС, розроблених за індивідуальним проектом) 
     1.5. Місце розташування (область, район, населений пункт) 
     1.6. Віддаль від ГРС до бази ЛВУ (ВУ ПЗГ), км. 
     1.7. Віддаль від ГРС до будинку оператора, км 
     1.8. Назва МГ (газопроводу-відгалуження), до якого(их) підключено відгалуження до ГРС 
     1.9. Найменування відгалуження до ГРС, кілометр врізки (по основному газопроводу) 
     1.10. Продуктивність (проектна) відгалуження, тис. мЗ/рік. 
     1.11. Довжина відгалуження, км 
     1.12. Dу відгалуження, мм 
     1.13. Товщини стінок труб відгалуження мм 
     1.14. Кілометр (по відгалуженню) розташування охоронного крану 
     1.15. Характеристика охоронного крану (марка, Dу, тип приводу) 
     1.16. Форма обслуговування 
     1.17. Кількість операторів ГРС
     1.18. Параметри, за якими здійснюється контроль роботи ГРС(Рах.Рвих,Q,Твх, Твих) 
     1.19. Вид зв'язку з диспетчером ЛВУ (ВУ ПЗГ) 
 
              2 Виходи ГРС низького тиску

Но-
мер вихо-
ду

Діа-
метр, мм

Тиск проект-
ний кгс/см2

Тиск фактич-
ний, кгс/см2

Пропускна спромож-
ність проекту м3/год

Фактична пропускна спроможність, м3/год

літній

літ-
ній макс

зимо-
вий мін

зимо-
вий макс

літній

літ-
ній макс

зимо-
вий мін

зимо-
вий макс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3 Вузол редукування
     3.1 Кількість ниток редукування, шт.___.
     3.2 Перелік діаметрів (мм) ниток редукування
     ___________________________________________
     3.3 Регулятори тиску

 Номер 

 Позначення за технологічною схемою 

 Тип (марка) 

 Dу, мм 

 Ру, кгс/см2 

 

 

 

 

 


     4 Витратомірний вузол
     4.1 Витратомірні трубопроводи

 Номер 

 Діаметр витратомірного трубопроводу, мм 

 Місце встановлення 

 Метод вимірювання 

 Спосіб відбору перепаду тиску*) 

 Тип звужуючого пристрою*) 

 

 

 

 

 

 

Примітки.
У графі "Місце встановлення" указують: вхід ГРС або вихід ГРС.
У графі "Метод вимірювання" указують: лічильник або звужуючий при-стрій (ЗП).
У графі "Спосіб відбору перепаду тиску" указують: радіальний, кутовий тощо.
У графі "Тип звужуючого пристрою" указують: тип пристрою: ДКС, УСБ тощо.
*) графи заповнюються тільки для звужуючих пристроїв.

     4.2 Комплект діафрагм

 Номер 

 Діаметр отвору діафрагми, мм (Е) 

 Товщина діафрагми, мм (Е) 

 Діаметр замірного трубопроводу, мм (D20) 

 Вимірювана витрата, м3/год 

 Граничний номінальний перепад тиску (ΔР) кг/см2 

Мін

Макс

 

 

 

 

 

 

 

5 Прилади вимірювання ΔР, Р, Т
5.1 Мікропроцесорні комплекси


 Номер 

 Позначення за схемою 

 Тип (назва) 

 Клас точності 

 Виготов-
лювач 

 Дата введення до експлуатації 

 

 

 

 

 

 

5.2 Прилади вимірювання перепаду тиску


 Номер 

 Позначення за схемою 

 Тип марка 

 Шкала по перепаду тиску, кг/см2 (мін, макс) 

 Клас точності 

 Виготов-
лювач 

 Рік виготовлення 

 Дата введення до експлуатації 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Прилади вимірювання тиску


 Номер 

 Позначення за схемою 

 Тип марка 

 Шкала по тиску, кг/см2 (мін, макс) 

 Клас точності 

 Виготов-
лювач 

 Рік виготовлення 

 Дата введення до експлуатації 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.4 Прилади вимірювання температури


 Номер 

 Позначення за схемою 

 Тип марка 

 Шкала по температурі, С (мін, макс) 

 Клас точності 

 Виготов-
лювач 

 Рік виготовлення 

 Дата введення до експлуатації 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Газові лічильники


 Номер 

 Позначення за схемою 

 Тип марка 

 Шкала по тиску, кг/см2 (мін, макс) 

 Клас точності 

 Виготов-
лювач 

 Рік виготовлення 

 Дата введення до експлуатації 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка У графі "Призначення" указують "промисловий" або "побутовий"

6 САК ГРС, телемеханіка. автоматика. сигналізація
6.1 САК ГРС


 Тип 

 Виготовлювач 

 Функції, що виконує система 

 

 

 

Примітка. У графі "Функції, що виконує система" перелік функцій САК, а саме: індикація, управління кранами. управління одоризатором, управлін-ня підігрівачем тощо.
6.2 Засоби телемеханіки


 Тип 

 Номер КП 

 Виготовлювач 

 

 

 

6.3 Засоби автоматики


 Тип (назва) 

 Виготовлювач 

 Призначення 

 

 

 

6.4 Сигналізація


 Тип (назва) 

 Виготовлювач 

 Призначення 

 

 

 

Примітка. У графі "Призначення" наводять призначення систем сигналізації: аварійно-попереджувальна. охоронна, пожежна, у будинок оператора тощо.
7 Запобіжні клапани


 Номер 

 Позначення за схемою 

 Тип 

 Номер пружини 

 Ру, кгс/см2 

 Ду, мм 

 Тиск настроювання, кгс/см2 

 

 

 

 

 

 

 


8 Посудини високого тиску (фільтри, пиловловлювачі)


