Содержание материала

№ запису

Диспетчерське найменування електроустановки,
назва документа, зміст вимоги, яка приписується для виконання, посилання на нормативний документ, вимоги якого порушено, його параграф, пункт

Термін виконання
(дата, місяць, рік)

Організація експлуатації розподільчої електричної мережі

Діюча організаційна структура та штатний розклад району електричних мереж.

Забезпечити виконання в повному обсязі планових завдань з ремонтно-експлуатаційного обслуговування електричних мереж у 2006р.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 5.1.2.2 підпункт г,д,ж,и,р.

15.08.06 і постійно

Оперативно–диспетчерське керування розподільними електричними мережами напругою 0,38 – 6 кВ

Забезпечити технічну можливість для здійснення черговим диспетчером РЕМ контролю в реальному часі за добовим графіком споживання електричної енергії в підконтрольній розподільчій електричній мережі 6 кВ з метою чіткого дотримання цих графіків.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 13.3.1

15.10.06

Скласти перелік аварійно-відновнувальних робіт, який передбачено пунктом 2.1.6 «Должностной инструкции водителя автомашины ОВБ, совмещающего обязанности электромонтера ОВБ» та оформити його додатком до вищезазначеної інструкції з метою розподілу обов’язків поміж персоналом у зміні при усуненні технологічних порушень.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 13.5.6.

24.07.06

Забезпечити організацію, проведення і оформлення протиаварійних тренувань з персоналом РЕМ у відповідності з вимогами ГКД 34.12.201-97 Протиаварійні тренування персоналу електричних станцій і мереж Міненерго України. Правила проведення.
Порушення ГКД 34.12.201-97 п.8.5

24.07.06 і постійно

Переглянути в установленому порядку Інструкцію про порядок включення в роботу абонентських дизельних електростанцій по наступних споживачах: ОКП «Аеропорт Суми», Відділ ДСТСЗИ СБ України в Сумській області, ЦТЕ МТС Сумської дирекції ВАТ «Укртелеком», ВК-116, БПВ Сумський РНУ-ТП 406, ВАТ АТП-15954, строки перегляду яких порушені.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.8.7

15.08.06

Планування технічного обслуговування, ремонтів, реконструкції, повної заміни та модернізації об’єктів електричної мережі.

Скласти план матеріально – технічного постачання ремонтно – експлуатаційних робіт на об’єктах електричної мережі РЕМ у 2006 році.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.10.1.12.

15.08.06

Забезпечити заздалегідь складання кошторисів на виконання капітальних ремонтів та технічне обслуговування електромереж РЕМ.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.5.8

15.08.06 і постійно

Забезпечити в РЕМ аварійний запас електроустаткування, матеріалів та виробів у відповідності з вимогами ГКД 34.10.384 “Норми аварійного запасу електроустаткування , будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою 0,38 – 150 кВ”.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.10.1.14.

15.08.06 і постійно

Забезпечити наявність в РЕМ нормативного документу СОУ – Н МПЕ 40.1.20.663:2005 “Типові технологічні карти на капітальний ремонт та технічне обслуговування електричних мереж напругою 0,4 – 20 кВ”, затвердженого наказом Мінпаливенерго України № 441 від 30.08.2005 (далі - СОУ – Н МПЕ 40.1.20.663:2005) та організувати виконання робіт з ремонтно-експлуатаційного обслуговування об’єктів електричної мережі згідно вимог цього нормативного документу.
Порушення вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.20.663:2005 п. 1.1., 1.2.

24.07.06

Забезпечити наявність в РЕМ нормативного документу ГКД 34.20.661-2003 „Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж” і організувати планування і виконання робіт з ремонтно-експлуатаційного обслуговування об’єктів електричної мережі згідно вимог цього нормативного документу.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п.1

24.07.06

Технічне обслуговування електричної мережі.

Повітряні лінії електропередавання (ПЛ), трансформаторні підстанції (ТП), розподільні пункти (РП)

Розробити графік технічного обслуговування ТП, РП на 2006 р.
Порушення вимог ГКД 34.20.661-2003 п. 10.1.11

15.08.06

Скласти графіки очистки трас ПЛ, узгоджені з органами виконавчої влади.
Порушення вимог розпорядження № 22 від 16.12.05 р. НАК «Електроенергетична компанія України»

15.08.06

Привести у відповідність до вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.20.576:2005 листки огляду по ПЛ-6 кВ та ТП
Порушення вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.20.576:2005, додатки А, Б, В, Г, Д.

