Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією

Встановлення та експлуатація засобів обліку і управління електроспоживанням - Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією

Оглавление
Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією
Приєднання електроустановок замовника до електричної мережі
Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін
Встановлення та експлуатація засобів обліку і управління електроспоживанням
Режими постачання електричної енергії
Укладення договорів
Розрахунки за користування електричною енергією
Умови припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії
Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за регульованим тарифом
Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом
Права, обов'язки та відповідальність споживачів електричної енергії
Запитання та відповіді до типового Договору про постачання електричної енергії
Визначення завантаження трансформаторів струму і розрахунку спожитої електроенергії

4. Запитання та відповіді до розділу 4. ПКЕЕ „Встановлення та експлуатація засобів обліку і управління електроспоживанням"

Запитання 28. П.4.12. - второй абзац противоречит п,12.2.7 в части периодичности технической проверки состояния расчетного учета.
Если согласно п.4.12 поставщик составит и утвердит график технической проверки расчетных средств учета электрической энергии, у
могут возникать проблемы при проведении внезапной (внеплановой) пповерки.
Відповідь. У разі наявності протиріч щодо окремих термінів, як у випадку із терміном проведення технічних перевірок, до усунення цих протиріч у нормативних документах рекомендується користуватись меншим терміном, (6 місяців).
Не зрозуміло, які проблеми можуть виникнути у постачальника при проведенні непланових перевірок? Графік планових перевірок є внутрішнім Документом енергокомпанії, який систематизує та дисциплінує виконання певних видів робіт. Непланові перевірки проводяться, як правило, при появі
якихось додаткових чинників, які вказують, що у даному вузлі обліку не все в порядку (результати обходу контролерів, проведення пофідерного аналізу, сигнал зі сторони тощо). Тому проблем тут не повинно виникати.
Якщо по компанії є тенденція, що непланові перевірки йдуть відразу після планових і при цьому зростає відсоток виявлення порушень, то це говорить про досить поверхове проведення планових технічних перевірок, зговір персоналу із недобросовісними споживачами тощо.
Запитання 29. До п. 4.1. другий абзац. За чиї кошти приводиться облік відповідність до вимог ПУЕ?
Відповідь. Облік електричної енергії у відповідність до вимог ПУЕ виводиться за рахунок власника цього обліку.
Запитання 30. До п.4.4. Просимо надати роз'яснення що в себе включає вислів "організація зчитування інформації" ?
Відповідь. Згідно "Інструкції про комерційний облік": ЛУО обчислювальна система, яка збирає, обробляє і налагоджує дані про параметри потоків електроенергії і потужності.
Електропередавальна організація має право безперешкодного доступу бази даних ЛУО споживача. Проводиться зчитування інформації локально допомогою оптопорту та ноутбука), або організовується передача даних і включення ЛУО споживача в АСКОЕ енергокомпанії (за рахунок компанії).
Запитання 31. До п.4.4. НІ абзац. У рекомендаціях щодо вибору розрахункових засобів обліку електричної енергії електропередавальна організація має керуватися принципами економічної і технічної доцільності, семами розвитку автоматизованих систем обліку електричної енергії.
Який сенс в рекомендації? В переважній більшості споживач буде трати той тип розрахункового засобу обліку, який задовольняє технічні параметри, але вигідніший для споживача. Чи означає дане формулювання право електропередавальної організації виставляти жорсткі рекомендації щодо використання електронних приладів обліку, приладів обліку з імпульсним виходом, приладів обліку з вищим класом точності?
Відповідь. Сенс в рекомендаціях є той, що для великих споживачів, які планують встановлювати автоматизовані системи для автоматизованого обліку електроенергії доцільно рекомендувати ті системи, які вже використовуються іншими споживачами цієї електропередавальною організації з метою подальшого здешевлення організації зчитування інформації, передачі даних, зміни системи тарифів у подальшому, тощо.
Запитання 32. До п.4.4. ІУ абзац. У разі встановлення розрахункових засобів обліку електричної енергії спеціалізованою організацією споживач має забезпечити вільний доступ уповноважених представників Держенергонагляду України та/або електропередавальної організації, які мають відповідні повноваження, для отримання інформації та можливості контролю і перевірки роботи складних електронних багатофункціональних засобів обліку, які застосовуються для комерційних розрахунків,
В разі встановлення та програмування багатотарифних приладів обліку спеціалізованою організацією енергопостачальна організація виконує перевірку правильності програмування даного приладу. За чий рахунок повинна виконуватись дана перевірка?
