Содержание материала

№ запису

Диспетчерське найменування електроустановки,
назва документа, зміст вимоги, яка приписується для виконання, посилання на нормативний документ, вимоги якого порушено, його параграф, пункт

Термін виконання
(дата, місяць, рік)

Планування технічного обслуговування, ремонтів електричної мережі

Розробити та затвердити річний та перспективний графік на усі види ремонтів (капітальний ремонт та технічне обслуговування) наступного устаткування:

 • кабельні лінії електропередавання напругою 6 – 20 кВ;
 • кабельні лінії електропередавання напругою до 1000 В;
 • будівлі і споруди.

Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.п.10.1.11, 11.5

15.10.06р.

Дотримуватись термінів нормативної періодичності капітального ремонту наступного устаткування:

 • по усім трансформаторним підстанціям напругою 6 – 20 кВ;
 • повітряні лінії електропередавання напругою 6 – 20 кВ;
 • повітряні лінії електропередавання напругою до 1000 В.

Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.п. 10.2.3.2, 10.2.3.; ГКД 34.20.503-97 п.п. 2.1.9, 2.1.10.

15.10.06р. та далі постійно

Розробити та затвердити перспективний (багаторічний) план-графік технічного обслуговування.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.10.1.11., 10.2.4.1., 10.2.4.2, 10.2.4.4.

15.10.06р.

Розробити та затвердити план матеріально – технічного постачання ремонтно – експлуатаційних робіт на об’єктах електричної мережі на 2007 р.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.10.1.12.

15.10.06р.

Погоджувати з землекористувачами роботи з ремонту та реконструкції об’єктів електричної мережі, які знаходяться на сільськогосподарських угіддях.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.10.1.13.

15.10.06р. та далі постійно

Створити аварійний запас електроустаткування, матеріалів та виробів у відповідності з вимогами ГКД 34.10.384 “Норми аварійного запасу електроустаткування, будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою 0,38 – 150 кВ”.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.10.1.14.

15.10.06р.

Привести до рекомендованій форми «Методичних вказівок по організації системи експлуатаційного обслуговування повітряних ліній електропередавання напругою 0,4-20 кВ, трансформаторних підстанцій напругою 6-20/0,4 кВ, розподільчих пунктів напругою 6-20 кВ» перспективний (багаторічний) план-графік експлуатаційного обслуговування електричної мережі, а саме: рік, який слідує за роком формування плану-графіку не розбивається на квартали з зазначенням місяцю виробництва технічного обслуговування, капремонту, обходів, перевірок, профілактичних іспитів та вимірів.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.4.6.1, додаток 10.

15.10.06р.

Внести у перспективний (багаторічний) план-графік експлуатаційного обслуговування електричної мережі дані про рік останнього капітального ремонту в повному обсязі усіх об’єктів електричних мереж.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 додаток 10.

15.10.06р.

Внести у перспективний (багаторічний) та річний план-графік експлуатаційного обслуговування електричної мережі умовні, буквені, текстові зазначення та формулювання.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.4.6.4.

15.10.06р.

Привести до рекомендованій форми «Методичних вказівок по організації системи експлуатаційного обслуговування повітряних ліній електропередавання напругою 0,4-20 кВ, трансформаторних підстанцій напругою 6-20/0,4 кВ, розподільчих пунктів напругою 6-20 кВ» місячний план-звіт.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.4.7, додаток 11.

15.10.06р.

Представити затверджені кошториси на капітальний ремонт об’єктів електричної мережі згідно з затвердженим Річним номенклатурним планом ремонту і відомості обсягу робіт з ремонту обладнання електричної мережі.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.6.3.

15.10.06р.

Представити типові технологічні карти на капітальний ремонт та технічне обслуговування мереж напругою 0,4 – 20 кВ (СОУ – Н МПЕ 40.1.20.663:2005 “Типові технологічні карти на капітальний ремонт та технічне обслуговування електричних мереж напругою 0,4 – 20 кВ”, затвердженого наказом Мінпаливенерго України № 441 від 30.08.2005 (далі - СОУ – Н МПЕ 40.1.20.663:2005).
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.10.2.5.2.
Порушення вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.20.663:2005 п. 1.1., 1.2.

15.10.06р.

Привести до рекомендованій форми Журнали обліку виконаних робіт майстрів виробничих дільниць та забезпечити його ведіння.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.10.2.5.3, додаток 42.

15.10.06р.

Проводити щорічно корегування перспективного (багаторічного) та річного плана-графіку експлуатаційного обслуговування електричної мережі
Порушення вимог ГКД 34.20.503–97 п.п.4.6.3

15.10.06р. та далі постійно

Фактичне виконання планів – графіків експлуатаційного обслуговування об’єктів електричної мережі.

Технічне обслуговування

Вказати в річному плані Тростянецького РЕМ на 2006р. (2007р.) з технічного обслуговування конкретно по яких ПЛ, ТП проводяться огляди, профілактичні перевірки і вимірювання. Представити висновки начальника (головного інженера) РЕМ щодо технічного обслуговування, виходячи з результатів огляду конкретного об’єкта.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.п.10.2.2;10.2.4.1; ГКД 34.20.503–97 п.п.4.6.1, 4.6.2.4, 4.6.2.5.

15.10.06р. та далі постійно

Проводити позачергові огляди об’єктів електричної мережі, які раптово відключались з неуспішним АПВ з складанням листків позачергових оглядів.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.7.18; ГКД 34.20.503 – 97, додаток 2, п.1.3; ГКД 34.20.661-2003 п.10.2.2, таблиця 10.1 п.2.2.

15.10.06р. та далі постійно

Привести форму листків огляду до вимог нормативного документу Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38 – 20 кВ з повітряними лініями електропередавання (далі – СОУ – Н МПЕ 40.1.20.576:2005)
Порушення вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.20.576:2005, додатки А, Б, В, Г, Д

15.10.06р. та далі постійно

Завести журнали дефектів на об’єкти електричної мережі.
Порушення вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.20.576:2005, п. Г.8., Г.9.

15.10.06р. та далі постійно

Вести загальний для району електричних мереж журнал дефектів відповідно до вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п. Г.10.

15.10.06р. та далі постійно

Надати акти виконаних робіт з технічного обслуговування об’єктів електричної мережі у поточному році.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.4.10., додаток 1

15.10.06р.

Організувати роботу з технічного обслуговування кабельних ліній електропередавання.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.8.1

15.10.06р. та далі постійно

Надати паспорти усіх кабельних ліній електропередавання.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.8.10.

15.10.06р.

Встановити під час введення в експлуатацію найбільш допустимі струмові навантаження для кожної КЛ в залежності від умов її прокладання.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.8.2.

15.10.06р.

Провести вимірювання навантажень кабельних ліній електропередавання, визначити періодичність таких вимірювань.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.8.12.

15.10.06р.

Проводити періодичні контрольні огляди кабельних ліній електропередавання. Затвердити у встановленому порядку графік огляду кабельних ліній електропередавання.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.8.14.

15.10.06р. та далі постійно

Виконувати профілактичні періодичні випробування силових кабелів підвищеною напругою постійного струму відповідно до вимог ГКД 34.20.302 – 2002 Норми випробувань електрообладнання.
Надати графік випробувань, затверджений у встановленому порядку.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.8.42.

15.10.06р. та далі постійно

Перевірки, профілактичні випробування та вимірювання

Надати затверджені графіки перевірок, профілактичних випробувань та вимірювань наступного устаткування:

 • трансформаторні пункти напругою 6 – 20 кВ;
 • повітряні лінії електропередавання напругою 6 – 20 кВ;
 • кабельні лінії електропередавання напругою 6 – 20 кВ;
 • повітряні лінії електропередавання напругою до 1000 В;
 • кабельні лінії електропередавання напругою до 1000 В

Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.35., п.12.7.19., п.12.7.20., п.12.3.30., п.12.8.42., ГКД 34.20.503-97 п.п..4.6.1, 4.6.4.

15.10.06р.

Капітальний ремонт

Надати проектні рішення на капітальний ремонт щодо всіх без винятку об’єктів електричної мережі (повітряні лінії електропередавання), які плануються до його проведення у 2006 і наступних роках.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.7.2.

15.10.06р.

Надати листки огляду ІТР об’єктів електричної мережі Тростянецького РЕМ (ПЛ, ТП), які підлягають капітальному ремонту у поточному та наступному році.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.3.2.2.1.

15.10.06р.

Виконати відповідні записи в паспортах ПЛ, ТП щодо виконаних обсягів робіт з капітального ремонту.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.3.4.22.

15.10.06р. та далі постійно

Привести до рекомендованій формі «Методичних вказівок по організації системи експлуатаційного обслуговування повітряних ліній елетропередавання напругою 0,4-20 кВ, трансформаторних підстанцій напругою 6-20/0,4 кВ, розподільчих пунктів напругою 6-20 кВ» відомості дефектів та затрат.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.4.8.1., додаток 12.

15.10.06р. та далі постійно

Привести до рекомендованій формі Акт приймання-здавання електричної мережі з капітального ремонту.
ГКД 34.20.661-2003 п.10.2.6.2, додаток 39.

15.10.06р. та далі постійно

Привести до відповідності листків інженерного огляду відомості дефектів і затрат (кошторисів) на ПЛ, ТП, які підлягають капітальному ремонту. Дотримуватись строків проведення оглядів ІТР (до 01 жовтня текучого року) електроустановок, які підлягають технічному обслуговуванню та капітальному ремонту в наступному році
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.п. 3.2.2.1, 4.8.2.; СОУ – Н МПЕ 40.1.20.576:2005 додаток В.

15.10.06р. та далі постійно

Привести до відповідності встановленій формі акти виконаних робіт капітального ремонту об’єктів електричної мережі у поточному році (ПЛ, КЛ, ТП).
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.4.10., ПТЕЕСіМ п.12.7.5.