15.10.06

Оформити акт прийому виконаних робіт технічного обслуговування ТП-225:
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п. 4.10.

15.08.06

Дотримуватись визначеної нормативними документами номенклатури робіт при виконанні робіт з технічного обслуговування об’єктів електричної мережі, а саме.
На ТП –225:

  • Закрити кабельні канали в РП-6 кВ;
  • Відновити освітлення в РП-0,4, 6 кВ та камерах трансформатору № 1 та 2;
  • Нанести в РП-0,4 кВ відповідне пофарбування шин 0,4 кВ;
  • Долити масло в трансформатор № 1;
  • Очистити кожух трансформатору № 1.

ПЛ – 6 кВ від РП-16 ком 11 до ТП-26:

  • Обрізати гілки дерев в прогонах опор 4-6, 8-9, 16-17, які знаходяться від проводів на відстані менше 2 м;
  • Прибрати рослинність біля основи опор №№ 3, 10, 19;
  • Замінити опору № 15, на якій оголена арматура (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1 м).

Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005

15.10.06

Заземлювальні пристрої електроустановок

Укомплектувати необхідною документацією на заземлювальний пристрій по ТП № 125:
- акти на виконання прихованих робіт;
- протоколи приймально-здавальних випробувань.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.11.2

15.08.06

Розробити паспорти на заземлювальні пристрої ТП № 125, 164, 158, 72, 85, які повинні містити виконавчу схему заземлення і дані на елементи заземлювача, питомий опір землі, результати перевірок, ремонтів і змін, внесених у цей пристрій.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.11.9

15.08.06

Капітальний ремонт електричної мережі

Забезпечити виконання капітальних ремонтів повітряних ліній електропередачі у відповідності до проектних рішень на капітальний ремонт.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.7.2.

15.08.06 і постійно

Проводити огляд електроустановок ( ПЛ , ТП , РП ) у рік , що передує року , в якому планується виконання капітального ремонту з заповненням листків огляду у відповідності до вимог додатку №4 ГКД 34.20.503-97.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п. 4.3.1.

15.08.06 і постійно

Дотримуватися визначеної нормативними документами номенклатури робіт з капітального ремонту повітряних ліній електропередачі 0,4-20 кВ , трансформаторних підстанцій 6-20/0,4 кВ і розподільчих пунктів 6-20 кВ при виконанні робіт з капітального ремонту об’єктів електричної мережі району електричних мереж.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 додаток №1

15.08.06 і постійно

Застосовувати при виконанні робіт з капітального ремонту типові технологічні карти на капітальний ремонт та технічне обслуговування електричних мереж 0,4-20кВ.
Порушення вимог СОУ –Н МПЕ 40.1.20.663:2005.

24.07.06

Забезпечити одночасно при плануванні та виконанні робіт з капітального ремонту об’єктів електричної мережі, виконання робіт по ремонту будівельної частини електроустановок.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 додаток №1.

24.07.06 і постійно

Реконструкція та повна заміна об’єктів електричної мережі

Довести до Сумського РМЕМ ВАТ „Сумиобленерго” довгостроковий план технічного переоснащення об’єктів електричної мережі.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.6.2.2

15.08.06

Технічна документація, яка знаходиться на робочих місцях

Виробничо-технічна група

Укомплектувати виробничо-технічну групу наступними документами:
- журналами дефектів і неполадок повітряних ліній електропередавання напругою 6-20 кВ у відповідності до їх кількості;
- журналами дефектів і неполадок з устаткуванням трансформаторних розподільчих пунктів напругою 6-20 кВ та повітряних ліній електропередавання в розрізі населених пунктів, які розташовані на ліцензованій території діяльності підрозділу;
- складеними звітами та виконаними розрахунками, щодо комплексної якісної та кількісної оцінки технічного стану електричної мережі за поточний 2005р., та станом на 01.06.2006р.;
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.8.1,п. 5.8.3., п.5.8.4, ГКД 34.20.503-97 р.4.4.

