Содержание материала

Міністерство палива та енергетики України

ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД

Регіональна державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Північному регіоні


ПРИПИС № Р -07/06-04

10 липня 2006р.

На підставі статті 9 Закону України “Про електроенергетику”
та Актів комплексного обстеження підрозділів ВАТ „Сумиобленерго”,
проведеного з 19 по 23 червня 2006р.

_ Голові правління ВАТ „Сумиобленерго”
(посада керівника, повна назва електропередавальної (енергопостачальної) організації)
___________ __ Зайкову Г.В. ______
(прізвище, ім’я, по батькові керівника електропередавальної (енергопостачальної) організації)

приписується:

Усунути виявлені при обстеженні порушення вимог нормативних документів
у встановлені цим приписом терміни

№ запису

Диспетчерське найменування електроустановки,
назва документа, зміст вимоги, яка приписується для виконання, посилання на нормативний документ, вимоги якого порушено, його параграф, пункт

Термін виконання
(дата, місяць, рік)

Робота з персоналом

Навчально-курсовий центр (НКЦ) ВАТ „Сумиобленерго”

Скласти та надати у відповідні організації документи та матеріали для ліцензування НКЦ.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.3.2.4., ГНД 34.12.102-2004.п.1.11., СОУ – Н МПЕ 40.1.12.104:2005 п.6.2.1.

15.10.06

Забезпечити НКЦ та підрозділи ВАТ „Сумиобленерго” (далі ВАТ „СОЕ”) необхідною кількістю примірників Положення... СОУ – Н МПЕ 40.1.12.104:2005 для подальшої роботи стосовно організації навчання , підвищення кваліфікації та проведення інших необхідних форм роботи з персоналом у підрозділах.
Порушення вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.12.104:2005 п.4.5.

24.07.06.

Розробити, погодити та затвердити Положення ВАТ „СОЕ”, яке враховує вимоги чинних нормативно-правових актів (НПА), стосовно організації роботи з персоналом, проведення навчання, інструктажів, перевірки знань, спецпідготовки та інших форм роботи з персоналом.
Порушення вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.12.103:2005 п.14.1; 14.2. ; ПТЕЕСіМ п.5.3.8.10.; ГНД 34.12.102-2004 п. 1.5.; СОУ – Н МПЕ 40.1.12. 104:2005 п.4.5.,НАПБ 02.023-2004.п.3.4.

15.10.06

Доповнити „Положення про НКЦ” та посадові інструкції персоналу НКЦ нормативно-правовими актами, НТД, якими необхідно керуватися
у подальшої роботі, а саме: НАПБ 02.023 – 2004; ГНД 34.12.102 – 2004; СОУ – Н МПЕ 40.1.12.103: 2005; СОУ – Н МПЕ 40.1.12.104: 2005; ГКД 34.20.507-2003 (ПТЕЕСіМ)
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.1.4; СОУ – Н МПЕ 40.1.12.103: 2005 п.1.1, 1.2.

15.10.06

Затвердити перелік персонального складу викладачів НКЦ ВАТ «Сумиобленерго» та викладачів інших СНЗ, участь яких у викладанні в НКЦ заплановано на наступний рік. У подальшому, при необхідності проведення доповнень та змін, затверджувати змінений (доповнений) склад викладачів.
Порушення вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.12.104:2005 п.4.18.

24.07.06

Вказувати посади та місце постійної роботи викладачів НКЦ з певних дисциплін (форми, тематики, виду) навчання у розпорядчих документах про визначення складу викладачів.
Порушення вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.12.104:2005 п.4.18.

24.07.06

Внести додатково в «Положення про НКЦ» право за навчально-курсовим центром - своєчасно вимагати отримання від начальників підрозділів ВАТ «Сумиобленерго» (до 1жовтня) заявок на навчання та підвищення кваліфікації персоналу, якому це необхідно на наступні роки.
Порушення вимог ГНД 34.12.102 – 2004 п.1.13

24.07.06

Внести до посадових інструкцій персоналу НКЦ розділи «Повинен знати» та «Кваліфікаційні вимоги».
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.3.8.5 та наказу Міненерго від 17.02.99р. № 13-3/07-46 п.7

15.08.06.

