Содержание материала

№ запису

Диспетчерське найменування електроустановки,
назва документа, зміст вимоги, яка приписується для виконання, посилання на нормативний документ, вимоги якого порушено, його параграф, пункт

Термін виконання
(дата, місяць, рік)

Оперативно – диспетчерське керування розподільними електричними мережами напругою 0,38 – 10 кВ.

Організувати цілодобове оперативне керування устаткуванням розподільних електричних мереж напругою 0,38 – 10кВ Конотопського району.
ПТЕЕСіМ п. 13.1.6

15.08.06р.

Встановити розподіл електроустановок по рівням диспетчерського управління в повному обсязі устаткування розподільних електричних мереж напругою 0,38 – 10 кВ по способу диспетчерського керування (електроустановки та обладнання абонентських ТП, через які іде транзит електроенергії в мережі Конотопського РЕМ та субспоживачів.
ПТЕЕСіМ п. 13.1.8; 13.1.9.; 13.1.11.

15.08.06р.

Вивід обладнання та пристроїв АСДУ і СДТУ із роботи резерву для ремонту і випробування оформляти письмовою заявкою до диспетчерської служби.
ПТЕЕСіМ п. 13.4.2.

15.08.06р.

Заявки на вивід обладнання та пристроїв АСДУ і СДТУ, що надходять до диспетчерської служби, повинні бути затверджені його технічним керівником. ПТЕЕСіМ п. 13.4.3.

15.08.06р.

Диспетчерську службу забезпечити узгодженими документами, що визначають взаємовідносини з іншими аварійно-диспетчерськими службами міста (міськгаз, водоканал, МНС) при усуненні наслідків технологічних порушень на енергооб’єктах.
ПТЕЕСіМ п. 13.5.2.

15.08.06р.

Узгодити спеціальним розпорядженням технічного керівника енергопостачальної організації виконання оперативних перемикань у розподільчих мережах.
ПТЕЕСіМ п. 13.8.20.

15.08.06р.

Оперативний персонал енергопостачальної компанії забезпечити положенням про оперативні взаємовідносини поміж персоналом відповідних структурних підрозділів енергопостачальної компанії та споживачів, які мають у своєму підпорядкуванні невеликі (малопотужні) резервні електростанції.
ПТЕЕСіМ п. 13.8.22.

15.08.06р.

Скласти і затвердити перелік пристроїв та обладнання, які обслуговуються виробничими підрозділами ЗДТУ, з вказівкою меж обслуговування.
ПТЕЕСіМ п. 13.11.6.

15.08.06р.

Контролювати відповідність фактичних об’ємів навантаження на приєднаннях підстанцій, що заведені під АЧР, завданню, що доведена Північною ЕЕС.
ПТЕЕСіМ п.12.9.7

15.08.06р.

Організувати можливість контролю за добовим графіком споживання електричної енергії в підконтрольній розподільчій електричній мережі 10 кВ і дотримуватись затверджених графіків споживання електричної енергії.
ПТЕЕСіМ п. 13.3.1

15.08.06р.

Внести вимогу в посадову інструкцію керівника оперативно – диспетчерської групи щодо його персональної відповідальності за своєчасне введення і ефективність дії графіків обмеження та аварійного відключення.
ПТЕЕСіМ п. 13.3.14

15.08.06р.

Здійснювати настроювання регуляторів напруги і положень відгалужень перемикачів без збудження силових трансформаторів при зміні конфігурації розподільної електричної мережі напругою 10кВ та перерозподілу в ній навантаження проти схеми нормального режиму роботи,
ПТЕЕСіМ п. 13.3.17

15.08.06р.

Забезпечити наявність затверджених у встановленому порядку параметрів настроювання положень відгалужень перемикачів без збудження силових трансформаторів.
ПТЕЕСіМ п. 13.3.17

15.08.06р.

Визначити час початку та закінчення (прийняття, здачі) зміни в посадових інструкціях оперативного персоналу.
Порушення ПТЕЕСіМ п.13.7.17

15.08.06р.

Організація експлуатації електричної мережі.

Вести щоденно майстрами виробничих дільниць Журнали обліку виконаних робіт.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.10.2.5.3.

Постійно

Дотримуватися вимог чинних нормативних документів щодо періодичності планових та позачергових оглядів ПЛ:

 1. періодичні огляди електромонтерами;
 2. періодичні огляди ІТП;
 3. верхові огляди;
 4. позачергові огляди, підчас утворення на проводах та тросах ожеледі, під час коливань („танцювання”) проводів та тросів, під час льодоходу, розливу річок, лісових і степових пожеж, а також інших стихійних явищ, після вимкнення ПЛ захистами і неуспішного АПВ.

Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.7.17.

Постійно

Виконувати технічне обслуговування в обсягах та з періодичністю у відповідності до вимог чинних нормативних документів Дотримуватися порядку визначення об’ємів робіт для проведення технічного обслуговування (огляд, заповнення листка огляду, аналіз дефектів, перенесення дефектів в журнал, встановлення термінів усунення дефектів, визначення об’ємів робіт, матеріальних затрат і т. ін.).
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.4.3., ПТЕЕСіМ п.12.7.5.

Постійно

Дотримуватися порядку визначення об’ємів робіт для проведення технічного обслуговування (огляд, заповнення листка огляду, аналіз дефектів, перенесення дефектів в журнал, встановлення термінів усунення дефектів, визначення об’ємів робіт, матеріальних затрат і т. ін.).
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.4.3.1.7., ПТЕЕСіМ п.12.7.5.

Постійно

Скласти акти щомісячного приймання групи об’єктів електричної мережі на яких у звітному місяці поточного року проводились роботи з технічного обслуговування та непланові роботи.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.4.10., ПТЕЕСіМ п.12.7.5.

15.08.06р.

Виконувати у повному обсязі номенклатуру комплексу робіт по технічному обслуговуванню ПЛ.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 Додаток 1, ПТЕЕСіМ п.12.7.5.

Постійно

Укомплектувати Конотопський РЕМ чинними нормативно – технічними документами (своєчасно переглянутими та згідно переліку):

 1. електричними схемами первинних і вторинних з’єднань КТП-76, введеною в експлуатацію 01.11.05р.;
 2. режимними схемами електричної мережі, узгодженими службою релейного захисту ВАТ „Сумиобленерго”;
 3. журналами дефектів і неполадок з устаткуванням трансформаторних підстанцій напругою 35 кВ;
 4. журналами дефектів і неполадок повітряних ліній електропередавання напругою 35 кВ;
 5. журналами дефектів і неполадок повітряних ліній електропередавання напругою 10 кВ;
 6. журнали дефектів і неполадок з устаткуванням трансформаторних, розподільчих пунктів напругою 10 кВ;
 7. звітами та відповідними розрахунками щодо комплексної якісної та кількісної оцінки технічного стану електричної мережі за попередній рік;
 8. оперативними планами та картками пожежегасіння на об’єкти електричної мережі.

Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.8.1., п.5.8.4., п.5.8.7., п.5.8.8., п.5.8.9., ГКД 34.20.503-97 п.4.5.

15.08.06р.

Робоче місце чергового диспетчера Конотопського РЕМ укомплектувати електричними схемами первинних і вторинних з’єднань трансформаторних підстанцій напругою 35 кВ;
- привести у відповідність вимогам чинних нормативно – технічних документів журнал аварійних дефектів і неполадок з устаткуванням електричної мережі (не на всі дефекти маються візи керівництва щодо усунення дефектів).
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.8.14.10., п.5.8.9., п.13.6.1.

15.08.06р.

Щоденно переглядати адміністративно – технічним персоналом оперативний журнал на робочому місці чергового диспетчера.
ПТЕЕСіМ п. 5.8.16.

Постійно.

Дотримуватись вимог щодо періодичності планових оглядів об’єктів електричної мережі.
Порушення вимог ГКД 34.20.503 – 97, додаток 2, п.1.1.

Постійно.

Надати листки позачергових оглядів об’єктів електричної мережі, які раптово відключались з неуспішним АПВ.
Порушення вимог ГКД 34.20.503 – 97, додаток 2, п.1.3.

15.09.06р.

Надати акти приймання в експлуатацію об’єктів електричної мережі, які пройшли технічне обслуговування у звітному місяці.
Порушення вимог ГКД 34.20.503 – 97, додаток 1.

15.09.06р.

Визначити технічним керівником періодичність вимірювань навантажень кабельних ліній.
Проводити вимірювання навантажень кабельних ліній електропередавання.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.8.12.

15.08.06р.
Постійно

Організувати періодичні оповіщання організацій та населення всіма засобами масової інформації про порядок виконання земляних робіт поблизу трас кабельних ліній.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.8.34.

15.08.06р.

Організувати проведення лабораторних досліджень зразків пошкоджених кабелів та пошкоджених кабельних муфт для встановлення причин пошкодження і розроблення заходів для їх запобігання.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.8.43.

Постійно

Виконати капітальний ремонт КТП – 58, ПЛ – 0,4 кВ Ф –2 від КТП – 58, ПЛ – 10 кВ ф. „В’язове” в обсягах у відповідності до вимог чинних нормативних документів. Дотримуватися порядку визначення об’ємів робіт для проведення капітального ремонту (огляд, заповнення листка огляду, аналіз дефектів, перенесення дефектів в журнал, встановлення термінів усунення дефектів, визначення об’ємів робіт, матеріальних затрат і т. ін.).
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п. 4.3. ПТЕЕСіМ п.12.7.5.

15.10.06р.

Проведення комплексної якісної та кількісної оцінки технічного стану об’єктів розподільчих електричних мереж.

Виконати комплексну якісну та кількісну оцінки технічного стану об’єктів електричної мережі та вжити заходів до постійного систематичного її проведення. Порушення вимог наказу Мінпаливенерго від 03.02.05р. № 60

15.09.06р.

Привести форми листків огляду ПЛ напругою 10 кВ, ТП напругою 10/0,38 кВ, ПЛ напругою 0,38 кВ у відповідність рекомендаціям додатку Д до п.5.2 “Методичних вказівок...”
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576: 2005 п.5.2.

15.08.06р.

Вжити заходів щодо заповнення листків огляду ПЛ напругою 10(6) кВ, ТП напругою 10(6)/0,38 кВ, ПЛ напругою 0,38 кВ у відповідності рекомендаціям СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п.п. Г.5., Г.6 додатку Г .
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576: 2005 п.п. Г.5., Г.6 додатку Г .

15.08.06р.

Завести журнали дефектів окремо на кожну ПЛ 10 кВ та журнали дефектів окремо на ТП – 10 кВ і окремо на ПЛ – 0,38.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005, додаток Г, п.Г.8.

15.08.06р.

Оформити зведену відомість показників технічного стану розподільних електричних мереж напругою 0,38 – 10 кВ станом на 31.12.2005 року.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п.5.3.

15.08.06р.

Виконати облік і аналіз відключень у розподільчих електричних мережах за 2005р. у відповідності з вимогами “Методичних вказівок...” та забезпечити їх виконання у подальшому.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п.5.3.

15.08.06р.

Виконати розрахунки щодо прийняття економічно обґрунтованих рішень на виконання капітального ремонту (реконструкції) об’єктів електричної мережі у поточному році.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п. 6.1.

15.08.06р.

Утримання електричної мережі у технічно справному стані.

Трансформаторні підстанції напругою 35 кВ

Огляд ПС – 35кВ „ Козацьке”

ОРУ – 35 кВ

Виконати захист металевих конструкцій ОРУ і КРУН підстанції від корозії та впливу навколишнього середовища.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.40., 1.1.22.

15.09.06р.

Закрити кабельні канали негорючими плитами.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.11

15.09.06р.

Пофарбувати заземлюючі ножі в чорний колір, а рукоятки приводів заземлюючих ножів в червоний колір.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.25.

15.09.06р.

Обладнати на приводах роз’єднувачів, відокремлювачів, заземлювальних ножів, короткозамикачів механічні покажчики положення з написами „Ввімкнено” й „Вимкнено”.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.31.

15.09.06р.

КРУН – 10кВ

Пофарбувати заземлюючі ножі в чорний колір, а рукоятки приводів заземлюючих ножів в червоний колір.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.25.

15.09.06р.

Силові трансформатори

Нанести на баках трансформаторів підстанційні номери та диспетчерські найменування
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.3.4.

15.09.06р.

Релейний захист

Забезпечити проведення оглядів положення перемикаючих пристроїв і ведення записів в оперативному журналі результатів цих оглядів оперативним персоналом з установленою періодичністю.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.9.16

15.09.06р.

Освітлення ВРУ-35кВ, КРУН - 6кВ

Встановити на світильниках захисні гратки.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.13.5

15.09.06р.

Виконувати випробування і вимірювання опору ізоляції електропроводки освітлення в установлені терміни.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.13.13

15.09.06р.

Технічна документація ПС – 35кВ „ Козацьке”

Силовий трансформатор 2,5 МВА

Провести інвентаризацію наявності в комплектах документів на силові трансформатори необхідної технічної документації і доукомплектувати їх документами, що відсутні.
Порушення вимог ГКД 34.46.501-2003 п.4.28

15.09.06р.

Проводити оперативним персоналом з встановленою періодичністю огляд трансформаторів з записом в оперативній документації.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.3.27.

Постійно

Заземлювальний пристрій

Забезпечити наявність технічної документації заземлювального пристрою підстанції відповідно до вимог Правил.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.11.2

15.09.06р.

