Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією

Режими постачання електричної енергії - Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією

Оглавление
Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією
Приєднання електроустановок замовника до електричної мережі
Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін
Встановлення та експлуатація засобів обліку і управління електроспоживанням
Режими постачання електричної енергії
Укладення договорів
Розрахунки за користування електричною енергією
Умови припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії
Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за регульованим тарифом
Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом
Права, обов'язки та відповідальність споживачів електричної енергії
Запитання та відповіді до типового Договору про постачання електричної енергії
Визначення завантаження трансформаторів струму і розрахунку спожитої електроенергії

5. Запитання та відповіді до розділу 5 ПКЕЕ „Режими постачання електричної енергії"

Запитання 47. По второму абзацу п.5.5 непонятно в каком случае применяются эти формулировки - для плательщиков или неплательщиков, если для неплательщиков, то как считать договорную величину электропотребления?
Требование устанавливать величину мощности в часа максимума нагрузки не ниже обусловленной актом технологической брони ошибочно, Это требование делает невозможным выполнение требования этого же пункта относительно установления предельных величин мощности «исходя из режима работы энергосистемы Украины» и требования «Порядка снабжения электрической энергией потребителей» определять эту величину расчетным путем, исходя из установленного предельного потребления электрической энергии.
Также желательно по возможности конкретизировать, какими нормативными документами устанавливаются часы максимума нагрузки.
Відповідь. Правила визначають норми правовідносин, які складаються між суб'єктами господарювання у процесі купівлі-продажу товару, (в даному випадку електроенергії) і які закріплюються відповідними договорами. Якщо відносини виходять за рамки положень договорів, то всі ці випадки обумовлюються окремими положеннями Правил, у яких і визначаються права суб'єктів ринку і можливі процедури для тієї сторони, права якої порушені.
Визначення договірних величин потужності в години максимуму навантаження енергосистеми для підприємств, які мають узгоджену аварійну та технологічну броню, не нижче рівня технологічної броні, пов'язано із тим, що тривалість ранкового максимуму дорівнює 3 години, а час, необхідний для виведення підприємства з рівня технологічної броні до рівня аварійної може складати більше 3 годин. При цьому, мова йде лише про підприємства, яки нормально працюють і, відповідно, розраховуються за спожиту електричну енергію. Встановлення для таких підприємств договірних величин потужності в години максимуму навантаження енергосистеми (а це 2 рази на добу, із інтервалом 6-8 годин) на рівні аварійної броні просто призведе до лихоманки на виробництві, або до стягнення штрафних санкцій за перевищення потужності, що може бути приводом до судових позовів зі сторони споживача.
Години максимуму навантаження енергосистеми встановлюються Приказом Мінпаливенерго України, яким доводяться граничні величини споживання електричної потужності на відповідний місяць. Для споживачів, які застосовують тарифи, диференційовані за періодами часу, години контролю максимуму навантаження енергосистеми співпадають із піковими зонами.
Запитання 48. Пунктом 5.9 не определяется порядок контроля за фактической нагрузкой электроустановок потребителей, которые не имеют измерительной техники, фиксирующей 30—минутную максимальную мощность, а имеют обычные индукционные счетчики. В настоящее время индукционные электросчетчики составляют большую часть расчетных приборов учета.
Відповідь. Наказом Мінпаливенерго від 19.05.2003 № 241 затверджена Методика проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України, яка зареєстрована в Мін'юсті 03.06.2003 За № 1426,7747. У підрозділі 2.1. цієї Методики наводиться порядок проведення контролю за показаннями засобів обліку електричної енергії, що не фіксують максимальне навантаження.
Враховуючи, що норма пункту 5.9. не є новою, енергокомпанія повинна запропонувати таким споживачам встановити відповідні прилади вимірювання потужності та надати на це необхідний час. У разі категоричної відмови споживача від встановлення таких приладів можна звернутися до територіального відділення Держенергонагляду з проханням надати цим. споживачам необхідні приписи. Такі споживачі до встановлення засобів обліку потужності перевіряються на предмет дотримання договірних величин потужності інспекторами, які фіксують півгодинне споживання електроенергії та складають необхідні акти, за формою передбаченою зазначеною вище Методикою. (Текст методики додається).
