Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією

Визначення завантаження трансформаторів струму і розрахунку спожитої електроенергії - Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією

Оглавление
Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією
Приєднання електроустановок замовника до електричної мережі
Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін
Встановлення та експлуатація засобів обліку і управління електроспоживанням
Режими постачання електричної енергії
Укладення договорів
Розрахунки за користування електричною енергією
Умови припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії
Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за регульованим тарифом
Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом
Права, обов'язки та відповідальність споживачів електричної енергії
Запитання та відповіді до типового Договору про постачання електричної енергії
Визначення завантаження трансформаторів струму і розрахунку спожитої електроенергії

13. Методичні рекомендації щодо визначення завантаження
трансформаторів струму і розрахунку (визначення) кількості спожитої
електроенергії у випадку роботи обліку з навантаженням менше 5 %.
(для виконання п.7.15 Правил користування електричною енергією)

Внаслідок зменшення об'ємів виробництва на промислових і сільськогосподарських підприємствах, переходом їх з трьохзмінної на однозмінну роботу велика кількість юридичних споживачів працює з навантаженням, які менші 5% від номінального струму, що суперечить вимогам ПУЕ 1.5.17. згідно яких при мінімальному робочому навантаженні струм в вторинній обмотці трансформатора струму повинен складати не менше 5 % номінального струму лічильника.
Внаслідок цієї невідповідності постачальники електроенергії, в тому числі "Тернопільобленерго" несуть великі збитки через недонарахування електроенергії лічильниками.
Для усунення цього недоліку "Правилами користування електричною енергією" затвердженими постановою НКРЕ 31.07.96р. №28 і зареєстрованими в Міністерстві Юстиції України 14 листопада 2002р. за № 903/7191 в п.715 передбачено що "У разі зменшення середнього завантаження за розрахунковий період вимірювальних трансформаторів струму в порівнянні з передбаченими технічними умовами, проектною документацією та вимогами ПУЕ щодо завантаження трансформаторів струму (при мінімальній споживаній потужності завантаження трансформаторів струму має бути не менше 5%), споживач розраховується за обсяг електричної енергії, який визначається, виходячи з навантаженням електроустановок споживача в окремій точці розрахункового обліку на рівні
завантаження трансформаторів струму та часу роботи струмоприймачів. для розрахунку завантаження трансформаторів струму і визначення кількості спожитої електроенергії у випадку роботи обліку з навантаженням розроблена дана методика.
Для визначення величини завантаження трансформаторів струму в процентному відношенні - I % користуємося формулою:

визначення величини завантаження трансформаторів струму


Ін.т.с. - номінальний струм трансформатора струму (А)
Із.т.с. - струм навантаження трансформатора струму (А) який визначається з виразу:

струм навантаження трансформатора струму


Рсер - середнє навантаження за певний період в кВт та яке визначається за формулою:

середнє навантаження за певний період в кВт


N - кількість спожитої активної електроенергії (кВт год)
cos ф - у разі відсутності розрахункового значення приймається нормативне значення cos f = 0,85

Тр – кількість годин роботи.

Шляхом підстановки значень отримуємо кінцеву формулу для визначення завантаження трансформатора струму в %:

завантаження трансформатора струму в %При отриманому значенні І % < 5% нарахування плати за використану електроенергію споживачу здійснюється виходячи із розрахункового значення енергоспоживання при 5 % завантаженості трансформаторів струму яке визначається за формулою:

значення енергоспоживання при 5 % завантаженості трансформаторів струму


Приклади розрахунків.

Варіант 1. Споживач працює протягом трьох змін з навантаженням яке в незначній мірі відрізняється від середньодобового, або ця різниця може бути значною в малі проміжки часу ( до 1 години).
Відключення споживача від електромережі не проводилось. Згідно рапорту підприємством за грудень 2002р. спожито 5200кВт. год. Встановлено трансформатори струму в розрахунковій точці - 400/5.
Знаходимо процент завантаження трансформаторів струму за формулою (1)

процент завантаження трансформаторів струму

де Тр - кількість годин роботи (в даному випадку рівна календарній кількості годин Тк = 744).

процент завантаження трансформаторів струму


Оскільки І % < 5 %, то необхідно здійснити розрахунок спожитої у звітному періоді електроенергії за формулою (2).

