Содержание материала

Енергозбут ВАТ „Сумиобленерго” та його районні відділення (РВЕ)

№ запису

Диспетчерське найменування електроустановки,
назва документа, зміст вимоги, яка приписується для виконання, посилання на нормативний документ, вимоги якого порушено, його параграф, пункт

Термін виконання
(дата, місяць, рік)

Технічні умови приєднання нових та реконструйованих електроустановок споживачів до електричних мереж електропередавальної (енергопостачальної) організації, узгодження проектів електропостачання споживачів

Технічні умови приєднання до електричних мереж електроустановок юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення) складати за типовою формою зі змістом інформації у повному обсязі.
(пункт 2.10., додаток №3 Правил приєднання електроустановок до електричних мереж в редакції постанови НКРЕ України від 14.12.2005 року №1137)

24.07.06

Організація роботи з подачі електричної енергії на нові та реконструйовані електроустановки споживачів та електроустановки населення

Приєднувати електроустановки замовника до електричної мережі з додержанням передбачених етапів.
(пункт 1.7. Правил приєднання електроустановок до електричних мереж в редакції постанови НКРЕ України від 14.12.2005 року №1137)

15.08.06

Укладення договорів про постачання електричної енергії та договорів про надання послуг з передачі електричної енергії

Не порушувати терміни надання на розгляд споживачів проектів Договорів про постачання електричної енергії.
(пункт 5.3. Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910)

24.07.06

При укладанні договорів про постачання електричної енергії приймати від заявника документи в повному обсязі.
(пункт 5.4. Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910)

24.07.06

Не порушувати порядок визначення розрахунку втрат електричної енергії у разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі балансової належності електричних мереж.
(пункти 6.25., 6.26. Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910)

24.07.06

При укладанні договорів про постачання електричної енергії забезпечити наявність умов, що є істотними та обов‘язковими для цього виду домовленостей, а також є його невід‘ємними частинами.
(пункти 5.5., 5.6. Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910)

24.07.06

Узгодити точку продажу електричної енергії по споживачах, які живляться від мереж ТОВ "Шостка Тепло" у відповідності до умов договорів про спільне використання технологічних електричних мереж.
(пункти 1.4, 1.7 Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910)

15.08.06

При укладанні договорів про технічне забезпечення електропостачання споживача та про спільне використання технологічних електричних мереж споживача забезпечити наявність умов, що є істотними та обов‘язковими для цього виду домовленостей, а також є його невід‘ємними частинами.
(пункти 5.17., 5.18. Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910)

24.07.06

Узгодити договір про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача (укладений між ВАТ “Сумська СТО 15997” та ТОВ “Мірта”) у частині:
- режимів споживання та застосування обмеження постачання електричної енергії субспоживачу у разі заборгованості субспоживача за електричну енергію;
- дотримання показників якості електричної енергії;
- порядку розрахунку втрат електричної енергії та їх розподілу. (пункти 5.19. Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910)

24.07.06

Складання актів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання зі споживачами, для яких повинна бути визначена екологічна та (або) аварійна та (або) технологічна броня електропостачання

Виконати роботу зі складання актів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживачів.
(пункти 1.1.2., 1.1.3., 1.1.5. Інструкції „Про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача”, затвердженої наказом Мінпаливенерго України від 19.01.2004р. №26, пункти 3.1.2., 3.1.4. Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також застосування протиаварійних систем зниження електроспоживання, затвердженої наказом МПЕ України від 18.06.2001 року №270)

15.10.06

Скласти акти екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання зі споживачами, які мають струмоприймачі, фактична схема електропостачання яких задовольняє вимоги 1-ї та 2-ї категорій щодо надійності електропостачання.
(пункти 1.1.11. Інструкції „Про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача”, затвердженої наказом Мінпаливенерго України від 19.01.2004р. №26)

15.10.06

Скласти акти екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання зі споживачами, які залучені до графіків обмеження електроенергії, потужності та графіків аварійних відключень, схема електропостачання яких задовольняє вимоги 1-ї та 2-ї категорій щодо надійності електропостачання.

(пункти 3.1.2., 3.1.4. Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також застосування протиаварійних систем зниження електроспоживання, затвердженої наказом МПЕ України від 18.06.2001 року №270, пункт 1.1.5. Інструкції про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, затвердженої наказом МПЕ України від 19.01.2004 року №26)

15.10.06

Дотримання встановлених режимів споживання електричної енергії та потужності

Проводити перевірки структурних підрозділів щодо дотримання ними граничних величин споживання електричної енергії та потужності. (підпункти л, м, н пункту 5.1.2. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж Правила, Київ 2003)

24.07.06

Не перевищувати встановлених обсягів споживання електричної енергії та потужності.

