Содержание материала

Служба ліній

№ запису

Диспетчерське найменування електроустановки,
назва документа, зміст вимоги, яка приписується для виконання, посилання на нормативний документ, вимоги якого порушено, його параграф, пункт

Термін виконання
(дата, місяць, рік)

Технічний стан ПЛ-35 кВ „Улянівка -Віри”

Нанести попереджувальні плакати на опори №№ 80-86 в населеній місцевості.
Порушення вимог ПУЕ п. 2.5.15

15.09.06р.

Нанести на опори №№ 1-104 надписи про рік їх встановлення.
Порушення вимог ГКД 34.20.502-97 п. 6.4.1.1.1.

15.09.06р.

Виконати розчистку траси ПЛ навколо опор №№1-5 від деревинно-чагарникової рослинності.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.7.11.

15.09.06р.

Виконати забарвлення фаз на кінцевих опорах №1 та №104.
Порушення вимог ГКД 34.20.502-97 п. 6.4.1.1.1.

15.09.06р.

Нанести диспетчерське найменування лінії на опору №1.
Порушення вимог ГКД 34.20.502-97 п. 6.4.1.1.1.

15.09.06р.

Нанести на опори №74 та № 75 їх порядкові номера та диспетчерські найменування.
Порушення вимог ГКД 34.20.502-97 п. 6.4.1.1.1.

15.09.06р.

Технічний стан ПЛ-35 кВ „Голубівка-Межиріч”

Нанести на опори з №1 по № 140 надписи про рік їх встановлення
Порушення вимог ГКД 34.20.502-97 п. 6.4.1.1.1.

15.09.06р.

Нанести попереджувальний плакат на опору №1 в населеній місцевості.
Порушення вимог ПУЕ п. 2.5.15.

15.09.06р.

Нанести забарвлення фаз на кінцевій опорі №1
Порушення вимог ГКД 34.20.502-97 п. 6.4.1.1.1.

15.09.06р.

Технічний стан ПЛ-35 кВ „Улянівка-Луциківка”

Нанести попереджувальні плакати на опори №№ 38-44, 133-140 в населеній місцевості.
Порушення вимог ПУЕ п. 2.5.15

15.09.06р.

Нанести на опори №№ 1-140 написи про рік їх встановлення.
Порушення вимог ГКД 34.20.502-97 п. 6.4.1.1.1.

15.09.06р.

Виконати розчистку траси ПЛ навколо опор №№14, 37, 38, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 127 від деревинно-чагарникової рослинності.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.7.11.

15.09.06р.

Нанести забарвлення фаз на кінцевих опорах №1 та №140.
Порушення вимог ГКД 34.20.502-97 п. 6.4.1.1.1.

15.09.06р.

Виконати ремонт опор №№25, 35, 48 (відшарування бетону з утворенням раковин).
Порушення вимог ГКД 34.20.502-97 п.6.2.2.3.

15.09.06р.

Усунути понад допустиму норму нахил опор №№26, 32, 33.
Порушення вимог ГКД 34.20.502-97 п.6.2.2.4.

15.09.06р.

Технічна документація ПЛ-35 кВ

Забезпечити ведення журналу дефектів наступним чином:
- завести журнал дефектів на кожну ПЛ-35кВ;

  • з листків оглядів ПЛ заносити до журналу виявлені під час огляду дефекти;
  • на підставі аналізу виявлених дефектів приймати рішення та робити у журналі записи про терміни їх усунення;
  • вести контроль та відмічати у журналі виконання роботи по усуненню дефектів.

Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.п. 12.7.17.,12.7.20, ГКД 34.20.661-2003 п.10.3.1.3.

15.08.06р.

Організувати ведення загальної бази дефектів та несправностей по кожній ПЛ-35кВ.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.10.3.1.4., ПТЕЕСіМ п. 12.7.20.

15.08.06р.

Включити в план на 2007 рік проведення капітального ремонту ПЛ 35 кВ „Будилка-Боброво” L=6,85 км та ПЛ 35 кВ „Лебедин-Будилка” L=14,77 км.
Порушення вимог ГКД 34.20.502-97 п.13.1.1.