Захист від перенапруг

Скласти акт перевірки відповідності схем грозозахисту підстанції вимогам ПУЕ та ПТЕЕСіМ п.12.12.2
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.12.2

15.09.06р.

Скласти по підстанції відомості щодо захисту від перенапруг РУ і ПЛ, з наведенням всієї необхідної інформації.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.12.1

15.09.06р.

Скласти схеми захисту підстанції від грозових хвиль перенапруг, що набігають з лінії електропередавання, з наведенням всієї необхідної інформації.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.12.1

15.09.06р.

Повітряні лінії електропередач напругою 10, 0,4 кВ

ПЛ 10 кВ ф „В’язове” від ПС „Дубов’язівка 110/35/10 кВ”

Вжити заходів до ліквідації захаращення охоронної зони ПЛ в прогоні між опорами №№133, 134 ПЛ 10 кВ ф. „В’язове”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1 код дефекту-Т10; ПОЕМ п. 8.

15.08.06р.

Провести обрізку гілок що знаходяться на відстані від проводів ПЛ-10 кВ меншій ніж передбачено НТД (2м для ПЛ-10 кВ) у районі опор №№ 133, 134 ф. „В’язове”.
Порушення вимог ПУЕ 2.4.42, 2.5.107.

15.08.06р.

Вжити заходів до ліквідації рослинності (в радіусі 2 м) біля основи опор №№ 2, 3, 10, 133, 134, 188 ВЛ-10кВ ф. „В’язове”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1, код дефекту - Т44; ПУЕ 2.5.14

15.08.06р.

Встановити додаткову опору з метою приведення проміжного прольоту між опорами №№ 132-133 ПЛ 10 кВ ф. „В’язове” у відповідність проектові.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – Т72.

15.08.06р.

Замінити бандаж, що кріпить стійку до приставки – опори № 133 ПЛ 10 кВ ф. „В’язове”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К21.

15.08.06р.

Виконати роботи з вирівнювання траверси (відхилення траверси від горизонтального положення більше норми) – опора №№ 4, 10, 130, 131 ПЛ 10 кВ ф. „В’язове”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К31; ГКД 34.20.503-97, таблиця 6.

15.08.06р.

Встановити та закріпити ізолятор на опорі № 133 ПЛ 10 кВ ф. „В’язове”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К51.

15.08.06р.

Замінити пошкодженні у результаті загнивання приставки (стійки; підкоси) – опори №№ 4, 13, 133 ПЛ 10 кВ ф. „В’язове”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – С21 (31, 41).

15.08.06р.

Виконати роботи з заміни ізолятора на опорі №1 ПЛ 10 кВ ф. „В’язове”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – І 33.

15.08.06р.

Виконати з’єднання проводів за допомогою з’єднувальних затискачів у прольоті між опорами №№ 9-10 відпайки на КТП-59 від ПЛ 10 кВ ф. „В’язове”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – П14; ПУЕ 2.5.84.

15.08.06р.

Виконати нумерацію всіх опор повітряної лінії ПЛ 10 кВ ф. „В’язове”.
Порушення вимог ПУЕ п. 2.5.15.

15.08.06р.

Захистити вивід кабельної лінії на опори №№ 107, 108 ПЛ 10 кВ ф. „В’язове” (кабельний перехід під залізницею) від механічних пошкоджень.
Порушення вимог ПУЕ п.2.3.15.

15.08.06р.

Виконати захист від грозовий перенапруг кабельної вставки у ПЛ 10 кВ ф. „В’язове” (кабельний перехід під залізницею), шляхом установки вентильних розрядників.
Порушення вимог ПУЕ 2.5.70.

15.08.06р.

Замінити пошкоджений ізолятор, або роз’єднувач в цілому на опорі №1 ПЛ 10 кВ ф. „В’язове” (роз’єднувач Р-21).
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А , таблиця А.1код дефекту – А31.

15.08.06р.

ПЛ 10 кВ ф. „Тернівка” від ПС „Дубов’язівка 110/35/10 кВ”

Замінити пошкоджений ізолятор, або роз’єднувач в цілому на опорі № б/н (кінцева опора біля КТП-83) ПЛ 10 кВ ф. „Тернівка”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А , таблиця А.1код дефекту – А31.

15.08.06р.

Виконати роботи з вирівнювання опори №№ 88, 89 ПЛ 10 кВ ф. „Тернівка”, які мають відхилення від вертикальної осі, що перевищує норми (опора №88 знаходиться під кутом 45 градусів).
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К13 (14).

15.08.06р.

ПЛ 10 кВ ф „Підлипне” від РП-8

Вжити заходів до ліквідації захаращення охоронної зони ПЛ в прогоні між опорами №№ 22-23 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, відпайка на ПМК-112 оп.24-25 від ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1 код дефекту-Т10; ПОЕМ п. 8.

15.08.06р.

Провести обрізку гілок що знаходяться на відстані від проводів ПЛ-10 кВ меншій ніж передбачено НТД (2м для ПЛ-10 кВ) у районі опор №№ 22,23,114,127 ф. „Підлипне”, відпайка на ПМК-112 оп.24-25 від ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”.
Порушення вимог ПУЕ п. 2.5.107.

15.08.06р.

Вжити заходів до ліквідації рослинності (в радіусі 2 м) біля основи опор №№ 22,23,24, 25,127 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, відпайка на ПМК-112 оп.24-25 від ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1, код дефекту - Т44; ПУЕ 2.5.14

15.08.06р.

Замінити бандаж, що кріпить стійку до приставки – опора № 117 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К21.

15.08.06р.

Виконати роботи з вирівнювання траверси (відхилення траверси від горизонтального положення більше норми) – опора №№ 93, 127 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К31; ГКД 34.20.503-97, таблиця 6.

15.08.06р.

Замінити пошкодженні у результаті загнивання приставки (стійки; підкоси) – опори №№ 122,123,125,127,128 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – С21 (31, 41).

15.08.06р.

Виконати з’єднання проводів за допомогою з’єднувальних затискачів у прольоті між опорами №№ 1-2, 64-65, 93-93, 121-122 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, опорами № 1-2 відпайки на КТП-312 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, опорами № 1-2 відпайки на КТП-1512 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – П14; ПУЕ 2.5.84.

15.08.06р.

Виконати нумерацію всіх опор повітряної лінії ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне” .
Порушення вимог ПУЕ п. 2.5.15.

15.08.06р.

Захистити вивід кабельної лінії з РП-8 на повітряну лінію ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне” від механічних пошкоджень металевими кутниками.
Порушення вимог ПУЕ п.2.3.15.

15.08.06р.

Виконати захист від грозовий перенапруг кабельної вставки від РП-8 на ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, шляхом установки вентильних розрядників.
Порушення вимог ПУЕ 2.5.70.

15.08.06р.

Забезпечити щорічне виконання профілактичних перевірок розрядників встановлених на ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.7.19; 12.12.4.

