Стартовая >> Книги >> Правила >> Правила пожежної безпеки в енергетичній галузі

Рекомендована програма проведення занять з пожежно-технічного мінімуму - Правила пожежної безпеки в енергетичній галузі

Оглавление
Правила пожежної безпеки в енергетичній галузі
Загальні положення, організаційні заходи, основні вимоги
Основна документація, загальні вимоги до території, будівель, приміщень, споруд
9. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання
10. Споруди для зберігання і транспортування палива
11. Пилоприготувальні та теплосилові установки
12. Допоміжні об'єкти загального призначення
13. Енергетичні установки
14. Розподільні пристрої
15. Ремонт і реконструкція обладнання
16. Протипожежне водопостачання. Засоби пожежогасіння
17. Порядок дій у випадку пожежі
Основні вимоги до документації з пожежної безпеки
Рекомендована програма проведення занять з пожежно-технічного мінімуму
Розподіл речовин та матеріалів під час зберігання
Перелік споруд, що підлягають обладнанню установками протипожежної автоматики
Додатки 7,8,9,11
Норми належності первинних засобів пожежогасіння енергетичних підприємств

Додаток 3
до пункту 6.8 Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України
(довідковий)

Рекомендована програма проведення занять з пожежно-технічного мінімуму

№ з/п

Тема

Відведений час, год.

1

Заходи пожежної безпеки на об'єкті

4 - 5

2

Пожежно-профілактична робота на енергетичному підприємстві, у цеху та на робочому місці

4

3

Установки виявлення і гасіння пожежі. Первинні засоби пожежогасіння

4

4

Сповіщення про пожежу та виклик пожежної допомоги

1

5

Дії персоналу під час пожежі на енергетичному підприємстві

2

Всього:

15 - 16

Тема 1 (4 - 5 годин) Стисла характеристика виробництва об'єкта і пожежна небезпека технологічного процесу, установок і споруд. Пожежна небезпека палива, яке застосовується на підприємстві: вугілля, торф, сланець, мазут та інші види рідкого палива, природного газу.

Основні причини пожеж: порушення технології виробництва, несправність обладнання і установок, порушення протипожежного режиму, правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних та інших вогневих робіт, несправність електроустановок, порушення правил користування електронагрівальними приладами та ін.

Дії персоналу при виявленні порушень протипожежних правил і технології виробництва.

Вимоги щодо утримання території, протипожежних розривів, джерел водопостачання.

Загальнооб'єктні і цехові інструкції, положення та накази з питань пожежної безпеки.

Місцезнаходження та порядок виклику об'єктної пожежної охорони, а в разі її відсутності - найближчої пожежної частини. Порядок організації, мета та завдання добровільної пожежної дружини.

Тема 2 (4 години) Пожежно-профілактична робота на енергетичному підприємстві, у цеху та на робочому місці.

Характеристика пожежної небезпеки споруд і установок енергетичного підприємства, будівництва. Дії персоналу при порушенні технології виробництва або правил пожежної безпеки. Протипожежний режим у цеху й на робочому місці. Можливі причини виникнення пожежі. Дії персоналу при пожежі або аварії. Заходи щодо пожежної безпеки при прийманні зміни, в процесі роботи та після її закінчення.

Заходи пожежної безпеки при виконанні ремонтних робіт технологічного обладнання.

Порядок роботи цехового відділення (зміни) ДПД.

Тема 3 (4 години) Установки виявлення і гасіння пожежі. Первинні засоби пожежогасіння.

Типи пожежної сигналізації і установок пожежогасіння, які застосовуються на цьому енергетичному підприємстві, порядок контролю за їх станом і справністю.

Автоматичне, дистанційне і місцеве управління установками пожежогасіння. Первинні засоби пожежогасіння, внутрішні пожежні крани. Вогнегасники: ручні, пересувні, стаціонарні, їх різновидність за вогнегасним засобом (піна, вуглекислота, порошок та ін.). Основні типи вогнегасників на об'єкті. Порядок догляду, контролю за їх станом і перезарядженням. Порядок утримання вогнегасників у літніх та зимових умовах.

Порядок застосування первинних засобів пожежогасіння в залежності від місця пожежі, особливо в електроустановках.

Тема 4 (1 година) Сповіщення про пожежу та виклик пожежної допомоги. Установлений на підприємстві порядок (система) оповіщення людей про пожежу.

Засоби зв'язку, сигналізації, які є на об'єкті та на робочому місці, розміщення найближчих апаратів телефонного зв'язку, сповіщувачів пожежної сигналізації, пристосувань для подання звукових сигналів пожежної тривоги, системи сповіщення та керування евакуацією людей.

Порядок використання цих засобів у випадку виникнення пожежі.

Тема 5 (2 години) Дії персоналу під час пожежі на енергетичному підприємстві. Дії персоналу об'єкта при виявленні задимлення, пожежі.

Порядок термінового повідомлення про пожежу до пожежної охорони, організація зустрічі пожежних підрозділів.

Відключення при потребі технологічного обладнання і електроустановок. Гасіння пожежі засобами пожежогасіння, порядок включення стаціонарних установок пожежогасіння. Взаємодії персоналу і ДПД енергетичного підприємства з пожежними підрозділами, які прибули на пожежу. Гасіння пожежі на електроустановках без зняття напруги.

Теми, що пропонуються, і кількість годин можуть уточнюватися залежно від особливості об'єкта, наявності засобів протипожежного захисту і засобів пожежогасіння.

Додаткова тема 6 (1 - 2 години)

Заходи пожежної безпеки в побуті.

Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках: необережне поводження з вогнем, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання та каналізації. Несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання, опалення та побутових споживачів електроенергії.

Пожежна небезпека хімічних речовин, предметів побутової хімії та аерозольних препаратів.

Запобігання пожежам від основних причин. Порядок утримання житлових і підсобних приміщень, індивідуальних гаражів.

Виклик пожежної охорони і поведінка громадян у випадку виникнення пожежі.

Тема 6 є додатковою до програми пожежно-технічного мінімуму і вивчається у зв'язку з тим, що основна кількість пожеж із загибеллю людей відбувається в побуті.

Додаток 4
до пункту 8.2.19 Правил пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

ЖУРНАЛ ОГЛЯДУ
складів, лабораторій та інших приміщень перед їх закриттям після роботи

№ з/п

Назва складу, лабораторії, приміщення

Дата і час огляду

Результати огляду

Прізвище особи, що проводила огляд

Підпис особи, що проводила огляд

Примітка

1

2

3

4

5

6

7 
« Правила пожарной безопасности в энергетической отрасли Украины   Правила пользования электрической энергией »
электрические сети