(пункт 12 Порядку постачання електричної енергії споживачам в редакції постанови КМУ від 16.06.2005 року №473)

24.07.06

Організація встановлення, доведення та коригування енергопостачальником договірних величин споживання електричної енергії та потужності для споживачів

За результатами розгляду споживачам надсилати повідомлення про рівні відкоригованих договірних величин споживання електричної енергії або обґрунтовані відмови здійснення коригування. (абзац 6 пункту 4.4 Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910)

24.07.06

Додержуватись термінів розгляду заяв споживача у частині доведення повідомлення про рівні відкоригованих договірних величин споживання електричної потужності.

(абзац 3 пункту 4.4 Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910)

24.07.06

Контроль та розрахунок граничної величини споживання електричної потужності проводити окремо по площадкам вимірювання споживача з приєднаною потужністю 150 кВт і більше та середньомісячним споживанням електричної енергії понад 50 тис. кВт. г.

(пункт 4.3 Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910)

24.07.06

Проведення контролю за дотриманням споживачами встановлених режимів споживання електричної енергії та потужності

При проведенні контрольних вимірів фактичної електричної потужності у споживачів в години контролю максимального навантаження ОЕС України 30-хвилинні інтервали часу вимірів відлічувати за приладами обліку часу, які пройшли повірку в Державному комітеті з питань технічного регулювання та споживчої політики.
(пункт 2.1.7. Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об’єднаної енергетичної системи України, затвердженої наказом Мінпаливенерго України від 19.05.2003 року №241)

15.08.06

Проводити обов’язкову реєстрацію бланків Актів з контролю електричної потужності у відповідному підрозділі до проведення контрольних вимірів.

(пункт 3.1. Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об’єднаної енергетичної системи України, затвердженої наказом Мінпаливенерго України від 19.05.2003 року №241)

24.07.06

Складання і застосування графіків обмеження споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійних відключень

Підготувати та затвердити внутрішній регламентуючий документ (інструкція, положення, методичні вказівки) ВАТ „Сумиобленерго” щодо організації роботи з розроблення графіків і систем управління електроспоживанням.

(пункт 1.6. Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також застосування протиаварійних систем зниження електроспоживання, затвердженої наказом МПЕ України від 18.06.2001 року №270)

15.08.06

Довести споживачам, що залучені до графіків аварійних відключень (чинних на цей час), письмові повідомлення з обсягами можливого обмеження електроспоживання з зазначенням ліній (фідерів), які відповідають розробленим та затвердженим ГАВ, що підлягають відключенню при застосуванні графіків.

(пункти 3.1.9., 3.3.4. Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також застосування протиаварійних систем зниження електроспоживання, затвердженої наказом МПЕ України від 18.06.2001 року №270)

15.08.06

Письмово повідомити споживачів, залучених до графіку обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ), графіку обмеження споживання електричної потужності (ГОП), графіку аварійних відключень споживачів електричної енергії (ГАВ), спеціального графіку аварійного відключення (СГАВ), автоматичного частотного розвантаження (АЧР), спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН) не пізніше 01.09.2006 року про обсяги можливого обмеження електроспоживання з обов‘язковим зазначенням назв ліній (фідерів), які підлягатимуть відключенню при застосуванні графіків з 01.10.2006 до 01.10.2007 р.р.

(пункти 3.1.2., 3.1.9. Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також застосування протиаварійних систем зниження електроспоживання, затвердженої наказом МПЕ України від 18.06.2001 року №270)

15.10.06

Під час складання графіків для мінімізації збитків від їх застосування, врахувати технологічні особливості, схеми електропостачання, величини навантаження аварійної та технологічної броні. (пункти 3.1.2., 3.1.4. Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також застосування протиаварійних систем зниження електроспоживання, затвердженої наказом МПЕ України від 18.06.2001 року №270)

15.10.06

Регулювання перетікання реактивної енергії, а також відповідність режимів роботи електричних мереж електротехнічним та режимним параметрам цих мереж, розрахованим у встановленому порядку

Визначити порядок взаємодії між підрозділами ВАТ „Сумиобленерго” з приводу виконання вимог методики розрахунків плати за перетікання реактивної електроенергії.
(пункт 5.1.1.1 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж Правила, Київ 2003)