15.10.06р. та далі постійно

Привести до відповідності встановленій формі акти приймання з капітального ремонту кожного об’єкту (ПЛ, КЛ, ТП) у поточному та попередніх роках.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п. 4.10. ПТЕЕСіМ п.12.7.5.

15.10.06р. та далі постійно

Виконувати у повному обсязі номенклатуру комплексу робіт по капітальному ремонту.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 Додаток 1 ПТЕЕСіМ п.12.7.5

15.10.06р. та далі постійно

Виконати відповідні записи в паспортах ПЛ щодо виконаних обсягів робіт з капітального ремонту.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.3.4.22.

15.10.06р. та далі постійно

Модернізація

Надати затверджений ВАТ «Сумиобленерго» довгостроковий план технічного переоснащення об’єктів електричної мережі.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.6.2.2.

15.10.06р.

Оперативно – диспетчерське керування розподільними електричними мережами напругою 0,38 – 10 кВ.

Провести розподілення в повному обсязі устаткування розподільних електричних мереж напругою 0,38 – 10 кВ по способу диспетчерського керування (ЗТП №278).
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 13.1.8

15.10.06р.

Внести в посадову інструкцію керівника оперативно – диспетчерської групи вимогу щодо його персональної відповідальності за своєчасне введення і ефективність дії графіків обмеження та аварійного відключення.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 13.3.14

15.10.06р.

Затвердити технічним керівником параметри настроювання положень відгалужень ПБЗ трансформаторів, при зміні конфігурації розподільної електричної мережі напругою 10 кВ та перерозподілу в ній навантаження проти схеми нормального режиму роботи,
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 13.3.17

15.10.06р.

Надати затверджений технічним керівником товариства перелік точок в розподільній електричній мережі напругою 10 кВ, напруга в яких повинна контролюватися оперативно – диспетчерською групою.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 13.3.18

15.10.06р.

Надати погоджені з аварійно – диспетчерськими службами комунального господарства м. Тростянець документи щодо взаємодії у разі ліквідації наслідків технологічних порушень.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 13.5.2

15.10.06р.

Визначити в посадових інструкціях ст. диспетчера та диспетчерів час початку та закінчення прийняття (здачі) зміни.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 13.7.17

15.10.06р.

Надати затверджений на 2006р. графік переводу основного обладнання (трансформаторів) з резерву в роботу та навпаки.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 13.7.19

15.10.06р.

Технічна документація

Надати затверджені у встановленому порядку переліки правил, норм, стандартів, регламентів та інструкцій з експлуатації, посадових і виробничих інструкцій, інструкцій з ліквідації аварій, положень, схем, креслень тощо в розрізі району електричних мереж та окремих робочих місць працівників.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.8.4.

15.10.06р.

Забезпечити у виробничо – технічній групі наявність наступних документів:

 • переглянутих поопорних схем повітряних ліній електропередавання напругою 0,38 – 10 кВ;
 • виконати в паспортах ПЛ, ТП відповідні записи у випадку заміни опор, проводів, встановлення нових перетинів, переходів;
 • схеми нормального режиму роботи електричної мережі, оперативні та режимні схем електричної мережі;
 • журнали дефектів і неполадок повітряних ліній електропередавання напругою 10 кВ у відповідності до їх кількості;
 • журнали дефектів і неполадок з устаткуванням трансформаторних, розподільчих пунктів напругою 10 кВ та повітряних ліній електропередавання напругою до 1000 В, які розташовані на ліцензованій території діяльності;
 • звіт та відповідні розрахунки щодо комплексної якісної та кількісної оцінки технічного стану об’єктів електричної мережі станом на 31.12.2005 року;
 • іменні посадові інструкції керівників, професіоналів, фахівців та робітників із числа оперативного персоналу;
 • інструкції з експлуатації обладнання електричної мережі;
 • інструкції з ліквідації аварій в електричній мережі;
 • оперативний план та картки пожежегасіння на об’єктах електричної мережі;
 • матеріали щодо результатів розслідування технологічних порушень цехового обліку в роботі електричної мережі у 2005 – 2006 роках.

Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.8.1., ; ГКД 34.20.661-2003 п.10.2.5.3

Надати наступні документи щодо кабельних ліній електропередавання, які знаходяться в експлуатації:
1. Кабельні лінії електропередавання напругою 10 кВ:

 • виконавче креслення траси з нанесенням місць встановлення з’єднувальних муфт (масштаб 1 : 200 або 1: 500);
 • Відкоригований (за необхідності) проект кабельної лінії;
 • Креслення профілю кабельної лінії для складних трас (наявність теплотрас, інших комунікацій);
 • Кабельний журнал;
 • Акти будівельних і прихованих робіт зі схемами нанесення перетинів і зближень кабелів з усіма підземними комунікаціями;
 • Акти на монтаж кабельних муфт;
 • Акти приймання траншей, труб, каналів під монтаж;
 • Протокол вимірювання опору ізоляції та випробувань ізоляції кабельної лінії підвищеною напругою після прокладання;
 • Акти огляду кабелів, прокладених у траншеях перед її засипанням.

2. Кабельні лінії електропередавання напругою до 1000 В:

 • Кабельний журнал;
 • Відкоригований за фактом проект лінії;
 • Протоколи випробувань та вимірювань;
 • Акти будівельних і прихованих робіт зі схемами нанесення перетинів і зближень кабелів з усіма підземними комунікаціями;
 • Акти на монтаж кабельних муфт;
 • Акти приймання траншей, труб, каналів під монтаж;
 • Акти огляду кабелів, прокладених у траншеях перед її засипанням.

Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.8.7.,.п. 12.8.8.

15.10.06р.

Контроль за технічним станом устаткування електричної мережі, будівель і споруд у відповідності з вимогами чинних нормативних документів.

Надати розпорядчий документ ВАТ «Сумиобленерго» щодо організації роботи з технічного контролю за експлуатацією та технічним станом електричної мережі.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.5.2.

15.10.06р.

Надати розпорядчий документ ВАТ «Сумиобленерго» щодо призначення осіб, відповідальних за технічний стан об’єктів електричної мережі, що знаходяться в експлуатації.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.5.1.

15.10.06р.

Надати розпорядчий документ ВАТ «Сумиобленерго» щодо призначення персоналу з технічного і технологічного нагляду та затвердження обов’язків такого персоналу за такими напрямками, як управління технологічними процесами, організації нагляду за технічним станом устаткування електричної мережі, розроблення, організації та обліку виконання заходів, які забезпечують технічну безпеку роботи електропередавальної (енергопостачальної) організації та її структурних підрозділів, обліку та розслідуванню всіх порушень під час експлуатації електричної мережі, контролю за дотриманням вимог нормативних документів в процесі експлуатації, організації роботи щодо дотримання встановлених електропередавальній (енергопостачальній) організації режимів споживання електричної енергії та потужності.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.5.1.

15.10.06р.

Надати затверджений у встановленому порядку графік контролю за технічним станом устаткування об’єктів електричної мережі.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.5.1.

15.10.06р.

Здійснювати періодичний візуальний огляд устаткування об’єктів електричної мережі працівниками, відповідальними за їхній технічний стан.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.5.8.

15.10.06р.

Технічне обслуговування і ремонт будівель і споруд у відповідності з вимогами нормативних документів

Скласти та затвердити 5 – ти річний (перспективний) план капітального ремонту будівель і споруд.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п. 11.5.6.

15.10.06р.

Надати план – графік проведення у 2006 році планових технічних оглядів будівель і споруд їх поточних та капітальних ремонтів.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п. 11.5.3.

15.10.06р.

Призначити, наказом ВАТ “Сумиобленерго”, особу, відповідальну за правильну експлуатацію, збереження та своєчасний ремонт будівель і споруд Тростянецького РЕМ.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п. 11.2.8.

15.10.06р.

Надати розпорядчі документи ВАТ “Сумиобленерго” щодо:

 • порядку технічного обслуговування будівель і споруд;

Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п. 11.2.5.

 • визначення підрозділу на який покладаються обов’язки із спостереження за експлуатацією будівель і споруд;

Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п. 11.2.6.

 • закріплення будівель і споруд за Тростянецьким РЕМ;

Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п. 11.2.8.

15.10.06р.

Надати інструкцію з експлуатації міжповерхових покрить, площадок і підлоги будівель ремонтно – виробничої бази Тростянецького РЕМ із зазначенням граничних навантажень для окремих зон покриття, підлоги і відповідних майданчиків. На елементах будівель ремонтно – виробничої бази нанести постійні написи про величину граничних навантажень для окремих зон покриття, підлоги і відповідних майданчиків.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п. 11.2.3.

15.10.06р.

Надати технічний журнал на всі будівлі і споруди Тростянецького РЕМ.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п. 11.2.9.

15.10.06р.

Утримання розподільчих електричних мереж напругою до 35 кВ включно (далі – електрична мережа) у технічно справному стані

Повітряні лінії електропередач

Огляд технічного стану ПЛ 10 кВ фідер «Гай» (обстежувався вибірково, капітальний ремонт проведено у грудні 2005 року)

Вирубати дерева, що загрожують падінням на проводи в прогоні опор №105-106.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1 код дефекту – Т41). ПУЕ п.2.4.42.

24.07.06р.

Ліквідувати перекіс траверси (відхилення траверси від горизонтального положення більше норми) на опорі № 107.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К31; ГКД 34.20.503-97, таблиця 6.

15.08.06р.

Припинити постачання електричної енергії на безгосподарську лінію ПЛ-10кВ від опори №106 до КТП №365 (опори №1-12)
ПКЕЕ п.1.3, 5.1, 7.5.1)

24.07.06р.

Виконати перетягування проводів у прольоті між опорами № 3-4.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – П21; ГКД 34.20.503-97, додаток 1, п 2; ГКД 34.20.503-97, таблиця 3.

15.10.06р.

