Стартовая >> Документация >> Энергонадзор >> Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією

Умови припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії - Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією

Оглавление
Консультації щодо окремих положень правил користування електричною енергією
Приєднання електроустановок замовника до електричної мережі
Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін
Встановлення та експлуатація засобів обліку і управління електроспоживанням
Режими постачання електричної енергії
Укладення договорів
Розрахунки за користування електричною енергією
Умови припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії
Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за регульованим тарифом
Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом
Права, обов'язки та відповідальність споживачів електричної енергії
Запитання та відповіді до типового Договору про постачання електричної енергії
Визначення завантаження трансформаторів струму і розрахунку спожитої електроенергії

8. Запитання та відповіді до розділу 8 ПКЕЕ „Умови припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії"

Запитання 98. П. 8.1 (абзац 3) и п. 8,9 (абзац) 2 звучат однозначно, а по смыслу противоречат друг другу.
Пункт 8.I (абзац 3) суперечить п. 8.9 (абзац 2). Згідно п. 8.1 (абзац 3) у разі, коли споживач на підставі законодавства та двосторонніх актів має погоджену технологічну та аварійну броню електропостачання, оперативне обмеження може бути виконане не нижче рівня аварійної броні, а згідно п. 8.9 (абзац 2) для споживачів, які мають на підставі законодавства т двостороннього акта погоджені технологічну та аварійну броню електропостачання, обмеження може бути застосовано лише до рівня, за який внесено авансовий платіж.
До якого рівня електропостачання електропередавальна організація може обмежувати споживача, якщо він не здійснив авансовий платіж або провів авансовий платіж за обсяг енергопостачання нижчий рівня аварійної(екологічної) броні?
Відповідь. У пункті 8.1. абзац 3 мова йде про необхідність саме оперативного обмеження споживачів, які систематично розраховуються за спожиту електричну енергію, при виникненні нештатних ситуацій (загроза системної чи місцевої аварії тощо). Що стосується абзацу 2 пункту 8.9, то у цьому випадку обмеження, яке передбачене пунктом 8.8. може бути здійснене до рівня екологічної броні або до рівня, за який здійснено авансовий платіж. Хоча на практиці цю норму застосовувати досить важко, враховуючи, що авансовий платіж вноситься за певний обсяг електроенергії, а обмеження згідно п.8.8. застосовується за порушення режиму, тобто перевищення договірних величин потужності. Якщо ж споживач, який має екологічну броню, не здійснив авансового платежу, енергопостачальник може обмежити його до рівня екологічної броні. Ця норма вступає в силу з 01.01.2004р.
Запитання 99. ПКЕЕ не передбачено право енергопостачальної організації видавати споживачам Акти-приписи.
Відповідь. Так, акти-приписи на сьогодні мають право видавати представники державних контролюючих органів, зокрема Держенергонагляду. Що стосується енергопостачальника, то у разі порушення споживачем умов договору, енергопостачальник має право скласти акт про порушення умов договору, відповідно до якого застосувати до споживача санкції за невиконання умов договору, передбачені як договором так і Правилами користування чи іншими законодавчими актами.
Запитання 100. П. 8.11 — приемлем только при отключении потребителей за неоплату, а он расписан на все случаи ограничений и отключений, в том числе и по графикам.
Відповідь. Формування графіків обмежень та відключень для споживача, який має екологічну, аварійну та технологічну броню повинно здійснюватися з урахуванням дійсного акту про аварійну та технологічну броню електропостачання, у яких і будуть передбачені всі особливості переходу від технологічної до аварійної броні електропостачання. Якщо недотримання порядку виведення споживача від рівня технологічної броні до рівня аварійної броні може нанести споживачу збитки, то такі дії можуть викликати зустрічні претензії споживача і надання позову до суду про відшкодування збитків.
Запитання 101. П. 8.12. В «Акте аварийной и технологической брони электроснабжения» не предусматривается время для завершения аварийной брони. Чем необходимо руководствоваться при его определении?
Відповідь. При визначення часу на завершення електропостачання аварійної броні необхідно керуватися наступним. Якщо у підприємства є визначений рівень екологічної броні, час, необхідний для переходу від рівня аварійної до рівня екологічної броні визначається як час, необхідний для проведення запобігаючих заходів, виконання яких робить неможливим виникнення аварійних ситуацій. Досить часто рівень аварійної броні може співпадати з рівнем екологічної броні. При безнадійному фінансовому стані підприємства необхідно надати інформацію про це підприємство до місцевих органів влади, які повинні визначити джерело оплати рівня екологічної броні до врегулювання питання із подальшою долею цього підприємства (має вступити в силу з 01.01.2004р.),
Запитання 102. Чи має право Електропостачальна організація на підставі п. 8.3.7. ПКЕЕ "закінчення терміну дії, розірвання або не укладення між суб'єктами господарювання договорів, наявність яких передбачена цими правилами" припинити електропостачання споживачу у випадку не укладення ним договору про спільне використання технологічними мережами основного споживача або про технічне забезпечення електропостачання споживача.