15.10.06

Укомплектувати виробничо-технічну групу Сумського РМЕМ ВАТ «Сумиобленерго» наступними документами щодо кабельних ліній, які знаходяться в експлуатації:
Кабельних ліній електропередавання напругою 6 кВ:
- відкоригованим (за необхідності) проектом кабельної лінії КЛ-6 кВ від ТП-67 ком. 8 до КТП-546;
- протоколами вимірювання опору ізоляції та випробувань кабельної лінії КЛ-6 кВ від РП-50 ком. 6 до КТП-537 підвищеною напругою ;
Кабельних ліній електропередавання напругою 0,4 кВ:
- відкоригованим (за необхідності) проектом кабельної лінії КЛ-0,4 кВ від КТП-546 р.-5 на ПЛ-0,4 кВ опора №1 вул. Кринична.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.8.7., п.12.8.7.,п.12.8.8

15.08.06

Електротехнічна лабораторія РЕМ

Переглянути «Перечень инструкций, технологических схем и технической документации ЭТЛ Сумского РГЭС», затвердженого технічним директором ВАТ «Сумиобленерго» 16.06.05р. та внести до нього наступні НТД:
- Галузевий керівний документ ГКД 34.20.302-2002 «Норми випробування електрообладнання»;
- Галузевий нормативний документ «Випробування та контроль стану заземлювальних пристроїв електроустановок» ГНД 34.20.303-2003.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.8.4.

24.07.06

Встановити та затвердити розпорядженням технічного керівника ВАТ «Сумиобленерго» строки випробування підвищеною напругою кабельних ліній 6(10) кВ:
- для КЛ зношеною ізоляцією за строком експлуатації більше 30 років;
- для живильних ліній з кількістю з’єднувальних муфт більше 10штук на 1км довжини лінії.
Порушення вимог ГКД 34.20.302-2002 п.30.2

15.08.06

Забезпечити наявність в РЕМ затвердженого графіку профілактичних випробувань кабельних ліній 6 кВ та його виконання.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 12.8.42

24.07.06

Утримання розподільчих електричних мереж напругою до 10 кВ включно (далі – електрична мережа) у технічно справному стані

Повітряні лінії електропередач напругою 6, 10, 0,4 кВ

ПЛ 6 кВ ТП-42 до ТП-140

Вирубати дерева , що загрожують падінням на проводи в прогонах 16-17 та 38-39 ПЛ .
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А таблиця А.1 код дефекту – Т41).

15.10.06

Обрізати гілки на відстані від проводів ПЛ меншій ніж передбачено НТД (2м для ПЛ-6 кВ) у прогонах 2-3,15-16,27-28,38-39,39-40.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 додаток А, табл. А1, код Т42.

15.10.06

Ліквідувати поперечний вигин опори №_28 .
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К14.

15.10.06

Ліквідувати перекіс траверси (відхилення траверси від горизонтального положення більше норми) – опора №№ 14, 26.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К31; ГКД 34.20.503-97, таблиця 6.

15.10.06

Замінити в’язання проводу до ізолятора на опорі № 23.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К61.

24.07.06

Замінити приставки на опорах №№ 22 , 23 , 24 , 36 (відкол захисного шару бетону з оголенням стрижнів поздовжньої арматури понад 1м).
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – С23.

15.10.06

Замінити ізолятор на опорі №_19.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – І 33.

24.07.06

Поновити нумерацію опор № 13 , 24 , 26 повітряної лінії .
Порушення вимог ПУЕ п.2.5.15.

24.07.06

Нанести попереджуючі плакати на опорах № № 24 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 36 , 37 , 39 , 40.
Порушення вимог ПУЕ п. 2.5.15.

24.07.06

Захистити від механічних пошкоджень металевими кутниками виводи кабельних ліній від ТП на повітряну лінію ( опори №1, № 40 ).
Порушення вимог ПУЕ п.2.3.15.

15.08.06

Ліквідувати лінію зв’язку на опорі №5 ( кабельне телебачення) до приватного помешкання.
Порушення вимог ПУЕ п.2.5.134.