Виконати гнучкий металевий зв’язок між приводом лінійного роз’єднувача (Р№137) та захисним заземлюючим спуском на опорі № 1.
ПУЕ п.1.7.46., 1.7.93., 1.7.94., ПТЕЕСіМ п.12.11.1., 12.11.4.

15.08.06р.

Захистити від корозії та закріпити заземлюючий спуск на опорі №1.
ПТЕЕСіМ п. 12.11.5.

15.08.06р.

Встановити вентильні розрядники на опорі №1.
ПУЕ 4.2.156

15.08.06р.

Відновити повторне заземлення на опорі №109 (відпайка до КТП №260)
ПУЕ п.1.7.46., 1.7.93., 1.7.94., ПТЕЕСіМ п.12.11.1., 12.11.4.

15.08.06р.

Дооформити належним чином експлуатаційну документацію на ПЛ відповідно до вимог п.4.3. ГКД 34.20.503-97, до якої належить:

 1. Поопорна схема ПЛ
 2. Відомість дефектів і витрат на КР ПЛ
 3. Акт оприбуткування і списання матеріальних цінностей, що надійшли від демонтажу ПЛ.

ГКД 34.20.503-97 п.4.3.

15.10.06р.

Огляд технічного стану ПЛ 10 кВ фідер «Гребениківка» (обстежувався вибірково, капітальний ремонт проведено у листопаді 2005 року)

Обрізати гілки на відстані від проводів ПЛ не меншій ніж передбачено НТД (2м для ПЛ-10кВ) у прогонах опор №1-3, 30 -34, 36-37, 40-41, 48-49, 145-146.
СОУ-Н МПЕ 40.120.576:2005 додаток А, таблиця А1, код Т42.

15.08.06р.

Перенести опори №№ 3, 33, 38, 39, 41, 142, 143, 144 по осі лінії.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – Т71.

15.10.06р.

Ліквідувати перекіс траверси (відхилення траверси від горизонтального положення більше норми) на опорі № 256.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К31; ГКД 34.20.503-97, таблиця 6.

15.08.06р.

Захистити від корозії металеві конструкції лінійного роз’єднувача на опорі №1.
ПУЕ 4.2.40

15.10.06р.

Захистити від корозії заземлюючі спуски на опорах №1-144.
ПТЕЕСіМ п. 12.11.5.

15.10.06р.

Огляд технічного стану ПЛ 10 кВ фідер «Люджа» (обстежувався вибірково, капітальний ремонт проведено у травні 2006 року)

Вжити заходи з ліквідації захаращення охоронної зони ПЛ у прогоні між опорами №37-38.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1 код дефекту-Т10; ПОЕМ п. 8.

15.08.06р.

Вирубати дерева, що загрожують падінням на проводи у прогонах між опорами № 33-38, 40-42.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1 код дефекту – Т41).

24.07.06р.

Обрізати гілки на відстані від проводів ПЛ не меншій ніж передбачено НТД (2м для ПЛ-10кВ) у прогонах опор №1-5, 15-16, 34-35, 41-42.
СОУ-Н МПЕ 40.120.576:2005 додаток А, таблиця А1, код Т42.

15.10.06р.

Перенести опори №№ 3, 4, 7, 11, 12, 14-16, 19, 22, 25, 34, 35, 42, 43 по осі лінії.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – Т71.

15.10.06р.

Замінити дерев’яні опори №№ 6, 8, 14, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32. (зменшення діаметра в результаті загнивання понад припустимий), горілий верх опори №14, гнила траверса анкера на опорі №31.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – С21 (31, 41).

15.10.06р.

Замінити залізобетонні приставки опор №№ 11, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 30 (тріщини розкриттям 0,5см і більш сумарною довжиною понад 1,0м, .
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1, код дефекту – С24 (34, 44); ГКД 34.20.503-97, додаток 2, таблиця 5)

15.10.06р.

Замінити опору №42, яка не відповідає конфігурації лінії та на якій порушене кріплення анкеру до опори.
ПУЕ п.2.5.88.

15.10.06р.

Виконати гнучкий металевий зв’язок між приводами лінійних роз’єднувачів та захисним заземлюючим спуском на опорах № 38, 41Б.
ПУЕ п.1.7.46., 1.7.93., 1.7.94., ПТЕЕСіМ п.12.11.1., 12.11.4.

15.08.06р.

Захистити від корозії та закріпити заземлюючі спуски на опорах №34-42.
ПТЕЕСіМ п. 12.11.5.

15.08.06р.

Дооформити належним чином експлуатаційну документацію на ПЛ відповідно до вимог п.4.3. ГКД 34.20.503-97, до якої належить:

 1. Поопорна схема ПЛ не переглянута.

ГКД 34.20.503-97 п.4.3.

15.10.06р.

Огляд технічного стану ПЛ 10 кВ фідер «Білка» (обстежувався вибірково, капітальний ремонт проведено у січні 2006 року)

Вирубати дерева, що загрожують падінням на проводи у прогонах опор № 184-185,593-596.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1 код дефекту – Т41).

24.07.06р.

Обрізати гілки на відстані від проводів ПЛ не меншій ніж передбачено НТД (2м для ПЛ-10кВ) у районі опори №1.
СОУ-Н МПЕ 40.120.576:2005 додаток А, таблиця А1, код Т42.

15.10.06р.

Перенести опори № 26, 28, 30-32 по осі лінії.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – Т71.

15.10.06р.

Виконати гнучкий металевий зв’язок між приводом лінійного роз’єднувача (Р №138) та захисним заземлюючим спуском на опорі № 1.
на опорі № 1.
ПУЕ п.1.7.46., 1.7.93., 1.7.94., ПТЕЕСіМ п.12.11.1., 12.11.4.

15.08.06р.

Захистити від корозії та закріпити заземлюючи спуски на опорах №1-32.
ПТЕЕСіМ п. 12.11.5.

15.08.06р.

Дооформити належним чином експлуатаційну документацію на ПЛ відповідно до вимог п.4.3. ГКД 34.20.503-97, до якої належить:

 1. Поопорна схема ПЛ
 2. Відомість дефектів і витрат на КР ПЛ
 3. Акт оприбуткування і списання матеріальних цінностей, що надійшли від демонтажу ПЛ.

ГКД 34.20.503-97 п.4.3.

15.10.06р.

Огляд технічного стану ПЛ 10 кВ фідер «КРС» (обстежувався вибірково, капітальний ремонт проведено у березні 2005 року)

Вирубати дерева, що загрожують падінням на проводи у прогонах опор № 26-29, 38, 39.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1 код дефекту – Т41).

24.07.06р.

Обрізати гілки на відстані від проводів ПЛ не меншій ніж передбачено НТД (2м для ПЛ-10кВ) у районі опор №26-29.
СОУ-Н МПЕ 40.120.576:2005 додаток А, таблиця А1, код Т42.

15.10.06р.

Перенести опори № 3, 18, 7, 28 по осі лінії.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – Т71.

15.10.06р.

Виконати гнучкий металевий зв’язок між приводом лінійного роз’єднувача (Р №159) та захисним заземлюючим спуском на опорі № 1.
на опорі № 1.
ПУЕ п.1.7.46., 1.7.93., 1.7.94., ПТЕЕСіМ п.12.11.1., 12.11.4.

15.08.06р.

Захистити від корозії та закріпити заземлюючі спуски на опорах №1-42.
ПТЕЕСіМ п. 12.11.5.

15.08.06р.

Виконати перетягування проводів у прольотах між опорами № 3-4, 20-21, 41-42 (у місцях перетину з ПЛ-110 та 35кВ).
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – П21; ГКД 34.20.503-97, додаток 1, п 2; ГКД 34.20.503-97, таблиця 3.

15.10.06р.

Дооформити належним чином експлуатаційну документацію на ПЛ відповідно до вимог п.4.3. ГКД 34.20.503-97, до якої належить:

 1. Поопорна схема ПЛ.
 2. Відомість дефектів і витрат на КР ПЛ.
 3. Акт оприбуткування і списання матеріальних цінностей, що надійшли від демонтажу ПЛ.

ГКД 34.20.503-97 п.4.3.

15.10.06р.

Огляд технічного стану ПЛ 0,4 кВ фідер від КТП 290 (обстежувався вибірково, капітальний ремонт проведено у грудні 2005 року)

Вирубати дерева, що загрожують падінням на проводи лінії Л-3 у прогонах опор №46-51.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток В таблиця В.1 код дефекту – Т41).

24.07.06р.

Обрізати гілки на відстані від проводів ПЛ не меншій ніж передбачено НТД (1м для ПЛ-0,4кВ) у районі опор №131 (Л-1), №3-9, 14-17 (Л-3), №48 (Л-4).
СОУ-Н МПЕ 40.120.576:2005 додаток В, таблиця В1, код Т42.

15.10.06р.

Перенести опори № 129, 132, 134 (Л-1) по осі лінії.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток В, таблиця В.1, код дефекту – Т71.

15.10.06р.

Поновити нумерацію опор №46-51 повітряної лінії 0,4кВ.
ПУЕ п.2.4.6.

15.08.06р.

Захистити від корозії та закріпити заземлюючі спуски на опорах №1, 129-134.
ПТЕЕСіМ п. 12.11.5.

15.08.06р.

Огляд технічного стану ПЛ 0,4 кВ фідер від КТП 271 (обстежувався вибірково, капітальний ремонт проведено у квітні 2006 року)

Виконати перетягування проводів у прольоті на вводі до КТП №271.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – П21; ГКД 34.20.503-97, додаток 1, п 2; ГКД 34.20.503-97, таблиця 3.

15.10.06р.

Вирубати дерева, що загрожують падінням на проводи у прогонах опор № 1-3, 4-15.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток В таблиця В.1 код дефекту – Т41).

24.07.06р.

Обрізати гілки на відстані від проводів ПЛ не меншій ніж передбачено НТД (1м для ПЛ-0,4 кВ) у районі опор №1-15.
СОУ-Н МПЕ 40.120.576:2005 додаток В, таблиця В1, код Т42. ПУЕ п.2.4.42.