Внести додатково у розділ «Відповідальність» посадових інструкцій персоналу НКЦ окремий пункт щодо відповідальності працівника згідно чинного законодавства України.
Порушення вимог наказу Міненерго від 17.02.99р.№ 13-3/07-46 п.6.

15.08.06.

Передбачити об’єм питань з технічної експлуатації в програмах навчання електромонтерів та майстрів груп підстанцій не менш 50% від загального об’єму питань програми.
Порушення вимог ГНД 34.12.102 – 2004 п.1.9.

15.09.06.

Служба охорони праці

№ запису

Диспетчерське найменування електроустановки,
назва документа, зміст вимоги, яка приписується для виконання, посилання на нормативний документ, вимоги якого порушено, його параграф, пункт

Термін виконання
(дата, місяць, рік)

Скласти разом зі службами та підрозділами, відповідальними за загальну організацію роботи з персоналом ВАТ «Сумиобленерго», «План заходів по роботі з персоналом ВАТ «СОЕ», який враховує встановлені чинними НПА форми роботи з персоналом з розподілом по кварталам (місяцям) року.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.3.1.4.

15.08.06.

Скласти разом з виробничими службами та підрозділами і затвердити «Перелік професій та посад працівників забезпечуючих виробничі (технологічні) процеси(приймаючих в них участь)» або «Перелік професій та посад…які не приймають участь в виробничих (технологічних) процесах».
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.3.8.2, ГНД 34.12.102-2004. п.1.4.

24.07.06.

Привести чисельний склад служби охорони праці ВАТ «Сумиобленерго» до вимог порядку розрахунку, згідно вимог чинного типового положення про службу охорони праці .
Порушення вимог додатку розрахунку чисельності служби охорони праці на підприємстві - ДНАОП 0.00-4.21-93 розд.2 до додатку Типового положення про службу охорони праці, НПАОП 035-04 п.5.5.

15.10.06.

Доповнити розпорядчий документ ВАТ «СОЕ», стосовно встановленого порядку перевірки знань персоналу переліками: «Перелік посад та професій персоналу, які проходять перевірку знань в центральній (Головіних) комісіях та Перелік керівників і членів центральної комісії, які проходять перевірку знань в комісії Мінпаливенерго України.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.3.8.10.

24.07.06.

Ввести в дію в ВАТ «СОЕ» (розпорядчим документом, провести позапланові інструктажі), розповсюдити в необхідній кількості по підрозділам НПА Положення. «Організація роботи з персоналом підприємств електроенергетики». Розробите аналогічне положення для ВАТ «СОЕ». .
Порушення вимог СОУ–Н МПЕ 40.12.104:2005 п.4.5.

15.10.06.

Включати в склад постійно діючих комісій з перевірки знань представників місцевого профспілкового комітету.
Порушення НПАОП 0.00-4.36-05., СОУ–Н МПЕ 40.12.103: 2005 п.14.1

24.07.06.

Привести у відповідність до чинних вимог форму ведення та реєстрації перевірки знань персоналу в ВАТ «Сумиобленерго» (оформлення в журналах, протоколах, посвідченнях).
Порушення вимог додатків НПАОП 0.00-4.36-05 та СОУ–Н МПЕ 40.1.12.103: 2005 дод.14.

24.07.06.

Включити до встановлених обсягів перевірки знань чинних (2003-2006рр.) НПА з охорони праці, технічної експлуатації, пожежної безпеки, організації роботи з персоналом і т. ін. і відповідно виключити з цих обсягів НПА та НТД, які втратили чинність.
Порушення вимог про введення СОУ–Н МПЕ 40.1.12.103: 2005, СОУ–Н МПЕ 40.1.12.104: 2005, НАПБ 02.023-2004, НАПБ В.01.034-2005/111, НПАОП 0.00-4.36-05. та вимог наказу Міненерго від 17.02.99р.№ 13-3/07-46 п.6, п. 7.5.

15.10.06.