Відповідь. Підпункт 4 пункту 4,4. зобов'язує споживача лише забезпечити вільний доступ для представника енергопостачальника для організації зчитування інформації та можливості перевірки. Енергопостачальна компанія виконує перевірку правильності роботи приладів обліку, встановлених іншими організаціями у споживача, за власним бажанням, якщо у неї виникають якісь сумніви, оскільки встановлювати розрахункові засоби обліку мають право організації, які отримали відповідні дозволи та ліцензії і несуть відповідальність за якість виконаних робіт. Тому всі перевірки виконуються енергокомпанією за свій рахунок.
Запитання 33 До п 4.5. В даному пункті є посилання на договір, типовий взірець якого відсутній. Яка має бути форма договору? За чиї кошти проводяться роботи з організації повірки діючих розрахункових засобів обліку? Не визначена відповідальність споживача (якщо він є власником засобів обліку) за протермінування держповірки. Не визначений порядок розрахунків по засобах обліку, у яких протерміновані терміни держповірки.
Відповідь. У цьому пункті мова йде про договір, який зазвичай укладається між енергопостачальником та споживачем — договір про постачання електричної енергії або про договір між електропередавальною організацією і споживачем - договір про технічне забезпечення електропостачання споживача. У відповідних типових договорах є пункт 7.1. (договір про постачання електроенергії, договір про технічне забезпечення електропостачання споживача), у якому зазначено, що облік електроенергії, спожитої споживачем чи переданої споживачу, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ та ПКЕЕ. У разі порушення споживачем вимог нормативно-технічних документів щодо встановлення та експлуатації засобів обліку, їх покази не використовуються при розрахунках за спожиту електроенергію, а обсяги спожитої електроенергії визначаються Постачальником електричної енергії розрахунковим шляхом згідно з вимогами додатка до договору „Порядок розрахунків". Згідно вимог ПУЕ, комерційний облік повинен забезпечуватися приладами обліку, термін
держповірки яких ще не закінчився. Тому використання для комерційних
розрахунків приладів обліку, із простроченим терміном держповірки є порушенням умов договору. У разі порушення умов договору однією із сторін, інша сторона має скласти акт про порушення та вимагати від
порушника його усунення.
Забезпечення зі сторони електропередавальної організації повірки
приладів обліку полягає у наступному: відслідковування термінів повірки розрахункових приладів обліку, які належать споживачам; надсилання повідомлення про необхідність проведення повірки лічильників та
попередження про те, що у разі прострочення терміну повірки буде складено
акт про порушення споживачем умов договору; складання відповідного акту
у разі ігнорування споживачем попередження та прийняття відповідних заходів. Необхідність енергокомпанії слідкувати за термінами повірки
розрахункових засобів обліку викликана тим, що відповідно до нормативних документів Держстандарту, відповідальність за метрологічну достовірність
показань приладів обліку при продажу будь якого товару покладається виключно на постачальника цього товару, незалежно від того кому належить
прилад обліку, яким вимірюється кількість відпущеного товару.
Порядок розрахунків по засобах обліку, у яких прострочені терміни держповірки, повинен бути передбачений додатком до договору „Порядок розрахунків". На практиці ця норма практично не напрацьована і потребує Додаткового роз'яснення з боку НКРЕ.
Запитання 34. До п. 4.8. III абзац:
У разі проведення непланової перевірки розрахункових засобів облік}1, перевірки схем їх підключення та/або правильності роботи, ремонту або
Іти, вартість робіт оплачується:
1) власником засобу обліку чи суб'єктом господарської діяльності, який відповідає за технічний стан та/або збереження засобу обліку - у випадку, якщо порушень у роботі розрахункових засобів обліку та схем їх підключення за результатами перевірки не виявлено або виявлено порушення схеми розрахункового обліку електричної енергії, пошкодження або викрадення розрахункових засобів обліку електричної енергії з вини власника засобу обліку чи суб'єкта господарської діяльності, який відповідає за технічний стан та/або збереження засобу обліку;
2)електропередавальною організацією - у випадку виявлення порушення схеми розрахункового обліку електричної енергії, пошкодження розрахункових засобів обліку електричної енергії або їх невідповідності нормативно-технічній документації з вини електропередавальної організації. Чому саме "непланової перевірки "?
Чи означає це, що планову перевірку розрахункових засобів обліку, порядку схем їх підключення, правильності роботи, ремонт або заміну електропостачальна організація павина виконувати за свій рахунок? Навіть у випадку, коли ці засоби обліку знаходяться на балансі споживача?