Постійно

Виконати роботи з вирівнювання опор №№ 127,128 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне” які мають відхилення від вертикальної осі, що перевищує норму.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – Т71.

15.08.06р.

Виконати роботи із захисту опор №№ 113-114, 115-116, ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне від наїзду автотранспорту.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – Т75; ПУЕ 2.5.149; 2.5.147; ГКД 34.20.503-97, таблиця 3.

15.08.06р.

Виконати заміну заземлювального спуску на опорах №№ 93, 120 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, опорі №1 відпайки на КТП-45 від ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, опорі №1 відпайки на КТП-308 від ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – У11(У31); ПУЭ 2.5.75, 2.5.80; ГКД 34.20.503-97, додаток 3, р.3.

15.08.06р.

Виконати роботи з підтягування бандажа кріплення стійки до приставки – опори №№ 12,127, 128 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К22.

15.08.06р.

Замінити пошкодженні залізобетонні приставки – опори №№ 59, 62, 117 - ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1, код дефекту – С24 (34, 44); ГКД 34.20.503-97, додаток 2, таблиця 5)

15.08.06р.

Виконати роботи з заміни дефектної траверси – опор №№ 65, 64,122,123,125,127 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне” (наскрізне іржавіння металевої траверси, видиме з землі).
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – І 12.

15.08.06р.

Встановити попереджувальні плакати на всіх опорах ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, яка проходить в населеній місцевості м. Конотоп, с. Підлипне, с. К. Комуна
Порушення вимог ПУЕ п. 2.5.15.

15.08.06р.

Відновити антикорозійне покриття роз’єднувачів РЛ-1, Р-131, РКТП-308, РКТП-1512, РКТП-42, РКТП-312, РКТП-45 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.40.

15.08.06р.

Замкнути на замок приводи роз’єднувачів РЛ-1 на опорі №1 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, Р-131, РКТП-308, РКТП-1512, РКТП-42, РКТП-312, РКТП-45 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, до яких є доступ сторонніх осіб.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.24.

15.08.06р.

Виконати заземлення штанги приводів роз’єднувачів (гнучкий зв’язок) Р-131, РКТП-308, РКТП-1512, РКТП-42, РКТП-312, РКТП-45, РКТП-398, РКТП-321, РКТП-320, РКТП-1611, РКТП-307, РКТП-311, РКТП-1610 ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – У 32.

15.08.06р.

Забезпечити щорічне виконання профілактичних перевірок розрядників встановлених на ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, ПЛ 10 кВ ф. „В’язове”. Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.7.19; 12.12.4.

Постійно

Забезпечити проведення (1 р. у 6 років) вимірювання опору заземлення опор з розрядниками ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, ПЛ 10 кВ ф. „В’язове”.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003,таблиця 10.1, п 3.3.

Постійно

ПЛ 0,4 кВ від КТП-58, КТП-78, КТП-83

Вжити заходів до ліквідації захаращення охоронної зони ф.2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-58 прольоти між 3-7 опорами, ф.1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-78 прольоти між 3-8 опорами , ф.1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-83 прольоти між 1-5 опорами, ф.2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-83 прольоти між 1-9 опорами.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1 код дефекту-Т10; ПОЕМ п. 8.

15.09.06р.

Виконати вирубування дерев що загрожують падінням на проводи ф.2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-83 прольоти між 3-8 опорами.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1 код дефекту – Т41).

15.09.06р.

Провести обрізку гілок що знаходяться на відстані від проводів ПЛ меншій ніж передбачено НТД (1м для ПЛ-0,4 кВ) у районі ф.2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-58 прольоти між 3-7 опорами, ф.1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-78 прольоти між 3-8 опорами , ф.1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-83 прольоти між 1-5 опорами, ф.2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-83 прольоти між 1-9 опорами.
Порушення вимог ПУЕ п.2.4.42.

15.09.06р.

Виконати роботи з вирівнювання траверси – опора № 9 ф.1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-83.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К31; ГКД 34.20.503-97, таблиця 6.

15.09.06р.

Встановити та закріпити ізолятор на штирі (гака) траверси – опори №№ 7, 9 ф.1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-83.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К51.

15.09.06р.

Виконати роботи з заміни ізоляторів опори № 11 ф.1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-78.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – І 33.

15.09.06р.

Виконати з’єднання проводів за допомогою з’єднувальних затискачів у прольоті між опорами ф.2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-58 прольоти між 1-5 опорами, ф.1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-78 прольоти між 4-7 опорами , ф.1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-83 прольоти між 1-4 опорами, ф.2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-83 прольоти між 1-9 опорами.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – П14; ПУЕ 2.4.14.

15.09.06р.

Виконати нумерацію опор повітряних ліній - ф. 1, 2, 3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-58, ф.1, 2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-78, ф.1, 2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-83).
Порушення вимог ПУЕ п.2.4.6.

15.09.06р.

Виконати заміну заземлювального спуску на опорах №№ 9, 10, 17 20 ф.1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-78.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – У11(У31); ПУЕ 2.4.26.; ГКД 34.20.503-97, додаток 3, р.3.

15.09.06р.

ПЛ 0,4 кВ від КТП-308, КТП-312, КТП-45

Вжити заходів до ліквідації захаращення охоронної зони прольоти між опорами №№ 5-12 ф.1., прольоти між опорами №№ 3-10 ф.2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-312, прольоти між опорами №№ 8-43 ф.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-45.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1 код дефекту-Т10; ПОЕМ п. 8.

15.09.06р.

Виконати вирубування дерев що загрожують падінням на проводи - прольоти між опорами №№ 5, 7, 12 ф.3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-312, прольоти між опорами №№ 9-10 ф.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-45.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1 код дефекту – Т41).

15.09.06р.

Провести обрізку гілок що знаходяться на відстані від проводів ПЛ меншій ніж передбачено НТД (1м для ПЛ-0,4 кВ) у районі прольотів між опорами №№ 5-12 ф.1., прольотів між опорами №№ 3-10 ф.2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-312, прольотів між опорами №№ 8-27, 34-43 ф.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-45.
Порушення вимог ПУЕ п.2.4.42.

15.09.06р.

Встановити та закріпити ізолятор на штирі (гака) траверси – опора №№ 4, 37 ф.1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-45, ізолятора фази „Б” на КТП-308 (вихід на фідер №3).
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К51.

15.09.06р.

Виконати з’єднання проводів за допомогою з’єднувальних затискачів у прольоті між опорами №№ 1-20 ф.1 ПЛ 0,4 кВ від
КТП-45.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – П14; ПУЕ 2.4.14.

15.09.06р.

Виконати нумерація всіх опор повітряних ліній (ф. 1, 2, 3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-312, ф.1, 2,3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-45.
Порушення вимог ПУЕ п.2.4.6.

15.09.06р.