При складанні програм індивідуальної підготовки персоналу встановлювати кінцеві терміни навчання та підготовки (допуску до самостійної роботи) враховуючи терміни проведення всіх необхідних форм роботи для даної категорії персоналу. Усунути розробнику цей недолік у складеній програмі майстра-кабельника .
Порушення СОУ–Н МПЕ 40.1.12.103:2005 п.7.1.2, ГНД 34.12.102 – 2004 п.5.6.

24.07.06.

Внести додатково в посадову інструкцію інженера з пожежної безпеки служби охорони праці вимоги стосовно знання чинних типового «Положення про службу пожежної безпеки» та «Положення про службу охорони праці ВАТ «Сумиобленерго».
Порушення вимог наказу Міненерго від 17.02.99р. № 13-3/07-46 п.п.6, 7.

15.08.06.

В журналі вступного інструктажу в графі «Професія, посада особи, яку приймають на роботу» вказувати вік особи, яку інструктують.
Порушення вимог відповідного додатку НПАОП 0.00-4.36-05.

24.07.06.

В протоколах журналу перевірки знань змінити допущене формулювання у висновках за результатами перевірки знань - на формулювання: «Можуть бути надані права (виконання спеціальних видів робіт, допуску, нагляду тощо)».
Порушення вимог СОУ–Н МПЕ 40.1.12.104:2005 п.5.6.1.

24.07.06.

Включити для персоналу служби грозозахисту та ізоляції додатково у відповідні графи «Списку осіб ВАТ «СОЕ», які підлягають періодичному медичному огляду у наступному році»(та у подальші роки) небезпечний (шкідливий) фактор – «робота на висоті» та пункт МОЗ, стосовно цієї небезпеки (шкідливості).З чинного «Переліку робіт з підвищеною небезпекою» виділити категорії персоналу, робота якого пов’язана з виконанням робот на висоті (верхолазних робіт). Включати визначений персонал у «Список для проходження періодичного медогляду».
Порушення вимог наказів №555 МОЗ 1987р., №45 МОЗ України та ДНАОП 0.03-4.02-94

15.10.06

Разом з НКЦ, службою охорони праці, ВТВ та виробничими службами скласти план заходів роботи з персоналом ВАТ „Сумиобленерго” у відповідності до вимог НД.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.3.1.1.;, СОУ – МПЕ 40.1.12.104-2005 п.4.13.

15.08.06

Разом з службою охорони праці, ВТВ, НКЦ запровадити щоквартально підведення підсумків в ВАТ „Сумиобленерго” поточної роботи з персоналом
Порушення вимог СОУ – МПЕ 40.1.12.104-2005 п.4.120.

24.07.06

Разом з відділом кадрів, службою охорони праці і службами де є відповідний персонал, який потребує фахового відбору, запровадити в ВАТ “Сумиобленерго” систему фахового добору у відповідності до чинних НПА.
Порушення ПТЕ п. 5.3.2.5; 5.3.4.1; Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженої Міністерством охорони здоров‘я від 23.09.94 №263/121(СОУ – Н МПЕ 40.1.12.103:2005 стор.75).

24.07.06

Видати та довести до підрозділів і служб розпорядчий документ ВАТ «Сумиобленерго» де визначено персональний склад керівників, які мають право здійснювати (оформляти) допуск працівників до самостійної роботи.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.3.5.5.

15.08.06

Провести позапланові інструктажі відповідному персоналу ВАТ «Сумиобленерго» у зв’язку з набуттям чинності наступних нормативних документів:

 • Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 14.05.2003 № 228;
 • Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38 – 10 кВ з повітряними лініями електропередавання, затвердженими наказом Мінпаливенерго України від 03.02.2005 № 60;
 • Інструкція про розслідування та облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергосистемі України, затверджена наказом Мінпаливенерго України від 09.06.2005 № 255, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 07.10.2005 за № 1165/11445;
 • Правила користування електричною енергією, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 02.08.96 за № 417/1442 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.10.2005 № 910.
 • Правила приєднання електроустановок до електричної мережі, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14.12.2005 № 1137, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 19.01.2006 за № 42/11916.
 • Правила приєднання когенераційних установок до електричної мережі, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 21.01.2005 № 47, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 06.02.2006 за № 97/11971.
 • Примірний договір про приєднання до електричних мереж, схвалено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14.12.2005 № 1136.
 • Положення про організацію роботи з персоналом (СОУ–Н МПЕ 40.12.104:2005)

Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.3.6.5.