15.10.06р.

Завести порядок підписання протоколів перевірок та випробувань всіма членами бригади, які виконують дані роботи.
Порушення вимог ГКД 34.20.502-97 п.6.5.1.

15.08.06р.

Організувати ведення журналу цехового обліку технологічних порушень у відповідності з вимогами п.9.5.Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України, затвердженої наказом Мінпаливенерго України від 09.06.2005 № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.2005 за № 1165/11445
Порушення вимог „Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України” п. 9.5. додаток 8.

15.08.06р.

Перед плануванням капітального ремонту проводити огляд ПЛ інженерно-технічним персоналом з оформленням лиска огляду.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.10.3.1.5.

15.08.06р.

Перед плануванням капітального ремонту виконувати оцінку технічного стану ПЛ.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.10.3.1.5.

15.08.06р.

ПЛ-35 кВ „Улянівка–Віри”

Виконати перевірки та оформити протоколи перевірок:

  • габаритів і стріл провисання проводів і тросів;
  • тяжіння у відтяжках опор.

Виконати вимірювання та випробування та оформити протоколи:

  • заземлення опор;
  • симетричності ємностей фаз.

Оформити журнал дефектів відповідно до вимог НТД:

  • всі дефекти та неполадки обладнання з листків огляду заносити до журналу дефектів;
  • вказувати терміни усунення дефектів та неполадок обладнання.

Порушення вимог ГКД 34.20.502-97 п.5.2.4.

15.09.06р.

ПЛ-35 кВ „Голубівка-Межиріч”

Оформити паспорт на ПЛ, вказавши наступну інформацію: рік побудови, дата вводу в експлуатацію, інвентарний номер, назва проектної організації, характеристика капремонту за 2005рік.
Порушення вимог ГКД 34.20.502-97 п.5.2.4.

15.09.06р.

Технічне обслуговування, ремонт та модернізація електричної мережі

Забезпечити бригади лінійного персоналу переносними приладами для визначення на ПЛ-35кВ місць замикання на землю.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.7.29

15.09.06р.

Визначати тривалість роботи спецмеханізмів при складанні планів графіків капітального ремонту на рік.
Порушення вимог ГКД 34.20.502-97 п.5.2.2.

15.09.06р.

Оперативно-диспетчерська служба

№ запису

Диспетчерське найменування електроустановки,
назва документа, зміст вимоги, яка приписується для виконання, посилання на нормативний документ, вимоги якого порушено, його параграф, пункт

Термін виконання
(дата, місяць, рік)

Визначити в посадових інструкціях оперативного персоналу ОДС розподіл обов’язків поміж персоналом у зміні при усуненні технологічних порушень
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 13.5.6.

15.08.06р.

Узгодити ремонтні схеми з’єднань електричних мереж з диспетчерською службою Північної електроенергетичної системи, в оперативному управлінні якої вони знаходяться.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 13.6.5.

15.08.06р.

Організувати оформлення письмовими заявками до ОДГ РЕМ виведення із роботи приладів та систем комерційних обліків електричної енергії на рівні диспетчерського управління електричними мережами 0,4кВ.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.13.4.2.

15.08.06р.

Визначити та внести до посадових інструкціях ст. диспетчерів та диспетчерів час початку та закінчення прийняття (здачі) зміни.
Порушення ПТЕЕСіМ п.13.7.17

15.08.06р.

Узгодити спеціальним розпорядженням технічного керівника ВАТ „Сумиобленерго” виконання оперативних перемикань у розподільчих мережах по рівням диспетчерського управління
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.13.8.20.

15.08.06р.

Скласти договір про паралельну роботу з НЕК «Укренерго».
Порушення ПТЕЕСіМ п.13.1.12.

15.10.06р.

Переглянути перелік інструкцій, положень та іншої технічної документації з 2005 року (у зв’язку з виходом нових нормативно – технічних документів).
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.8.4.

15.08.06р.

Провести на ПС інвентаризацію приєднань (фактичну їх наявність), що заведені під АЧР.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 12.9.7.

15.08.06р.