 Номер 

 Позначення за схемою 

 Назва 

 Тип 

 Внутрішній діаметр, мм 

 Об'єм м3 

 Ру, кгс/см2 

 Дренажна лінія 

 Реєстра-
ційний номер 

Ду, мм

Довжи-
на, мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Місткості для oдоранту, конденсату


 Номер 

 Позначення за схемою 

 Об'єм місткості, л 

 Продукт заповнення 

 Спосіб установки (надземний. підземний) 

 Дата введення до експлуатації 

 

 

 

 

 

 

10 Підігрівачі газу


 Номер 

 Позначення за схемою 

 Тип 

 Марка пальника 

 Виготов-
лювач 

 Дата виготов-
влення 

 Дата введення до експлу-
атації 

 Дата остан-
нього діаг-
ностичного обстеження 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Теплообмінники


 Номер 

 Позначення за схемою 

 Тип 

 Максимальна температура підігріву, С 

 Виготов-
лювач 

 Дата виготов-
влення 

 Дата введення до експлу-
атації 

 

 

 

 

 

 

 

12 Запірна арматура


 Позна-
чення за схемою 

 При-
зна-
чення 

 Тип арма-
тури 

 Dу, мм 

 Ру, кгс/см2 

 Марка арма-
тури 

 Спосіб установки (надземний, підземний) 

 Спосіб з'єднання (зварний, фланцевий) 

 Тип при-
воду 

 Виготов-
лювач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки.
1. У графі "Призначення" указують функціональне призначення арматури: вхід ГРС, байпас ГРС, вхід блока редукування, тощо.
2. У графі "Тип арматури" указують тип арматури: кульовий кран, вентиль, засувка тощо.
3. У графі "Тип приводу" указують тип приводу: ручний, пневмогідравлічний, електричний, тощо.

13 Одоризатори


 Номер 

 Позначення за схемою 

 Тип 

 

 

 

14 Метанолові установки


 Номер 

 Тип 

 

 

15 Опалювальні котли, побутові печі (власні потреби)


 Номер 

 Позначення за схемою 

 Назва, тип (марка) 

 

 

 

16 Опалювальні котли для теплообмінників підігріву газу (технологічні потреби)


 Номер 

 Позначення за схемою 

 Назва, тип (марка) 

 

 

 

17 Основні види робіт, пов'язаних із випуском газу


 Номер 

 Найменування роботи 

 Періодичність 

 Нормативна тривалість 

 Документ, що регламентує проведення роботи 

 

 

 

 

 

18 Вихідні данні для обліку газу, що стравлюється
18.1 Сумарний геометричний об'єм комунікації ГРС від вхідного крану до вихідного (их) крану (ів), м3____________.
18.2 Перелік технологічних дільниць, з яких стравлюється газ


 Номер 

 Діаметр, довжина (об'єм) технологічної дільниці 

 Вид робіт по п.17 

 Обмежувальні крани 

 

 

 

 

 19 Споживачі газу


 Номер 

 Найменування споживача 

 Населений пункт 

 Телефон, адреса 

 

 

 

 

20 Технологічна схема ГРС
21 Метрологічні схеми вимірювальних трубопроводів
Відповідальні особи


 Посада 

 Підпис 

 Прізвище, ініціали 

 

 

 

Начальник (інженер) служби ГРС


Додаток Ф
(обов'язковий)
Інформація філії (УМГ тощо) про аварію на об'єкті магістрального газопроводу

      1. Найменування газотранспортного підприємства (УМГ тощо) 
      2. Найменування підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ тощо) 
      3. Найменування власника об'єкта 
      4. Дата і час виявлення аварії 
      5. Найменування об'єкта, км  по трасі 
      6. Характеристика трубопроводу: 
         а) діаметр, мм 
         б) товщина стінки, мм 
         в) марка сталі 
         г) рік введення в експлуатацію 
         д) максимальний дозволений робочий тиск, (Мпа) 
         е) тиск у газопроводі в момент аварії, (Мпа) 
      7. Характер аварії 
      8. Перерва в роботі об'єкта (дата, час) 
      9. Вплив аварії на споживачів газу 
      10. Опис наслідків аварії, можлива причина 
      11. Вид ремонту 
          Початок ремонту  
          Закінчення ремонту   
      12. Номер службового телефону особи, що повідомив про аварію 
  
            Диспетчер УМГ (філії) 
                                       (підпис, П.І.Б.)
 
      Примітка. При необхідності додати до форми ескіз (схему), викопіровку із технологічної схеми.

Додаток Х
(Обов'язковий)
Інформація підрозділу (ЛВУ МГ, ВУ ПЗГ) про аварію на об'єкті магістрального газопроводу

      1. Найменування підрозділу 
      2. Особа, яка виявила аварійну ситуацію і повідомила про неї 
         а) прізвище, ім'я, по батькові 
         б) адреса 
         в) місце роботи, посада 
         г) службовий телефон 
         д) дата і час виявлення 
      3. Найменування об'єкту 
      4. Місце знаходження аварії 
      5. Назва області 
      6. Назва району і населеного пункту 
      7. Характеристика трубопроводу: 
         а) діаметр, мм 
         б) товщина стінки, мм 
         в) марка сталі 
         г) дозволений робочий тиск, МПа 
      8. Опис наслідків аварії 
          
          
      Диспетчер ЛВУ МГ (ВУ ПЗГ тощо) 
                                         (підпис, П.І.Б.)
          
      Примітка. При необхідності додати до форми ескіз (схему), викопіровку із схеми.

УДК 75.200
Ключові слова: магістральний газопровід, експлуатація, технічне обслуговування, ремонт. 
« Правила технічної експлуатації газорозподільних станцій магістральних газопроводів   Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі »
электрические сети