24.07.06

Виконати подвійне закріплення проводів на опорі № 36.
Порушення вимог ПУЕ п.2.5.96.

15.10.06

Заземлити воронки кабельних вставок на опорах №№ 1, 19, 37.
Порушення вимог ПУЕ п. 2.3.72.

15.10.06

Захистити від впливу навколишнього середовища (пофарбувати) металеві конструкції лінійного роз’єднувача на опорі № 41.
Порушення вимог ПУЕ 1.1.22.

15.10.06

ПЛ 6 кВ РП38 – ТП171 ,119

Заглибити опору № 3 згідно міток.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток А, таблиця А.1, код дефекту – К11).

15.10.06

Виконати подвійне закріплення проводів на опорі № 15.
Порушення вимог ПУЕ п.2.5.96.

15.10.06

Захистити від впливу навколишнього середовища (пофарбувати) металеві конструкції лінійного роз’єднувача на опорах №№ 16, 40.
Порушення вимог ПУЕ 1.1.22.

15.10.06

Виконати гнучкий металозв’язок приводів роз’єднувачів з заземлюючим контуром на опорах №№ 16, 40.
Порушення вимог ПУЕ п. 1.7.46, 1.7.93

24.07.06

Демонтувати виведені з експлуатації опори (анкерна та одностоїчна) біля опори № 13.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п.4.11.2.

15.10.06

Виконати з’єднання заземлення розрядників з заземлюючим спуском на опорі № 40 у відповідності до вимог ПУЕ.
Порушення вимог ПУЕ 1.7.93.

24.07.06

ТП напругою 6/0,38 кВ та РП напругою 6 кВ

РП-10

Будівельна частина

Відновити освітлення приміщення .
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.31.

15.08.06

Виконати підлогу таким чином , щоб була виключена можливість утворення цементного пилу.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.6; ПУЕ п.4.2.91.

15.10.06

Закрити незгораємими зйомними плитами кабельні канали.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.106, ПТЕЕСіМ п.12.4.11.

15.10.06

Виконати розпізнавальні позначки в місцях вводу заземлюючого контуру в приміщення РП.
Порушення вимог ПУЕ п. 1.7.88

24.07.06

Розподільний пристрій високої напруги

Відновити пофарбування металевих частин обладнання РП, а саме ком №№ 10, 11, 12, 13, 14 ІІІ СШ та ком №№ 7, 8 ІІ СШ.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.40.

15.10.06

Виконати пофарбування шин РУ-6кВ у кольори, що відповідають позначенню фаз.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.17.

15.10.06

Забезпечити биркою КЛ в ком № 19 ІІІ СШ.
Порушення вимог ПУЕ 2.3.23.

24.07.06

Почистити від корозії та пофарбувати у чорний колір відкрито прокладений заземлюючий контур в приміщенні РП.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 12.11.5.

15.10.06

РП-37

Будівельна частина

Усунути пошкодження дверей .
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005, додаток Б, таблиця Б.1 – код дефекту С42.

24.07.06

Відновити освітлення приміщення РП.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.31.

15.08.06

Виконати підлогу таким чином , щоб була виключена можливість утворення цементного пилу.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.6; ПУЕ п.4.2.91.

15.10.06

Закрити незгораємими зйомними плитами кабельні канали.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.106, ПТЕЕСіМ п.12.4.11.

15.10.06

Виконати розпізнавальні позначки в місцях вводу заземлюючого контуру в приміщення РП.
Порушення вимог ПУЕ п. 1.7.88

24.07.06

Відремонтувати покрівлю РП
Порушення вимог СОУ-Н-МПЕ 40.1.20.576: 2005, додаток Б, таблиця Б. 1 код дефекту К 93.

15.10.06

Розподільний пристрій високої напруги

Виконати пофарбування шин РУ-6кВ у кольори, що відповідають позначенню фаз.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.4.17.

15.10.06

Захистити, від корозії фарбуванням у чорний колір, відкрито прокладений заземлюючий контур в приміщенні РП.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 12.11.5

15.10.06

ТП напругою 6-/0,38 кВ

ТП-199

Будівельна частина

Забезпечити покриття кабельних каналів у РУ-6 кВ плитами.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.106, ПТЕЕСіМ п.12.4.11.