Запитання 49. У пункті 5.9 сказано: "...У разі наявності двох та більше точок розрахункового обліку контроль (за фактичним навантаженням) здійснюється за допомогою автоматизованої системи обліку електричної енергії за умови наявності останньої." Таким чином п. 5.9 вступає в протиріччя з пунктом 4.14 "Уразі наявності двох чи більше точок розрахункового обліку на одній території у споживача, дозволена потужність якого становить 750 кВт і більше, споживач зобов'язаний організувати облік споживання електричної енергії на основі автоматизованої системи обліку."
Відповідь. Пункт 5.9. встановлює норму для всіх споживачів, дозволена потужність яких 150кВт та вище. Норма про обов'язковість для споживачів, дозволена потужність яких 750кВА та вище, організації обліку споживання електроенергії на основі автоматизованої системи обліку с новою. Тому енергопостачальник має право внести до договору про постачання електричної енергії вимоги щодо встановлення такої системи та надати час, необхідний для виконання такої роботи. При виникненні конфліктних ситуацій необхідно діяти, як роз'яснено у попередньому запитанні.
Запитання 50. До. п. 5.9, Чи стосується даний пункт існуючих споживачів 150 кВт і вище, і яка процедура встановлення ними засобів вимірювальної техніки, що фіксують 30-хвилинну максимальну потужність та АСКОЕ? Якщо розрахунковий облік встановлений на ПС постачальника, за чий рахунок проводити модернізацію обліку?
Відповідь. Процедури встановлення засобів вимірювальної техніки, що фіксують 30-хвилинну максимальну потужність та АСКОЕ, для споживачів, від 150кВА до 750кВт не розроблено. Для цих споживачів ця норма не є обов’язковою і вони можуть встановлювати ці системи за власним бажанням. Будь-яка модернізація засобів вимірювання виконується за рахунок власників цих засобів вимірювання, незалежно від місця їх встановлення.
Запитання 51. До п.5.3. Не співпадає з порядком постачання електричної енергії, наведеному у постанові КМУ № 475, В правилах вилучено речення Скорегована гранична величина споживання електричної потужності дійсна з дня проведення коригування.
Відповідь. Оскільки пункт про коригування договірної величини потужності в постанові КМУ від 9.04.02 №475 можна трактувати по різному, ця норма до уточнення або до введення офіційного трактування пункту Мінпаливенерго записана в ПКЕЕ у загальному виді.
Запитання 52. Проблемный вопрос, связанный с граничными (договорными) величинами электроэнергии для потребителей.
"Харъковоблэнерго" проиграло несколько дел о взыскании задолженности по повышенной оплате в суде первой инстанции по следующей причине. Согласно п. 1.2 ППЭЭ договорная величина потребления электрической энергии - согласованный в договоре между поставщиком и потребителем объем электроэнергии. Согласно п.б.З. ППЭЭ эта величина является существенной и обязательной для договора на поставку электроэнергии. Уведомление о договорной величине является неотъемлемой частью договора.
Исходя из этого, суд считает, что АК "Харъковоблэнерго" не имеет права в одностороннем порядке изменять договорную величину, корректируя ее по уровню оплат, а также скорректированная величина далее должна быть согласована потребителем.
Одностороннее лимитное уведомление о скоректированной по уровню оплат договорной величине суд считает попыткой в одностороннем порядке изменить существенные условия договора, что противоречит Гражданскому кодексу.
Разъяснения AK, что такое одностороннее изменение предусмотрено Постановлением КМУ, ППЭЭ, суд не принимает во внимание. В настоящее время эти решения обжалованы в вышестоящем су целесообразным инициировать соответствующее разъяснен, либо иного уполномоченного органа.