Виконати заміну заземлювального спуску на опорах №№ 4, 5, 9, 29, 37 ф.1
ПЛ 0,4 кВ від КТП-45.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – У11(У31); ПУЕ 2.4.26, 2.5.75, 2.5.80; ГКД 34.20.503-97, додаток 3, р.3.

15.09.06р.

Замінити пошкодженні у результаті загнивання приставки (стійки; підкоси) – опори №№ 1-4, 5, 22, 27, 34, 37, 41, ф.1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-45.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – С21 (31, 41).

15.09.06р.

Виконати роботи з підтягування бандажа кріплення стійки до приставки – опора №№ 5, 22, 27 ф.1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-45.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К22.

15.09.06р.

Технічна документація на ПЛ 10, 0,4 кВ

ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, ПЛ 10 кВ ф. „В’язове”

Забезпечити оформлення поопорних схем ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, ПЛ 10 кВ ф. „В’язове” у відповідності з вимогами НТД. (Відсутні довідкові матеріали, інформація про дефектні опори на які заборонено підйом.)
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.8.7; ГКД 34.20.503-97, п. 4.5, 4.5.3

Постійно

Привести у відповідність вимогам НТД порядок ведення журналів аварійних дефектів ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, ПЛ 10 кВ ф. „В’язове”.
Порушення вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.576:2005, п.5.2,додаток Г, додаток Д та п.4.4. ГКД 34.20.503-97.

15.09.06р.

Привести у відповідність вимогам НТД порядок ведення листків огляду ПЛ -10кВ. Порушення вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.576:2005, додаток Г.

15.09.06р.

Забезпечити зберігання листків огляду у паспортах ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, ПЛ 10 кВ ф. „В’язове” (відповідних об’єктів електричної мережі).
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.4.3.1.8.

Постійно

Укомплектувати паспорти ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, ПЛ 10 кВ ф. „В’язове” технічною документацією на заземлювальні пристрої в обсязі передбаченому НТД(виконавча схема заземлення, дані на елементи заземлювача, питомий опір ґрунту, результати перевірок, ремонтів і змін, внесених у пристрій).
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.11.2,12.11.9.

15.09.06р.

Укомплектувати паспорта ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, ПЛ 10 кВ ф. „В’язове” актами вибіркової перевірки з розкриттям ґрунту елементів заземлювачів, що знаходяться в землі.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.11. 7.

15.09.06р.

Укомплектувати паспорти ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, ПЛ 10 кВ ф. „В’язове” протоколами випробувань роз’єднувачів. Порушення вимог ГКД 34.20.503-97, п.4. 10.

15.09.06р.

Забезпечити позачергові огляди ПЛ в процесі її експлуатації.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.7.18.

Постійно

Забезпечити виконання перевірок відстаней від проводів ПЛ до землі та різних об’єктів, а також стріл провисання проводів ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, ПЛ 10 кВ ф. „В’язове” у терміни передбачені НТД.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.7.19; ГКД 34.20.503-97, додаток 2, п 2.2.

Постійно

Забезпечити щорічне виконання профілактичних перевірок розрядників встановлених на ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, ПЛ 10 кВ ф. „В’язове” щорічно перед початком грозового сезону.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.п. 12.7.19; 12.12.4.

Постійно

Забезпечити виконання вимірювання опору заземлення опор з розрядниками ПЛ 10 кВ ф. „Підлипне”, ПЛ 10 кВ ф. „В’язове” (1 р. у 6 років)
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003,таблиця 10.1, п 3.3.

Постійно

ПЛ 0.4 кВ від КТП-58, КТП-78, КТП-83, КТП-308, КТП-312, КТП-45

Забезпечити оформлення поопорних схем ПЛ 0,4 кВ від КТП-58, КТП-78, КТП-83, КТП-308, КТП-312, КТП-45 у відповідності з вимогами НТД. (Відсутня інформація про дефектні опори на які заборонено підйом).
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97, п.4.5.2; 4.5.3.

Постійно

Привести у відповідність вимогам НТД порядок ведення листків огляду ПЛ-0,4 кВ від КТП-58, КТП-78, КТП-83, КТП-308, КТП-312, КТП-45не відповідає вимогам СОУ – Н МПЕ 40.1.576:2005, додаток Г.

15.09.06р.

Забезпечити зберігання листків огляду у паспортах ПЛ-0,4 кВ КТП-78, КТП-83.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.4.3.1.8.

Постійно

Скласти та затвердити у встановленому порядку графік періодичних оглядів ПЛ -0,4 кВ від КТП-58, КТП-78, КТП-83, КТП-308, КТП-312, КТП-45, затверджений технічним керівником енергооб’єкта.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.7.17.

15.08.06р.

Забезпечити періодичні та позачергові огляди ПЛ-0,4 кВ від КТП-58, КТП-78, КТП-83, КТП-308, КТП-312, КТП-45 в процесі її експлуатації.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.7.17, 12.7.18.

Постійно

Виконати роботу з вимірів опору петлі „фаза-нуль” на ПЛ - 0,4 від КТП-308 на фідері.1,2,3,та забезпечити її виконання з періодичністю передбаченою НТД. Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.7.19; ГКД 34.20.503-97, додаток 2, п.2.4.

15.09.06р.
постійно

Силові кабельні лінії напругою 10 та 0,4 кВ.

Вивісити на кінцевих муфтах кабелі КЛ 10кВ ТП 142 комірка №4, ТП 141 комірка № 1 бирки з позначенням марки, напруги, перерізу, номера або найменування лінії.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.8.10.

15.09.06р.

Проводити вимірювання блукаючих струмів на кабельних вставках які прокладені у районах з електрифікованим рейковим транспортом.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.8.30.

Постійно

Технічна документація по кабельним лініям напругою 10, та 0.4 кВ

Організувати періодичні оповіщання організацій та населення всіма засобами масової інформації про порядок виконання земляних робіт поблизу трас кабельних ліній.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.8.34.

15.09.06р.

Організувати проведення лабораторних досліджень зразків пошкоджених кабелів та пошкоджених кабельних муфт для встановлення причин пошкодження і розроблення заходів для їх запобігання.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.8.43.

Постійно

Скласти графік і проводити виміри навантаження кабельних ліній.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.8.12.

15.08.06р. Постійно

ТП напругою 10/0,38 кВ та РП напругою 10 кВ

Огляд ТП напругою 10/0,38 кВ та РП напругою 10 кВ

Площадки КТП

Очистити охоронну територію КТП-58 від захаращення.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, код дефекту – Т10; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.09.06р.

Провести обрізку гілок дерев в охоронній зоні КТП КТП-83. ТП 32.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, код дефекту Т41; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.09.06р.

Розчистити охоронну територію від дерева, що загрожує падінням на КТП-83.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1,код дефекту –Т41; ГКД 34.20.503-97, додаток 1; ПУЕ п.4.2.35.