Відповідь. Такі ситуації можуть виникати у перехідний період від дії Правил у попередній редакції до норм, які передбачені новою редакцією Правил. Відсутність у споживача або субспоживача зазначених договорів (договору про спільне використання технологічними мережами основного споживача або про технічне забезпечення електропостачання споживача), при врегулюванні всіх питань між енергопостачальником та субспоживачем, енергопостачальником та основним споживачем у договорах про постачання ; електричної енергії, не може бути підставою припинення електропостачання субспоживачу, або споживачу, приєднаному до мереж електропередавальної Організації, якщо ні одна із сторін (основний споживач, субспоживач чи споживач, приєднаний до електропередавальної організації, електропередавальна організація) не заявила свого протесту. Енергопостачальник повинен повідомити сторони про необхідність укладення такого договору відповідно до ПКЕЕ і надати необхідний для цього час.
Запитання 103. До пункту 8.1 абзац 3. Якщо споживач на підставі законодавства та двохсторонніх актів має погоджену технологічну та аварійну броню електропостачання, оперативне обмеження може бути виконане не нижче рівня аварійної броні.
Пункт 8.9 абзац 2.
Для споживачів, які мають на підставі законодавства та двостороннього акта погоджені технологічну та аварійну броню електропостачання, обмеження може бути застосовано лише до рівня, за який внесено авансовий платіж.
Споживач не провів авансовий платіж: або провів авансовий платіж; менше рівня аварійної броні — до якого рівня електропостачання електропередавальна організація (ЕО) може обмежувати споживача?
Відповідь. Питання відключення споживача, який не оплатив рівень аварійної броні, на сьогодні до кінця не відпрацьоване. Тому ці питання необхідно адресувати Мінпаливенерго та Держенергонагляду для їх подальшого доопрацювання. (Див. Додаток 1 до цих Роз'яснень)
Запитання 104. До п.8.3. Постачальник електричної енергії (електропередавальна організація) зобов'язані, попередивши споживача не пізніше ніж за три робочих дні, припинити повністю або частково постачання (передачу) йому електричної енергії (у тому числі на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади) уразі:
1. У договорі про постачання електроенергії, п .6.3 (Додаток №1 до ПКЕЕ) цей термін складає два робочі дні.
Відповідь. Необхідно керуватися нормою Правил, тобто застосовувати 3 дні.
Запитання 105. До пункту 8.3 підпункт 6.
Чи має право енергокомпанія припиняти подачу електроенергії споживачу за невиконання акту-припису по перенесенню обліку з ТП, що знаходиться на балансі РЕМ, в приміщення споживача ?
Відповідь. У взаємовідносинах із споживачами необхідно керуватися умовами договору. У цій конкретній ситуації треба дивитися на основі чого виписаний припис про перенесення приладів обліку. Якщо існуючий облік не відповідає нормативним документам Держстандарту, то у цьому разі постачальник має право припинити постачання за невиконання припису. Якщо ж зі сторони споживача немає порушень, облік відповідає вимогам держстандарту та ПУЕ, а споживач відмовляється перенести облік за свій кошт, мотивуючи тим, що облік було встановлено відповідно до техумов, виданих енергопостачальником, то у цьому разі підстав для відключення немає.
Запитання 106. Яким чином (п.8.1].) передбачається введення в дію графіків обмежень та відключень (у повній відповідності до "Інструкції" по строках) якщо п.8.11 Правил приписує поетапне обмеження споживачів до рівня технологічної, а потім до аварійної броні. При цьому час на завершення технологічних процесів може складати десятки і навіть тисячі годин?
Відповідь. Для того, щоб виконати пункт 8.11. і складається із кожним споживачем свій додаток про участь споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень, у якому всі ці питання можна передбачити.
Запитання 107. В п.8.1. сказано «Если потребитель имеет согласованную АБ, то оперативное ограничение может быть произведено только до уровня АБ». Необходимо пояснить, что такое оперативное ограничение — это ограничение в часы максимума, при дефиците мощности или как?
Если это так, то тогда это АБ работающего потребителя, и необходимо в ПКЭЭ по пунктам уточнять, где АБ неработающего потребителя, а где АБ работающего потребителя.