24.07.06

Забезпечити підрозділи та служби ВАТ “Сумиобленерго” розпорядчими і нормативно-правовими актами і документами щодо процедури та періодичності атестації працівників відповідно до вимог чинного законодавства України.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.3.7.13.

24.07.06

Виробничим службам разом з службою охорони праці, ВТВ, НКЦ розробити, та ввести в дію у встановленому порядку Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації або врахувати його вимоги при розробці узагальненого Положення «Про організацію роботи з персоналом ВАТ «СОЕ».
Порушення вимог Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики (далі –Положення про спецпідготовку) п. 1.5.

15.08.06

Видати наказ ВАТ “Сумиобленерго” щодо визначення підрозділу та окремих працівників, які організовують і здійснюють спеціальну підготовку, навчання та перевірку знань працівників.
Порушення вимог Положення про спецпідготовку п. 1.20, 1.21.

15.08.06

Службам та підрозділам скласти та надати в НКЦ плани проведення підвищення кваліфікації та навчання підпорядкованого персоналу на 2007рік надавати їх у встановлені терміни у подальшому. Разом з НКЦ вести реєстрацію навчання та підвищення кваліфікації підпорядкованого персоналу.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.3.7.8. Положення про спец підготовку п. 1.13.

15.09.06

Розробити та затвердити у встановленому порядку перелік НПА та НД з питань технічної експлуатації для кожної виробничої служби (підрозділу), а також обсяг необхідних знань з цих питань для кожної посади і професії працівників, які проходять перевірку знань з технічної експлуатації.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.3.8.4.

15.08.06

Розробити та затвердити у встановленому порядку перелік питань та екзаменаційних білетів для перевірки знань правил, положень норм, стандартів, регламентів, інструкцій з експлуатації устаткування, посадових та робочих інструкцій і т. ін., довести їх до підрозділів.
Порушення вимог Положення про спецпідготовку п. 1.16.

15.09.06

Зробити висновки стосовно роботи з персоналом за 2005рік та роздробити план заходів (пропозицій) щодо покращення цієї роботи в майбутні роки, довести висновки і план заходів до персоналу. Складати загальний звіт по роботі з персоналом у ВАТ «Сумиобленерго» та в його підрозділах у подальшому у встановлені терміни.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.3.3.2.

24.07.06

Затвердити у встановленому порядку «Перелік спеціальностей і посад робітників які звільняються від інструктажів з питань технічної експлуатації».
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п.4.7.

15.10.06

Організувати проходження необхідного навчання в СНЗ для членів комісії з перевірки знань з питань технічної експлуатації виробничих служб.
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п.1.15.

15.10.06

Скласти та затвердити списки працівників служб та підрозділів, які повинні проходити щорічне навчання на підприємстві (на виробництві).
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п.9.3.

15.08.06

Скласти та затвердити «Перелік професій і посад працівників та екзаменаційних комісій в яких вони проходять перевірку знань» (для виробничих служб і підрозділів).
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п.10.2.

15.09.06

Внести у посвідчення з перевірки знань данні про навчання робітника в спеціалізованих навчальних закладах (СНЗ) та вносити у подальшому після закінчення відповідного навчання (спецнавчання, спецпідготовки).
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п.1.16. додаток 3.

24.07.06

Скласти розпорядчий документ що встановлює порядок і термін дії розпоряджень стосовно організації роботи оперативного персоналу в службах і підрозділах.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.8.19.

15.08.06

Привести у відповідність до чинних вимог графік протиаварійних тренувань оперативного персоналу, погодити і затвердити його у встановленому порядку.
Порушення вимог ГКД 34.12.201-97 п.8.2.

15.08.06

Привести у відповідність до встановленої форми програми протиаварійних тренувань з оперативним персоналом.
Порушення вимог ГКД 34.12.201-97 п.8.5.

