Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила пожежної безпеки в енергетичній галузі

Перелік споруд, що підлягають обладнанню установками протипожежної автоматики - Правила пожежної безпеки в енергетичній галузі

Оглавление
Правила пожежної безпеки в енергетичній галузі
Загальні положення, організаційні заходи, основні вимоги
Основна документація, загальні вимоги до території, будівель, приміщень, споруд
9. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
10. Споруди для зберігання і транспортування палива
11. Пилоприготувальні та теплосилові установки
12. Допоміжні об'єкти загального призначення
13. Енергетичні установки
14. Розподільні пристрої
15. Ремонт і реконструкція обладнання
16. Протипожежне водопостачання. Засоби пожежогасіння
17. Порядок дій у випадку пожежі
Основні вимоги до документації з пожежної безпеки
Рекомендована програма проведення занять з пожежно-технічного мінімуму
Розподіл речовин та матеріалів під час зберігання
Перелік споруд, що підлягають обладнанню установками протипожежної автоматики
Додатки 7,8,9,11
Норми належності первинних засобів пожежогасіння енергетичних підприємств

Додаток 6
до пункту 12.1.29 Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

ПЕРЕЛІК

будівель, приміщень і споруд підприємств, що підлягають обладнанню установками протипожежної автоматики

Таблиця 1

№ з/п

Найменування будівель, приміщень і споруд

Категорія будівлі, приміщення (за ОНТП 24-86)

Автоматичне пожежогасіння (АПГ)

Автоматична пожежна сигналізація (АПС)

1

2

3

4

5

1 Енергетичні підприємства

1.1

Трансформатори і реактор напругою 500 кВ і вище незалежно від потужності, трансформатори напругою 220 - 330 кВ з одиничною потужністю 200 МВа і більше

+

-

1.2

Трансформатори напругою 110 кВ і вище потужністю 63 МВа і більше, встановлені в камерах закритих підстанцій глибокого введення і в закритих розподільних установках (ЗРУ) електростанцій і підстанцій

В

+

+

1.3

Трансформатори напругою 110 кВ і вище з одиничною потужністю 63 МВа і більше, встановлені біля будівлі гідроелектростанції

+

-

1.4

Кабельні споруди (кабельні тунелі, закриті галереї, поверхи, прохідні кабельні шахти) теплових електростанцій незалежно від потужності гідроелектростанцій потужністю 100 МВт і вище, підстанцій напругою 500 кВ і вище, а також закритих підстанцій глибокого введення напругою 110 кВ і вище

В

+

+

1.5

Кабельні споруди електростанцій, підстанцій (кабельні тунелі, закриті галереї, поверхи, прохідні кабельні шахти), в яких передбачений повний захист кабелів вогнезахисним покриттям

В

-

+

1.6

Кабельні споруди (кабельні тунелі, закриті галереї, поверхи і прохідні кабельні шахти):

1.6.1

очисних споруд, розміщених на промисловій площадці теплової електростанції

В

-

+

1.6.2

гідроелектростанцій потужністю від 20 до 100 МВт

В

-

+

1.6.3

підстанцій напругою від 220 до 500 кВ

В

-

+

1.6.4

районних котелень

В

-

+

1.6.5

пускових і пікових котелень на площадці електростанції

В

-

+

1.6.6

окремих гідротехнічних споруд (бетонні і земляні греблі, рибопідйомники, водоприймальники, віддалені від будівель ГЕС) з кількістю кабелів більше 20 шт.

В

-

+

1.6.7

міських електричних мереж об'ємом більше 50 м3

В

-

+

1.6.8

внутрішньоцехових комбінованих тунелей об'ємом більше 100 м3

В

+

+

1.6.9

внутрішньоцехових комбінованих тунелей об'ємом від 20 до 100 м3

В

-

+

1.7

Підпідлогові простори залів для електронно-обчислювальних машин систем централізованого контролю і управління технологічним процесом електростанцій, а також підстанцій напругою 500 кВ і вище

В

+

-

1.8

Зали електронно-обчислювальних машин, систем централізованого контролю і управління технологічним процесом, у яких нема постійного персоналу, електростанцій, а також підстанцій напругою 500 кВ і вище

В

-

+

1.9

Закриті склади ЛЗР, ГР і приміщення із установками регенерації масел

А, Б, В

1.9.1

площею 500 м2 і більше

+

+

1.9.2

площею до 500 м2

-

+

1.10

Приміщення маслопідживлювальних улаштувань для маслонаповнення кабелів електростанцій і підстанцій

В

-

+

1.11

Приміщення мазутних насосів, насосів дизельного пального, маслоапаратних на теплових електростанціях і районних котелень

В

-

+

1.12

Електроремонтні майстерні для перемотування електродвигунів

В

-

+

1.13

Закриті трансформаторні майстерні

В

-

+

1.14

Приміщення масляних водоохолоджувачів силових трансформаторів на електростанціях

В

-

+

1.15

Закриті розподільні пристрої і приміщення для встановлення трансформаторів на електростанціях та підстанціях 1, 2 групи (пункт 3.1.1 НАПБ 05.032-2000)

В

-

+

1.16

Приміщення лабораторій, ремонтних майстерень, закритих складів і комор, а також інших приміщень, пов'язаних зі зберіганням та ремонтом горючого обладнання і матеріалів

В

-

+

1.17

Приміщення тракту паливоподачі і закритих складів твердого палива

В

+

+

1.18

Машзали електростанцій

В

+

+

2 Підприємства будіндустрії і ремонту обладнання

2.1

Приміщення цехів фарбувальних, просочування і лакування деталей, фарбоприготувальних, лакоприготувальних, у яких використовуються ЛЗР і ГР, та цехових насосних для перекачування лакофарбувальних матеріалів

А, Б

+

+

2.2

Приміщення деревообробних і тарних цехів (дільниць):

В

2.2.1

при площі підлоги 1500 м2 і більше

+

+

2.2.2

при площі підлоги до 1500 м2

-

+

2.3

Електроремонтні цехи: ізоляційно-просочувальні, заливання маслом і випробування високовольтної апаратури та трансформаторів:

В

2.3.1

при площі підлоги 500 м2 і більше

+

+

2.3.2

при площі підлоги до 500 м2

-

+

2.4

Приміщення розпакування й упакування горючих матеріалів і обладнання:

В

2.4.1

при площі підлоги 1500 м2 і більше

+

+

2.4.2

при площі підлоги до 1500 м2

-

+

2.5

Приміщення консервування і розконсервовування деталей, вузлів і готових виробів з використанням горючих речовин:

Б, В

2.5.1

при площі підлоги 500 м2 і більше

+

+

2.5.2

при площі підлоги до 500 м2

-

+

2.6

Насосні для перекачування горючих рідин:

Б, В

2.6.1

при площі підлоги 500 м2 і більше

+

+

2.6.2

при площі підлоги до 500 м2

-

+

2.7

Приміщення внутрішньоцехових складів зберігання дерев'яних моделей:

В

2.7.1

при площі підлоги 1000 м2 і більше

+

+

2.7.2

при площі підлоги до 1000 м2

-

+

2.8

Приміщення гумування і вулканізації:

А

2.8.1

при площі підлоги 500 м2 і більше

+

+

2.8.2

при площі підлоги до 500 м2

-

+ 
« Правила пожарной безопасности в энергетической отрасли Украины   Правила пользования электрической энергией »
электрические сети