Відповідь. На жаль, у Правилах згідно п. 1.2 застосовується поняття: «аварійна броня електропостачання (непрацюючого споживача)», Тому НКРЕ необхідно вносити зміни та уточнення до пункту 8.1., а також до п.1.2 щодо надання тлумачення термінів «аварійна броня електропостачання (працюючого споживача)» та «екологічна броня електропостачання».
Запитання 108. В п.8.3. сказано «Постачальник електричної енергії (електропередавальна організація) зобов'язані, попередивши споживача не пізніше ніж: за три робочих дні, припинити повністю або частково постачання (передачу) йому електричної енергії ... 6) невиконання приписів щодо приведення розрахункових засобів обліку у відповідність до вимог нормативних документів". В ППЭЭ сказано, что энергоснабжающая организация имеет право требовать от потребителя приведения расчетных средств учета в соответствие требованиям нормативных документов. Какие мы можем применить к нему санкции за невыполнение требований. Пока в права инспекции энергоснабжающей организации не будет входить выдача предписаний на проведение средств учета ... — порядка не будет, Это необходимо отстаивать. Госэнергонадзору наши учеты не ну лены.
Відповідь. Так дійсно в пункті 8.3. процедура припинення електро­постачання споживачів чітко відпрацьована тільки по пункту 4. (несплата за електроенергію) із семи наявних. По шести пунктах процедура практично не існує і саме головне дійсно не вирішено питання приведення стану розрахункових засобів обліку у відповідність до вимог нормативних документів. В більшості випадків через це і не вирішується питання „втрат" електроенергії. Листом №8/32-67 від 22.01.2003 року Мінпаливенерго України намагається вирішити це питання. Свої вимоги та пропозиції по вирішенню даних питань Ви можете надсилати до Мінпаливенерго, до речі, це їхнє (Мінпаливенерго) прохання.
Запитання 109. Согласно п.8.10 потребители, имеющие предоплату или находящиеся на независимой поставке включаются в график только по их согласованию. Сегодня потребитель на адресной поставке или имеет кредитовое сальдо, а завтра он у нас на поставке и стал должником. Графики составляются 1 раз в год. Ввод ГАО — это аварийная ситуация и оперативному персоналу не будет времени разбираться у кого кредитовое сальдо или кто находиться на адресной поставке, а согласно ППЭЭ, мы должны потребителю возместить убытки, которые мы ему нанесли вследствие применений ограничений. Также в этом пункте сказано: "Если ограничение применяется непосредственно поставщиком э/э или по его прямому распоряжению, он должен возместить убытки потребителю, который находиться на адресной поставке или сделает предоплату". Графики ГАО вводит диспетчер системы, которому оперативно подчинен диспетчер облэнерго, но ограничение непосредственно применяет облэнерго. Необходимо заменить: "ограничение применяется непосредственно поставщиком" на «ограничение применяется по инициативе поставщика"(как в п. 7.28).
Відповідь. Враховуючи, що пункти 7.28. та 8.10 регулюють питання відносин між постачальником електричної енергії та споживачем у разі застосування графіків обмежень та відключень, абзац 3 п.8.10. декларує право споживача вимагати відшкодування збитків у разі застосування цих графіків, а п.7.28. визначає що санкція у розмірі 5-кратної вартості недовідпущеної електроенергії застосовується у разі застосування графіків обмежень та відключень за ініціативою постачальника електроенергії. Тобто, ці пункти пов'язані між собою і практично однозначно визначають норми щодо застосування зазначених санкцій з боку споживача.
Запитання 110. В п.8.12. сказано: «Потребители, не оплачивающие свою аварийную бронь, должны полностью прекратить потребление электроэнергии. Сам потребитель не будет прекращать потребление. Это право надо отдать поставщику э/э.
Відповідь. Це складне і не пророблене до кінця питання. Остаточне відключення рівня аварійної броні повинні здійснювати споживачі на виконання припису Держенергонагляду. Не потрібно постачальнику брати на себе відповідальність за остаточне відключення аварійної броні, особливо, якщо це екологічна броня електропостачання.
Запитання 111. Чи є доцільним втручання енергопостачальника у відносини споживача та субспоживача (п.11.4.) у частині проведення (узгодження початку та кінця) ремонтних робіт в мережах споживача, які використовуються для електропостачання субспоживача.
Відповідь. Це питання має сенс у випадку укладання договору про постачання електроенергії між постачальником електричної енергії та субспоживачем, особливо при визначенні договірних величин споживання електроенергії на розрахунковий період, після періоду, у якому проводилися ремонтні роботи. 
« Категории надежности электроприемников   Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку »
электрические сети