15.08.06

Проводити протиаварійні тренування з оперативним персоналом згідно вимог ГКД 34.12.201-97, з умовними діями на устаткуванні яке знаходиться в роботі.
Порушення вимог ГКД 34.12.201-97 п.п.9.3.3., 9.3.4., 9.3.5., 9.3.6., 9.3.7., 9.3.8.

15.10.06

Забезпечити наявність в Сумському районі електричних мереж (Сумській групі підстанцій) комплект необхідних тренувальних плакатів та бірок
Порушення вимог ГКД 34.12.201-97 п.8.7.

15.10.06

Видати та довести до підрозділів і служб розпорядчий документ по ВАТ „Сумиобленерго”, що затверджує перелік осіб, на яких покладається обов’язок проведення вступних інструктажів.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.3.6.2.

15.08.06.

Видати розпорядчий документ (включити у вимоги до відповідного Положення по ВАТ „Сумиобленерго”) щодо допуску до стажування в процесі спеціальної підготовки керівників, професіоналів, фахівців, та оперативних працівників робочих професій, які приймаються на роботу, переведені на іншу роботу або призначені на іншу посаду, для яких потрібні додаткові знання з питань технічної експлуатації, у разі перерви в роботі на займаній посаді (професії) більше допустимого терміну.
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п. 5.3.

15.08.06

Організувати проходження навчання у спеціальних навчальних закладах у відповідні терміни оперативних працівників ОДС (включити в план навчання та підвищення кваліфікації на 2007 рік).
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п. 8.2.

15.10.06

Організувати порядок проведення фахового добору за психофізіологічними показниками під час приймання на роботу оперативного персоналу ВАТ «Сумиобленерго».
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.3.4.3

з 15.08.06

Розробити програми спеціальної підготовки для виробничого персоналу (СЛ,СПС,СРЗА,ОДС, та ін.) і відповідного персоналу в РЕМ.
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п.8.1., п. 3.4.

15.09.06.

Включити та включати у подальшому тренажерну підготовку до «Програми спеціальної підготовки диспетчерів».
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п.1.19, 3.3.,3.4.,3.5.,3.6.

15.09.06.

Розробити та затвердити графіки проходження навчання у тренажерних центрах (пунктах) оперативних працівників (диспетчерів) ВАТ „Сумиобленерго” – не рідше 1 разу на 3 роки та організувати проходження диспетчерами навчання в тренажерних центрах (пунктах) – не рідше 1 разу на 3 роки .
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п. 1.19.

15.09.06

Залучати представника оперативної служби енергосистеми до складу комісії з перевірки знань диспетчерів ОДС.
Залучати представника ОДС ВАТ „Сумиобленерго” до складу комісії з перевірки знань персоналу ОДГ та ОВБ.
Порушення вимог: ГНД 34.12.102-2004 п. 10.7.

з 24.07.06

Внести зміни щодо проходження навчання у спеціальних навчальних закладах один раз на три роки до: Положення про ОДС , Положення про ОДГ, посадових інструкцій диспетчерського персоналу.
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п. 8.2.

15.08.06

Затвердити та довести до працівників ОДС та її підрозділів у РЕМ план проведення навчання персоналу у спеціалізованих навчальних закладах на поточний рік, привести у відповідність чинним вимогам перспективний план навчання персоналу ОДС.
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п. 8.2.

15.09.06

Привести наявність та зміст посадових, робочих інструкцій, інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки у відповідність до затверджених переліків чинних НПА та документів у підрозділах і встановленого обсягу необхідних знань.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.3.8.5.

15.09.06

Проводити перевірку знань у працівників тільки після проходження ними відповідного навчання в СНЗ ( для яких обов’язкове таке навчання).
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п.1.15

з 15.08.06

При складанні програм спеціальної підготовки передбачати необхідне навчання в СНЗ.
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п.3.4

з 24.07.06

При складанні програм спеціальної підготовки вказувати конкретне місце, форму та вид проведення кожного етапу навчання.
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п.3.5

з 24.07.06

Після закінчення підготовки (індивідуальної, спеціальної) працівників (керівників, професіоналів, фахівців) видавати відповідний розпорядчий документ про допуск до самостійної роботи цих працівників.
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п.3.8

з 24.07.06

Вносити записи про закінчення стажування, в програми (індивідуальної, спеціальної) підготовки а також в журналі реєстрації інструктажів.
Порушення вимог ГНД 34.12.102-2004 п.5.7

з 15.08.06.