15.10.06р.

Обрізати гілки на відстані від проводів ПЛ не меншій ніж передбачено НТД (1м для ПЛ-0,4 кВ) у районі опор №22-28.
СОУ-Н МПЕ 40.120.576:2005 додаток В, таблиця В1, код Т42. ПУЕ п.2.4.42.

15.10.06р.

Поновити нумерацію опор №7-12 повітряної лінії 0,4кВ.
ПУЕ п.2.4.6.

15.08.06р.

Захистити від корозії та закріпити заземлюючи спуски на опорах №1-15.
ПТЕЕСіМ п. 12.11.5.

15.08.06р.

Огляд технічного стану ПЛ 0,4 кВ фідер від КТП 77 (обстежувався вибірково, капітальний ремонт проведено у травні 2006 року)

Обрізати гілки на відстані від проводів ПЛ не меншій ніж передбачено НТД (1м для ПЛ-0,4 кВ) у районі опор №22-28.
СОУ-Н МПЕ 40.120.576:2005 додаток В, таблиця В1, код Т42. ПУЕ п.2.4.42.

15.10.06р.

Поновити нумерацію опор №22-28 повітряної лінії 0,4кВ.
ПУЕ п.2.4.6.

15.08.06р.

Захистити від корозії та закріпити заземлюючи спуски на опорах №22-28.
ПТЕЕСіМ п. 12.11.5.

15.08.06р.

Заборонити сумісну підвіску лінії зв’язку у прогоні опор №28-29 по вул.Леніна в м.Тростянець.
ПУЕ п.2.4.57.

15.10.06р.

Привести габарит від проводів уводу до приватного помешкання по вул. Леніна,12 від опори №26 ПЛ-0,4кВ до поверхні землі у відповідність до вимог ПУЕ.
ПУЕ п.2.1.79.

15.08.06р.

Огляд технічного стану ПЛ 0,4 кВ фідер від КТП 160 (обстежувався вибірково, капітальний ремонт проведено у січні 2005 року)

Вирубати дерева, що загрожують падінням на проводи у прогонах опор № 2, 4, 5.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток В таблиця В.1 код дефекту – Т41).

24.07.06р.

Обрізати гілки на відстані від проводів ПЛ не меншій ніж передбачено НТД (1м для ПЛ-0,4 кВ) у районі опор №2, 4, 5.
СОУ-Н МПЕ 40.120.576:2005 додаток В, таблиця В1, код Т42. ПУЕ п.2.4.42.

15.10.06р.

Перенести опору № 5 по осі лінії.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток В, таблиця В.1, код дефекту – Т71.

15.10.06р.

Поновити нумерацію опор №1-12 повітряної лінії 0,4кВ.
ПУЕ п.2.4.6.

15.08.06р.

Замінити заземлювальний спуск пристрою повторного заземлення нульового проводу на опорі № 5.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток В, таблиця В.1, код дефекту – У11(У31); ПУЭ 2.5.75, 2.5.80; ГКД 34.20.503-97, додаток 3, р.3.

15.08.06р.

Огляд технічного стану ПЛ 0,4 кВ фідер від КТП 123 (обстежувався вибірково, капітальний ремонт проведено у березень 2006 року)

Вирубати дерева, що загрожують падінням на проводи у прогонах опор № 35-38.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток В таблиця В.1 код дефекту – Т41).

24.07.06р.

Обрізати гілки на відстані від проводів ПЛ не меншій ніж передбачено НТД (1м для ПЛ-0,4 кВ) у районі опор №23-24, 35-38.
СОУ-Н МПЕ 40.120.576:2005 додаток В, таблиця В1, код Т42. ПУЕ п.2.4.42.

15.10.06р.

Перенести опори № 25, 26, 38 по осі лінії.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток В, таблиця В.1, код дефекту – Т71.

15.10.06р.

Поновити нумерацію опор №23-40 повітряної лінії 0,4кВ.
ПУЕ п.2.4.6.

15.08.06р.

Привести габарит між проводами ПЛ-0,4кВ та проводами лінії проводового мовлення на лінії сумісної підвіски по вул.Л.Толстого та по вул.К.Маркса у відповідність до вимог ПУЕ.
ПУЕ п.2.4.57.

15.08.06р.

ЗТП та КТП напругою 10/0,38 кВ

Огляд ЗТП -500 (ТМ2х400 кВА)
від опори № 188 ПЛ 10 кВ фідер «Загребля»)

Площадка ТП

Вжити заходи по ліквідації захаращення площадки біля ЗТП.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, код дефекту – Т10; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.10.06р.

Вирубати дерева та зрізати гілки на площадці і поблизу ЗТП.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, код дефекту Т41; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.08.06р.

Вирубати чагарник, що росте з під фундаменту ЗТП.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, код дефекту –Т43; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.08.06р.

Відновити відмостку навколо приміщення ЗТП.
ПУЕ п.1.1.23.

15.10.06р.

Будівельна частина

Нанести попереджувальні знаки на дверях ЗТП, які не відповідають вимогам ДНАОП 1.1.10-1.07 “Правила експлуатації електрозахисних засобів”.
ПТЕЕСіМ п.12.4.17 (абз.2).

24.07.06р.

Ліквідувати значне скупчення пилу та павутиння у приміщенні ЗТП.
ПТЕЕСіМ п.6.2.18.

15.08.06р.

Відремонтувати або замінити запори вхідних дверей приміщень ЗТП.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, код дефекту – С41., ПТЕЕСіМ п.12.4.3

15.08.06р.

Відновити роботу мережі внутрішнього освітлення приміщень ЗТП.
ПУЕ п.4.2.31.

15.10.06р.

Виконати підлогу приміщень ЗТП таким чином, щоб була виключена можливість утворення цементного пилу.
ПТЕЕСіМ п.12.4.6; ПУЕ п.4.2.91.

15.10.06р.

Виконати пофарбування стін, підлоги та стелі приміщень ЗТП пилонепроникною фарбою.
ПТЕЕСіМ п.12.4.7.

15.10.06р.

Розподільний пристрій високої напруги (РУ-10 кВ)

Захистити від корозії вхідні сходи і площадку РУ 10 кВ.
ПУЕ п.4.2.40.

15.10.06р.

Захистити від корозії металеві конструкції обладнання РУ (шинний міст та комірки в окремих місцях).
ПУЕ п.4.2.40.

15.10.06р.

Очистити від пилу та павутиння електроустаткування РУ.
ПТЕЕСіМ п.12.4.3; СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1,код дефекту – В32; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.08.06р.

Укомплектувати засобами пожежегасіння приміщення РУ.
ПТЕЕСіМ п.12.4.18.

15.10.06р.

Нанести диспетчерські позначення на комірках РУ.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б-1, код дефекту – В10.

15.08.06р.

Нанести написи про номінальні струми плавких вставок запобіжників 10 кВ.
ПТЕЕСіМ п. 12.4.17.

15.10.06р.

Переглянути, відкоригувати та забезпечити наявність затвердженої однолінійної схеми електропостачання.
ПТЕЕСіМ п.5.8.8.

15.08.06р.

Виконати в повному обсязі випробування електрообладнання, розміщеного в РУ-10кВ, після проведення його капітального ремонту.
ГКД 34.20.302-2002, п.п. 26.1-26.6; ГКД 34.20.503-97, додаток 2, п.29.

15.10.06р.

Силові трансформатори (встановлені в ЗТП)

Нанести підстанційні номери та потужність трансформаторів Т1, Т2 на дверях і всередині трансформаторних камер.
ПТЕЕСіМ п.12.3.4.

15.08.06р.

Очистити ізоляцію силових трансформаторів Т1, Т2.
ПТЕЕСіМ п.6.2.18.

15.08.06р.

Виконати чищення корпусів трансформаторів від промасленого пилу та бруду.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1

15.08.06р.

Розподільчий пристрій 0,4 кВ ЗТП

Виконати пофарбування шин у кольори, що відповідають позначенню фаз.
ПТЕЕСіМ п.12.4.17.

15.10.06р.

Нанести написи, які вказують на положення комутаційних апаратів.
ПУЕ п.4.1.11.

15.10.06р.

Забезпечити наявність бирок на КЛ 0,4 кВ з позначенням марки, поперечного перетину, номеру або найменування лінії.
ПУЕ п.2.3.23.

15.10.06р.

Нанести написи про номінальні струми плавких вставок запобіжників в комірках №2, 3.
ПТЕЕСіМ п.12.4.17.

15.10.06р.

Встановити щит власних потреб.
ПТЕЕСіМ п.12.4.19.

15.10.06р.

Заземлювальний пристрій

Нанести розпізнавальний знак в місці уводу заземлюючого провідника в приміщенні ЗТП.
ПУЕ п.1.7.88.

15.10.06р.

Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників.
ПТЕЕСіМ п.12.11.5.

15.10.06р.

Розробити паспорт на заземлювальний пристрій ЗТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Провести вибіркову перевірку корозійного стану елементів заземлювача, які знаходяться в землі, з розкриттям ґрунту по ЗТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.7. ГКД 34.20.503-97 Додаток 1 Розділ «Комплекс робіт по КТ ТП» п.17.

15.10.06р.

Провести вимірювання повного опору петлі „ фаза-нуль” по фідерам 0,4 кВ, які відходять від ЗТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.7.

15.10.06р.

КТП 506 (ТМ 250 кВА)
від опори №488 ПЛ 10 кВ фідер «Гребениківка»

Відновити антикорозійне покриття РКТП та заземлюючого провідника на опорі №488 .
ПУЕ 4.2.40.

15.10.06р.

Відновити гнучкий металевий зв’язок штанги приводу роз’єднувача з заземлюючим провідником.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту –У 32

15.08.06р.

Вирубати чагарник, що росте з під фундаменту КТП та біля опори №488.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, код дефекту –Т43; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.08.06р.

