Содержание материала

№ запису

Диспетчерське найменування електроустановки,
назва документа, зміст вимоги, яка приписується для виконання, посилання на нормативний документ, вимоги якого порушено, його параграф, пункт

Термін виконання
(дата, місяць, рік)

Підрозділ відомчого нагляду

Утворити у ВАТ «Сумиобленерго» структурний підрозділ (служба, відділ), на який покладається організація відомчого нагляду з питань технічної експлуатації та який має бути у безпосередньому підпорядкуванні першого керівника або його заступника з технічних питань.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.5.1., п.5.5.2.

15.08.06

Утворити систему обліку та розслідування причин технологічних порушень у встановленому порядку в розподільчих мережах з детальним аналізом результатів розслідування та розробкою заходів щодо запобігання подібним порушенням у роботі електричної мереж.
Порушення вимог Інструкції п. 4.2.

15.08.06

Розробити посадові інструкції, які відповідають вимогам завдань, що покладені на персонал, який займається організацією відомчого нагляду з питань технічної експлуатації.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.5.2., п.5.8.1.

15.08.06

Скласти графік контролю за технічним станом об’єктів електричної мережі у 2006 році.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.5.1.

15.08.06

Видати розпорядчий документ ВАТ “Сумиобленерго” щодо призначення персоналу з технічного нагляду за електроустановками та затвердження обов’язків такого персоналу за такими напрямками, як:

 • управління технологічними процесами;
 • організації нагляду за технічним станом устаткування електричної мережі;
 • розроблення, організації та обліку виконання заходів, які забезпечують технічну безпеку роботи електропередавальної організації та її структурних підрозділів;
 • обліку та розслідуванню всіх порушень під час експлуатації електричної мережі;
 • контролю за дотриманням вимог нормативних документів з експлуатації;
 • організації роботи щодо дотримання встановлених електропередавальній організації режимів споживання електричної енергії та потужності.

Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.5.1.

15.08.06

Забезпечити у ВАТ “Сумиобленерго” у відповідності з вимогами нормативних документів:

 • періодичний контроль за станом об’єктів електричної мережі. Працівники, відповідальні за технічний стан об’єктів електричної мережі не здійснюють їх періодичний візуальний огляд. У ВАТ “Сумиобленерго” не встановлена періодичність такого огляду.
 • облік виконання протиаварійних заходів.
 • контроль за виконанням вимог нормативних документів. Навіть при набранні чинності нормативними документами, не проводиться навіть інструктаж відповідному персоналу. Так, наприклад не проведено позапланові інструктажі відповідному персоналу служби після набуття чинності наступних нормативних документів:
 • Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 14.05.2003 № 228;
 • Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38 – 10 кВ з повітряними лініями електропередавання, затвердженими наказом Мінпаливенерго України від 03.02.2005 № 60;
 • Інструкція про розслідування та облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергосистемі України, затверджена наказом Мінпаливенерго України від 09.06.2005 № 255, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 07.10.2005 за № 1165/11445;
 • Правила користування електричною енергією, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 02.08.96 за № 417/1442 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.10.2005 № 910.
 • Правила приєднання електроустановок до електричної мережі, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14.12.2005 № 1137, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 19.01.2006 за № 42/11916.
 • Правила приєднання когенераційних установок до електричної мережі, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 21.01.2005 № 47, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 06.02.2006 за № 97/11971.
 • Примірний договір про приєднання до електричних мереж, схвалено постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14.12.2005 № 1136.
 • підготовку інформації про технологічні порушення для представлення органам Державного нагляду в електроенергетиці. Так, наприклад не розслідуються та не реєструються технологічні порушення цехового обліку в електричній мережі напругою до 1000 В та на трансформаторних пунктах напругою 10/0,38 кВ.

Порушення вимог ПТЕЕСіМ п. 5.5.10., 5.5.8.

15.08.06

Служба релейного захисту і автоматики

Визначити в інструкціях з експлуатації пристроїв РЗА перелік апаратів і пристроїв що підлягають опробуванню, а також визначити періодичність контролю і опробування пристроїв РЗА.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.9.16

15.10.06 р.

Переглянути інструкції з експлуатації пристроїв РЗА.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.8.7

15.10.06 р.

Погодити положення про службу РЗА зі службами РЗА вищого рівня.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.9.13

15.10.06 р.

Виконати і затвердити виконавчі робочі схеми РЗА.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.9.15

15.10.06 р.

Погодити с керівником вищого оперативного рівня і затвердити технічним керівником енергооб`єкта перелік пристроїв, на які складено програми.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.9.15

15.10.06 р.

Персоналом служби РЗА проводити періодичні огляди усіх пристроїв РЗА з періодичністю встановленою технічним керівником енергооб’єкта.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.9.18

15.10.06 р.

Виконати виміри і заповнити протоколи вимірів, після монтажу і першого профілактичного контролю ізоляції напругою 1000 В змінного струму промислової частоти, електрично пов`язаних контрольних кіл напругою вищою і нижчою ніж 60 В (крім кіл 24 В та нижче) відносно землі, а також між електрично не пов`язаними колами різного призначення.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.9.35

15.10.06 р.

Виконати виміри і заповнити протоколи вимірів опору ізоляції електрично пов`язаних контрольних кіл напругою вищою і нижчою ніж 60 В (крім кіл 24 В та нижче) відносно землі, а також між електрично не пов`язаними колами різного призначення.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.12.9.34

15.10.06 р.

Організаційна структура та укомплектованість підготовленим персоналом.

Укомплектувати службу РЗА у відповідності до штатного розкладу, навченим у встановленому порядку, виробничим персоналом.
Порушення вимог ПТЕЕСіМ п.5.3.1.4.

15.10.06 р.