15.10.06

Відновити освітлення приміщення в ТП.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.31.

15.08.06

Виконати підлогу таким чином , щоб була виключена можливість утворення цементного пилу.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.6; ПУЕ п.4.2.91.

15.10.06

Силовий трансформатор

Довести рівень трансформаторної оливи у розширювальному баку тр-ра до необхідного рівня.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.3.11 та СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту Я14.

15.08.06

Заземлювальний пристрій

Захистити, від корозії фарбуванням у чорний колір, відкрито прокладений заземлюючий контур в приміщенні РП.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 12.11.5

15.10.06

ТП-164

Будівельна частина

Відновити освітлення приміщення в ТП.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.31.

15.08.06

Виконати підлогу таким чином , щоб була виключена можливість утворення цементного пилу.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.6; ПУЕ п.4.2.91.

15.10.06

Площадка ТП

Вирубати поблизу ТП дерево, що загрожує падінням на ТП.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1,код дефекту –Т41.

15.10.06

Заземлювальний пристрій

Виконати розпізнавальні позначки в місцях вводу заземлюючого контуру в приміщення ТП.
Порушення вимог ПУЕ п. 1.7.88

24.07.06

Почистити від корозії та пофарбувати у чорний колір відкрито прокладений заземлюючий контур в приміщенні ТП.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 12.11.5.

15.10.06

Виконати паспорт на заземлювальний пристрій ТП.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.11.9.

15.10.06

ТП-150

Будівельна частина

Закрити кабельні канали у РУ-6 кВ плитами.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.106, ПТЕЕСіМ п.12.4.11.

15.10.06

Відновити освітлення приміщення ТП.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.31.

15.08.06

Виконати підлогу таким чином , щоб була виключена можливість утворення цементного пилу.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.6; ПУЕ п.4.2.91.

15.10.06

Заземлювальний пристрій

Виконати розпізнавальні позначки в місцях вводу заземлюючого контуру в приміщення ТП.
Порушення вимог ПУЕ п. 1.7.88

24.07.06

ТП - 85

Будівельна частина

Усунути пошкодження дверей .
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005, додаток Б, таблиця Б.1 – код дефекту С42.

15.08.06

Відновити освітлення приміщення ТП.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.31.

15.08.06

Виконати підлогу таким чином , щоб була виключена можливість утворення цементного пилу.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.6; ПУЕ п.4.2.91.

15.10.06

Розподільчий пристрій 0,4 кВ

Ліквідувати виведення кабельних ліній 0,4 кВ через жалюзійні решітки.
Порушення вимог ПУЕ п.2.3.135; СНиП 3.05.06-85 п.3.65.

15.08.06

Заземлювальний пристрій

Виконати паспорт на заземлювальний пристрій ТП.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.11.9.

24.07.06

ТП - 72

Будівельна частина

Ліквідувати пошкодження стін ТП (тріщини у стінах).
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.6.2.1, п.6.2.3, п.6.2.4, СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б , таблиця Б.1 код дефекту С42.

15.10.06

Виконати попереджувальний знак на дверях трансформаторної камери силового трансформатора Т2 у відповідності до вимог ДНАОП 1.1.10-1.07 “Правила експлуатації електрозахисних засобів”.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.17 (абз.2).

24.07.06

Усунути протікання даху.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту К93.

15.10.06

Відновити освітлення приміщення ТП.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.31.

15.08.06

Виконати підлогу таким чином , щоб була виключена можливість утворення цементного пилу.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.6; ПУЕ п.4.2.91.

15.10.06

Силовий трансформатор

Забезпечити можливість безпечного контролю за рівнем оливи у трансформаторі Т2 без відключення напруги.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.28; 4.2.225.

15.10.06

Відновити рівень трансформаторного масла у розширювальному баку тр-ра Т1.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.3.11 та СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту Я14.

15.10.06

Заземлювальний пристрій

Виконати паспорт на заземлювальний пристрій ТП.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.11.9.

15.08.06

ТП - 158

Будівельна частина

Відновити освітлення приміщення ТП.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.31.