Нанести попереджувальні знаки на дверях КТП у відповідності до вимог ДНАОП 1.1.10-1.07 “Правила експлуатації електрозахисних засобів”.
ПТЕЕСіМ п.12.4.17 (абз.2).

24.07.06р.

Розподільний пристрій високої напруги

Провести чищення забрудненої ізоляції електроустаткування від пилу та павутиння.
ПТЕЕСіМ п.12.4.3; СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1,код дефекту – В32; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.10.06р.

Привести у відповідність до вимог ПУЕ калібровані плавкі вставки у запобіжниках.
ПУЕ п.1.8.30., 3.2.3.

15.08.06р.

Переглянути, відкоригувати та забезпечити наявність затвердженої однолінійної схеми електропостачання.
ПТЕЕСіМ п.5.8.8.

15.08.06р.

Силовий трансформатор (встановлений в КТП)

Нанести підстанційні номери та потужність трансформаторів на дверях і всередині КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.3.4.

15.08.06р.

Забезпечити можливість безпечного контролю за рівнем оливи у трансформаторі без відключення напруги.
ПУЕ п.4.2.28, п.4.2.225.

15.10.06р.

Виконати чищення забруднення корпусу силового трансформатора.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, ПТЕЕСіМ п.6.2.18.

15.10.06р.

Замінити ущільнення для усунення витікання трансформаторної оливи з трансформатора.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту – Я13.

15.10.06р.

Виконати пофарбування шин у кольори, що відповідають позначенню фаз
ПТЕЕСіМ 12.4.17.

15.10.06р.

Розподільчий пристрій 0,4 кВ КТП

Відновити антикорозійне покриття металевих частин розподільчого пристрою.
ПУЕ п.4.1.6.

15.10.06р.

Нанести знак безпеки на дверях розподільчого пристрою 0,4 кВ КТП.
ДНАОП 1.1.10-1.07 ПЕЕЗ додаток 8, п.6.

24.07.06р.

Поновити фарбування шин 0,4кВ у РУ-0,4кВ.
ПТЕЕСіМ п.12.4.17.

15.10.06р.

Нанести написи, які вказують на положення комутаційних апаратів.
ПУЕ п.4.1.11.

15.10.06р.

Забезпечити бірки на КЛ 0,4 кВ з позначенням марки, поперечного перетину, номеру або найменування лінії.
ПУЕ п.2.3.23.

15.10.06р.

Привести у відповідність до вимог ПУЕ кабельні лінії приєднані до РУ 0,4 кВ.
ПУЕ п.2.3.15.

15.10.06р.

Виконати в повному обсязі випробування електрообладнання, розміщеного у РУ 0,4 кВ КТП, після проведення його капітального ремонту.
ГКД 34.20.302-2002,п.п.26.1-26.6; ГКД 34.20.503-97, додаток 2,п.29

15.10.06р.

Заземлювальний пристрій

Привести до вимог ПУЕ заземлення електроустановок КТП..
ПУЕ п.1.7.94.

15.10.06р.

Приєднання заземлювальних провідників до заземлювача і конструкцій виконати у відповідності до вимог Правил.
ПТЕЕСіМ п.12.11.4.

15.10.06р.

Захистити від корозії відкрито прокладені заземлювальні провідники.
ПТЕЕСіМ п.12.11.5.

15.10.06р.

Розробити паспорт на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Надати виконавчу схему заземлення, дані на елементи заземлювача, питомий опір ґрунту, ремонтів і змін, внесених у пристрій в паспорті на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Провести вибіркову перевірку корозійного стану елементів заземлювача, які знаходяться в землі, з розкриттям ґрунту по КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.7. ГКД 34.20.503-97 Додаток 1 Розділ «Комплекс робіт по КТ ТП» п.17.

15.10.06р.

КТП 160 (ТМ 40 кВА)
від опори №247 ПЛ 10 кВ фідер «Гребениківка»

Відновити антикорозійне покриття РКТП та заземлюючого провідника на опорі №318.
ПУЕ 4.2.40.

15.10.06р.

Забезпечити гнучкий металевий зв’язок штанги приводу роз’єднувача з заземлюючим провідником.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту –У 32.

15.08.06р.

Вирубати чагарник біля КТП та біля опори №247.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, код дефекту –Т43; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.08.06р.

Розподільний пристрій високої напруги

Провести чищення забрудненої ізоляції електроустаткування від пилу та павутиння.
ПТЕЕСіМ п.12.4.3; СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1,код дефекту – В32; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.10.06р.

Переглянути, відкоригувати та забезпечити наявність затвердженої однолінійної схеми електропостачання.
ПТЕЕСіМ п.5.8.8.

15.08.06р.

Силовий трансформатор (встановлений в КТП)

Нанести підстанційні номери та потужність трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.4.

15.08.06р.

Виконати чищення забруднення корпусу силового трансформатора.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, ПТЕЕСіМ п.6.2.18.

15.08.06р.

Замінити ущільнення для усунення витікання трансформаторної оливи з трансформатора.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту – Я13.

15.08.06р.

Нанести температурні позначки на розширювальному баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.11.

15.08.06р.

Відновити рівень трансформаторного масла у розширювальному баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.11 та СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту Я14.

15.08.06р.

Виконати пофарбування шин у кольори, що відповідають позначенню фаз
ПТЕЕСіМ 12.4.17.

15.10.06р.

Розподільчий пристрій 0,4 кВ КТП

Відновити антикорозійне покриття металевих частин розподільчого пристрою.
ПУЕ п.4.1.6.

15.10.06р.

Поновити фарбування шин 0,4кВ у РУ-0,4кВ.
ПТЕЕСіМ п.12.4.17.

15.10.06р.

Забезпечити бирки на від ходячих КЛ 0,4 кВ з позначенням марки, поперечного перетину, номеру або найменування лінії.
ПУЕ п.2.3.23.

15.10.06р.

Нанести написи, які вказують на положення комутаційних апаратів.
ПУЕ п.4.1.11.

15.10.06р.

Заземлювальний пристрій

Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників.
ПТЕЕСіМ п.12.11.5.

15.10.06р.

Розробити паспорт на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Надати виконавчу схему заземлення, дані на елементи заземлювача, питомий опір ґрунту, ремонтів і змін, внесених у пристрій в паспорті на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Провести вибіркову перевірку корозійного стану елементів заземлювача, які знаходяться в землі, з розкриттям ґрунту по КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.7., ГКД 34.20.503-97 Додаток 1 Розділ «Комплекс робіт по КТ ТП» п.17.

15.10.06р.

КТП 290 (ТМ 63 кВА)
від опори №186 ПЛ 10 кВ фідер «Білка»

Відновити антикорозійне покриття РКТП та заземлюючого провідника на опорі №186.
ПУЕ 4.2.40.

15.10.06р.

Відновити нумерацію опори №186 ПЛ.
ПУЕ 2.4.6.

15.08.06р.

Забезпечити гнучкий металевий зв’язок штанги приводу роз’єднувача з заземлюючим провідником.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту –У 32.

15.08.06р.

Вирубати чагарник біля КТП та біля опори №186.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, код дефекту –Т43; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.08.06р.

Захистити від корозії металеві конструкції КТП.
ПУЕ п.4.1.6.

15.10.06р.

Розподільний пристрій високої напруги

Провести чищення забрудненої ізоляції електроустаткування від пилу та павутиння.
ПТЕЕСіМ п.12.4.3; СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1,код дефекту – В32; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.10.06р.

Переглянути, відкоригувати та забезпечити наявність затвердженої однолінійної схеми електропостачання.
ПТЕЕСіМ п.5.8.8.

15.08.06р.

Силовий трансформатор (встановлений в КТП)

Нанести підстанційний номер та потужність на трансформаторі.
ПТЕЕСіМ п.12.3.4.

15.08.06р.

Виконати чищення забруднення корпусу силового трансформатора.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, ПТЕЕСіМ п.6.2.18.

15.08.06р.

Замінити ущільнення для усунення витікання трансформаторної оливи з трансформатора.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту – Я13.

15.08.06р.

Нанести температурні позначки на розширювальному баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.11.

15.08.06р.

Відновити рівень трансформаторного масла у розширювальному баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.11 та СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту Я14.

15.08.06р.

Виконати пофарбування шин у кольори, що відповідають позначенню фаз.
ПТЕЕСіМ 12.4.17.

15.10.06р.

Розподільчий пристрій 0,4 кВ КТП

Відновити антикорозійне покриття металевих частин розподільчого пристрою.
ПУЕ п.4.1.6.

15.10.06р.

Забезпечити бирки на від ходячих КЛ 0,4 кВ з позначенням марки, поперечного перетину, номеру або найменування лінії.
ПУЕ п.2.3.23.

15.10.06р.

Поновити фарбування шин 0,4кВ у РУ-0,4кВ.
ПТЕЕСіМ п.12.4.17.

15.10.06р.

Замінити пошкоджений автоматичний вимикач фідера Л-2.
СОУ – Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б1, код дефекту Н 43.

15.08.06р.

Виконати заміну контактів автоматичного вимикача на відходячий КЛ 0,4 кВ від шин РУ.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, коди дефектів-Н31(32).

15.08.06р.

Відновити написи, які вказують на положення комутаційних апаратів.
ПУЕ п.4.1.11.

15.10.06р.

Заземлювальний пристрій

Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників.
ПТЕЕСіМ п.12.11.5.

15.10.06р.

Розробити паспорт на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Надати виконавчу схему заземлення, дані на елементи заземлювача, питомий опір ґрунту, ремонтів і змін, внесених у пристрій в паспорті на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Провести вибіркову перевірку корозійного стану елементів заземлювача, які знаходяться в землі, з розкриттям ґрунту по КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.7., ГКД 34.20.503-97 Додаток 1 Розділ «Комплекс робіт по КТ ТП» п.17.

15.10.06р.