15.09.06р.

Будівельна частина

Виключити можливість утворення цементного пилу на підлозі ТП-188, ТП-195, ТП-32, ТП-102
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.6; ПУЕ п.4.2.91.

15.09.06р.

Закрити кабельні канали плитами у РУ-0,4 кВ ТП-188.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.106, ПТЕЕСіМ п.12.4.11.

15.09.06р.

Замінити двері камери трансформатора ТП 102 (наскрізна корозія).
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1.

15.09.06р.

Розподільний пристрій високої напруги

Пофарбувати металеві частини обладнання КТП -78, КТП-83.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.40.

15.09.06р.

Виконати фарбування розподільчого пристрою КТП-58, КТП -78, КТП-83 світлою фарбою з метою забезпечення зменшення нагріву сонячними променями.
Порушення вимог ПУЕ 4.2.30;4.2.75.

15.09.06р.

Нанести на двері розподільчих пристроїв 10 кВ КТП-58, КТП -78, КТП-83 знаки безпеки.
Порушення вимог ДНАОП 1.1.10-1.07 ПЕЕЗ додаток 8, п.6.

15.09.06р.

Замкнути на замок двері камери 10 кВ КТП-58, КТП -78, КТП-83.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.4.15; ПУЕ 4.1.26.

15.09.06р.

Виконати заміну зруйнованого вентильного розрядника в КТП -78.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б таблиця Б.1 код дефекту – В83.

15.09.06р.

Очистити ізоляцію від пилу та павутиння РП 10 кВ КТП-78.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.4.3; СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б , таблиця Б.1,код дефекту – В32; ГКД 34.20.503-97, додаток 1

15.09.06р.

Укомплектувати КТП-78, КТП-83. однолінійною схемою електропостачання
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.8.8.

15.09.06р.

Силовий трансформатор (встановлений в ТП, КТП, ЗТП)

Нанести підстанційні номери та потужність трансформаторів на ТП-188, ТП 102, ТП 32, ТП- 195, КТП-58, КТП-78, КТП-83, КТП-308, КТП -312, КТП-45.
на дверях і всередині трансформаторних пунктів і камер.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.3.4.

15.09.06р.

Долити у трансформатор трансформаторне масло до температурної відмітки у розширювальному баку трансформатора в ТП-195.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.3.11 та СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту Я14.

15.09.06р.

Укомплектувати термометрами трансформатори для контролю їх температурних режимів в ТП-188,ТП- 195, ТП -102,ТП -32 .
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.3.1.

15.09.06р.

Виконати пофарбування шин у кольори, що відповідають позначенню фаз в ТП-188 .
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.4.17., ПУЕ 1.1.29.

15.09.06р.

Нанести підстанційні номери та потужність трансформаторів на їх баки КТП-58, КТП-78, КТП-83, КТП-308, КТП -312, КТП-45.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.3.4.

15.09.06р.

Встановити захисні кожухи на неізольованих струмопровідних частинах силових трансформаторів КТП-45, КТП-312, КТП-308, КТП-1512, КТП-42, які знаходяться від рівня землі на відстані меншій ніж 2,5 м.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.84.

15.09.06р.

Забезпечити можливість безпечного контролю за рівнем оливи та її температурою у трансформаторах без відключення напруги КТП-308, КТП -312, КТП-45.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.28; 4.2.225.

15.09.06р.

Очистити корпус трансформатора КТП-45, що забруднений промасленим пилом.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1

15.09.06р.

Виконати фарбування трансформаторів КТП-58, КТП-78, КТП-83, КТП-308, КТП -312, КТП-45 фарбою світлого кольору.
Порушення вимог ПУЕ 4.2.30; ПТЕЕСіМ 12.3.4.

15.09.06р.

Забезпечити можливість безпечного контролю за рівнем оливи та її температурою у трансформаторах без відключення напруги КТП-58, КТП-78, КТП-83.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.28; 4.2.225.

15.09.06р.

Долити у трансформатори КТП-58, КТП-78, КТП-83, КТП-45 трансформаторне масло до температурної відмітки.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.3.11 та СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту Я14.

15.09.06р.

Очистити забруднену ізоляцію силового трансформатора КТП-78, КТП-308, КТП -312, КТП-45.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.6.2.18.

15.09.06р.

Нанести температурні позначки на розширниках трансформаторів КТП-58, КТП-78, КТП-83, КТП-308, КТП -312, КТП-45 відсутні температурні позначки.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.3.11.

15.09.06р.

Очистити корпус трансформатора КТП-78, що забруднений промасленим пилом і потребує чищення.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1

15.09.06р.

Усунути витікання трансформаторної оливи з трансформатора КТП-45, КТП-78. Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту – Я13

15.09.06р.

Розподільчий пристрій 0,4 кВ РП,ТП,ЗТП,КТП

Установити бирки на КЛ 0,4 кВ з позначенням марки, поперечного перетину, номеру або найменування лінії. ТП -195, ТП- 32
Порушення вимог ПУЕ п.2.3.23.

15.09.06р.

Виконати написи про номінальні струми плавких вставок запобіжників ТП -195.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.17.

15.09.06р.

Відновити антикорозійне покриття металевих частин розподільчого пристрою 0,4 кВ КТП-58, КТП-78, КТП-83.
Порушення вимог ПУЕ 4.2.30;4.2.75

15.09.06р.

Нанести на двері розподільчого пристрою 0,4 кВ КТП КТП-58, КТП-78, КТП-83 знак безпеки.
Порушення вимог ДНАОП 1.1.10-1.07 ПЕЕЗ додаток 8, п.6.

15.09.06р.

Замкнути на замок двері розподільчого пристрою 0,4 кВ КТП-58, КТП-78, КТП-83.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.4.15; ПУЕ 4.1.26.

15.09.06р.

Ущільнити двері розподільчого пристрою 0,4 кВ КТП КТП-58, КТП-78, КТП-83.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.4.3.

15.09.06р.

Виконати написи, які вказують на положення комутаційного апарату розподільчого пристрою 0,4 кВ КТП-58.
Порушення вимог ПУЕ 4.1.11.

15.09.06р.

Підтягнути (замінити) контакти приєднання до шин РУ -0,4 кВ ф.1, ф.2 ПЛ 0,4 кВ КТП-83.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, коди дефектів-Н31(32).

15.09.06р.

Замінити автоматичні вимикачі РУ 0,4 кВ ф.1, ф.2 ПЛ 0,4 кВ КТП-83.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, код дефекту-Н43.

15.09.06р.

Замінити автоматичний вимикачі у РУ 0,4 кВ КТП-83, результати випробування якого незадовільні.
Порушення вимог ГКД 34.20.302-2002,п.4.23.

15.09.06р.