15.08.06

Виконати підлогу таким чином , щоб була виключена можливість утворення цементного пилу.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.6; ПУЕ п.4.2.91.

15.10.06

Заземлювальний пристрій

Виконати розпізнавальні позначки в місцях вводу заземлюючого контуру в приміщення ТП.
Порушення вимог ПУЕ п. 1.7.88

24.07.06

Почистити від корозії та пофарбувати у чорний колір відкрито прокладений заземлюючий контур в приміщенні ТП.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 12.11.5.

15.10.06

Виконати паспорт на заземлювальний пристрій ТП.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ 12.11.9.

15.08.06

ТП - 29

Будівельна частина

Ліквідувати пошкодження стін ТП (тріщини у стінах).
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.6.2.1, п.6.2.3, п.6.2.4, СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б , таблиця Б.1 код дефекту С42.

15.10.06

Усунути протікання даху.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту К93.

15.10.06

Відновити освітлення приміщення ТП.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.31.

15.08.06

Виконати підлогу таким чином , щоб була виключена можливість утворення цементного пилу.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.6; ПУЕ п.4.2.91.

15.10.06

Розподільчий пристрій 0,4 кВ

Ліквідувати виведення кабельних ліній 0,4 кВ через жалюзійні решітки.
Порушення вимог ПУЕ п.2.3.135; СНиП 3.05.06-85 п.3.65.

15.08.06

Силовий трансформатор

Відновити рівень трансформаторного масла у розширювальному баку тр-ра Т1.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.3.11 та СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту Я14.

15.08.06

Пофарбувати корпус силового трансформатора Т2.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 (комплекс робіт по капітальному ремонту трансформаторних підстанцій 6-20/0,4 кВ ).

15.10.06

Заземлювальний пристрій

Почистити від корозії та пофарбувати у чорний колір відкрито прокладений заземлюючий контур в приміщенні ТП.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 12.11.5.

15.10.06

ТП - 193

Будівельна частина

Ліквідувати пошкодження стін ТП (тріщини у стінах).
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.6.2.1, п.6.2.3, п.6.2.4, СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б , таблиця Б.1 код дефекту С42.

15.10.06

Усунути протікання даху.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576.2005, додаток Б, таблиця Б.1 код дефекту К93.

15.10.06

Відновити освітлення приміщення ТП.
Порушення вимог ПУЕ п.4.2.31.

15.08.06

Виконати підлогу таким чином, щоб була виключена можливість утворення цементного пилу.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.4.6; ПУЕ п.4.2.91.

15.10.06

Технічна документація по ТП, КТП, РП.

Скласти затверджену у встановленому порядку відомість паспортних даних ТП, РП, КТП.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97, п.4.12.

15.10.06

Виконати паспорти заземлюючих пристроїв ТП № 125, 164, 158, 72, 85
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.11.9.

15.08.06

Виконати роботи і скласти акти вибіркової перевірки з розкриттям ґрунту елементів заземлювачів, що знаходяться в землі для ТП-29, 72, 85.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.11.7.

15.10.06

Внести інформацію про виконання випробувань основного електрообладнання у паспорти ТП № 225, 487, 491 та РП № 3, 10, що передбачено формою паспорту.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97, п.4.10.

24.07.06

Забезпечити наявність нормативно-технічної документації з проведення капітального ремонту електрообладнання ТП, РП, КТП (технологічні карти в редакції СОУ – Н МПЕ 40.1.20.663:2005 “Типові технологічні карти на капітальний ремонт та технічне обслуговування електричних мереж напругою 0,4 – 20 кВ”, затвердженого наказом Мінпаливенерго України № 441 від 30.08.2005, п. 6, 7, 8, 11 додатку № 21 ГКД 34.20.503-97).
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97, п.4.13, СОУ – Н МПЕ 40.1.20.663:2005.

15.10.06

Скласти річний план - графік експлуатаційного обслуговування ТП, РП.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97, п.4.6.1.

24.07.06

Загальна технічна документація

Забезпечити РЕМ керівною та довідковою документацією в обсязі передбаченому ГКД 34.20.503-97 п. 4.2.1
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97 п. 4.2.1.