Служба розподільчих електричних мереж

№ запису

Диспетчерське найменування електроустановки,
назва документа, зміст вимоги, яка приписується для виконання, посилання на нормативний документ, вимоги якого порушено, його параграф, пункт

Термін виконання
(дата, місяць, рік)

Розрахувати та контролювати затрати робочого часу у 2006 році на реалізацію інвестиційної програми, ремонтно–експлуатаційне обслуговування розподільчих мереж, непередбачені роботи та роботу з персоналом.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 5.1.2.2 підпункт г,д,ж,и,р.

15.08.06


Скласти в службі розподільчих мереж багаторічний план-графік капітального ремонту розподільчих мереж.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж (далі – ГКД 34.20.661-2003) п.10.1.11.

15.08.06

Доповнити багаторічні плани-графіки капітального ремонту об’єктів електричної мережі РЕМ графою, в якій вказати рік проведення останнього капітального ремонту та затвердити його у встановленому порядку.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж (далі – ГКД 34.20.661-2003) п.10.1.11.

15.08.06


Взяти під контроль та вимагати виконання плану матеріально – технічного постачання для виконання плану капітального ремонту та технічного обслуговування об’єктів електричної мережі у 2006 році.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.10.1.12.

15.08.06

Створити систему погодження з землекористувачами робіт з ремонту та реконструкції об’єктів електричної мережі, які знаходяться на сільськогосподарських угіддях.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.10.1.13.

15.08.06


Створити та постійно поповнювати аварійний запас електроустаткування, матеріалів і виробів для забезпечення оперативної ліквідації аварійних ситуацій в розподільчих електричних мережах, затвердити нормативний розрахунок та фактичну величину аварійного запасу розпорядчим документом у відповідності з вимогами ГКД 34.10.384 “Норми аварійного запасу електроустаткування, будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою 0,38 – 150 кВ”.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.10.1.14.

15.08.06

Скласти для служби розподільчих електричних мереж або використати складені для ВАТ «Сумиобленерго» інструкції, положення або інші документи, які визначають вимоги і порядок формування, планування, розподілу, обліку та контролю за використанням коштів, та які спрямовуються на капітальний ремонт та технічне обслуговування об’єктів електричної мережі.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.6.2.

15.08.06

Скласти зведений кошторис на капітальний ремонт та технічне обслуговування об’єктів електричної мережі на 2006 рік.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.6.3.

15.08.06

Розробити, затвердити систему обліку та контролю за обсягами та якістю робіт з капітального ремонту і технічного обслуговування об’єктів електричної мережі службою.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.6.6.

15.08.06


Налагодити роботу в службі розподільчих мереж з аналізу технологічних порушень в електричній мережі: призначити розпорядчим документом особу, відповідальну за ведення роботи з обліку та аналізу аварійних відключень, в РЕМ та СРМ фіксувати усі без винятку технологічні порушення, у тому числі і все в мережах 0,4 кВ, складати заходи, направлені на зменшення аварійних вимкнень.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005, розділ Ж7-Ж10.

15.08.06

Виробничо-технічний відділ

№ запису

Диспетчерське найменування електроустановки,
назва документа, зміст вимоги, яка приписується для виконання, посилання на нормативний документ, вимоги якого порушено, його параграф, пункт

Термін виконання
(дата, місяць, рік)


Скласти у ВТВ та затвердити технічним керівником ВАТ «Сумиобленерго» перелік інструкцій, положень, схем, креслень, технічної документації.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 5.8.4.

15.08.06

Скласти зведений кошторис на капітальний ремонт та технічне обслуговування об’єктів електричної мережі на 2006 рік.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.6.3.

15.08.06


Організувати у ВТВ облік та контроль за обсягами та якістю робіт з капітального ремонту та технічного обслуговування об’єктів електричної мережі.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.6.6.

24.07.06

Переглянути посадові інструкції з метою приведення їх до вимог НД – виділити окремі розділи «Повинен знати» та «Кваліфікаційні вимоги».
Порушення вимог наказу Міністерства енергетики України від 17.12.99 №13-3/07-46, п. 6; 7, 7.5; 7.6.

15.08.06

Скласти графік контролю за технічним станом електричної мережі у 2006 році.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.5.1.

15.08.06