розрахунок спожитої у звітному періоді електроенергії

розрахунок спожитої у звітному періоді електроенергії


В даному випадку електроенергію спожиту згідно рапорта не враховуємо, а виписуємо споживачу рахунок на розраховану кількість електроенергії:
Нрозр.5% = 8315кВт. год.

Варіант 2. Споживач працює в одну зміну з 8.00 до 17.00 - 9 годин.
Встановлені трансформатори струму 600/5. Відключення споживача від електромережі не проводилось. Місячне споживання за листопад 2002р. склало 7300кВт. год. Згідно даних технічної перевірки (даних режимного дня) добове споживання складає 345кВт. год. (Nд) в тому числі за робочу зміну спожито 320кВт. год. (Nз).
Знаходимо кількість годин у звітному періоді при 20-ти
робочих днях.
Тзм = 20дн • 9 год = 180 год.
Тривалість неробочого часу Тнер = Тк - Тзм = 720 - 180 = 540 год.

Кількість спожитої електроенергії під час роботи підприємства за місяць:
Ncn.p = N3 • 20дн = 320 • 20 = 6400 кВт. год.
Визначаємо кількість спожитої електроенергії в неробочий час за місяць:
Nнер.= Nc - Ncn.p. = 7300 - 6400 = 900 кВт. год. Визначаємо завантаження трансформаторів струму в робочі години:

завантаження трансформаторів струму в робочі годин

Дане значення величини завантаження трансформаторів струму свідчить, що необхідно споживачеві направити припис на заміну трансформаторів струму.
Завантаження трансформаторів струму в неробочий час:

Завантаження трансформаторів струму в неробочий час

Це означає, що електроенергію спожиту в неробочий період визначати розрахунковим шляхом:

електроенергія спожита в неробочий період


Кількість електроенергії, яку необхідно дорахувати споживачу за звітний період:
Nдорах. = Nроз.нер.5% - Nнер = 9052 - 900 = 8152 кВт. год.

Варіант 3. Споживач працює в дві зміни з 8.00 до 2.00 по 18 годин при 5-ти денному робочому тижні.

Встановлені трансформатори струму - 200/5. Місячне споживання за листопад 2002р. склало - 14200кВт.год. Споживач був відключеним від електромережі за борг перед електропостачальником з 07.11.02р. по І4.11.02р. 7 .днів.
Згідно даних - добове споживання складає '' 880кВт.год. в тому числі за зміну спожито - 865кВт.год.
Знаходимо кількість годин роботи у звітному періоді при 16-ти робочих днях (з врахуванням відключення):
Тзм = 16дн • 18 год = 288 год. Тривалість неробочого часу:
Тпер = Тк' - Тзм - 552 - 288 = 264 год,
де Тк' = Тк - Твідкл. = 720 -168 = 552 год. Спожито електроенергії протягом робочого часу:
Ncn.P = Nз·16=865*16=13840кВт.год.
Спожито за неробочі години:
Nнер = Nc - Ncn.p = 14200 -13840 = 360 кВт.год.
Завантаження трансформаторів струму в робочий час:

Завантаження трансформаторів струму в робочий час


Завантаження трансформаторів струму в неробочий час:

Завантаження трансформаторів струму в неробочий час

Визначаємо кількість електроенергії спожитої в неробочий час розрахунковим шляхом:

кількість<!-- WP_SPACEHOLDER -->електроенергії<!-- WP_SPACEHOLDER -->спожитої<!-- WP_SPACEHOLDER -->в<!-- WP_SPACEHOLDER -->неробочий<!-- WP_SPACEHOLDER -->час


Кількість електроенергії яку необхідно дорахувати споживачу за звітний період:
Nдорах. = Nроз.нер.5% - Nнер = 1475 - 360 =1115 кВт. год.

Примітка:1. У разі завантаження трансформаторів струму в робочі години на величину ³ 75 % завантаження останніх в неробочі години не визначається.
2. У разі припинення електропостачання споживачу з будь-яких причин при розрахунках від місячної кількості календарних днів Тк віднімається кількість днів, протягом яких було припинено електропостачання - Твідкл.:
Тк' = Тк - Твідкл

P.S. а) В розробленому рахунку з зворотної сторони надрукувати п.7.15 ПКЕЕ.
б) Кожному споживачу з Ін.в. < 5% Ін.т.с. видати "Методику розрахунку". 
« Категории надежности электроприемников   Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку »
электрические сети