15.08.06

Привести форму листків огляду ПЛ -0,4кВ , ПЛ-6кВ, ТП 6/0,4кВ і РП 6кВ у відповідність до вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.576:2005, додаток Г.
Порушення вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.576:2005, додаток Г.

15.10.06

Забезпечити ведення журналів аварійних дефектів ПЛ -0,4-10кВ, ТП 6-10/0,4кВ и РП 6-10кВ у відповідності до вимог:
Порушення вимог СОУ – Н МПЕ 40.1.576:2005 та п.4.4. ГКД 34.20.503-97.

15.10.06

Забезпечити ведення та оформлення завдання – звіту району електричних мереж (в частині чисельності персоналу) у відповідності до вимог п.4.7 ГКД 34.20.503-97.

15.10.06

Скласти зведену відомість показників технічного стану розподільних електричних мереж напругою 0,38 – 10 кВ станом на 31.12.2005 року.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п.5.3. додаток Е.

15.10.06

Забезпечити ведення обліку і аналізу відключень у розподільчих електричних мережах у відповідності з вимогами СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п.5.3. додаток Ж.

24.07.06

Проведення комплексної якісної та кількісної оцінки технічного стану об’єктів розподільчих електричних мереж.

Організувати вивчення персоналом РЕМ, який причетний до оцінки технічного стану електричних мереж, „Методичних вказівок з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих електричних мереж напругою 0,38 – 20 кВ з повітряними лініями електропередачі”(СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005) та забезпечити виконання персоналом РЕМ вимог цього нормативного документу
Порушення вимог наказу Мінпаливенерго від 03.02.05р. № 60.

15.08.06

Забезпечити ведення листків огляду ПЛ -6 кВ, ТП -6/0,38 кВ, ПЛ -0,38 кВ згідно з вимогами додатку Д до п.5.2 “Методичних вказівок з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих електричних мереж напругою 0,38 – 20 кВ з повітряними лініями електропередачі”.

15.08.06

Організувати ведення журналів дефектів на кожну ПЛ 6 кВ і журналів дефектів на групу ТП – 6 кВ та групу ПЛ – 0,38 кВ у відповідності з вимогами СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п. Г.8.

15.08.06

Організувати в РЕМ ведення обліку і аналізу всіх без винятку, в тому числі і в електричній мережі напругою 0,38 кВ, відключень у відповідності з вимогами СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005.
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п.5.3.

24.07.06

Скласти в РЕМ за 1-й квартал 2006р., а в подальшому щоквартально, форми звітності у відповідності з вимогами «Методичних вказівок з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі» щодо аналізу відключень в розподільній електричній мережі РЕМ, а саме:
- форми аналізу відключень по кожній ПЛ 6кВ (додаток Ж12 табл. Ж4, Ж5);
- форми аналізу відключень ПЛ-6кВ у цілому по РЕМ (додаток Ж13 табл. Ж.6-, Ж.8);
- форми аналізу усіх видів відключень ПЛ-0,38 кВ (табл.Ж.9-Ж.10).
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п.5.3.

24.07.06

Проводити для визначення комплексної якісної оцінки об’єктів електричної мережі і врахування цієї оцінки для економічного обґрунтовування багаторічних і річних планів капітальних ремонтів, реконструкції, а також виконання робіт по інвестпрограмам розрахунки в РЕМ коефіцієнтів дефектності:
КДВ - по кожній ПЛ 6 кВ;
КДзтп, КДтп - по кожній ЗТП, ТП 6/0,4кВ;
КДН - по кожній ПЛ 0,38кВ
у відповідності з вимогами «Методичних вказівок з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі».
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 п. 6.1.

Станом на 31грудня звітного року

Визначити в РЕМ кількісну оцінку технічного стану для кожного з об’єктів електричної мережі: однієї ПЛ-6кВ, однієї ТП6/0,38кВ або ПЛ-0,38кВ у відповідності з вимогами «Методичних вказівок з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі».
Порушення вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 р.7.