Відповідь. Це питання урегульовано в новому типовому договорі, чітко прописано у п.5.2., що договірна величина споживання електричної енергії визначається на розрахунковий період на рівні... . Тобто споживач. підписавши договір із такими умовами, узгоджує і принципи визначення договірної величини споживання електричної енергії.
Запитання 53. До п. 5.2 "Відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з поквартальним розподілом подаються споживачами постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом у термін, обумовлений в договорі ".
Які дії постачальника, у разі, якщо споживач не звернувся взагалі, або звернувся з порушенням встановлених термінів із заявою до постачальника про встановлення обсягів очікуваного споживання?
Відповідь. Дії постачальника визначаються умовами типового договору про постачання електричної енергії, розділ 5 пункт 5.1. "У разі ненадання Споживачем зазначених відомостей у встановлений термін розмір очікуваного споживання електричної енергії (потужності) на наступний рік установлюється Постачальником електричної енергії на рівні відповідних періодів поточного року".
Запитання 54. До п. 5.З. "За підсумками розрахункового періоду договірна (гранична) величина споживання електричної енергії коригується постачальником електричної енергії до рівня фактично оплаченої за цей розрахунковий період величини спожитої електричної енергії".
Потребує додаткового роз'яснення, а саме, коригування здійснюється за підсумками оплати за розрахунковий період (н, з 25 по 25 число місяця) чи до дати кінцевої оплати за розрахунковий період.
Чи надсилається споживачам повідомлення про коригування договірних величин за підсумками проведеної оплати за розрахунковий період, якщо надсилається, то в які терміни?
Чи буде правомірним невнесення у договір на постачання електричної енергії умови про порядок та терміни доведення помісячно (до початку розрахункового періоду) граничних величин споживання е/е. Оскільки повторне повідомлення, за результатами проведеної оплати, буде заправлятися після розрахункового періоду?
Відповідь. Коригування здійснюється після дати остаточного розрахунку за розрахунковий період і не раніше терміну, який враховує необхідні 5(10) днів для здійснення оплати.
Повідомлення надсилається лише у випадках, коли здійснена оплати не в повному обсязі, тобто споживач оплатив меншу величину електроенергії ніж спожив за відповідний розрахунковий період і включає повідомлення про нарахування 5-ти кратної вартості за перевищення договірних величин.
Запитання 55. Яким чином виконати умову доведення споживачам граничних величин електричної потужності виходячи з режиму роботи енергосистеми України, якщо (відповідно до постанови ПКМУ №475 від 09.04.02.) вони визначаються розрахунковим шляхом виходячи із заявленої величини споживання електроенергії (п.5.5).
Відповідь. Незбалансування розрахункових (загальних) обсягів електроспоживання з визначеним Мінпаливенерго, в цілому по енергокомпанії, вирішується шляхом звернення до Мінпаливенерго з проханням на збільшення обсягів для енергокомпанії у відповідності з пунктом 5, постанови КМУ № 475 від 09.04.2002 року.

Запитання 56. Величина технологічної броні (п.5.5.) визначається (відповідно до "Інструкції... ") для нормального режиму роботи споживача є максимально можливим навантаженням підприємства за умови 100% забезпечення сировиною та замовленнями. Як діяти у випадках, коли розрахункова величина граничного споживання електричної потужності, отримана розрахунковим шляхом, виходячи із заявки споживача, буде менше величини технологічної броні (що завжди має місце).
Відповідь. Розрахунковий ліміт електричної потужності, розрахований енергопостачальною компанією, повинен бути більший за величину аварійної броні. Споживач повинен витримувати виділений енергопостачальною компанією рівень електричної потужності, шляхом зниження споживання електроенергії технологічним обладнанням на визначений час.
Запитання 57. Якими нормативними документами встановлюються години максимуму навантаження енергосистеми (п.5.5),
Відповідь. Години контролю максимального навантаження енергосистеми визначаються постановами НКРЕ. Поточна діюча постанова НКРЕ №1334 від 03.12.2002 року.