КТП 82 (ТМ 63 кВА)
від опори №216 ПЛ 10 кВ фідер «Білка»

Відновити антикорозійне покриття РКТП та заземлюючого провідника на опорі №216.
ПУЕ 4.2.40.

15.10.06р.

Забезпечити гнучкий металевий зв’язок штанги приводу роз’єднувача з заземлюючим провідником.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту –У 32.

15.08.06р.

Розподільний пристрій високої напруги

Провести чищення забрудненої ізоляції електроустаткування від пилу та павутиння.
ПТЕЕСіМ п.12.4.3; СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1,код дефекту – В32; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.10.06р.

Переглянути, відкоригувати та забезпечити наявність затвердженої однолінійної схеми електропостачання.
ПТЕЕСіМ п.5.8.8.

15.08.06р.

Силовий трансформатор (встановлений в КТП)

Замінити ущільнення для усунення витікання трансформаторної оливи з трансформатора.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту – Я13.

15.08.06р.

Нанести температурні позначки на розширювальному баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.11.

15.08.06р.

Відновити рівень трансформаторного масла у розширювальному баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.11 та СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту Я14.

15.08.06р.

Виконати пофарбування шин у кольори, що відповідають позначенню фаз.
ПТЕЕСіМ 12.4.17.

15.10.06р.

Заземлювальний пристрій

Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників.
ПТЕЕСіМ п.12.11.5.

15.10.06р.

Розробити паспорт на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Надати виконавчу схему заземлення, дані на елементи заземлювача, питомий опір ґрунту, ремонтів і змін, внесених у пристрій в паспорті на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Провести вибіркову перевірку корозійного стану елементів заземлювача, які знаходяться в землі, з розкриттям ґрунту по КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.7., ГКД 34.20.503-97 Додаток 1 Розділ «Комплекс робіт по КТ ТП» п.17.

15.10.06р.

КТП 249 (ТМ 100 кВА)
від опори №82 ПЛ 10 кВ фідер «Город»

Відновити антикорозійне покриття РКТП та заземлюючого провідника на опорі №82.
ПУЕ 4.2.40.

15.10.06р.

Забезпечити гнучкий металевий зв’язок штанги приводу роз’єднувача з заземлюючим провідником.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту –У 32.

15.08.06р.

Вирубати чагарник біля КТП та біля опори №82.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, код дефекту –Т43; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.08.06р.

Силовий трансформатор (встановлений в КТП)

Виконати чищення забруднення корпусу силового трансформатора.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, ПТЕЕСіМ п.6.2.18.

15.10.06р.

Замінити ущільнення для усунення витікання трансформаторної оливи з трансформатора.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту – Я13.

15.08.06р.

Нанести температурні позначки на розширювальному баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.11.

15.08.06р.

Відновити рівень трансформаторного масла у розширювальному баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.11 та СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту Я14.

15.08.06р.

Розподільчий пристрій 0,4 кВ КТП

Відновити антикорозійне покриття металевих частин КТП.
ПУЕ п.4.1.6.

15.10.06р.

Нанести написи, які вказують на положення комутаційних апаратів.
ПУЕ п.4.1.11.

15.10.06р.

Виконати прокладку КЛ-0,4кВ приєднаних до РУ 0,4 кВ у відповідність до вимог ПУЕ.
ПУЕ п.2.3.15.

15.10.06р.

Забезпечити бирки на КЛ 0,4 кВ з позначенням марки, поперечного перетину, номеру або найменування лінії.
ПУЕ п.2.3.23.

15.10.06р.

Захистити від можливих механічних пошкоджень КЛ 0,4 кВ, що виходять з РУ.
ПУЕ п.2.3.15.

15.10.06р.

Заземлювальний пристрій

Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників.
ПТЕЕСіМ п.12.11.5.

15.10.06р.

Розробити паспорт на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Надати виконавчу схему заземлення, дані на елементи заземлювача, питомий опір ґрунту, ремонтів і змін, внесених у пристрій в паспорті на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Провести вибіркову перевірку корозійного стану елементів заземлювача, які знаходяться в землі, з розкриттям ґрунту по КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.7., ГКД 34.20.503-97 Додаток 1 Розділ «Комплекс робіт по КТ ТП» п.17.

15.10.06р.

КТП 260 (ТМ 100 кВА)
від опори №11 ПЛ 10 кВ фідер «Гай»

Відновити антикорозійне покриття штанги РКТП та заземлюючого провідника на опорі №11.
ПУЕ 4.2.40.

15.10.06р.

Забезпечити гнучкий металевий зв’язок штанги приводу роз’єднувача з заземлюючим провідником.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту –У 32.

15.08.06р.

Переглянути, відкоригувати та забезпечити наявність затвердженої однолінійної схеми електропостачання.
ПТЕЕСіМ п.5.8.8.

15.08.06р.

Силовий трансформатор (встановлений в КТП)

Нанести температурні позначки на розширювальному баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.11.

15.08.06р.

Заземлювальний пристрій

Розробити паспорт на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Надати виконавчу схему заземлення, дані на елементи заземлювача, питомий опір ґрунту, ремонтів і змін, внесених у пристрій в паспорті на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Провести вибіркову перевірку корозійного стану елементів заземлювача, які знаходяться в землі, з розкриттям ґрунту по КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.7., ГКД 34.20.503-97 Додаток 1 Розділ «Комплекс робіт по КТ ТП» п.17.

15.10.06р.

КТП 28 (ТМ 40 кВА)
від опори №594 ПЛ 10 кВ фідер «Білка»

Відновити антикорозійне покриття РКТП та заземлюючого провідника на опорі №594.
ПУЕ 4.2.40.

15.10.06р.

Забезпечити гнучкий металевий зв’язок штанги приводу роз’єднувача з заземлюючим провідником.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту –У 32.

15.08.06р.

Вирубати чагарник біля КТП та біля опори №594.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, код дефекту –Т43; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.08.06р.

Переглянути, відкоригувати та забезпечити наявність затвердженої однолінійної схеми електропостачання.
ПТЕЕСіМ п.5.8.8.

15.08.06р.

Силовий трансформатор (встановлений в КТП)

Нанести температурні позначки на розширювальному баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.11.

15.08.06р.

Виконати пофарбування шин у кольори, що відповідають позначенню фаз.
ПТЕЕСіМ 12.4.17.

15.10.06р.

Розподільчий пристрій 0,4 кВ КТП

Відновити антикорозійне покриття металевих частин розподільчого пристрою.
ПУЕ п.4.1.6.

15.10.06р.

Забезпечити бирки на КЛ 0,4 кВ з позначенням марки, поперечного перетину, номеру або найменування лінії.
ПУЕ п.2.3.23.

15.10.06р.

Нанести написи, які вказують на положення комутаційних апаратів.
ПУЕ п.4.1.11.

15.10.06р.

Заземлювальний пристрій

Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників.
ПТЕЕСіМ п.12.11.5.

15.10.06р.

Розробити паспорт на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Надати виконавчу схему заземлення, дані на елементи заземлювача, питомий опір ґрунту, ремонтів і змін, внесених у пристрій в паспорті на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Провести вибіркову перевірку корозійного стану елементів заземлювача, які знаходяться в землі, з розкриттям ґрунту по КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.7., ГКД 34.20.503-97 Додаток 1 Розділ «Комплекс робіт по КТ ТП» п.17.

15.10.06р.

КТП 285 (ТМ 63 кВА)
від опори №173 ПЛ 10 кВ фідер «Білка»

Відновити антикорозійне покриття РКТП та заземлюючого провідника на опорі №173.
ПУЕ 4.2.40.

15.10.06р.

Забезпечити гнучкий металевий зв’язок штанги приводу роз’єднувача з заземлюючим провідником.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту –У 32.

15.08.06р.

Переглянути, відкоригувати та забезпечити наявність затвердженої однолінійної схеми електропостачання.
ПТЕЕСіМ п.5.8.8.

15.08.06р.

Силовий трансформатор (встановлений в КТП)

Нанести температурні позначки на розширювальному баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.11.

15.08.06р.

Відновити рівень трансформаторного масла у розширювальному баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.11 та СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту Я14.

15.08.06р.

Заземлювальний пристрій

Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників.
ПТЕЕСіМ п.12.11.5.

15.10.06р.

Розробити паспорт на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Надати виконавчу схему заземлення, дані на елементи заземлювача, питомий опір ґрунту, ремонтів і змін, внесених у пристрій в паспорті на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Провести вибіркову перевірку корозійного стану елементів заземлювача, які знаходяться в землі, з розкриттям ґрунту по КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.7., ГКД 34.20.503-97 Додаток 1 Розділ «Комплекс робіт по КТ ТП» п.17.

15.10.06р.

КТП 529 (ТМ 630 кВА)
від опори №500 ПЛ 10 кВ фідер «Гребениківка»

Відновити антикорозійне покриття РКТП та заземлюючого провідника на опорі №500.
ПУЕ 4.2.40.

15.10.06р.

Забезпечити гнучкий металевий зв’язок штанги приводу роз’єднувача з заземлюючим провідником.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту –У 32.

15.08.06р.

Розподільний пристрій високої напруги

Провести чищення забрудненої ізоляції електроустаткування від пилу та павутиння.
ПТЕЕСіМ п.12.4.3; СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1,код дефекту – В32; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.10.06р.

Переглянути, відкоригувати та забезпечити наявність затвердженої однолінійної схеми електропостачання.
ПТЕЕСіМ п.5.8.8.

15.08.06р.

Силовий трансформатор (встановлений в КТП)

Нанести підстанційний номер та потужність трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.4.

15.08.06р.

Виконати чищення забруднення корпусу силового трансформатора.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, ПТЕЕСіМ п.6.2.18.

15.08.06р.

Замінити ущільнення для усунення витікання трансформаторної оливи з трансформатора.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту – Я13.

15.08.06р.