Надати Плани – графіки роботи з персоналом служб та підрозділів (РЕМ та РВЕ) на 2007 рік з розбивкою по місяцях, які повинні враховувати всі обов’язкові форми роботи з персоналом, а саме:

 • фаховий добір і комплектація енергооб’єкта кадрами;
 • фахова підготовка персоналу;
 • спеціальна підготовка;
 • підтримання і підвищення кваліфікації;
 • навчання персоналу з питань технічної експлуатації;
 • перевірка знань правил, норм, стандартів, інструкцій з технічної експлуатації;
 • атестація та ліцензування;
 • інструктажі;
 • протиаварійні та протипожежні тренування;
 • обходи і огляди робочих місць;
 • проведення медичних оглядів;
 • робота з резервом, молодими фахівцями, студентами тощо;
 • колективні форми роботи.

Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.п. 5.3.2.5., 5.3.3.1.

15.10.06.

Визначити шкідливі виробничі фактори, що мають місце в роботі окремих категорій (посад) персоналу Тростянецького РЕМ та Тростянецького РВЕ, і які підлягають обов’язковим медичним оглядам, скласти відповідні переліки та списки для
проходження періодичних медоглядів персоналом РЕМ та РВЕ. Організувати проходження медогляду у встановлені терміни.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.3.4.4.

15.10.2006р.

Визначити обсяги необхідних знань НПА та НД у посадових інструкціях окремих працівників (інженер ПТГ Тростянецького РЕМ, інспектор Тростянецького РВЕ).
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.3.8.5.

15.08.2006р.

Службам та підрозділам подати заявки в НКЦ та в спеціалізовані навчальні заклади для проведення навчання та підвищення кваліфікації відповідних працівників у 2006 році.
Порушення вимог Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики (ГНД 34.12.102-2004) п. 1.13.

01.10.2006р.

Надати наказ ВАТ «Сумиобленерго» щодо призначення комісії з перевірки знань правил, норм, стандартів, регламентів, інструкцій з експлуатації устаткування та робочих інструкцій робітників Тростянецького району електричних мереж.
Порушення вимог Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики (ГНД 34.12.102-2004) п. 1.15.

15.10.2006р.

Надати перелік питань до екзаменаційних білетів з перевірки знань правил, норм, стандартів, регламентів, інструкцій, положень, постанов і т. ін. розроблених для кожної категорії персоналу який проходить перевірку знань, а також екзаменаційні білети для перевірки знань відповідних працівників з цих питань.
Порушення вимог Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики (ГНД 34.12.102-2004) п. 1.16.

15.10.2006р.

Привести у відповідність вимогам Положення про спецпідготовку п. 3.4. структуру складених індивідуальних програм для спеціальної підготовки окремих працівників Тростянецького РЕМ.
Порушення вимог Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики (ГНД 34.12.102-2004) п. 3.4.

15.10.2006р.

Надати в районні підрозділи ВАТ „Сумиобленерго” програми первинного інструктажу для таких категорій працівників: майстри виробничих дільниць, інженер виробничо – технічної групи, а також із працівниками інших підприємств і організацій (відрядженими, студентами - практикантами).
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.3.6.3.

24.07.06

Надати в районні підрозділи ВАТ „Сумиобленерго” у встановленому порядку затверджений перелік професій і посад працівників, які не беруть участі у технологічних процесах виробництва, а також не працюють на розмножувальній техніці і не відвідують виробничі приміщення.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.3.8.2.

15.08.06

Визначити в посадових та робочих інструкціях окремих працівників (ст. диспетчер Сумського РЕМ Бондарев О. С.) обсяги необхідних знань документів, які в них зазначені.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.3.8.5.

24.07.06