Виконати виведення кабельних ліній 0,4 кВ з ТП 32 у відповідності з вимогами нормативних документів.
Порушення вимог ПУЕ п.2.3.135; СНиП 3.05.06-85 п.3.65 .

15.09.06р.

Виконати фарбування розподільчого пристрою 0,4 кВ КТП-308, КТП -312, КТП-45 світлою фарбою з метою забезпечення зменшення нагріву сонячними променями.
Порушення вимог ПУЕ 4.2.30; 4.2.75

15.09.06р.

Нанести на двері розподільчого пристрою 0,4 кВ КТП -312, КТП-45 знак безпеки.
Порушення вимог ДНАОП 1.1.10-1.07 ПЕЕЗ додаток 8, п.6.

15.09.06р.

Замкнути на замок двері розподільчого пристрою 0,4 кВ КТП-312.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.4.15; ПУЕ 4.1.26.

15.09.06р.

Ущільнити двері розподільчого пристрою 0,4 кВ КТП-308, КТП -312,КТП-45 .
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.4.3.

15.09.06р.

Підтягнути (замінити) контакти приєднання ф.1, ф.2, ф.3 ПЛ 0,4 кВ КТП-312 до шин РП (потемніння контактів).
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, коди дефектів-Н31(32).

15.09.06р.

Замінити автоматичні вимикачі ф.1 ПЛ 0,4 кВ КТП-308, ф.2 ПЛ 0,4 кВ КТП-312.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, код дефекту-Н43.

15.09.06р.

Замінити електрообладнання (автоматичні вимикачі) у РУ 0,4 кВ КТП-308, КТП-312, результати випробування яких незадовільні.
Порушення вимог ГКД 34.20.302-2002,п.4.23.

15.09.06р.

Встановити в РП-0,4 кВ КТП -312 та КТП-45 для відключення трансформаторів із сторони 0,4 кВ апарати (рубильники), які забезпечують видимий розрив.
Порушення вимог ПУЕ 4.2.129.

15.09.06р.

Заземлювальний пристрій

Нанести розпізнавальні знаки у місці вводу заземлювального провідника у приміщення ТП. ТП-188,ТП-195 ТП 102,ТП 32.
Порушення вимог ПУЕ п.1.7.88.

15.09.06р.

Позначити в колір передбачений ПУЕ шину заземлення в ТП -195,188
Порушення вимог ПУЕ 1.1.29.

15.09.06р.

Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників та виконати їх пофарбування у чорний колір (КТП-58, КТП-78, КТП-83).
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.11.5.

15.09.06р.

Виконати вибіркову перевірку корозійного стану елементів заземлювача, які знаходяться в землі, з розкриттям ґрунту по КТП-58, КТП-78, КТП-83
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.11.7.

15.09.06р.

Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників КТП -312, КТП-45 та виконати їх пофарбування у чорний колір.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.11.5.

15.09.06р.

Виконати вибіркову перевірку корозійного стану елементів заземлювача, які знаходяться в землі, з розкриттям ґрунту по КТП-308, КТП -312, КТП-45.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.11.7.

15.09.06р.

Технічна документація по ТП, КТП, РП.

Скласти та затвердити у встановленому порядку відомість паспортних даних ТП, РП, КТП. ТП, РП, КТП Конотопського РЕМ станом на 01.01.2006р.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97, п.4.12.

15.09.06р.

Завести окремий журнал дефектів по ТП і РП.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97, п.4.4.1.

15.09.06р.

Завести технічні паспорти на основне електрообладнання КТП-58, КТП-78, КТП-83.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.8.1.

15.09.06р.

Укомплектувати паспорти КТП-58, КТП-78, КТП-83 актами вибіркової перевірки з розкриттям ґрунту елементів заземлювачів, що знаходяться в землі.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.11.7.

15.09.06р.

Виконувати персоналом РЕМ 1 раз на 6 місяців обхід КТП з оформленням листків обходу.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.20, п.12.3.27.

Постійно

Вкласти листок останнього огляду електрообладнання у паспорті КТП-58, КТП-78, КТП-83, який був проведений згідно з графіком.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97, п.4.3.1.8.

15.09.06р.

Завести окремий журнал дефектів по КТП для їх обліку.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97, п.4.4.1.

15.09.06р.

Внести зміни у однолінійну схему КТП-83 (на схемі накреслений силовий трансформатор 25 кВА, а в наявності установлений трансформатор 100 кВА).
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.8.6.

15.09.06р.

Виконати фарбування металевих частини обладнання КТП -308, КТП-312, КТП-45.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.40.

15.09.06р.

Відновити антикорозійне покриття металевих частин розподільчого пристрою КТП-308, КТП -312, КТП-45 .
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.30, п. 4.2.75

15.09.06р.

Нанести на двері розподільчого пристрою камери 10 кВ КТП-312, КТП-45 знаки безпеки.
Порушення вимог ДНАОП 1.1.10-1.07 ПЕЕЗ додаток 8, п.6.

15.09.06р.

Виконати заміну зруйнованого вентильного розрядника в КТП-308, КТП -312, КТП-45.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б таблиця Б.1 код дефекту – В83.

15.09.06р.

Очистити забруднену ізоляцію РП 10 кВ КТП-308, КТП -312, КТП-45 пилом та павутинням.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.4.3; СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б , таблиця Б.1,код дефекту – В32; ГКД 34.20.503-97, додаток 1

15.09.06р.

Укомплектувати КТП-308, КТП -312, КТП-45 однолінійною схемою електропостачання
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.8.8.

15.09.06р.

Завести технічні паспорти на основне електрообладнання КТП-308, КТП -312,
КТП-45 .
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.8.1.

15.09.06р.

Укомплектувати паспорта КТП-308, КТП -312 КТП-45 актами вибіркової перевірки з розкриттям ґрунту елементів заземлювачів, що знаходяться в землі.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.11.7.

15.09.06р.

Завести окремий журнал дефектів по КТП для їх обліку.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97, п.4.4.1.

15.09.06р.

Внести зміни у однолінійну схему КТП-308, КТП -312, КТП-45.
(схеми, які знаходяться в паспортах КТП, не відповідають встановленому обладнанню в щитах 0,4 кВ КТП)
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.8.6, п.5.8.7.

15.09.06р.

Облік технологічних порушень в електричній мережі, оперативність їх усунення, аналіз, розроблення та виконання заходів із їх попередження.

Реєструвати в повному обсязі технологічні порушення цехового обліку (в тому числі і технологічні порушення цехового обліку на повітряних лініях електропередавання напругою до 1000 В та на трансформаторних пунктах напругою 10кВ) у відповідності з вимогами п. 4 Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України, затвердженої наказом Мінпаливенерго України від 09.06.2005 № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.2005 за № 1165/11445 (далі – Інструкція).
Порушення вимог Інструкції п.п. 4.1., 4.6.

Постійно.