Відновити рівень трансформаторного масла у розширювальному баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.11 та СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту Я14.

15.08.06р.

Виконати пофарбування шин у кольори, що відповідають позначенню фаз.
ПТЕЕСіМ 12.4.17.

15.10.06р.

Розподільчий пристрій 0,4 кВ КТП

Відновити антикорозійне покриття металевих частин розподільчого пристрою.
ПУЕ п.4.1.6.

15.10.06р.

Виконати пофарбування шин у кольори, що відповідають позначенню фаз.
ПТЕЕСіМ п.12.4.17.

15.10.06р.

Нанести номінальний струм плавких вставок на запобіжниках.
ПТЕЕСіМ п. 12.4.17.

15.10.06р.

Забезпечити бирки на КЛ 0,4 кВ з позначенням марки, поперечного перетину, номеру або найменування лінії.
ПУЕ п.2.3.23.

15.10.06р.

Виконати прокладку КЛ-0,4кВ приєднаних до РУ 0,4 кВ у відповідність до вимог ПУЕ.
ПУЕ п.2.3.15.

15.10.06р.

Забезпечити бирки на КЛ 0,4 кВ з позначенням марки, поперечного перетину, номеру або найменування лінії.
ПУЕ п.2.3.23.

15.10.06р.

Нанести написи, які вказують на положення комутаційних апаратів.
ПУЕ п.4.1.11.

15.10.06р.

Заземлювальний пристрій

Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників.
ПТЕЕСіМ п.12.11.5.

15.10.06р.

Розробити паспорт на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Надати виконавчу схему заземлення, дані на елементи заземлювача, питомий опір ґрунту, ремонтів і змін, внесених у пристрій в паспорті на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Провести вибіркову перевірку корозійного стану елементів заземлювача, які знаходяться в землі, з розкриттям ґрунту по КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.7., ГКД 34.20.503-97 Додаток 1 Розділ «Комплекс робіт по КТ ТП» п.17.

15.10.06р.

КТП 530 (ТМ 160 кВА)
від опори №46 ПЛ 10 кВ фідер «Гребениківка»

Відновити антикорозійне покриття РКТП та заземлюючого провідника на опорі №46.
ПУЕ 4.2.40.

15.10.06р.

Забезпечити гнучкий металевий зв’язок штанги приводу роз’єднувача з заземлюючим провідником.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту –У 32.

15.08.06р.

Вирубати чагарник біля КТП та біля опори №247.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, код дефекту –Т43; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.08.06р.

Відремонтувати фундамент КТП, який знаходиться у аварійному стані.
ГКД 34.20.503-97, додаток 1 Розділ «Комплекс робіт по КР ТП» п.2

15.08.06р.

Привести габарит встановлення трансформатора КТП від рівня землі до струмонесучих частин у відповідність до вимог ПУЕ.
ПУЕ п.4.2.127.

15.08.06р.

Провести чищення забрудненої ізоляції електроустаткування від пилу та павутиння.
ПТЕЕСіМ п.12.4.3; СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1,код дефекту – В32; ГКД 34.20.503-97, додаток 1.

15.10.06р.

Переглянути, відкоригувати та забезпечити наявність затвердженої однолінійної схеми електропостачання.
ПТЕЕСіМ п.5.8.8

15.08.06р.

Силовий трансформатор (встановлений в КТП)

Нанести підстанційний номер та потужність на баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.4.

15.08.06р.

Виконати чищення забруднення корпусу силового трансформатора.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1, ПТЕЕСіМ п.6.2.18.

15.08.06р.

Замінити ущільнення для усунення витікання трансформаторної оливи з трансформатора.
СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту – Я13.

15.08.06р.

Нанести температурні позначки на розширювальному баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.11.

15.08.06р.

Відновити рівень трансформаторного масла у розширювальному баці трансформатора.
ПТЕЕСіМ п.12.3.11 та СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту Я14.

15.08.06р.

Розподільчий пристрій 0,4 кВ КТП

Відновити антикорозійне покриття внутрішніх металевих частин розподільчого пристрою.
ПУЕ п.4.1.6.

15.10.06р.

Забезпечити бирки на КЛ 0,4 кВ з позначенням марки, поперечного перетину, номеру або найменування лінії.
ПУЕ п.2.3.23.

15.10.06р.

Виконати прокладку КЛ-0,4кВ приєднаних до РУ 0,4 кВ у відповідність до вимог ПУЕ.
ПУЕ п.2.3.15.

15.10.06р.

Нанести написи, які вказують на положення комутаційних апаратах.
ПУЕ п.4.1.11.

15.10.06р.

Заземлювальний пристрій

Забезпечити захист від корозії відкрито прокладених заземлювальних провідників.
ПТЕЕСіМ п.12.11.5.

15.10.06р.

Розробити паспорт на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.10.06р.

Надати виконавчу схему заземлення, дані на елементи заземлювача, питомий опір ґрунту, ремонтів і змін, внесених у пристрій в паспорті на заземлювальний пристрій КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.9

15.10.06р.

Провести вибіркову перевірку корозійного стану елементів заземлювача, які знаходяться в землі, з розкриттям ґрунту по КТП.
ПТЕЕСіМ п.12.11.7., ГКД 34.20.503-97 Додаток 1 Розділ «Комплекс робіт по КТ ТП» п.17.

15.10.06р.

Проведення комплексної якісної та кількісної оцінки технічного стану об’єктів розподільчих електричних мереж

Привести форму листків огляду ПЛ напругою 10(6) кВ, ТП напругою 10(6)/0,38 кВ, ПЛ напругою 0,38 кВ відповідно до рекомендацій додатку Д до п.5.2 “Методичних вказівок з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих електричних мереж напругою 0,38 – 20 кВ з повітряними лініями електропередачі” (далі – СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005);

15.10.06р.

Проводити заповнення листків огляду ПЛ напругою 10(6) кВ, ТП напругою 10(6)/0,38 кВ, ПЛ напругою 0,38 кВ відповідно до рекомендацій СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п.п. Г.5., Г.6.

15.10.06р. та далі постійно

Завести журнали дефектів на кожну ПЛ 10 (6) кВ та журнали дефектів в розрізі населених пунктів на групу ТП – 10 (6) кВ та групу ПЛ – 0,38 кВ у відповідно з рекомендаціями СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п. Г.8.

15.10.06р.

Надати зведену відомість показників технічного стану розподільних електричних мереж напругою 0,38 – 10 кВ станом на 31.12.06 року.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п.5.3.

15.10.06р.

Проводити облік і аналіз відключень у розподільчих електричних мережах відповідно до вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п.5.3.
Підтвердити розрахунками комплексну якісну оцінку технічного стану розподільчих електричних мереж у відповідності з вимогами розділу 6 СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005

15.10.06р.

Облік технологічних порушень в електричній мережі, оперативність їх усунення, аналіз, розроблення та виконання заходів із їх попередження

Довести до Тростянецького РЕМ «Інструкцію про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України», затверджена наказом Мінпаливенерго України від 09.06.2005 № 255, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07.10.2005 за № 1165/11445 (далі – Інструкція).

15.08.06р.

Реєструвати в повному обсязі технологічні порушення цехового обліку у відповідності з вимогами п. 4 Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України, затвердженої наказом Мінпаливенерго України від 09.06.2005 № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.2005 за № 1165/11445 (далі – Інструкція). Реєструвати технологічні порушення цехового обліку на повітряних лініях електропередавання напругою до 1000 В.
Порушення вимог Інструкції п.п. 4.1., 4.6.

15.10.06р. та далі постійно

Проводити розрахунок недовідпуску електричної енергії споживачам при виникненні технологічних порушень цехового обліку відповідно до вимог додатку 4 до Інструкції.
Порушення вимог Інструкції п. 6.6.

15.10.06р. та далі постійно

Визначити термін виконання заходів у Журналі цехового обліку технологічних, намічених за фактами технологічних порушень:

 1. ПЛ-10 кВ «Ніцаха»
 2. ПЛ-10 кВ «Гай»
 3. ПЛ-10 кВ «Люджа»
 4. ПЛ-10 кВ «Мащанка»

Порушення вимог Інструкції додаток 8.

15.10.06р. та далі постійно

Дотримання показників якості електричної енергії в електричній мережі

Надати затверджені у встановленому порядку графіки контролю рівнів напруги в контрольних точках електричної мережі та на трансформаторах.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 13.3.16; 13.3.18;12.3.19.

15.10.06р.

Запланувати роботу з вимірювання рівнів напруги на об’єктах розподільчої електричної мережі 0,38 – 10 кВ
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97, додаток 2 п.2.12.

15.10.06р.

Надати заходи щодо приведення рівнів напруги на вводах абонентів до вимог нормативних документів. Надати дані щодо фактичних рівнів напруги в контрольних точках розподільної електричної мережі напругою 0.38 – 10 кВ.
Порушення вимог ПКЕЕ п.8.2 (2).

15.10.06р.

Організувати роботу щодо замірів фактичних рівнів напруги на вводах споживачів (вибірково) у електрично віддалених точках розподільчої електричної мережі до 1000 В в години максимуму навантаження енергосистеми.
Порушення вимог ПКЕЕ додаток 3 п. 4.1.

15.10.06р. та далі постійно

Відповідність схем зовнішнього електропостачання вимогам категорійності споживачів та їх струмоприймачів, забезпечення надійного електропостачання споживачів

Привести у відповідність затверджений у встановленому порядку схемі нормального режиму фактичний стан розподільчих електричних мереж.
Порушення вимог ПКЕЕ п.4.1.

15.10.06р.

Забезпечити своєчасне усунення дефектів та неполадок в обладнанні об’єктів розподільчої електричної мережі напругою 0,38 –10 кВ., а саме:
- виконати ремонтні роботи в покрівлі та стінах КРУН – 10кВ на ПС «Тростянець» ;
- на ПС «Тростянець» виконати ремонт ключа дистанційного управління РПН – 1Т;
Порушення вимог ПКЕЕ п.4.1; ГКД 34.20.503-97, п.4.4; ПТЕЕСіМ п.5.8.14.10.