15.08.06

Укомплектувати навченими та атестованими працівниками щодо організації розрахунків за перетікання реактивної електроенергії підрозділи ВАТ „Сумиобленерго”.
(пункти 5.3.1.4, 5.3.1.6, 5.3.7.1 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж Правила, Київ 2003)

15.09.06

Внести відповідного запису в посадову інструкцію старшого інспектора СК та УЕ – Еременко Б. А., про виконання роботи згідно методики розрахунків плати за перетікання реактивної електроенергії.
(пункт 5.8.12 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж Правила, Київ 2003)

24.07.06

Проаналізувати становище та припинити розрахунки зі споживачами за перетікання реактивної електроенергії з мережі електропередавальної організації та за генерацію в її мережу згідно з відповідними додатками до Договорів, передбаченими Правилами користування електричною енергією, які мають сумарне середньомісячне споживання активної електроенергії за всіма точками обліку на одній площадці менше 5000 кВт·год.
(пункт 3.1. Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами в редакції наказу МПЕ України від 17.01.2002 року №19)

15.08.06

Облік обсягів споживання електричної енергії

Виконати роботу та скласти акти про пломбування приладів обліку електричної енергії, в тому числі, встановлених на підстанціях ВАТ „Сумиобленерго” (пристрої, що закривають первинні і вторинні кола живлення засобу обліку, приводи і кнопки управління комутаційних апаратів та кришки автоматів, встановлених у цих колах, двері комірок трансформаторів напруги, кришки на зборках і колодках затискачів, випробувальних блоках, лінії зв‘язку автоматизованих систем обліку та всі інші пристрої і місця, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин схеми обліку).
(пункти 3.16, 3.17. Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910, п.Э2.12.16 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, четверте видання, Москва, Энергоатомиздат, 1988р.)

15.09.06

Здійснювати контрольний огляд приладів обліку електричної енергії не рідше одного разу на шість місяців та технічну перевірку не рідше одного разу на три роки.
(пункт 3.18 Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910).

15.09.06

Розробити та затвердити порядок організації контролю динаміки електроспоживання споживачів щодо зменшення електроспоживання протягом 2 послідовних розрахункових періодів для вжиття відповідних заходів передбачених чинними Правилами користування електричною енергією.
(пункт 3.4. Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910)

15.08.06

Оформити окремі договори зі споживачами, якими обумовити період для встановлення засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії та локального устаткування збору і обробки даних для організації обліку діючих електроустановок.
(абзац 2 пункту 3.20. Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910)

15.10.06

Довести споживачам рекомендації щодо вибору розрахункових засобів обліку електричної енергії та обладнання, яким має забезпечуватися передача інформації щодо обліку електричної енергії, з можливістю об’єднання локального устаткування збору і обробки даних в єдину автоматизовану систему обліку електричної енергії.
(пункт 3.8. Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910)

15.08.06

Вести аналіз та зберігати інформацію щодо відмов засобів обліку електричної енергії.
(пункт 5.10.30. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж Правила, Київ 2003)

15.08.06

Вчасно виконувати планові заміни, повірки розрахункових засобів обліку електричної енергії.
(пункти 3.10, 3.13. Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910)

15.08.06

Додержуватись порядку проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів:
-у журналі реєстрації лічильників фіксувати заяви споживачів щодо пошкодження лічильників електричної енергії, порушення пломб або сумніву в правильності роботи лічильника, а також виявлені представником енергопостачальника ознаки порушень, зазначених у пунктах 1.3.1-1.3.3 Положення;
- у журналі фіксувати дати зняття та встановлення іншого лічильника.
(пункти 2.1., 2.2., 2.7. Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів, затвердженого наказом Мінпаливенерго України від 21.06.2003 № 322, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 7.07.2003 за 3565/7886)

24.07.06

Застосування заходів з обмеження або повного припинення постачання електричної енергії споживачам у разі виявлення порушень ними Правил користування електричною енергією, Правил користування електричною енергією для населення, а також споживачам, які несвоєчасно та не в повному обсязі розраховуються за спожиту електричну енергію

Виключити випадки постачання електричної енергії без надання відповідних гарантій з боку боржників, організувати роботу щодо своєчасного повернення коштів за оформленими гарантійними листами та угодами реструктуризації боргу.
(пункт 7.5 Правил користування електричною енергією в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 року №910, факсограма Мінпаливенерго України від 19.06.2006 р. №05/42-107).

24.07.06