Запитання 58. Держенергонагляд здійснює контроль за встановленими режимами споживання у споживача (як цього вимагає Закон про електроенергетику) чи у енергопостачальника (п.5,8.) ?

Відповідь. Відповідно до пункту 13. постанови КМУ № 665 від 17.05.02 року Держенергонагляд здійснює нагляд як за режимами електроспоживання (у споживача) так і за режимами електропостачання (у електрокомпанії).
Запитання 59. Граничні величини рівня потужності повинні контролюватися засобами вимірювальної техніки, які фіксують 30-хвилинну максимальну потужність (п.5.9.). Яким чином здійснювати контроль у споживача, який має індукційні лічильники (наприклад САЧУ, И672М) з метою застосування санкцій при перевищенні граничних величин?
Відповідь. В цьому випадку контроль здійснюється шляхом безпосереднього визначення потужності шляхом замірів обсягу електричної енергії протягом півгодинного інтервалу в години контролю максимуму навантаження енергосистеми персоналом енергокомпанії.
Запитання 60. До п. 5.3 (2 абзац). Чи має коригування потужності таку ж зворотну силу, як і коригування електроспоживання тобто на місяць (розрахунковий період), що закінчився? Виникає варіант, коли при контрольних замірах перевищення проти первинно встановленої договором потужності не зафіксовано, але після закінчення розрахункового періоду гранична величина електроспоживання при недоплаті коригується тому, як ми розуміємо, коригується і потужність на весь місяць, що закінчився. Таким чином, потрібно складати відповідний акт перевищення потужності практично через місяць після контролю. Чи буде правомірним такий акт, адже перерахунок потужності на місяць, що закінчився в свою чергу буде суперечити вимогам п. 11, 3 абзац постанови КМУ від 09.04.02№475?
Відповідь На сьогодні постановою КМУ від 09.04.02 не передбачена
зворотна для скоригованої величини потужності на період, який закінчився.
Протягом поточного розрахункового періоду діє величина потужності, яка була
Попередньо доведена на цей розрахунковий період. При контрольних замірах потужності для визначення, чи є перевищення договірних величин потужності, необхідно користуватися останньою діючою доведеною величиною потужності. Скоригована величина потужності, яка має діяти з моменту коригування фактично не має змісту, тому, що коригування здійснюється по
факту оплати за розрахунковий період, тобто через 5 днів після дня остаточного
розрахунку і фактично закінчення розрахункового періоду.
На сьогодні НКРЕ внесла до Кабміну пропозиції щодо підготовки та
внесення необхідних змін щодо коригування потужності до постанови КМУ
від 09.04.02 №475.
Запитання 61. До п. 5.5 (2 абзац). Чи визначає цей абзац, %4 при повній відсутності оплати, встановлюються граничні величини в межах аварійної броні і лише за перевищення понад броню настає можливість застосування підвищеного тарифу (тобто мінімальні граничні рівні, як по електроспоживанню, так і по потужності повинні бути не нижче рівнів, які забезпечують аварійну броню). Таким чином, споживач має можливість, до його повного відключення (а період відключення технологічної і аварійної броні може сягати декількох тижнів чи місяців) безкарно споживати електричну енергію і потужність, негативно впливаючи тим самим на виконання енергопостачальною організацією встановлених Мінпаливенерго України граничних рівнів зі споживання електроенергії та потужності?
Відповідь. Розділ 5 Правил регулює відносини між постачальником та споживачем з питань режимів постачання електричної енергії при нормальному розвитку відносин та виконанню сторонами усіх умов договору про постачання електричної енергії. У разі виникнення порушень з боку споживача умов договору про постачання електричної енергії щодо оплати спожитої електроенергії, в дію вступають норми, передбачені, передбачені розділом 8 Правил “Умови припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії”, у тому числі і норми, які регулюють обмеження споживачів, що мають аварійну броню. 
« Категории надежности электроприемников   Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку »
электрические сети