Відповідь. Відповідно до п. 4.9 „Відповідальність за технічний стан засобів обліку несе та організація, на балансі якої вони перебувають, або організація, яка здійснює їх експлуатацію на підставі відповідного договору". Планові перевірки приладів обліку, порядку схем їх підключення, правильності роботи, здійснюються енергопостачальною організацією за свій рахунок (витрати повинні бути передбачені в тарифах), а проведення ремонтів чи заміни приладів обліку здійснюється за рахунок власника обліку. Всі виявлені під час планової технічної перевірки порушення зазначаються у акті і повинні бути усунені власником приладу обліку у найкоротший термін.
Запитання 35. До п.4.12. Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом у відповідності до затвердженого графіка, але не рідше, ніж один раз на три роки, має здійснювати технічну перевірку розрахункових засобів обліку електричної енергії.
Виявлено розбіжність із терміном проведення технічної перевірки, визначеним в п. 12.2.7. Правил, а саме: " перевіряти стан розрахункових засобів обліку електроенергії і потужності та здійснювати вибіркову технічну перевірку розрахункових засобів обліку на місці згідно з графіком постачальника електричної енергії, але не рідше одного разу на шість місяців.
Відповідь. У пункті передбачається графік, який розробляється та затверджується в енергокомпанії.
Невідповідність норм п.4.12. та п. 12.2.7 має місце, тому необхідно звернутися до НКРЕ про внесення необхідних змін до ПКЕЕ.
Запитання 36. До /І. 4.14. Чи даний пункт відноситься до існуючих (допущених давно) підприємств? Яка відповідальність споживача за невиконання припису про організацію обліку на основі АСКОЕ для існуючих підприємств? Які санкції може застосовувати енергопостачальна організація до споживачів в разі невиконання припису.
Відповідь. У разі відмови споживача, дозволена потужність якого складає 750кВт і вище, від встановлення автоматизованої системи обліку електроенергії, у енергокомпанії практично немає важелів впливу на такого споживача, особливо на платоспроможного споживача, який не має боргів. У цьому випадку можна звернутися до місцевого відділення Держенергонагляду, з проханням перевірки такого споживача та надання відповідних приписів і, у разі їх невиконання, застосування штрафних санкцій, передбачених законодавством.
Запитання 37. Какую ответственность несет потребитель, который в соответствии с п.4.1. 2 абз. Не обратился к электроснабжающей организации с вопросом приведения учета в соответствие с требованиями ПУЭ?
Відповідь. Енергопостачальник за період невідповідності завантаження трансформаторів струму нараховує оплату за спожиту електроенергію відповідно до п. 7.15, складає акта про порушення споживачем умов договору у частині дотримання вимог нормативних документів щодо відповідності розрахункових приладів обліку вимогам ПУЕ та надає вимогу про приведення розрахункових приладів обліку у відповідність із зазначенням термінів виконання. За весь період терміну виконання нарахування оплати за спожиту електроенергію здійснюється відповідно до п.7.15 (є пропозиції ВАТ "Тернопільобленерго" щодо методики таких нарахувань, яка приводиться у 12 розділі). У разі невиконання вимог енергопостачальник відключити споживача як такого, що не виконує умов договору.
Запитання 38. До п.4.6. Хто зобов'язаний встановити прилади обліт? на приєднання по яких здійснюється передача (транзит) електроенергії через мережі основного споживача? Чи вислів "Власне споживання" враховує електроенергію яку необхідно відняти від споживання основного споживача?
Відповідь. Пункт 4.6 встановлює загальну норму щодо необхідності мати відповідні прилади обліку, які можуть вимірювати електричну енергію диференційовано за періодами часу. Що стосується переходу на тарифи, диференційовані за періодами часу основних споживачів, то, враховуючи досить велике розмаїття схем приєднання до мереж основного споживача субспоживачів, необхідно дотримуватися такого принципу: основний споживач повинен забезпечити в обов'язковому порядку багатотарифний облік на власне споживання, а це може бути як встановлення багатотарифних приладів обліку по всьому периметру основного споживача так і визначення власного споживання за зонами доби розрахунковими методами, для яких використовуються показання багатотарифних приладів обліку на загальному вводі основного споживача, показання приладів обліку у субспоживачів та |графіки навантаження цих субспоживачів.
Запитання 39. До п. 4.9. В даному пункті є посилання на договір, типовий взірець якого відсутній. Просимо надати роз'яснення на рахунок форми даного договору.
Відповідь. У пункті наведена загальна норма, тому назва договору не конкретизується. Це може бути договір про технічне забезпечення електропостачання споживача, договір про спільне використання технологічних мереж основного споживача або договір оренди. У останньому випадку споживач може здати частину своїх електроустановок в оренду іншій організації за умови укладення нею окремого договору про постачання електричної енергії.