Розслідувати у встановленому порядку технологічні порушення цехового обліку, виявляти всі причини технологічних порушень, належним чином планувати заходи щодо запобігання подібним порушенням у роботі електричної мережі.
Порушення вимог Інструкції п. 4.2.

Постійно

При розслідуванні та класифікації технологічних порушень цехового обліку за їх ознаками вивчати і належним чином оцінювати такі обставини, як дії персоналу, організацію експлуатації, якість і терміни виконання ремонтів, оглядів, своєчасність усунення раніше виявлених дефектів, які з часом призвели до технологічного порушення цехового обліку, відповідність критеріїв стихійних явищ величинам, які встановлені проектувальними нормами і визначені в проекті електроустановок, де відбулись технологічні порушення цехового обліку.
Порушення вимог Інструкції п. 6.1.

Постійно

Своєчасно та в повному обсязі (заповнювати всі графи журналу) вести журнал цехового обліку технологічних порушень у роботі об’єктів електричної мережі. Занести в журнал графу №9 („Відмітка про виконання”), так як в журналі взагалі відсутня ця графа.
Порушення вимог: „Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України” п. 9.5. додаток 8.

Постійно.

При обліку технологічних порушень у роботі об’єктів електричної мережі дотримуватися повноти обліку технологічних порушень у роботі об’єктів електричної мережі у відповідності до вимог „Інструкції ...”
Порушення вимог: „Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України” п. 9.5. додаток 8.

Постійно

Вести звітність щодо технологічних порушень цехового обліку згідно вимог „Методичних вказівок з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38 – 20кВ з повітряними лініями електропередачі”.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п.5.3., додаток Ж.

Постійно

Дотримання показників якості електричної енергії в електричній мережі.

Скласти заходи щодо приведення рівнів напруги на вводах абонентів до вимог нормативних документів
Порушення вимог ПКЕЕ п. 8.2, п. 2.

15.08.06р.

Організувати роботу з замірів фактичних рівнів напруги на вводах споживачів (вибірково) у електричновіддалених точках розподільчої електричної мережі до 1000 В у години максимуму навантаження енергосистеми.
Порушення вимог ПКЕЕ 8.2 п.7.

Постійно

Відповідність схем зовнішнього електропостачання споживачів вимогам категорійності споживачів та їх струмоприймачів, забезпечення надійного електропостачання споживачів.

Вжити заходів щодо вчасного усунення дефектів і неполадок з обладнанням зафіксованих у журналах обліку дефектів та неполадок.
Порушення вимог ПКЕЕ п. 8.2. п. 4.1, ПУЕ п.1.2.20.

Постійно.

Вжити заходів щодо вчасного реагування на звернення споживачів щодо усунення причин та наслідків порушення їм електропостачання
Порушення вимог ПКЕЕ 8.2. п. 4.1, ПУЕ п.1.2.20.

Постійно

Вжити заходів щодо вчасного доведення до населення через засоби масової інформації про припинення електропостачання в зв’язку з проведенням ремонтних робіт в електричній мережі.
Порушення вимог ПКЕЕ 8.2. п. 5 ; ПКЕЕН п.38.

Постійно

Вжити заходів щодо вчасного інформування споживачів щодо причин припинення електропостачання у разі аварійних відключень обладнання розподільчих електричних мереж та ліквідації аварійних режимів їх роботи.
Порушення вимог ПКЕЕ п.8.2. п.5; ПКЕЕ п.11.2.13.

Постійно

Вимоги технічних умов, приєднання нових та реконструйованих електроустановок споживачів до електричних мереж енергопостачальника, а також узгоджень проектів електропостачання споживачів.

Забезпечити приєднання електроустановок до електричних мереж з урахування діючих Правил приєднання електроустановок до електричних мереж.
Порушені вимоги Правил приєднання електроустановок до електричних мереж затверджених постановою Національною комісією регулювання електроенергетики України від 14.12.05р. №1137, зареєстрованих в Мінюсті України 19.01.06р. за №42/11916 (далі ППЕ до ЕМ).

Постійно

Забезпечити укладення договорів про приєднання електроустановок до електричної мережі .
Порушення вимог ППЕ до ЕМ п.1.3.

Постійно

Передбачити отримання документів проходження перевірки знань ПТЕЕС особами, відповідальними за електрогосподарство об’єктів.
Порушення ПТЕЕС, п. Е 1.2.6.

Постійно

Забезпечити видачу замовникам (споживачам) технічних умов на приєднання у терміни, передбачені „Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж”.
Порушення вимог ППЕ до ЕМ п.3.2.

Постійно

Забезпечити надання замовниками (споживачами) (ПП „Соловей О.П.” – ТУ №1306/2006 від 22.05.06р., ПП „Мельник С.А.” – ТУ №1311/2006 від 31.05.06р., ПП ”Боц Г.М.” – ТУ №1297/2006 від 06.05.06р.)
заяви на приєднання до електричної з необхідними додатками (опитувальними листами).
Порушення вимог: ППЕ до ЕМ п.2.5.

15.08.06р. Постійно

Привести у відповідність вимогам „ППЕ до ЕМ” щодо видачі юридичним особам та фізичним особам та фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності технічних умов на підключення технічні умови видані споживачам (ПП „Соловей О.П.” – ТУ №1306/2006 від 22.05.06р., ПП „Мельник С.А.” – ТУ №1311/2006 від 31.05.06р., ПП ”Боц Г.М.” – ТУ №1297/2006 від 06.05.06р.)
Порушення вимог ППЕ до ЕМ п.2.10., додаток 3.

15.08.06р. Постійно

Організація роботи з подачі електричної енергії на нові та реконструйовані електроустановки споживачів та електроустановки населення.

Забезпечити організацію роботи щодо підключення електроустановки замовника до електричної мережі відповідно до вимог „Правил...”.
Порушення вимог ППЕ до ЕМ розділ 4, розділ 5.

Постійно

План заходів щодо виконання Припису надати до 18 липня 2006 року за адресою:
61003, Харків-3, вул. Кооперативна,12.
Письмову інформацію про стан виконання вимог Припису надавати оперативно, по мірі виконання, але не пізніше п’яти робочих днів після закінчення терміну, на вказану вище адресу.
Про повне виконання припису письмово повідомити до 20 жовтня 2006 року за адресою: 61003, Харків-3, вул. Кооперативна,12.

Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання Припису є порушенням законодавства про електроенергетику.
У разі невиконання вимог припису, електропередавальна (енергопостачальна) організація несе відповідальність у вигляді штрафу в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.99 № 1312 “Про затвердження положення про порядок накладання на суб’єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику”, а службові особи несуть адміністративну відповідальність, відповідно до частини 8 статті 27 Закону України “Про електроенергетику” та статті 18820 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”.

Заступник Головного державного інспектора України А.С. Зубрейчук
з енергетичного нагляду у Північному регіоні