Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила пожежної безпеки в енергетичній галузі

Додатки 7,8,9,11 - Правила пожежної безпеки в енергетичній галузі

Оглавление
Правила пожежної безпеки в енергетичній галузі
Загальні положення, організаційні заходи, основні вимоги
Основна документація, загальні вимоги до території, будівель, приміщень, споруд
9. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
10. Споруди для зберігання і транспортування палива
11. Пилоприготувальні та теплосилові установки
12. Допоміжні об'єкти загального призначення
13. Енергетичні установки
14. Розподільні пристрої
15. Ремонт і реконструкція обладнання
16. Протипожежне водопостачання. Засоби пожежогасіння
17. Порядок дій у випадку пожежі
Основні вимоги до документації з пожежної безпеки
Рекомендована програма проведення занять з пожежно-технічного мінімуму
Розподіл речовин та матеріалів під час зберігання
Перелік споруд, що підлягають обладнанню установками протипожежної автоматики
Додатки 7,8,9,11
Норми належності первинних засобів пожежогасіння енергетичних підприємств

Додаток 7
до пунктів 12.1.29, 16.2.7 Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
технічного обслуговування й ремонту установок пожежної автоматики і сигналізації

Тип установки ______________________________________________________

Дата монтажу установки ______________________________________________

Об'єкт, що підлягає
захисту, ____________________________________________________________

Дата

Вид технічного обслуговування

Технічний стан установки

Посада, прізвище й підпис особи, що проводила технічне обслуговування і ремонт

Підпис особи, відповідальної за експлуатацію установки

1

2

3

4

5

Додаток 8
до пункту 15.4.2 Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

НАРЯД-ДОПУСК
на виконання вогневих робіт

Виданий:
____________________________________________________________________________________
(посада або кваліфікація старшого виконавця, виконавця робіт,
____________________________________________________________________________________
прізвище та ініціали)
________________________________________________________________________________________________

На виконання робіт:
____________________________________________________________________________________
(указати конкретно, які вогневі роботи виконуватимуться,
____________________________________________________________________________________
їх характер і зміст)
Місце проведення робіт:
____________________________________________________________________________________
(ділянка або установка, апарат, приміщення,
____________________________________________________________________________________
територія тощо)
Час проведення робіт: початок ___________________________________,
(час, дата)
закінчення ____________________________________________________
(час, дата)
Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт:
____________________________________________________________________________________
(заходи, які необхідно виконувати під час підготовки об'єкта до виконання робіт,
____________________________________________________________________________________
їх проведення і після закінчення)

Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення робіт:
_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали, підпис, дата)
Наряд видано:
_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали, підпис особи, яка видала наряд-допуск)

"___" ____________ 200_ року

Проведення робіт узгоджено: ___________________________________________________________
(дата, підпис, прізвище та ініціали,
____________________________________________________________________________________
посада (у разі потреби вказуються додаткові заходи, що необхідно виконати
____________________________________________________________________________________
для забезпечення пожежної безпеки робіт))

Наряд-допуск продовжено до: __________________________________________________________
(дата, час, підпис, прізвище та ініціали,
____________________________________________________________________________________
при потребі - додаткові вимоги)

Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком протипожежних заходів, що необхідно виконати, ознайомлений: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата)

Роботи закінчені, робоче місце упорядковано до пожежобезпечного стану:
_____________________________________________________________________________________
(час, дата, підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт)

Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи, перевірив:
_____________________________________________________________________________________
(час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи, яка відповідає
_____________________________________________________________________________________
за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)

Додаток 9
до пункту 16.1.3 Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

ЖУРНАЛ КОНТРОЛЮ
стану системи пожежного водопостачання енергетичного підприємства

Дата перевірки

Найменування обладнання і водяного джерела, що перевіряються

Виявлені недоліки

Посада, прізвище і підпис особи, що брала участь у перевірці

Заходи щодо усунення недоліків.
Строк виконання

Посада, прізвище і підпис особи, відповідальної за усунення недоліків

1

2

3

4

5

6

Додаток 11
до пункту 17.1.6 Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

ДОПУСК
на проведення гасіння пожежі

_____________________________________________________________________________________
(назва об'єкта)

1. Місце проведення гасіння пожежі і що дозволяється гасити
(назва приміщень, відкритого пристрою тощо)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Електроустановки, кабелі в зоні пожежі і на підступах до них знеструмлені (перераховуються не знеструмлені електроустановки і кабелі, вказуються місця їхнього розташування і максимальна напруга на них)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Допуск видав ___________________________________________________________________
(посада, прізвище)
_____________________________________________________________________________________
(підпис) (час) (хвил.) (число, місяць)

Перед гасінням пожежі на електроустановках під напругою пожежними частинами МНС з охорони міст, а також пожежними підрозділами інших відомств заземлення стволів (піногенераторів, автомашин) перевіряється особами обслуговуючого персоналу енергооб'єкта. 
« Правила пожарной безопасности в энергетической отрасли Украины   Правила пользования электрической энергией »
электрические сети