Станом на 31грудня звітного року

Облік технологічних порушень в електричній мережі, оперативність їх усунення, аналіз, розроблення та виконання заходів із їх попередження

Внести до Переліку нормативно-довідкової літератури по РЕМ, затвердженого технічним директором ВАТ «Сумиобленерго» 04.03. 2006р., «Інструкцію про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі України», затвердженої наказом Мінпаливенерго України від 09.06.2005 № 255 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.10.2005 за № 1165/11, організувати з відповідним персоналом РЕМ її вивчення та неухильне використання цієї Інструкції при проведенні розслідування технологічних порушень.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.8.4

24.07.06

Забезпечити в РЕМ складання щомісячних довідок по аварійним відключенням в електричній мережі РЕМ, включаючи в цю довідку всі без винятку аварійні відключення, проводити комісією РЕМ розслідування у встановленому порядку всіх технологічних порушень цехового обліку, розробляти заходи щодо запобігання подібним порушенням у роботі електричної мережі.
Порушення вимог Інструкції п. 4.2.

Щомісяця

Організувати в РЕМ вивчення та надання об’єктивної оцінки таких обставин технологічних порушень цехового обліку, як дії персоналу, організація експлуатації, якість і терміни виконання ремонтів, оглядів, своєчасність усунення раніше виявлених дефектів, які з часом призвели до технологічного порушення цехового обліку, відповідність критеріїв стихійних явищ величинам, які встановлені проектувальними нормами і визначені в проекті електроустановок, де відбулись технологічні порушення цехового обліку.
Порушення вимог Інструкції п. 6.1.

24.07.06 і постійно

Дотримання показників якості електричної енергії в електричній мережі

Забезпечити проведення з відповідним оформленням вимірювань рівнів напруги у найбільш віддалених від ТП споживачів.
Порушення вимог ГКД 34.20.503-97, додаток 2 п. 2.12.

Щорічно в період максимальних навантажень

Проводити вимірювання та фіксувати дані вимірів у паспортах ПЛ щодо фактичних рівнів напруги у найбільш віддалених від ТП споживачів після виконання капітального ремонту або реконструкції по всіх ПЛ-0,4 кВ .
Порушення вимог ПКЕЕ 8.2 п. 2.

24.07.06 і постійно

Організація роботи з подачі електричної енергії на нові та реконструйовані електроустановки споживачів та електроустановки населення.

Довести інформацію, про зміни в однолінійних схемах електричного живлення (із записом в журналі розпоряджень, або в листі ознайомлення зі змінами), до відома всіх працівників для яких обов’язкове знання цих схем, по перелічених споживачах:
1). ПП «Лук’янець» о / р 2071, заявка Сумського МРВЕ № 1163 від 13.02.2006р (ТП-397 р.9);
2). ТОВ «Смоківниця» о / р 2122, заявка Сумського МРВЕ №1320 від 17.05.2006р. (ТП-539 ком. 8)
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.8.6

24.07.06

Дотримання встановлених режимів споживання електричної енергії та потужності

Вжити заходи щодо приведення в робочий стан каналів автоматизованого контролю фактичного споживання електричної потужності по фідерах РЕМ, що живляться від підстанцій Суми, Октябрьская та ТЕЦ для створення можливості в реальному часі контролювати диспетчером РЕМ фактичне споживання районом електричної мережі і порівнювати його із завданими для РЕМ граничними величинами електричної потужності.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.13.10.4

15.10.06

Захист об’єктів електричної мережі РЕМ від грозових перенапруг

Переглянути всі паспорти на ПЛ-6кВ і, в разі відсутності, внести до них відомості щодо захисту лінії від перенапруг, а саме:
- паспортні захисні характеристики установлених на ПЛ вентильних розрядників, їх кількість згідно з проектом і фактичні.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.12.1

15.10.06

Забезпечити наявність в РЕМ інформації про багаторічну грозову активність у регіоні розташування електроустановок та відомості про ділянки мереж, найбільш уразливі від блискавок.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.12.1

15.08.06

Забезпечити наявність і ведення в РЕМ „Журналу реєстрації випадків грозових вимкнень і пошкоджень ПЛ, устаткування РП, ТП”, організувати проведення в РЕМ аналізу випадків грозових вимкнень і пошкоджень електрообладнання електричної мережі та розроблення заходів щодо підвищення його надійності.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.12.4

24.07.06