Запитання 40. До п. 4.14. Чи даний пункт відноситься до існуючих (допущених давно) підприємств? Яка відповідальність споживача за невиконання припису про організацію обліку на основі АСКОЕ для існуючих підприємств?

Відповідь. Пункт 4.14. розповсюджується на усіх споживачів існуючих і нових). Діючим законодавством санкції до споживача за невиконання приписів енергопостачальної компанії не передбачено. Але енергопостачальник має право висунути споживачу вимогу відповідно до умов договору про постачання. Якщо такої норми в договорі немає, необхідно керуватися нормами Правил.
Запитання 41. Існує проблема порушення ПКЕЕ в частині своєчасності доведення (за 10 днів до початку розрахункового періоду) граничних рівнів електроспоживання споживачу.
Відповідь. Доведені своєчасно та в установленій формі граничні рівні електроспоживання за 10 днів, або в термін обумовлений договором на постачання, є договірними величинами електроспоживання. Тому доводяться обов’язково в строк і в установленій формі.
Запитання 42. Існує проблема, коли Мінпаливенерго листами доводить ліміти споживачам (газовидобування), які енергокомпанія не може виконати не порушивши постанову КМУ № 441, 475, а НЕК "Укренерго" не погоджує розраховані енергокомпанією граничні рівні електроспоживання цим споживачам і відповідно енергокомпанія повинна відключити даних споживачів із-за відсутності договірних умов.
Відповідь. У тих випадках, коли Мінпаливенерго України доводить граничні рівні електроспоживання окремим споживачам, а тим більше боржникам, воно порушує вимоги Постанови КМУ №475 від 09.04.2002 року пункт 6. Позиція Держенергонагляду в підтримці неправомірних дій НЕК “Укренерго" по даному питанню є також грубим порушенням законодавства України. Для вирішення даних питань необхідно звернутися в відповідні державні органи.
Запитання 43. Питання стосовно проблеми невизнання судами листів з компаній (односторонніх) про коригування місячних договірних граничних споживання.
Відповідь. Процедура доведення граничних рівнів електроспоживання, після якої вони стають договірними величинами електроспоживання, є вимогою ПКЕЕ.
Для врегулювання проблеми необхідно чітко дотримуватись норм ПКЕЕ. Відповідно до п.7.26 ПКЕЕ передбачено складання відповідного акту щодо перевищення договірних (граничних) величин. При невиконанні даних вимог, у разі розгляду справи в господарському суді, може виникнути ситуація невизнання судами односторонніх листів щодо коригування місячних договірних граничних величин споживання з боку енергокомпаній.
Запитання 44. Питання збереження лічильників в багатоповерхових. будинках. В окремих містах, які практично не опалюються, багато. абонентів не мають лічильників ("вкрали " невідомі особи), розраховуються по середньомісячному рівню попередніх років, коли теплозабезпечення функціонувало в нормальному режимі, тобто по 60-70 кВт за місяць. Спроби відновити обліки за рахунок Херсонобленерго не дають ефекту, "невідомі" особи виводять їх з ладу знову, навіть при наявності металевих шаф і замків, тому що фактичне споживання в десятки разів більше. ЖEKu відмовляються від укладання договорів і відповідальності за збереження лічильників не несуть. Який в цьому питанні досвід інших областей ? Поради? Можливості внесення змін в "Правила... " ?
Відповідь. Один із варіантів для "мешканців будинків-злісних неплатників", які постійно втрачають прилади обліку, це винесення всіх приладів обліку мешканців будинку у одне місце (перший поверх, підвал будинку, тощо), яке стаціонарно закрито і доступ до приладів обліку мають лише представники постачальника електричної енергії, які знімають показники для наступного виписування рахунків.
Запитання 45. Как зафиксировать в договоре (согласно п.5.5) часы максимума, если их периодически изменяет Минтопэнерго?
Відповідь. У договорі можна зафіксувати обопільне зобов'язання сторін договору дотримуватися нормативних актів Мінпаливенерго та НКРЕ, які стосуються зазначених питань, а конкретні години максимуму навантаження зазначати у лімітному повідомленні на граничну величину потужності, яке є невід'ємною частиною договору.
Запитання 46. Пункт 4.11 Вказано, що "Розрахунковий засіб обліку електричної енергії має бути опломбований (в передбаченому для цього місці) пломбою з тавром Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, пломбою з тавром електропередавальної організації... ". З цього випливає, що прилад обліку має бути опломбований однією пломбою Держстандарту, хоча зараз встановлюється дві пломби Держстандарту, а це викликає суперечності при розгляді справу суді.
Відповідь. Необхідно внести відповідні зміни до ПКЕЕ. 
« Категории надежности электроприемников   Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку »
электрические сети