15.10.06р.

Забезпечити дотримання термінів доведення до споживачів та населення через засоби масової інформації даних щодо припинення електропостачання в зв’язку з проведенням планових робіт на об’єктах розподільчих електричних мереж напругою 0.38 – 10 кВ.
Порушення вимог ПКЕЕ 8.2. п. 5 ; ПКЕЕН п.п. 34. п.38.

15.10.06р. та далі постійно

Забезпечити дотримання термінів доведення до споживачів через засоби масової інформації даних щодо причин припинення електропостачання у разі виникнення технологічних порушень.
Порушення вимог ПКЕЕ п.8.2. п.5; ПКЕЕ п.11.2.13.

15.10.06р. та далі постійно

Постійно проводити роботу зі складання та реалізації заходів за результатами розслідування аварій та відмов у роботі обладнання розподільчих електричних мереж з метою недопущення їх повторення.
Порушення вимог „Інструкції про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України” п. 4.2.

15.10.06р. та далі постійно

Технічні умови приєднання нових та реконструйованих електроустановок споживачів до електричних мереж електропередавальної (енергопостачальної) організації, узгодження проектів електропостачання споживачів.

Забезпечити видачу технічних умов на приєднання споживачам (замовникам) тільки у разі приєднання нової електроустановки, збільшення електричної потужності електроустановки, внаслідок реконструкції чи модернізації, зміни вимог замовника до надійності електрозабезпечення електроустановки.
Порушення вимог ППЕ до ЕМ п.2.1.

15.10.06р. та далі постійно

Забезпечити надання замовником (споживачем):
Приватним підприємцем Чернець Л.М., заяви на приєднання до електричної мережі з необхідними додатками, а саме :

 1. підписаний заявником та проектувальною організацією Опитувальний лист, складений за типовою формою;
 2. копію дозволу, отриманого в установленому порядку на проектно – вишукувальні роботи на певній ділянці.

Порушення вимог ППЕ до ЕМ п.2.5.

15.10.06р.

Забезпечити надання замовником – фізичною особою – підприємцю Самбур О. Г заяви на приєднання до електричної мережі з необхідними додатками, а саме:
- підписаний заявником та проектувальною організацією Опитувальний лист, складений за типовою формою;

 1. ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки;
 2. копію дозволу, отриманого в установленому порядку на проектно – вишукувальні роботи на певній ділянці.

Порушення вимог ППЕ до ЕМ п.2.5.

15.10.06р.

Забезпечити надання замовником – фізичною особою Гендін С. В., заяви на приєднання до електричної мережі з необхідними додатками, а саме:
- підписаний заявником та проектувальною організацією Опитувальний лист, складений за типовою формою;
Порушення вимог ППЕ до ЕМ п.2.6.

15.10.06р.

Забезпечити надання замовником – фізичною особою Пономаренко В. П., заяви на приєднання до електричної мережі з необхідними додатками, а саме:
- підписаний заявником та проектувальною організацією Опитувальний лист, складений за типовою формою;
- Копію свідоцтва про право власності або іншого документа, що підтверджує право власності або користування об`єктом.
Порушення вимог ППЕ до ЕМ п.2.6.

15.10.06р.

Укладення договорів на користування електричною енергією та договорів про надання послуг з передачі електричної енергії

Забезпечити Договори про постачання електричної енергії: №5 від 26.01.04р. ЗАТ «Крафт Фудз Україна» та № 4 від 8.01.04р. ВАТ «Півненківський цукрозавод» невід’ємними додатками, а саме:

 1. актами екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача;

Порушення вимог ПКЕЕ п.5.6.

15.10.06р.

Забезпечити у договорі № 22 від 7.06.04р. про постачання електричної енергії між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом та споживачем (основним споживачем), до технологічних електричних мереж якого приєднані електроустановки інших суб’єктів господарювання такі додаткові умови:

 1. відомості про приєднані електроустановки інших суб’єктів господарювання та їх власників;
 2. обсяги передачі електричної енергії в електричні мережі інших суб’єктів господарювання;
 3. порядок припинення електропостачання субспоживачів у передбачених цими Правилами випадках;
 4. порядок розрахунку втрат електричної енергії в технологічних електричних мережах основного споживача, пов’язаних з передачею електричної енергії в електроустановки інших суб’єктів господарювання;
 5. порядок розрахунку балансу електричної енергії в технологічних електричних мережах основного споживача;
 6. порядок передачі даних про обсяги переданої електричної енергії в електроустановки інших суб’єктів господарювання, у тому числі у випадках порушення розрахункового обліку електричної енергії у цих суб’єктів господарювання;
 7. перелік елементів технологічних електричних мереж основного споживача, які використовуються для передачі електричної енергії іншим суб’єктам господарювання, та розрахунок умовних одиниць визначених елементів технологічних електричних мереж.

Порушення вимог ПКЕЕ п.5.7.

15.10.06р.

Забезпечити у Договорі №4 від 1.06.06р. про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача ( ВАТ Тростянецьке підприємство «Райагротехсервіс) такі умови, що є істотними та обов’язковими для цього виду домовленостей:
- обсяг передачі електричної енергії субспоживачу ( ЗАТ Агротехніка);

 1. режими постачання;
 2. величини приєднаної потужності електроустановок субспоживача;
 3. порядок обліку перетікання реактивної енергії, порядок розрахунків за перетікання реактивної електроенергії;
 4. порядок обліку споживання електричної енергії та вимірювання величини потужності, споживання та генерування реактивної електроенергії, контролю показників якості електричної енергії (у тому числі у випадку пошкодження або тимчасової відсутності відповідних розрахункових засобів обліку);
 5. порядок надання даних щодо використаної субспоживачем електричної енергії;
 6. строк дії договору;

Порушення вимог ПКЕЕ п.5.17.

15.10.06р.

Забезпечити Договір № 4 від 1.06.06р. про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача ( ВАТ Тростянецьке підприємство «Райагротехсервіс) невід’ємними частинами :

 1. відомості про засоби комерційного обліку активної та реактивної електричної енергії;
 2. схема електропостачання, зазначення точок приєднання і ліній, що живлять струмоприймачі субспоживача ( ЗАТ Агротехніка);;
 3. порядок розрахунку втрат електричної енергії в мережі споживача (субспоживача).

Порушення вимог ПКЕЕ п.5.18.

15.10.06р.

Організація роботи щодо приєднання електроустановок замовника до електричних мереж

Забезпечити організацію роботи щодо підключення електроустановки замовника до електричної мережі відповідно до вимог „Правил...”.
Порушення вимог ППЕ до ЕМ розділ 4, розділ 5.

15.10.06р. та далі постійно

Забезпечити оформлення акту допуску на підключення до електричної мережі після проведення технічного обстеження електроустановки та перевірки відповідності спорудженої електроустановки замовника затвердженій технічній документації.
Порушення вимог ППЕ до ЕМ п. 4.11, 4.12.

15.10.06р. та далі постійно

Забезпечити оформлення акту допуску на підключення до електричної мережі при наявності у замовника електротехнічного персоналу, який має необхідні знання, пройшов інструктаж відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок та призначення відповідальної особи за електрогосподарство:
Порушення вимог ППЕ до ЕМ п. 4.14.

15.10.06р. та далі постійно

Оформити акт – допуску на підключення електроустановки юридичної особи ПП Кальченко Т. М. згідно вимог ППЕ до ЕМ п. 4.7; 4.8., а саме: до заяви про приєднання замовник додатково повинен надати:

 1. приймально – здавальний акт між будівельно – монтажною організацією і налагоджувальною організацією ( із зазначенням номерів ліцензій, дати їх видачі та органу що видав ліцензії) та замовником;
 2. в повному обсязі протоколи приймально – здавальних вимірів згідно з главою 1.8 Правил улаштування електроустановок «норми приймально – здавальних випробувань»

Порушення вимог ППЕ до ЕМ п. 4.7; 4.8.

15.08.06р.

Складання актів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання зі споживачами, для яких повинна бути визначена екологічна та (або) аварійна та (або) технологічна броня електропостачання

Виконати роботу зі складання актів, аварійної та технологічної броні електропостачання споживачів.
Порушення вимог наказу Мінпаливенерго України від 19.01.2004р. № 26 та Листа Мінпаливенерго України від12.03.2004р. № 8/42-321.

15.10.06р.

Грозозахист

Довести ВАТ «Сумиобленерго» до Тростянецького РЕМ Інформаційний лист Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж від 18.04.06р. №090 «Про підготовку енергопідприємств до грозового сезону та роботи в умовах високих температур.

24.07.06р.

Встановити розрядники на ПЛ 10 кВ фідер «Мащанка», відсутність яких призвела до пробою прохідного ізолятора та відключення комірки №2 КРУН 10 кВ ПС 35/10 кВ «Буймер» під час грози 05.06.06р.
Порушення вимог ПУЕ п. 4.12.156.

24.07.06р.

Встановити розрядники на відходячих ПЛ 10 кВ (8 шт) від ПС 35/10 «Боромля» та ПЛ 10 кВ (3 шт) від ПС 110/35/10 кВ «Тростянець».
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.156.

15.08.06р.

Надати відомості щодо захисту від перенапруг кожного РУ і ПЛ.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.12.1

15.10.06р.

Надати документальні підтвердження про перевірку стану захисту від перенапруг РУ і ПЛ повному обсязі.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.12.4.

15.10.06р.

Реєструвати випадки грозових вимкнень і пошкоджень ПЛ, устаткування РУ і ТП .
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.12.4.

15.10.06р. та далі постійно

Проводити в повному обсязі профілактичні випробування вентильних і трубчатих розрядників перед початком грозового періоду.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.12.5.

15.10.06р. та далі постійно